YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/04/2023 – 30/06/2023

Denetleme Tarihi : 01/07/2023 – 17/07/2023

Raporun yazılması süreci;

 1. 2023 yılı İkinci, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

 1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793 – 62794 – 62795 ve 62802 no lu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 no lu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 5. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. 62794 ve 62802 adada yapılan kayar kapıların GMSY Mühendislikle yapılan görüşmeler sonucunda cevap vermemiş olduğu tarihlerde yapılmadığı görülmüş, Yönetim Kurulu bunu üzerine güvenlik zafiyeti göz önüne alarak Anka Group firmasına yaptırmaya karar vermiştir.
 2. 15.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar başlıklarıyla;
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Denetim Kurulu ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2021-2023 Denetim Kurulu ibra edilmiştir.
 • 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi Burak KADIOĞLU, Çağrı ÜNALMAZ ve Erkin ÖZKAZANÇ’ın asil; Bünyamin ASLAN Yedek Yönetici olarak seçilmiştir.
 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulu Asil üye olarak İzzet Ercan, Rafet Çay, Bahri Cebeci ve Yedek denetçi olarak İrfan Ulusoy aday gösterilmiştir. Oylama geçilmiş, 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi İzzet Ercan, Bahri Cebeci, Rafet Çay ASİL; İrfan Ulusoy ise Yedek Denetici olarak seçilmiştir.
 • Teknik Komisyon kurulmasına ilişkin Oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Teknik heyetin Bahri Cebeci, Zahide Yıldırım, İrfan Ulusoy, Arif Maral ve Serdar Solmaz’dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 1. Teb Bankasıyla yapılan anlaşmanın bittiği ve komisyon oranlarında Yönetim yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Yapı Kredi Bankasıyla anlaştığı ve Hesap açtırıldığı görülmüştür.
 2. 27.05.2023 tarihinde Aslıhan Çağlıyan’nın işe alındığı görülmüştür.
 3. 30.05.2023 Tarihinde Personellerimizden Osman Özalp’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 01.06.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
 4. 30.05.2023 tarihinde Yapı Kredi Bankasıyla Pos Komisyonu için %0,79 ile anlaşıldığı görülmüştür.
 5. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı ile C21 Blok Yatay olukları ve Markizi için, C22 Blok Yatay olukları, C23 Çatı Tadilatı ve Yatay olukları, C24 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, CK5 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, Y74 Çatı Tadilatı, Yatay olukları, Y77 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
 6. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla C20, C21, C22, C23, C24 ve CK5 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
 7. 10.06.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kiralık Görevli Daireler için Ck Tipi için 2.100,00 TL, Y Tipi için 1.850,00 Tl ve C Tipi için 1.600,00 TL 01.07.2023 itibariyle kira belirlediği ve Kiracılarla yeniden Kira kontratı yapılması kararı aldığı görülmüştür.
 8. 17.06.2023 tarihinde 01.07.2023 – 31.12.2023 önemi için geçerli olacak Yeni bütçe için çalışmaya başladığı ve 09.07.2023-23.07.2023 tarihleri arasında Genel Kurul Toplantısı hazırlıklarına başladığı görülmüştür.
 9. 10 yılını dolduran sıcak su saatlerinin mevzuat gereğince kalibrasyonu veya değiştirilmesi gerektiği hususta yönetim tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Asis firması tarafından sıcak su saatlerinin yenileri ile değiştirilmesi işine başlanmıştır. Ancak 3 ay içerisinde sıcak su saatlerinin bir kısmı değiştirilmiş olup çoğunluğu değiştirilmemiş veya kalibre edildiğine dair belge sunulmamıştır. Sıcak su saatlerinin tümünün değişiminin veya kalibre edilmesi işleminin bir an önce tamamlanarak sistemin devreye alınması hususunda yönetimin gerekli çalışmaları yapması tavsiye olunur.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 1. Bu dönemde bazı kat maliklerinin aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. 11.04.2023 tarihinde Ramazan Bayram İkramiyesi olarak 1.800,00 TL İkramiye verildiği görülmüştür.
 4. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman Özalp’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak Askerlik Borçlanması için 30.05.2023 tarihinde 35.230,00 TL Avans verildiği görülmüştür.
 5. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 6. Personel maaşlarının, SGK ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 8. Çalışan personele avans adı ile ödünç para verildiği görülmüştür. Kat maliklerinin ödemeleri yapabilmek için kredi kartlarını kullandığı ve bu kart harcamalarına faiz ödediği düşünülerek, bu tür avans veya ödünç ödemelerinde daha temkinli olunmasında yarar olacağı kanaatine varılmıştır.
 9. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

D- MALİ TABLOLAR ;

 1. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ Nis.23 May.23 Haz.23
AİDAT 106.305,53 TL 94.467,27 TL 120.590,13 TL
ASANSÖR 10.207,35 TL 8.449,64 TL 5.651,59 TL
AVANS 25,57 TL 0,00 TL 0,00 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 13.564,18 TL 8.181,06 TL 14.781,08 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 12.175,78 TL 17.463,51 TL 41.738,77 TL
DUVAR ÖDEMESİ 82.753,89 TL 56.409,51 TL 33.475,78 TL
EK AİDAT 184,56 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 245,01 TL 280,44 TL 358,14 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.277,55 TL 18.436,71 TL 23.051,10 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 777,41 TL 1.380,40 TL 2.207,27 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 1.842,62 TL 1.484,86 TL 1.186,53 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 478,58 TL 663,01 TL 881,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 209,99 TL 111,80 TL 0,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 226,75 TL 228,59 TL 937,81 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 33,00 TL 0,00 TL 20.141,14 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 385,00 TL 515,85 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 175.703,42 TL 163.739,40 TL 108.348,62 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 675,00 TL 0,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 25.575,90 TL 14.110,40 TL 41.462,68 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 5.877,35 TL 2.912,95 TL
MAHSUPLAŞMA 10.575,25 TL 7.498,65 TL 5.934,18 TL
MARKİZ YAPIMI 0,00 TL 0,00 TL 4.030,00 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 2.172,00 TL 7.497,61 TL 45.296,15 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 2.100,00 TL 1.107,90 TL 1.107,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 TL 0,00 TL 300,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.696,50 TL 16.154,69 TL 19.776,06 TL
YAKIT 220.649,37 TL 93.422,02 TL 311.282,30 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 8.466,93 TL 5.905,49 TL 4.301,31 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 9.995,94 TL 5.744,08 TL 3.945,00 TL
Bakiye 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

2. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Nis.23 May.23 Haz.23
C20 35.163,83 TL 22.487,37 TL 42.821,04 TL
C21 30.694,74 TL 25.031,14 TL 54.368,47 TL
C22 84.105,07 TL 58.988,71 TL 75.791,78 TL
C23 48.768,58 TL 53.570,14 TL 67.984,70 TL
C24 43.609,48 TL 27.783,00 TL 46.262,87 TL
CK4 44.704,58 TL 33.499,41 TL 51.514,82 TL
CK5 40.769,17 TL 29.405,22 TL 67.408,43 TL
CK6 122.541,43 TL 82.996,08 TL 100.047,00 TL
CK7 43.425,00 TL 19.436,46 TL 60.723,29 TL
Y64 8.147,28 TL 5.791,62 TL 14.294,23 TL
Y65 14.248,09 TL 21.104,69 TL 27.447,50 TL
Y66 18.712,00 TL 11.845,64 TL 17.353,54 TL
Y67 7.643,82 TL 7.039,38 TL 9.824,55 TL
Y68 18.387,77 TL 16.235,87 TL 19.916,64 TL
Y69 14.115,66 TL 10.912,13 TL 14.504,62 TL
Y70 4.604,26 TL 1.543,91 TL 4.119,17 TL
Y71 13.607,81 TL 3.071,86 TL 13.324,56 TL
Y72 23.552,19 TL 22.705,75 TL 27.879,18 TL
Y73 9.152,13 TL 12.057,53 TL 15.196,13 TL
Y74 29.253,87 TL 19.939,66 TL 23.909,89 TL
Y75 18.080,99 TL 17.261,40 TL 20.958,51 TL
Y76 3.160,50 TL 3.366,48 TL 7.662,33 TL
Y77 1.200,02 TL 1.482,30 TL 3.641,47 TL
Y78 7.697,53 TL 7.856,60 TL 8.728,32 TL
Y79 9.256,05 TL 5.129,29 TL 8.348,55 TL
Y80 19.791,23 TL 9.210,24 TL 10.260,43 TL
TOPLAM 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

3. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Nis.23 May.23 Haz.23
C21 BLOK 8.015,25 TL 8.238,80 TL 8.455,15 TL
C22 BLOK 16.432,59 TL 15.451,29 TL 15.451,29 TL
C23 BLOK 14.842,70 TL 15.149,32 TL 15.446,01 TL
C24 BLOK 12.779,10 TL 18.205,99 TL 18.218,14 TL
CK4 BLOK 1.441,31 TL 1.480,24 TL 1.517,91 TL
CK5 BLOK 6.918,90 TL 6.043,33 TL 6.193,33 TL
CK6 BLOK 150.593,52 TL 157.787,60 TL 162.791,07 TL
CK7 BLOK 4.825,30 TL 10.457,05 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.392,50 TL 7.594,01 TL 7.789,01 TL
Y68 BLOK 17.851,77 TL 17.955,11 TL 16.110,12 TL
Y69 BLOK 3.978,67 TL 4.082,01 TL 4.182,01 TL
Y71 BLOK 7.272,26 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 17.378,13 TL 12.512,67 TL 12.729,68 TL
Y75 BLOK 20.098,18 TL 20.208,42 TL 20.315,10 TL
Y78 BLOK 151,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 24.712,99 TL 25.159,00 TL 25.590,67 TL
TOPLAM 314.684,17 TL 333.045,99 TL 328.350,47 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23 TOPLAM
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 13.500,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL 20.964,47 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.973,31 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.875,67 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.149,80 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.955,00 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.850,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 16.550,00 TL 16.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 0,00 TL 2.829,71 TL 5.016,66 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL 1.799,99 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.099,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 0,00 TL 3.419,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 50.000,00 TL 108.000,00 TL 158.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 3.054,62 TL 8.218,06 TL 3.998,40 TL 15.271,08 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.620,51 TL 5.782,25 TL 15.440,71 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL 29.128,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL 6.940,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 25.000,00 TL 69.375,00 TL 79.000,00 TL 173.375,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 44.071,77 TL 39.433,55 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
PERSONEL MAAŞLARI 93.584,25 TL 103.546,88 TL 145.528,77 TL 342.659,90 TL
TOPLAM 1.277.346,65 TL 960.823,42 TL 700.659,35 TL 2.938.829,42 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 401.116,96 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 51.032,64 TL 0,00 TL 0,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 59.642,42 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 737.459,42 TL 7.031,08 TL 280.936,19 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 26.550,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 2.829,71 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 15.234,06 TL 0,00 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 49,90 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.749,60 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 60.000,00 TL 170.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 4.546,53 TL 5.918,06 TL 6.298,40 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.592,91 TL 5.782,25 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 294,75 TL 295,00 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 325,00 TL 325,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 39.375,00 TL 105.000,00 TL 120.500,00 TL
TOPLAM 1.284.572,52 TL 867.634,99 TL 813.202,24 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/04/2023-31/06/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 93.584,25 TL 0,00 TL 249.075,65 TL 342.659,90 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 0,00 TL 83.505,32 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 35.230,00 TL 0,00 TL 35.230,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 21.600,00 TL 0,00 TL 21.580,00 TL 43.180,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON DAMGA VERGİSİ 0,00 TL 0,00 TL 1.142,34 TL 1.142,34 TL
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI 0,00 TL 26.207,50 TL 0,00 TL 26.207,50 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.501,48 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.501,48 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.874,19 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 0,00 TL 0,00 TL 64,24 TL 64,24 TL
CEP TELEFONU FATURASI 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 3.263,82 TL 5.900,00 TL 3.300,00 TL 12.463,82 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.318,06 TL 0,00 TL 2.318,06 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 616,00 TL 346,50 TL 962,50 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.149,80 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 4.349,80 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 46,27 TL 34,92 TL 9,88 TL 91,07 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
POS KOMİSYON KIRIM 4.091,68 TL 2.451,96 TL 1.520,84 TL 8.064,48 TL
POSTA GİDERİ 55,20 TL 37,60 TL 698,40 TL 791,20 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 173,25 TL 173,25 TL 173,25 TL 519,75 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 0,00 TL 437,80 TL 780,00 TL 1.217,80 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
SU FATURASI 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
ELEKTRİK FATURASI 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 37.549,47 TL 11.617,99 TL 0,00 TL 49.167,46 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 2.186,95 TL 6.339,50 TL 2.829,71 TL 11.356,16 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 0,00 TL 1.591,56 TL 1.375,75 TL 2.967,31 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 5.099,00 TL 3.190,00 TL 0,00 TL 8.289,00 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 0,00 TL 975,00 TL 0,00 TL 975,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 8.652,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.652,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 273,55 TL 1.362,55 TL 500,00 TL 2.136,10 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.800,00 TL 1.800,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 200,00 TL 200,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 300,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 80,00 TL 80,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 400,00 TL 400,00 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 9.652,90 TL 9.652,90 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 15.000,00 TL 40.000,00 TL 55.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 20.000,00 TL 35.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 400,00 TL 0,00 TL 400,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 40.000,00 TL 15.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 30.000,00 TL 25.000,00 TL 55.000,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 5.811,50 TL 5.811,50 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.000,00 TL 13.000,00 TL
CK6 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.085,60 TL 1.085,60 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 25.000,00 TL 14.375,00 TL 0,00 TL 39.375,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
  1.262.186,08 TL 942.238,44 TL 834.696,78 TL 3.036.121,30 TL

7. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI NİSAN – HAZİRAN DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ Nis.23 May.23 Haz.23 Toplam
AİDAT 220.815,50 TL 258.667,84 TL 216.439,94 TL 695.923,28 TL
ASANSÖR 9.666,96 TL 17.835,67 TL 2.863,71 TL 30.366,34 TL
AVANS 0,00TL 530,00 TL 0,00 TL 530,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.949,83 TL 2.509,40 TL 1.549,08 TL 8.008,31 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 917,20 TL 752,41 TL 212,13 TL 1.881,74 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 12.896,85 TL 9.346,22 TL 12.257,64 TL 34.500,71 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 9.017,20 TL 49.329,14 TL 89.916,42 TL 148.262,76 TL
DEMİRBAŞ 20,00 TL 0,00 TL 5,54 TL 25,54 TL
DEVİR 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 9.548,35 TL 28.006,75 TL 20.331,55 TL 57.886,65 TL
EK AİDAT 18,81 TL 151,00 TL 0,00 TL 169,81 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 496,50 TL 677,42 TL 388,06 TL 1.561,98 TL
ELEKTRİK FATURASI 80.149,35 TL 72.168,48 TL 60.834,10 TL 213.151,93 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 0,00 TL 14.350,00 TL 0,00 TL 14.350,00 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 11.845,80 TL 18.521,60 TL 15.809,93 TL 46.177,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.183,42 TL 4.561,12 TL 3.481,26 TL 14.225,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 9.760,69 TL 10.860,47 TL 7.100,33 TL 27.721,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 2.424,54 TL 1.968,29 TL 1.286,10 TL 5.678,93 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 319,20 TL 100,00 TL 104,00 TL 523,20 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.110,31 TL 1.042,30 TL 701,90 TL 2.854,51 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 0,00 TL 33,00 TL 5.325,89 TL 5.358,89 TL
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL 1.250,00 TL
İCRA 0,00 TL 15.768,07 TL 9.617,22 TL 25.385,29 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 1.308,63 TL 5.313,79 TL 6.622,42 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 6.124,70 TL 782,60 TL 6.907,30 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 231,00 TL 215,71 TL 446,71 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 111.313,25 TL 138.888,31 TL 57.559,68 TL 307.761,24 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 675,00 TL 675,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 17.551,10 TL 3.097,23 TL 20.648,33 TL
KIDEM TAZMİNATI 33.685,77 TL 11.215,61 TL 73.303,22 TL 118.204,60 TL
MAHSUPLAŞMA 2.010,16 TL 3.211,68 TL 1.590,52 TL 6.812,36 TL
MARKİZ YAPIMI   260,00 TL 9.390,75 TL 9.650,75 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 805,65 TL 30.281,93 TL 90.117,43 TL 121.205,01 TL
PARA CEZASI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
SU SAYAÇ DEĞİŞİMİ 0,00 TL 1.250,00 TL 1.200,00 TL 2.450,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 283,08 TL 992,10 TL 0,00 TL 1.275,18 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 53.492,15 TL 43.917,87 TL 50.868,99 TL 148.279,01 TL
YAKIT 767.482,00 TL 176.831,30 TL 110.438,37 TL 1.054.751,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 6.024,15 TL 7.095,05 TL 3.646,12 TL 16.765,32 TL
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler) 0,00 TL 0,00 TL 61.336,00 TL 61.336,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 4.079,77 TL 3.893,31 TL 1.815,51 TL 9.788,59 TL
AİDAT İADESİ 0,00 TL 0,00 TL -61.336,00 TL -61.336,00 TL
  1.358.866,49 TL 950.681,77 TL 859.789,72 TL 3.169.337,98 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -15.000,00 TL -34.000,00 TL -345.116,96 TL -265.116,96 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL -51.032,64 TL -10.000,00 TL -5.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -59.642,42 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -472.107,00 TL -560.442,00 TL -280.510,70 TL -504.871,70 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ -63.146,84 TL -47.392,53 TL -31.638,22 TL -15.883,91 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL -16.000,00 TL -23.000,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP   0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL -2.829,71 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 0,00 TL -15.234,06 TL -5.234,06 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -18,95 TL -18,95 TL -18,95 TL 0,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -19.600,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 0,00 TL 0,00 TL -7.823,40 TL -15.646,80 TL
ORMAN MOTOR 0,00 TL 0,00 TL -5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL -72.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -294,75 TL -295,00 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -294,25 TL -294,25 TL -325,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL -14.375,00 TL -50.000,00 TL -84.000,00 TL
  -895.925,14 TL -1.042.813,22 TL -1.109.963,09 TL -1.400.106,95 TL
CARİ ALACAKLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
FAHRİ ÜNLÜ 0,00 TL 1.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 0,00 TL 2.300,00 TL 0,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGâR PERSONELİ 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
  1.919,69 TL 3.769,69 TL 4.219,69 TL 1.919,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI NİSAN- HAZİRAN DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  NİSAN 2023 MAYIS 2023 HAZİRAN 2023
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 65.972,00 5.033,00 4.250,64 0,00 4.352,70 4.476,75 23.249,00 4.512,50 4.489,02
CK-5 75.959,00 7.024,50 5.876,42 0,00 5.298,90 5.919,55 30.523,00 5.584,70 5.369,96
CK-6 71.778,00 7.971,70 6.695,52 0,00 6.098,00 8.816,78 24.528,00 5.805,20 5.809,21
CK-7 69.267,00 8.074,10 6.240,47 0,00 6.443,20 6.742,97 37.841,00 6.912,90 6.669,37
C-20 38.541,00 5.005,10 2.842,73 0,00 4.270,80 2.412,35 17.458,00 4.707,50 2.051,75
C-21 39.894,00 4.850,30 2.994,41 0,00 3.958,70 3.876,21 10.862,00 2.842,80 3.280,72
C-22 45.047,00 4.810,90 3.115,76 0,00 4.173,20 3.510,25 15.734,00 3.354,70 3.434,35
C-23 41.113,00 3.970,30 2.427,77 0,00 2.998,10 2.677,49 15.849,00 3.527,40 2.132,74
C-24 38.986,00 4.879,60 2.943,51 0,00 3.457,70 4.080,60 12.272,00 3.984,40 3.392,32
Y-64 16.008,00 2.127,30 1.155,15 0,00 1.497,00 1.181,91 5.156,00 1.064,70 2.224,91
Y-65 12.596,00 1.897,10 1.003,42 0,00 1.582,00 754,81 4.266,00 1.470,40 842,42
Y-66 16.157,00 2.157,80 1.033,76 0,00 1.673,20 1.059,89 6.104,00 1.515,70 1.211,09
Y-67 13.168,00 2.319,20 912,37 0,00 1.883,20 815,82 5.713,00 1.941,10 965,31
Y-68 14.423,00 1.721,10 1.367,59 0,00 1.453,50 1.486,99 6.292,00 1.486,80 1.303,25
Y-69 16.898,00 2.372,90 3.522,29 0,00 1.995,30 2.920,86 5.389,00 1.769,50 1.549,03
Y-70 11.793,00 1.673,80 730,28 0,00 1.421,80 693,79 4.153,00 1.373,30 719,54
Y-71 12.314,00 1.611,30 1.003,42 0,00 1.508,50 815,82 6.087,00 1.413,20 934,59
Y-72 11.527,00 1.928,60 1.185,20 0,00 1.525,80 977,99 3.375,00 1.154,30 893,98
Y-73 12.990,00 1.579,90 760,63 0,00 1.246,90 825,48 5.996,00 1.409,10 685,52
Y-74 13.134,00 2.034,30 912,37 0,00 1.579,60 916,98 5.582,00 1.505,80 893,98
Y-75 15.094,00 2.137,40 1.610,38 0,00 1.761,10 1.496,53 6.473,00 1.633,80 1.170,46
Y-76 13.151,00 1.905,60 1.266,78 0,00 1.481,30 1.283,01 5.957,00 1.550,20 1.262,62
Y-77 13.886,00 3.005,80 730,28 0,00 2.363,30 498,75 3.880,00 2.061,20 468,40
Y-78 13.256,00 2.562,50 1.084,69 0,00 1.810,90 916,98 4.306,00 1.140,90 893,98
Y-79 14.655,00 2.590,20 1.003,42 0,00 1.915,00 825,48 6.246,00 1.885,00 893,98
Y-80 15.077,00 2.195,50 1.155,15 0,00 1.592,20 825,48 4.588,00 1.208,00 740,38
  722.684,00 87.439,80 57.824,41 0,00 69.341,90 60.809,52 277.879,00 66.815,10 54.282,88

 

BANKALAR 01 NSAN -30 HAZİRAN
  31.03.2023 DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
TEB BANKASI 16.379,17 TL 37.479,68 TL 12.548,51 TL 5.919,94 TL
TEB POS 10.394,61 TL 0,00 TL 3.132,05 TL 0,00 TL
TEB VADELİ 0,00 TL 0,00 TL 100.000,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 3.355,78 TL 2.063,00 TL 4.509,69 TL 11.980,03 TL
YAPI KREDİ BANKASI 0,00 TL 0,00 TL 120.000,00 TL 65.098,61 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 822,84 TL
TEB MEVDUAT 13.008,55 TL 100.000,00 TL 8.000,00 TL 92.533,37 TL
  43.138,11 TL 139.542,68 TL 248.190,25 TL 176.354,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İzzet ERCAN Bahri CEBECİ Rafet ÇAY

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi