YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

BİRİNCİ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi   : 01/01/2023 – 31/03/2023

Denetleme  Tarihi     : 01/04/2023 – 13/04/2023

 

             Raporun yazılması süreci ;

 1. 2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK ;

                       

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM ;

 

 1. 2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 5. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. Denetim Üyesi Ali Temel’in istifası sebebiyle yerine Osman Acar göreve gelmiştir.
 2. Y70 Blok Yöneticisi Ali Temel ve C23 Blok yönetici Aydın Uz’un istifasından dolayı , yeni blok yöneticisi seçimin planlandığı ve Y70 Blok yöneticisi olarak Murat Arslan , C23 Blok Yöneticisi olarak Rafet Çay seçildiği görülmüştür.
 3. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer evrakaların dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,
 4. Bazı kat maliklerinin ödemelerini geciktirdikleri , bu kat maliklerine Posta yolu ile ihtarname gönderildiği ,ödeme yapmayanlar için İcra Takibi başlatıldığı görülmüştür.
 5. 01.2023 tarihinde yapılması planlanan Temsilciler Kurulu Toplantısı çoğunluk sağlanmadığından dolayı 15.01.2023 tarihinde ertelediği görülmüştür.
 6. 01.2023 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar başlıklarıyla ;
 • Tek bir yönetim planı ile yönetilen 62793/1 , 62794/1 , 62795/1, 62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılmasına ve ayrı ayrı yönetim planı doğrultusunda ayrı ayrı yönetimlerinin oluşturulması ile ilgili olarak oylamada Dava kabul edilsin 62793/1, 62794/1 62795/1,62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılması uygundur diyen 732 oy mevcuttur.
 • Görüşmeler sonucunda Kıdem Tazminatları için aidat bütçesine pay ayrılmamasına, emeklilik ve işten ayrılma durumunda 732 kat malikinden tek seferde eşit olarak toplanması Vekaleten 64 – asaleten 296 olmak üzere toplam 360 Hayır oyu’na karşın , vekaleten 92 – asaleten 280 olmak üzere toplam 372 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
 • Kira gelirleri personel kıyafet, bayram ikramiyesi ve personel muafiyetleri için kullanılmasına,
 • Her adanın elektrik faturası daire m2′ sine ve her binanın elektrik faturası daire sayısına eşit bölünmesine,
 • Blok ve adalara yapılan bakım onarım giderleri mahsuplaşma adında ilgili bloklara ve adalara BİR SONRAKİ AY yansıtılmasına ,
 • Asansör bakım ücreti her bina kendi asansörlerinin maliyetini karşılayacak şekilde hesaplanmıştır ve ilgili binalara eşit bölünmesine, karar verilmiştir.

Blok Temsilcilerinin aidattan muhaf tutulması önergesi Asaleten 176 –vekaleten 126 evet olmak üzere 302 evet oyu’na karşın , asaleten 352-vekaleten 64 olmak üzere 416 Hayır oyu ile kabul edilmemiştir.

 • OCAK 2023- HAZİRAN 2023 BÜTCESİ oylanmaya geçilmiş ve Oylama sonucunda; Asaleten 402 + vekaleten 114 olmak üzere toplam 516 Evet oyuna karşın, asaleten 112, vekaleten 90 , toplam 202 hayır oyu verilmiştir. 516 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
 • Buna göre aidatlar ;
 • CK 4+1 Tip Bloklar için 351,00 TL.
 • CK 3+1 Tip Daireler için 341,00 TL.
 • Y Tipi Bloklar için 333,00 TL.
 • C Tipi Bloklar için 313,00 TL. belirlenmiştir.
 1. Mart 2023 apartman yöneticisi ve denetçi seçimin planlandığı ve seçimlerim C ve Ck Blokların 03.2023-26.03.2023 tarihinde , Y Blokların seçiminin 12.03.2023-25.03.2023 tarihleri arasında yapıldığı görülmüştür.
 2. 01.2023 tarihinde Denetim Kurulu 11.01.2023 tarihli 08 Kayıt nolu ile dilekçesinde ‘Temsilciler Kurulunun Olağanüstü Toplantıya’ çağırılması ve toplantı takvimine alınmasına istenmişti. Yönetim kurulu yapmış olduğu değerlendirme ve  11.03.2023-12.03.2023 iler 25.03.2023-26.03.2023 tarihleri arasında Olağan Blok Yönetici ve Denetçi seçimine , sonra ki takvimde Genel Kurul olduğundan dolayı İşlemsiz bırakılmasına karar vermişlerdir.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri , blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin ; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Emeklilik hakkını hak eden İlhan Balın 108.640,24 TL Kıdem tazminatının 15.03.2023 tarihinde ödediği , 15.01.2023 tarihinde Temsilciler Kurulundan alınan karar doğrultusunda 732 Kat Maliklerine eşit olarak yansıtıldığı görülmüştür.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının , Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ; 62794 Ada için 32.223,61 TL ,62802 Ada için 119.491,23 TL, ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtıldığı görülmüştür.
 7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin 02.02.2023 tarihinde ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 8. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin , kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 1. 2023 yılı 01 Ocak – 31 Mart tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

KATEGORİ Oca.23 Şub.23 Mar.23
AİDAT 93.576,26 TL 80.364,46 TL 87.087,00 TL
ASANSÖR 8.672,23 TL 6.672,64 TL 6.188,10 TL
AVANS 362,10 TL 37,10 TL 25,57 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 24.130,11 TL 11.370,73 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 24.103,94 TL 72.740,43 TL 21.683,42 TL
DEMİRBAŞ 843,33 TL 123,00 TL 20,00 TL
DEVİR 345,68 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 164.562,90 TL 110.642,48 TL 81.739,76 TL
EK AİDAT 470,48 TL 470,48 TL 203,37 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 169,71 TL 197,11 TL 79,93 TL
ELEKTRİK FATURASI 14.306,19 TL 15.639,83 TL 19.966,83 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 1.944,62 TL 1.981,87 TL 2.604,06 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 16.986,53 TL 14.471,35 TL 4.362,82 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.046,71 TL 705,98 TL 1.213,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 667,38 TL 18,77 TL 120,30 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.383,75 TL 1.455,20 TL 574,78 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 291,00 TL 33,00 TL 33,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 147.883,60 TL 151.299,44 TL 151.442,84 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 1.343,34 TL 1.266,66 TL 792,50 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 59.912,26 TL
MAHSUPLAŞMA 22.858,63 TL 15.826,37 TL 13.452,68 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 3.702,50 TL 25.776,20 TL 2.977,65 TL
PARA CEZASI 150,00 TL 150,00 TL 100,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 6.664,00 TL 6.333,08 TL 4.383,08 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 150,00 TL
YAKIT 185.551,57 TL 171.653,58 TL 220.056,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.619,14 TL 6.347,43 TL 7.124,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 4.812,50 TL 4.812,50 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 0,00 TL 23.545,40 TL 14.025,56 TL
  702.955,59 TL 737.144,47 TL 716.503,16 TL

 

 

 1. 31/03/2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK Oca.23 Şub.23 Mar.23
C21 21.417,80 TL 21.983,59 TL 7.575,36 TL
C22 16.432,59 TL 16.432,59 TL 16.432,59 TL
C23 13.962,47 TL 14.239,38 TL 14.239,38 TL
C24 12.743,06 TL 12.754,40 TL 12.754,40 TL
CK4 1.329,54 TL 1.364,71 TL 1.364,71 TL
CK5 6.473,87 TL 6.613,88 TL 6.613,88 TL
CK6 140.644,62 TL 143.822,51 TL 140.605,85 TL
CK7 4.825,30 TL 4.825,30 TL 4.825,30 TL
Y64 10.392,35 TL 10.667,65 TL 10.667,65 TL
Y68 3.578,34 TL 3.671,66 TL 3.671,66 TL
Y69 3.684,32 TL 3.777,64 TL 3.777,64 TL
Y71 22,83 TL 7.272,26 TL 7.272,26 TL
Y72 10.903,19 TL 15.968,31 TL 15.968,31 TL
Y75 15.206,66 TL 15.306,23 TL 15.306,23 TL
Y78 151,00 TL 151,00 TL 151,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 23.432,41 TL 23.835,31 TL 23.835,31 TL
TOPLAM 285.200,35 TL 302.686,42 TL 285.061,53 TL

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında  muhafaza edildiği görülmüştür.
FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 624.124,83 TL 763.504,12 TL 1.038.247,35 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 14.601,08 TL 0,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 146.079,02 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 71.113,79 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 22.140,03 TL 2.245,31 TL 341,98 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 0,00 TL 201.079,00 TL 0,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.301,58 TL 21.380,60 TL 30.843,70 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 26.877,36 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7.176,89 TL 6.722,60 TL 7.314,74 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 357,50 TL 294,50 TL 294,50 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 4.327,16 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 26.856,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL
PERSONEL MAAŞLARI 63.159,13 TL 117.548,36 TL 112.624,06 TL
TOPLAM 1.331.265,60 TL 1.583.092,42 TL 1.787.009,56 TL

 

 1. Yönetim kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 133.000,00 TL 133.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 5.310,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.968,29 TL 1.971,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.591,66 TL 56.135,79 TL 59.760,37 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 738.832,57 TL 818.087,37 TL 973.550,47 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 73.042,00 TL 73.042,00 TL 73.042,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 341,98 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 40.000,00 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 37,90 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 1.380,60 TL 507,40 TL 19.936,30 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.670,59 TL 7.849,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 8.515,65 TL 5.811,32 TL 7.338,89 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 294,25 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
  1.341.072,98 TL 1.277.907,23 TL 1.510.432,52 TL

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.
2023 YILI 01/01/2023-31/02/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 58.159,13 TL 95.548,36 TL 94.624,06 TL 248.331,55 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.311,87 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL 9.181,74 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 27.855,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL 116.763,13 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 108.640,24 TL 108.640,24 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.400,00 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL 5.910,47 TL
CEP TELEFONU FATURASI 357,50 TL 294,25 TL 294,50 TL 946,25 TL
İNTERNET FATURASI 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL 774,00 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 284,75 TL 1.836,60 TL 410,44 TL 2.531,79 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 41,02 TL 56,55 TL 70,64 TL 168,21 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL 10.174,70 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 6.000,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL 21.666,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,62 TL
POS KOMİSYON KIRIM 3.656,59 TL 4.351,44 TL 4.381,31 TL 12.389,34 TL
POSTA GİDERİ 0,00 TL 287,00 TL 38,50 TL 325,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 60,00 TL 173,25 TL 173,25 TL 406,50 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 624.124,83 TL 792.668,37 TL 1.038.247,35 TL 2.455.040,55 TL
SU FATURASI 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL 165.487,82 TL
ELEKTRİK FATURASI 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL 308.717,65 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 33.178,94 TL 31.380,60 TL 30.843,70 TL 95.403,24 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 11.912,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL 30.172,32 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL 39.117,00 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 11.781,94 TL 2.554,80 TL 8.235,25 TL 22.571,99 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 10.000,00 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL 55.737,09 TL
CK 7ÇATI KULE TAMİRATI 82.825,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 82.825,88 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL 13.125,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL 96.250,00 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 0,00 TL 0,00 TL 3.145,80 TL 3.145,80 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL 7.080,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL 9.810,00 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 35.000,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 567,97 TL 16.489,08 TL 0,00 TL 17.057,05 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 400,00 TL 500,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 146.179,02 TL 86.000,00 TL 0,00 TL 232.179,02 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 300,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.300,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 0,00 TL 115.079,00 TL 0,00 TL 115.079,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 344,20 TL 0,00 TL 344,20 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 200,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL 415.001,80 TL
    1.334.006,95 TL 1.595.592,35 TL 1.885.275,00 TL 4.814.874,30 TL

 

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gelir kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  OCA ŞUBAT MART TOPLAM
AİDAT 209.574,04 TL 254.838,87 TL 236.527,03 TL 700.939,94 TL
ASANSÖR 2.886,06 TL 1.991,97 TL 1.010,06 TL 5.888,09 TL
AVANS 0,00 TL 325,00 TL 0,00 TL 325,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.697,51 TL 4.428,10 TL 4.476,95 TL 12.602,56 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 838,60 TL 1.130,81 TL 1.421,28 TL 3.390,69 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ İTİRAZ 5.234,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.234,58 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 50.938,28 TL 12.765,44 TL 63.703,72 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 53.476,86 TL 53.885,61 TL 51.966,58 TL 159.329,05 TL
DEMİRBAŞ 200,00 TL 537,00 TL 180,00 TL 917,00 TL
DEVİR 0,00 TL 328,18 TL 0,00 TL 328,18 TL
DUVAR ÖDEMESİ 111.848,85 TL 50.506,14 TL 30.475,57 TL 192.830,56 TL
EK AİDAT 0,00 TL 151,00 TL 405,11 TL 556,11 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 684,67 TL 466,45 TL 117,18 TL 1.268,30 TL
ELEKTRİK FATURASI 86.383,31 TL 85.743,19 TL 86.792,20 TL 258.918,70 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.615,65 TL 14.779,74 TL 19.454,40 TL 43.849,79 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 2.669,24 TL 5.645,14 TL 3.962,87 TL 12.277,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 7.762,42 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 38.299,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.192,73 TL 2.203,09 TL 1.354,66 TL 4.750,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 109,70 TL 1.024,50 TL 352,31 TL 1.486,51 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 318,65 TL 724,15 TL 900,54 TL 1.943,34 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 258,00 TL 258,00 TL 0,00 TL 516,00 TL
İCRA 0,00 TL 0,00 TL 76,24 TL 76,24 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 270,26 TL 0,00 TL 270,26 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 286,06 TL 0,00 TL 286,06 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 117.499,73 TL 125.630,69 TL 129.242,72 TL 372.373,14 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 250,00 TL 100,00 TL 500,00 TL 850,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 37.470,69 TL 37.470,69 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.275,14 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 32.812,41 TL
MAHSUPLAŞMA 5.894,85 TL 6.325,02 TL 2.340,97 TL 14.560,84 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 22.157,49 TL 20.280,30 TL 22.798,55 TL 65.236,34 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 61.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.200,00 TL
PARA CEZASI 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 50,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) 700,00 TL 330,92 TL 4.325,42 TL 5.356,34 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 0,00 TL 150,00 TL 300,00 TL 450,00 TL
YAKIT 720.224,54 TL 850.219,32 TL 954.080,92 TL 2.524.524,78 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.791,75 TL 9.424,12 TL 8.843,29 TL 22.059,16 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 27.000,00 TL 77.563,00 TL 104.563,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 434,00 TL 35.569,08 TL 9.862,24 TL 45.865,32 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 21.712,09 TL 80.579,00 TL 0,00 TL 102.291,09 TL
  1.452.890,46 TL 1.724.151,17 TL 1.722.609,58 TL 4.899.651,21 TL

 

 1. Yönetim kurulunun 31/03/203 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BORÇLAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL 2.999,70 TL 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 80.000,00 TL 45.000,00 TL 15.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 18,38 TL 2.025,80 TL 0,00 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10.000,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 511.384,88 TL 536.803,88 TL 472.107,00 TL
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 94.655,46 TL 78.901,15 TL 63.146,84 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 14.601,08 TL 73.132,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 19.653,09 TL 0,00 TL 120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 25.000,00 TL 25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 51.380,60 TL 30.507,40 TL 19.600,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 10.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 0,00 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 887,13 TL 0,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 0,00 TL
  1.183.765,08 TL 1.017.641,80 TL 901.316,64 TL
CARİ ALACAKLAR
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL
CK7 KİRACI YASEMİN BÖLÜKBAŞI 400,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 1.491,91 TL
Y65 SALİH TANIK 264,40 TL
Y70 KİRACI MECİT ALTUN 18.02.2021 642,69 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 337,32 TL
TOPLAM 5.718,69 TL  

 

 
 

 

 

 

 

 1. Bloklara gelen 3 Aylık Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  Oca.23 Şub.23 Mar.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 68.401,00 5.603,80 3.577,02 73.778,00 5.691,70 3.645,97 89.815,00 5.933,90 4.609,61
CK-5 78.496,00 8.697,50 5.374,10 84.621,00 8.730,30 5.620,42 98.412,00 7.641,50 6.663,16
CK-6 77.796,00 8.547,20 5.865,02 84.393,00 8.649,70 6.613,27 99.252,00 8.869,80 6.093,80
CK-7 68.142,00 7.468,80 4.990,45 74.258,00 8.021,20 6.004,41 88.488,00 7.991,00 6.063,84
C-20 36.780,00 5.101,20 2.436,42 39.799,00 5.201,10 2.806,38 49.270,00 5.200,00 2.797,53
C-21 40.149,00 5.946,10 2.973,11 43.758,00 5.998,60 2.748,36 53.217,00 5.568,80 2.767,57
C-22 46.577,00 5.243,30 2.973,11 51.577,00 5.291,60 2.864,39 59.444,00 5.145,20 2.947,37
C-23 39.632,00 3.976,10 3.266,17 46.671,00 4.056,50 3.125,50 54.810,00 3.863,20 3.088,87
C-24 42.835,00 5.668,90 2.785,79 46.653,00 5.829,70 2.980,43 52.280,00 5.521,80 3.418,64
Y-64 17.870,00 2.292,60 1.005,52 16.838,00 2.453,40 994,58 21.123,00 2.644,30 1.279,22
Y-65 13.124,00 1.954,80 694,68 14.440,00 1.964,10 746,62 16.618,00 1.989,50 750,54
Y-66 13.343,00 1.944,00 892,48 14.159,00 2.054,90 878,02 21.159,00 2.079,50 1.099,20
Y-67 12.563,00 2.437,80 796,48 13.352,00 2.404,20 742,30 18.215,00 2.541,50 1.009,19
Y-68 14.433,00 2.077,10 768,26 17.387,00 2.072,70 1.104,56 19.480,00 1.983,40 1.230,20
Y-69 15.581,00 2.233,60 826,35 16.715,00 2.395,50 978,71 20.237,00 2.425,90 1.859,75
Y-70 13.314,00 1.787,50 694,68 14.557,00 2.183,70 674,07 17.066,00 2.187,70 529,14
Y-71 13.251,00 1.759,10 711,83 14.334,00 1.765,70 785,64 16.513,00 1.786,90 900,43
Y-72 11.897,00 1.966,00 899,76 13.276,00 1.901,10 1.046,58 15.108,00 1.839,40 1.140,26
Y-73 13.297,00 2.064,00 570,71 14.598,00 1.564,50 588,87 16.174,00 1.498,50 630,63
Y-74 12.643,00 2.160,90 598,92 14.300,00 2.024,90 872,61 16.594,00 2.012,60 840,47
Y-75 13.509,00 2.322,30 909,38 16.318,00 2.443,40 1.452,49 19.742,00 2.720,40 1.529,98
Y-76 13.607,00 1.716,70 627,15 15.381,00 1.866,50 823,07 18.029,00 1.781,00 929,92
Y-77 12.384,00 2.560,80 359,66 14.493,00 2.975,00 477,48 17.410,00 2.804,40 620,95
Y-78 13.067,00 2.094,40 598,92 14.890,00 2.134,80 736,17 17.055,00 2.188,20 750,13
Y-79 12.281,00 2.620,00 711,83 13.890,00 2.560,30 1.083,74 19.439,00 2.445,40 1.250,42
Y-80 16.074,00 2.259,60 852,92 17.078,00 2.119,00 967,89 19.421,00 2.045,60 1.100,55
  731.046,00 92.504,10 46.760,72 801.514,00 94.354,10 51.362,53 954.371,00 92.709,40 55.901,37

 

 

31.03.2023 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU

 1. TEB OSTİM ŞUBE VADESİZ             : 16.379,17 TL
 2. TEB POS HESABI                                : 10.394,61 TL
 3. APSİYON POS HESABI                      : 355,78 TL
 4. TEB OSTİM ŞUBE VADELİ              : 13.008,55 TL

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı birinci üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2023 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                                    Osman ACAR

Denetim Kurulu Üyesi                 Denetim Kurulu Üyesi                          Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.