Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenesi ile ilgili

T.C. ANKARA VALİLİĞİ Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayenelerine İlişkin Duyuru

21.02.2019 Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yürütülmekte olup Kanun’un 9’uncu maddesinin (b) fıkrası gereğince ölçü ve ölçü aletleri periyodik muayeneye tabi tutulmaktadır.

-Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,

• IsI sayaçlannın periyodik muayenelerinin beş yılda bir,

-Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarının
periyodik muayenelerinin iki yılda bir,

-Takoqraf cihazlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,

-Ticari taksilerde kullanılan Taksimetrelerin muayenelerinin üç yılda bir,

-Eqzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazlarının periyodik muayenelerinin yılda bir ölçü aleti sahibi tarafından yaptırılması zorunludur.

Sanayi ve Teknoloji iı Müdürlüğüne Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

-2000 kg’ın üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri,

-Hassas kütle ölçüleri, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri,

-Diğer tartı aletleri, aks kantarları, hububat muayene aletleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonları, nakil metreler,

-Akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçları,

-Elektrik, su ve gaz sayaçları

Belediye Grup Merkezi Ölçü Ayar Memurluklarına Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

-Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan, tartım
kapasitesi 2000 kg ve altında olan iiI’ üncü, iV’ üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri;

-Yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden masa terazisi, asma terazi, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler;

-Uzunluk Ölçüleri (Tek Parçalı Ağaç Metreler),

-Akıcı maddeler için hacim ölçüleri,

-Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

-5 kg’a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri (tartılar) için

Yetkili Muayene Servislerine (YMS) Müracaat Edilmesi Gereken Ölçü Aletleri:

-l. ve ıı. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (kuyumcu ve eczanede kullanılan teraziler),

-Tartım kapasitesi 2.000 kg’a kadar olan (2.000 kg dahil) ııı. ve ıv. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri (market, kasap, manav vb. kullanılan teraziler),

-Otomatik tartı aletleri,

-Eqzoz gazı emisyon ölçme cihazları,

-lsı sayaçları,

-Taksimetre ve takograf cihazları

Not 1:

Isı sayaçlarının periyodik muayenesi için apartman yöneticilerinin msgm.sanayi.gov.tr adresinde
güncellenen “Isı Sayacı Yetkili Muayene Servisleri”nin adreslerine ulaşarak başvuru yapabilirler.

Not 2:

a) Ticari taksilerde kullanılan taksimetrelerin ilk muayenesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Birinci fıkranın (a) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin taksiye montajının yapılması
halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın en geç beş iş günü içerisinde periyodik muayenesi yaptırılır. Birinci fıkranın (b) bendine göre ilk muayenesi yapılmış taksimetrelerin ise
ilgili kurum/kuruluş tarafından tarife yayımlanması halinde ilk muayene geçerlilik süresine bakılmaksızın periyodik muayenesi yaptırılır.

b) ilgili kurum/kuruluş tarafından yayımlanan tarife değişiklik tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içerisinde, tamir ve ayar servisince tarifesi yüklenen taksimetre için muayene servisi
tarafından yapılan genel muayene olup geçerliliği bir sonraki tarife değişikliği kapsamında yapılacak muayene tarihine kadardır. Bu muayenenin yaptırılmasından kullanıcı sorumludur.
(19.02.2019 tarihl,i ve 30691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Yukarıda belirtilen kurum ve kuruluşlara 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar beyanname vermeyen ölçü ve ölçü aleti sahiplerine 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’nun 15/c maddesine göre “damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanmak” fiilinden dolayı 2.600,00 TL idari Para Cezası uygulanacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.