YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 15,04,2023 TARİHLİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi

 15.04.2023 Tarihli Genel Kurul

 Toplantı Tutanağı

Ankara Yapracık 8. Etap Site Yönetimi Temsilciler Kurulu Toplantısı  15.04.2023 Cumartesi günü saat 14:00’de Asaleten 598 , Vekaleten 92 olmak üzere toplam 690 kat malikini temsilen 23 Blok Yöneticisi Y77 blok yönetim ofisinde aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

               GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve Yoklama,

 • Divan Kurulu’nun oluşturulması ve Divan Kurulu’na tutanakların imzalanması için yetki verilmesi ,

 • 2021-2023 yılına ilişkin raporun okunması , müzakeresi ,

 • 2021-2023 YÖNETİM KURULUN idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrası ,

 • 2021-2023 yılına ilişkin DENETİM KURULUNUN ibrası.

 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Yönetim Kurulunun seçilmesi ,

 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulunun seçilmesi ,

 • Dilek ve Temenniler ,

 • Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

 1.  Toplantıya Asaleten 598 , Vekaleten 92 olmak üzere 690 kat malikini temsilen 23 Blok Yöneticisi toplantıya katılmış , yeterli çoğunluk sağlandığından  toplantıya geçilmiştir.

 2. Toplantıyı Yönetmek Üzere Temsilciler Kuruluna Divan Başkanlığı için aday olup olunmadığı sorulmuş ve Divan Başkanlığına Bahri Cebeci , Üyeliğe Serdar Solmaz , Katip üyeliğine  Erkin Özkazanç aday olmuş , yapılan oylama sonucunda adı geçenler oy çokluğu ile seçilmiş ve Divan Kurulu Oluşturulmuştur.

 3. 2021-2023 yılına ilişkin raporun okunması müzakeresine geçilmiş ve Divan Başkanı Bahri Cebeci Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kadıoğlu’na söz vermiştir. Yönetim Kurulu Başkası Burak Kadıoğlu tarafından 2021-2023 dönemine ilişkin faaliyetleri , mali durum anlatılmış , soru cevap şeklinde müzakere edilmiş ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 4. 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla  2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.

 5. 2021-2023 dönemine ilişkin Denetim Kurulu ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2021-2023 Denetim Kurulu ibra edilmiştir.

 6. 2023-2025 dönemin de görev alacak Yönetim Kurulunun seçimine  geçilmiştir.  Burak Kadıoğlu söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile blok liste halinde seçime girilmesi yönünde ek gündem talebinde bulunmuş ve ek gündeme alınmasına ilişkin oylamaya geçilmiştir, Oylama sonucunda Asaleten 598 , Vekaleten 92 Evet oyu olmak üzere 690 EVET oyuyla kabul edilmiştir.Divan Başkanı blok listelerin hazırlanması için 15 dakika  ara vermiştir. Temsilciler kurulu üyelerinin görüşmeleri tamamlanmış olup , sayımı yapılmış ve eksiksiz olarak toplantıya devam edilmiştir.

Burak Kadıoğlu tarafından Divan Başkanlığına ibraz edilen blok listede  Burak Kadıoğlu ,Çağrı Ünalmaz ve Erkin Özkazanç’ın ASİL , Bünyamin Aslan YEDEK Yönetici olarak  aday  göstermiştir. Oylama geçilmiş , 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla      2023-2025 dönemi Burak KADIOĞLU ,Çağrı ÜNALMAZ ve Erkin ÖZKAZANÇ’ ın  ASİL , Bünyamin ASLAN ise Yedek Yönetici olarak  seçilmiştir.

 1. 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulu seçimine geçilmiş, C24 Blok yöneticisi İzzet Ercan söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile blok liste halinde seçime girilmesi yönünde ek gündem talebinde bulunmuş , ek gündeme alınması yönünde oylama yapılmış ve Oylama sonunda 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere 676 EVET oyuyla ek gündem maddesi kabul edilmiştir.

İzzet Ercan tarafından Divan Başkanlığına ibraz edilen blok listede  Denetim Kurulu Asil üye olarak İzzet Ercan , Rafet Çay, Bahri Cebeci ve Yedek denetçi olarak İrfan Ulusoy aday gösterilmiştir. Oylama geçilmiş , 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584 , Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla  2023-2025 dönemi İzzet Ercan , Rafet Çay , Bahri Cebeci ASİL, İrfan Ulusoy ise Yedek Denetici olarak seçilmiştir.

 1. Y73 Blok Yöneticisi Arif Maral toplantıda söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile Teknik Komisyon kurulmasına ilişkin ek gündem talebinde bulunmuş ek gündeme alınması yönünde oylama yapılmış. Oy çokluğu ile kabul edilmiş olup , Teknik heyetin Bahri Cebeci , Zahide Yıldırım , İrfan Ulusoy , Arif Maral ve Serdar Solmaz’dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 2. Dilek ve Temenniler kısmına geçilmiş ve Yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilenmiş , genel kurula son verilmiştir.

 

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023/ 2025 DÖNEMİ BLOK TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ

YAPRACIK 8.ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023/2025 DÖNEMİ BLOK TEMSİLCİLERİ  SEÇİMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

BUNA GÖRE SEÇİLEN BLOK TEMSİLİCİLERİ AŞAĞIDAKİ LİSTEDEKİ GİBİDİR.

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ  TEMSİLCİLER KURULU LİSTESİ

SIRA NO BLOK YÖNETİCİ DAİRE NO TEMSİL ETTİĞİ OY SAYISI
1 Y-64 HİKMET AKDENİZ 5 14
2 Y-65 HÜSEYİN YÜKSEL 4 14
3 Y-66 BAYRAM YERLİ 2 14
4 Y-67 RAMİS SOYTEMİZ 6 14
5 Y-68 İSMAİL DÖNMEZ 5 14
6 Y-69 ÖMER FARUK ÖZTÜRK 8 14
7 Y-70 MURAT ARSLAN 8 14
8 Y-71 MEHMET EPLEK 2 14
9 Y-72 MEMDUH  EMEKSİZ 11 14
10 Y-73 ARİF MARAL 7 14
11 Y-74 ZAHİDE YILDIRIM 2 14
12 Y-75 İRFAN ULUSOY 1 14
13 Y-76 SERDAR SOLMAZ 12 14
14 Y-77 ŞERAFETTİN ERDAŞ 14 14
15 Y-78 AHMET DOĞANAY 8 14
16 Y-79 YAVUZ BOYUNEĞMEZ 9 14
17 Y-80 MEHMET BASUT 1 14
18 C-20 BÜNYAMİN ASLAN 20 50
19 C-21 ERKİN ÖZKAZANÇ 49 50
20 C-22 YELİZ GÜCEYÜ 3 50
21 C-23 RAFET ÇAY 48 50
22 C-24 İZZET ERCAN 5 50
23 CK-4 BURAK KADIOĞLU 4 58
24 CK-5 ÇAGRI ÜNALMAZ 8 62
25 CK-6 BAHRİ CEBECİ 37 62
26 CK-7 OSMAN ACAR 2 62

YAPRACIK 8. ETAP TOKİ KONUTLARI 2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

                                   ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

                                                 DÖRDÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 01/09/2022 – 31/12/2022

Denetleme  Tarihi: 01/01/2023 – 13/03/2023

 

             Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler  ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat  ve montaj işlerinin , 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemlerinin ,

3-2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK;

                       

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM;

 

1-2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü  üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,

3-62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını

5-2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. 30/09/2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Aydın Uz’un istifasından dolayı 01/10/2022 tarihi itibariyle Yedek Yönetici Erkin Özkazanç’ın Muhasip üye olarak geldiği , Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam ettiği , Başkan yardımcılığı görevine Çağrı Ünalmaz ile devam kararı almışlardır.
 2. Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,
 3. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
 4. Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafetinin alındığı görülmüştür.

 

 1. 23/10/2022 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulunda
 • Yedek Yönetici olarak CK-7 Blok Yönetici Osman Açar seçilmiştir.
 • Ali Temel’in açmış olduğu dava hakkında adalara 5/4 değiştirilmesi için araştırma yapılmasına ,
 • Sıcak Su Sayaçlarının 10 yıllık ömrünü tamamladığı , sıcak su saatlerinin (Bu süreçte sıcak su sayaçlarının değiştirmiş olanlar, standartlara uygun ve okuma alınabilenler hariç ) Nisan 2023 yılında değiştirilmesi OY BİRLİĞİ ile karar alınmıştır.
 • Binalarda ki boylerlerin bakımı için gerekli ekipmanların araştırılması , fiyat tekliflerin alınmasına karar verilmiştir.
 • 62802 Ada da oturan Temsilcilerin Yaya ve Araç Kapılarının Ferforje olarak araştırılmasına karar verilmiştir.
 • Personellere Kışın Muafiyet uygulanan 400 TL’nin 2023 Bütçesine 500 TL olarak uygulanmasına Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
 • 07.2021 Tarihli 46 Nolu Sayılı kararda sehven yanlış yazılan Blokların Sıcak Su Tesisat değişim işinde ‘SOĞUK SU İFADESİ’ Adı geçen karara eklenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Aidat, Yakıt ve Diğer borçları ayrıca borçlarından dolayı İCRA Takibi Başlatılmış ve İcra İşlemine Giren Apartman Yöneticisi olarak seçilenlerin DENETİM ve YÖNETİMDE Asil/Yedek Yönetici olarak Seçilmemesi OY BİRLİĞİ İle Kabul edilmiştir.
 1. 10.2022 tarihinde Muhasebe Görevinde çalışan Aslıhan Çağlıyan’ın 15 Yıl sigortalık süresinin ve 3600 prim gün sayısını doldurup emeklilik hakkı kazandığından dolayı işten ayrılmış olup yerine 24.10.2022 tarihinde Yiğit Hüseyin Seçkin’in işe alındığı , 19.11.2022 tarihinde Yiğit Hüseyin Seçkin’in istifası üzerine 21.11.2022 tarihin de Kübra Maide Emirhan’ın ise alındığı ve Kübra Maide Emirhan’ın da istifa etmesi sebebiyle 02.12.2022 tarihinde Şehibe Çatkaya işe alınmıştır.
 2. Site Yönetim Paketi Poliçesinin yenilendiği görülmüştür.
 3. Teb Bankasıyla anlaşmanın sona erdiğinden dolayı , diğer bankalarla görüşülüp en uygun pos komisyonu veren (anlaşma yapılmadan) TEB BANKASI ile çalışmaya devam edildiği görülmüştür.
 4. Muhasebede Sitemizin kullanmış olduğu Apsiyon Programın kullanıcı sayısı 732 iken Görevli Daire kiracıları eklenerek 746 kullanıcı hesabı güncellenmiş olduğu ayrıca sistemde kaydı olmayan kiracıların güncellendiğini tarafımıza bildirmişlerdir.
 5. Kat Maliklerin haklarını korumak için Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Uz Hakkında 05.12.2022 tarihinde 88 Nolu Karar defterinde almış oldukları karar doğrultusunda Sitemizin Avukatı aracılığı ile Cumhuriyet Baş Savcılığı’na 2022/48827 hazırlık dosya numarası suç durusunda bulunulduğu görülmüştür.
 6. 12.2022 tarihinde Yönetim Ofisine Halklar İlişkiler Görev tanımıyla Bünyamin Aslan işe alınmıştır.
 7. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam etmektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde 6295 ve 62793 adanın Mart 2023 te tamamen biteceğini , sırasıyla 6279 ve 62802 adaya imalatı tamamlayacaklarını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
 8. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin ek imalat yapıldığı görülmüştür.

 

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

 1. 10.2022 tarihinde Muhasebe Görevinde çalışan Aslıhan Çağlıyan’ın 15 Yıl sigortalık süresinin ve 3600 prim gün sayısını doldurup emeklilik hakkı kazandığından dolayı 19.11.2022 tarihinde 39.107,74 TL’nin ödendiği ve 31/12/2023 itibari itibarı ile kıdem tazminatı hesabına 46.989,18 TL olduğu görülmüştür.
 2. Aslıhan Çağlayan’ın işten ayrılması ile 7.000 TL maaşla Yerine Personel alındığı görülmüştür.
 3. Site Yönetim Paketi Poliçesin süresi dolduğundan dolayı 8 Taksitle Toplam 034,60 TL’ye Dilek Şahin Sigorta Aracılık Hizmetleri Şti. firmasına 19/12/2022 tarihinde

Y-323518022-0-0 Poliçe nosu ile Ak Sigortadan yaptırıldığı görülmüştür.

 1. Teb Bankasıyla anlaşmanın sona erdiğinden dolayı , Diğer bankalarla görüşülüp en uygun Pos Komisyonu veren (anlaşma yapılmadan) TEB BANKASIYLA % 1.30 oranla çalışmaya devam edildiği ve bu oranın Banka Komisyon Tahsilatı adında Kredi kartı ve Hesap kartı ile Yönetim Ofisinden Ödeme yapanlardan alındığı görülmüştür.
 2. 12.2022 tarihinde Yönetim Ofisine Halkla İlişkiler görev tanımıyla Bünyamin Aslan 7.250 Tl’ye işe alındığı görülmüştür.
 3. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ;
 • 62794 Ada için 32.223,61 TL
 • 62802 Ada için 119.491,23 TL
 • Ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 • Çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtılacağını tarafımıza bildirmişlerdir.
 1. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin geçici kabulünün 06/11/2022 tarihinde yapıldığı, eksiklerin tamamlanması için firmaya ek süre verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
 2. Yönetimin Apsiyon kullanıcı sayısını güncelledikten sonra
 • Y70-15 Görevli Dairesi Kiracısından 7.940,22 TL
 • C21-051 Görevli Dairesi Kiracısından 13.380,21 TL
 • CK7-063 Görevli Dairesi Kiracısından 15.794,89 TL

alacak olduğu tespit etmişlerdir. Kiracılarla görüştükten sonra paraların AYDIN UZUN’un hesabına ve elden ödeme yaptığı anlaşılmıştır. AYDIN UZ’a bu durumu Yönetim tarafından 27.11.2022 tarihinde kiracıların parasını ödemesini istemiş ve 06.12.2022 tarihinde bu ödemeler Sitemizin AKBANK hesabına ayrı ayrı  aktardığı dekont ve hesap hareketleri ile görülmüştür.

 1. 2022 yılı 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge Ek tabloda belirtilmiştir.
KATEGORİ BAKİYE
AİDAT 59.363,85 TL
ASANSÖR 10.930,75 TL
AVANS 350,57 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 26.372,81 TL
DEMİRBAŞ 1.033,00 TL
DEVİR 328,73 TL
DUVAR ÖDEMESİ 84.376,68 TL
EK AİDAT 470,48 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 200,97 TL
ELEKTRİK FATURASI 13.697,38 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 15.743,02 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 234,70 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 687,60 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 549,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 131.433,14 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 1.350,00 TL
MAHSUPLAŞMA 28.101,89 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 4.836,59 TL
PARA CEZASI 150,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 7.364,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL
YAKIT 144.205,62 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 2.487,06 TL
TOPLAM 534.717,84 TL

 

 1. 31/12/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK Bakiye
C21 BLOK 21.156,30 TL
C22 BLOK 16.432,59 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 22.986,37 TL
C23 BLOK 13.655,88 TL
C24 BLOK 12.730,50 TL
CK4 BLOK 1.290,61 TL
CK5 BLOK 6.318,87 TL
CK6 BLOK 137.820,17 TL
CK7 BLOK 8.839,47 TL
Y64 BLOK 10.632,12 TL
Y68 BLOK 3.475,00 TL
Y69 BLOK 3.580,98 TL
Y72 BLOK 10.895,44 TL
Y75 BLOK 15.096,43 TL
Y78 BLOK 151,00 TL
TOPLAM 285.084,56 TL

 

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında  muhafaza edildiği görülmüştür.
AKKÜL İNŞAAT  TEM. İMAL.SAN. VE TİC. LTDİ ŞİRKETİ 3.540,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 379.918,54
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 5.987,22
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 17.944,00
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 124.119,60
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 30.979,62
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 2.023,52
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 7.000,00
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ 1.784,00
BAŞKENT DOĞALGAZ 884.001,02
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7.668,27
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.625,00
ENERJİ A.Ş. 272.889,00
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA 5.000,00
EYLÜL UYDU VE GÜV. SİSTEMLERİ 4.000,00
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 288.000,00
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 145.629,22
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 27.603,99
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 37.121,10
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 21.078,98
LEVENT ER 12.000,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 9.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 56,85
MİRA SOLAR 9.794,00
MUSTAFA ULUSOY 590,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİP.SAN VE TİC A.Ş 16.891,20
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC.LTD ŞTİ. 6.998,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 46.424,50
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 47.176,80
ORMAN MOTOR 21.198,70
PARLAK CAM OĞUZHAN ÖZDEMİR 1.357,00
PELİN UZUN AVUKAT 15.694,65
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 27.031,40
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 37.721,65
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 500,50
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 1.010,25
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 6.750,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 16.051,48
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35.170,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 28.300,00
TOPLAM 2.626.303,08

 

 1. Yönetim kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
FİRMA TUTAR
AKKÜL İNŞAAT TEMİZLİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3.540,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 312.920,34
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 4.945,61
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2.562,00
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 124.119,60
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 23.861,96
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 2.023,53
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 7.000,00
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ 1.784,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1.107.524,13
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 126.034,46
ENERJİ A.Ş. 235.874,80
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 3.774,82
EYLÜL UYDU VE GÜV. SİSTEMLERİ 4.000,00
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 163.354,10
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 16.408,80
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 24.137,44
LEVENT ER 12.000,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 7.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 56,85
MİRA SOLAR- ALTERNATİF ISITMA VE ARITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA EKİZ 9.794,00
MUSTAFA ULUSOY 590,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 16.891,20
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 14.497,48
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 23.264,88
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 23.470,20
ORMAN MOTOR 1.888,00
PARLAK CAM OĞUZHAN ÖZDEMİR 1.357,00
PELİN UZUN AVUKAT 12.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 26.933,46
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 43.489,32
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 500,50
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 1.010,25
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 6.750,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.140,29
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35.900,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 28.200,00
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 885,00
GENEL TOPLAM 2.441.157,04

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.
2022 YILI 01/10/2022-31/12/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 60.350,51 55.504,41 60.159,13 176.014,05
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 1.726,03   5.676,53 7.402,56
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 24.871,52 26.441,15   51.312,67
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ   39.107,74   39.107,74
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI     16.891,20 16.891,20
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 166,75 167,00 166,75 500,50
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 335,75 334,50 340,00 1.010,25
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI   2.621,02 1.984,27 4.605,29
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI     650,00 650,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 2.562,00 5.320,00 13.062,00 20.944,00
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     15.625,00 15.625,00
DEFTER TASTİK ÜCRET ÖDEMESİ     3.000,00 3.000,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 2.086,76 1.931,28 1.969,18 5.987,22
SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ   39,50   39,50
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ   2.000,00 4.000,00 6.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 4.857,15 3.000,00 7.837,50 15.694,65
İCRA DOSYA MASRAFI 12.000,00 4.500,00 9.380,00 25.880,00
POS KOMİSYON KIRIM 1.526,91 6.611,81 4.151,47 12.290,19
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 63,00 63,00 63,00 189,00
BANKA HAVALE EFT MASRAFI     53,98 53,98
MAHKEME DAVA HARÇLARI 301,40 850,00 7.000,00 8.151,40
BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   31.121,10 6.220,00 37.341,10
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 7.559,42   10.918,54 18.477,96
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME   4.000,00 43.424,50 47.424,50
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR   34.353,40 8.623,40 42.976,80
SARF MALZEME 12.188,12 13.788,21 658,00 26.634,33
SARF MALZEME BAKIM ONARIM     11.550,00 11.550,00
MEKANİK BAKIM ONARIM   10.338,99 4.000,00 14.338,99
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 380,00 1.000,00 1.000,00 2.380,00
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 19.115,66 13.861,96   32.977,62
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 4.000,00     4.000,00
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI   1.400,00   1.400,00
SU POMPA MALZEME     5.000,00 5.000,00
ELEKTRİK PROJE YAPIMI     12.000,00 12.000,00
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 619,98     619,98
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONRM. MALZ. GİDERİ   10.000,00   10.000,00
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM   5.000,00   5.000,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 170,00   110,00 280,00
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER     8.334,09 8.334,09
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 620,00 610,70 250,00 1.480,70
BAŞKENT DOĞAL GAZ 98.609,10 326.743,45 458.648,47 884.001,02
ELEKTRİK FATURASI 82.668,07 105.674,90 92.743,50 281.086,47
SU FATURASI 30.798,06 44.030,91 49.290,63 124.119,60
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 43.400,00 12.000,00 5.170,00 60.570,00
ÇATU KULE TAMİRATI   2.900,00   2.900,00
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 380,00 20.345,49 25.931,53 46.657,02
BOŞ GÖREVLİ DAİRESİ TADİLAT MALZEMESİ ALIMI 3.650,00 2.000,00   5.650,00
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ   76.000,00 69.629,22 145.629,22
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 128.000,00 110.000,00 70.000,00 308.000,00
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI     780,00 780,00
62795ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME     820,00 820,00
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM     9.794,00 9.794,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 140.000,00 100.000,00 164.000,00 404.000,00
    686.025,14 1.076.679,47 1.213.924,84 2.976.629,45

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki gelir kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

 

2022 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
Gelir Eki.23 Kas.23 Ara.23 TOPLAM
AİDAT  İADESİ -477,00 0,00 0,00 -477,00
AİDAT 145.872,26 174.859,21 154.993,84 475.725,31
ASANSÖR 10.278,05 13.025,51 7.355,10 30.658,66
AVANS GEÇİKME 0,00 32,72 0,00 32,72
BANKA KOMİSYONU 0,00 0,00 3.149,08 3.149,08
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 37.363,63 59.923,09 57.836,85 155.123,57
DEMİRBAŞ 168,00 400,00 420,00 988,00
DUVAR ÖDEMESİ 164.831,33 123.017,61 65.319,47 353.168,41
EK AİDAT 419,00 0,00 0,00 419,00
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 0,00 0,00 618,47 618,47
ELEKTRİK FATURASI 41.934,20 62.407,03 81.705,90 186.047,13
 GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 4.668,00 8.024,96 52.766,19 65.459,15
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 634,02 12.655,00 1.663,00 14.952,02
İCRA 76,24 600,76 0,00 677,00
KAMERA VE AYDINLATMA 120.983,00 148.489,20 135.623,08 405.095,28
KİRACI DAİRESİ ELEKTRİK FATURALARI 0,00 0,00 1.604,14 1.604,14
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 100,00 1.287,18 0,00 1.387,18
MAHSUPLAŞMA 11.031,52 16.114,94 7.787,01 34.933,47
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 0,00 23.220,18 20.505,24 43.725,42
GÖREVLİ DAİRESİ SU FATURASI 0,00 0,00 408,47 408,47
PARA CEZASI 76,60 100,00 0,00 176,60
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) 6.456,00 15.646,94 1.925,35 24.028,29
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 300,00 1.350,00 150,00 1.800,00
YAKIT 156.344,86 408.747,62 566.920,85 1.132.013,33
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 20,00 3.368,85 2.868,82 6.257,67
GECİKME TAZMİNATI 9.456,45 19.489,10 12.608,60 41.554,15
BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 0,00 0,00 848,98 848,98
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 5.784,39 4.117,70 0,00 9.902,09
SİTE İŞ AVANS İADESİ 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 4.668,00 6.421,21 0,00 11.089,21
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ÖDEMESİ 0,00 300,00 0,00 300,00
Toplam 720.988,55 1.103.598,81 1.173.078,44 2.997.665,80

 

 1. Yönetim kurulunun 31/12/2023 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

Cari Devir Bakiye Eki.22 Kas.22 Ara.22
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK -2.999,70 -2.999,70 -2.999,70 -2.999,70
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -133.000,00 -29.001,80 -62.001,80 -31.001,80
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş -1.041,61 0,00 -1.969,18 0,00
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -18.382,00 -18.382,00 -13.062,00 -9.588,00
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ -42.117,66 -30.000,00 -40.000,00 -35.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -158.314,02 -200.321,94 -282.754,19 -396.677,14
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ -7.668,27 0,00 0,00 0,00
C20 ESMA GÜL 16.08.2020 -0,19 0,00 0,00 0,00
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ -3.000,00 -3.000,00 T -3.000,00 -3.000,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 0,00 0,00 T 0,00 -110.409,46
ENERJİ A.Ş. -37.543,40 -32.566,20 -1.168,10 0,00
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 0,00 -3.774,82 -14.601,08
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK -64.500,00 -186.500,00 -76.500,00 -70.000,02
GÜLTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. -10.895,45 -20.309,66 -15.000,00 -427,94
GÜNTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 0,00 0,00 -14.312,10 -17.724,88
HASAN ALTAN -39.500,00 0,00 0,00 0,00
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -12.983,66 -12.983,66 -6.000,00 0,00
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -21.078,98 -13.519,56 -5.000,36 0,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY -3.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -1.000,00
MİRA SOLAR- ALTERNATİF ISITMA VE ARITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA EKİZ 0,00 0,00 -9.794,00 0,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 0,00 0,00 -16.891,20 0,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -6.998,00 0,00 0,00 0,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -88.228,60 -102.195,08 -102.490,08 -56.301,58
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -36.877,36 -36.877,36 -36.877,36 -36.877,36
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -31.530,00 -39.353,40 -8.823,40 -15.646,80
ORMAN MOTOR -19.310,70 -21.198,70 -4.000,00 0,00
PELİN UZUN AVUKAT -4.857,15 -3.000,00 -3.000,00 0,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 0,00 0,00 1.837,50
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT -3.650,00 0,00 0,00 0,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 -180.463,10 -180.463,10 -180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 369,73 -1.250,27 1.824,27 1.451,63
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 0,00 -167,00 -166,75 -180,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -335,75 -334,50 -340,00 -357,50
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ -9.911,19 -9.727,64 -3.000,00 0,00
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 0,00 0,00 -5.170,00 0,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -800,00 0,00 0,00 0,00
Toplam -943.617,06 -953.151,57 -899.733,87 -978.967,98

 

 

 

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 44.616,50
2- POS HESABI : 2.837,30
3- APSİYON POS HESABI : 4.578,01
4- KIDEM TAZMİNATI HESABI : 46.989,18

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022  yılı Dördüncü  üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2022 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

İrfan ULUSOY                                Serdar SOLMAZ                            Osman ACAR

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

 

 

 

NOT: RAPORUN ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİDEDİR.

 

YAPRACIK 8. ETAP MART 2023 OLAĞAN BLOK TEMSİLCİSİ VE DENETÇİSİ SEÇİM TAKVİMİ

                                         SAYIN KAT MALİKLERİ/SAKİNLERİ

 

8 . ETAP SİTE YÖNETİMİ  MART 2023 YILI BLOK TEMSİLCİSİ VE DENETÇİSİ SEÇİMİ YAPILACAKTIR.

 

ÇOĞUNLUKLU SEÇİM TARİHİLERİ:   11-12.MART.2023 CUMARTESİ / PAZAR 

 

ÇOGUNLUK ARAMAKSIZIN  SEÇİM TARİHLERİ : 25-26.MART.2023 CUMARTESİ / PAZAR TARİHİNDE   YAPILACAKTIR.

 

SEÇİM YERİ:  Y 77 BLOK SİTE YÖNETİM OFİSİ 

 

AŞAGIDAKİ BAŞLIKLARDAN BLOK SEÇİM SAATİNİ VE VEKALET NAMELERE ULAŞABİLİRSİNİZ. 

MART 2023 TOPLANTI DUYURUSU

 

 8. ETAP 2023 SEÇİM TAKVİMİ

 

VEKALET ÖRNEĞİ   C VE CK BLOKLAR İÇİN

 

VEKALET ÖRNEĞİ   Y BLOKLAR İÇİN

27/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

27/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

27.08.2022 Cumartesi günü 15.00’da sitemiz Y77 blok yönetim ofisinde yapılan 8. Etap Temsilciler Kurulu önceden davetiyesi gönderildiği şekilde toplanmıştır.

Normal gündemin dışında yönetim kurulunun önerisi ile 2 gündem maddesi daha eklenmiştir.

Alınan kararlar aşağıdadır.

 1. Yedek yönetici olarak C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile seçilmiştir.
 2. Yedek denetçi olarak CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile seçilmiştir.

Ek Gündem 1. Binanın ortak alanına gelen ve daire ler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek Gündem 2. 02.07.2021 tarihli temsilciler kurulu toplantısında 9. Maddenin görüşülmesi sırasında çevre duvarı, duvar üstü aydınlatma ve kamera sistemi görüşülmüş ve oylamada bu şekilde yapılmıştır. Ancak karar defterine karar metninin yazılması sırasında sehven “aydınlatma” ifadesi yazılmamıştır. “Aydınlatma” ifadesi adı geçen karara oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

 

 

 

2022 YILI EK AİDAT TABLOSU/YENİ AİDATLAR (AĞUSTOS-ARALIK 2022) BİLGİLENDİRME

Sayın Kat Malikleri/Sakinleri;

24.07.2022 tarihinde yapılan 8. Etap Temsilciler Kurulunda alınan karar gereği 2022 yılının geri kalan kısmı için ek bütçe onaylanmıştır. Buna göre blok aidatları;

CK blok (4+1): 215 TL,

CK blok (3+1) : 208 TL,

C blok : 188 TL,

Y blok : 202 TL, olmuştur.

Yine alınan karar gereği bloklara gelen elektrik paraları (ortak alan hariç, asansör, hidrofor, kat lambaları vb. dahil) ilgili blokta ikamet edenlerden eşit olarak bölünerek son ödeme tarihinden önce ödenmek üzere site yönetimi tarafından bildirilmek üzere toplanacaktır. Son ödeme tarihinden sonra ödeyenlere aylık %5 faiz uygulanacaktır. Bloğun elektriğinin kesilmemesi açısından son ödeme gününden önce ödenmesi mağduriyet yaşanmaması açısından önemlidir. Yeni aidatlar Temmuz 2022 nin hesaplarının kapanması dolayısı ile Ağustos 2022 ayından itibaren geçerli olacaktır.

İkinci bir karar da; yakıt ve sıcak su paralarının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı açma kapama parası, faiz vb. bedelleri rücu edilecektir. İlgili faturanın son ödeme tarihinden itibaren yine ilgili blokta yakıt borcunu ödemeyenlere geç ödemeden kaynaklanan tüm cezalar rücu edilecektir. Böylece geç yatıranlardan dolayı tüm blok ikamet edenlerinin haksız yere ceza ödemelerinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca yakıt borcunu gününde ödemeyenlerin sıcak sularının yönetim tarafından kesilmesi seçeneğinin hukuki boyutu da araştırılacak ve mümkün olduğu tespit edilirse gündeme getirilerek uygulanması sağlanacaktır.

8. ETAP YÖNETİM KURULU

DUYURU

DUYURU

2 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 8. Etap Temsilciler Kurulunda alınan karar gereği sitemize ada bazında bahçe duvarı, üzerine panel çit, motorlu araç kapısı, yaya kapıları, duvar üzerine aydınlatma ve kamera yapılması kararı alınmıştı. 62793 ve 62795 nolu adalar bahçe duvarı, panel çit ve kapı imalatlarını geçen sene tamamlamışlardır. Diğer 2 adanın aynı imalatları ve 4 adanın aydınlatma ve kamera takılması için 24 Mayıs 2022 tarihinde başlayan ihale süreci 06.06.2022 tarihinde sonuçlandırılmıştır. Bununla ilgili blok bazında toplanacak tutarlar belirlenmiş ve kat maliklerine mesajlar atılmış ve blok kapılarına asılmıştır. Ayrıca blok bazında 01.04.2021 tarihinden itibaren blok ve adalara yapılan ve aidatlardan ödenen demirbaş giderleri de hesaplanarak blok bazında kat maliklerinden tahsil edilecektir.

İhale sonucuna göre;

62794 ve 92802 nolu adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıları ihalesine katılan firmalar;

                                                 62794 ADA                                                                       62802 ADA

PRESİDENT                            575.448,90 TL                                                                    709.955,80 TL

GMSY                                        396.612 TL                                                                          694.237 TL

BERA PROJE İNŞAAT          789.479,0 TL                                                                      1.152.712,5 TL

ERAL FEN                               837.800 TL                                                                         1.286.200 TL

ÇAĞLAR YALITIM                1.681.500 TL (2 Ada fiyatı)

4 adanın kamera ve aydınlatması için katılan firmalar;

ALPERES A,Ş.                            2.704.318,89 TL (%50 peşin gerisi teslimde)

GEZGİN TEKNOLOJİ              1.530.435,81 TL (%50 peşin gerisi teslimde)

FM 1                                              1.653.888 TL (%50 peşin gerisi teslimde)

GMSY                                            3.518.798,89 TL (4 taksit)

BOTECH TEKNOLOJİ              1.517.005,6 TL (6 taksit)

ANKA GROUP                             1.612.465 TL (12 taksit)

Duvar için en düşük teklifi veren GMYS, kamera ve aydınlatma için ise 12 taksit yapan ANKA GROUP firması ile anlaşılmıştır. Tüm firmaların teklifleri oluşturulan teknik komite tarafından incelenmiş ve onlarında onayıyla ilgili firmalara verilmiştir.

8. ETAP YÖNETİM KURULU

 

62793 ve 62802 NOLU ADALARIN BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAPRACIK TOKİ KONUTLARI 8. ETAP

BAHÇE DUVARI, PANEL ÇİT YAPILMASI, ARAÇ VE YAYA GİRİŞ KAPILARININ MONTAJININ YAPILMASI İŞİ

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

 1. Ankara Yapracık Toki Konutları 8.Etap 62793 ve 62802 nolu adaların etrafı beton duvar, panel çit uygulama, araç-yaya giriş kapılarının montajının yapılması işi ile ilgili teknik konuların düzenlenmesidir.
 2. Bu Özel Teknik Şartname, Yapracık 8. Etap sınırlarında “Kontrolsüz araç, insan ve hayvan vb. etkenlerin giriş çıkışlarının engellenmesi ve kontrol altına alınması, Yapracık 8. Etap sınırlarında can ve mal güvenliğinin sağlanması” amacıyla yapılacak olan çevre duvarının yapım kurallarını ve tariflerini kapsamaktadır.
 3. İş bu Özel Teknik Şartnamede bundan sonra Ankara Yapracık TOKİ Konutları 8.Etap Site Yönetimi “İşveren“, teklif verecek firma ise “Yüklenici“, 8 Etap Site Yönetimi teknik ekibine “Teknik Heyet” olarak anılacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. İşbu Özel Teknik Şartname ile üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmaz ise betonun üretilmesi, taşınması, numune alınması ve teste tabii tutulmasında kullanılacak prosedürler, TS 500 ile beton üretimi ve testleriyle ilgili ‘TS’ standartlarına uygun olacaktır.
 2. Bu şartname, Yapı İşleri Genel Şartnamesi ve Yapı İşlerine Ait Teknik Şartnamelerde yer alan hükümlerin tamamlayıcısıdır. Çelişkili durumlarda bu şartname hükümleri geçerlidir.
 3. Teklif verecek istekliler iş yerini görüp gerekli işçilik, metraj vs. hesaplamalarını yaparak ve imalat için gerekli kotları alarak tekliflerini vereceklerdir. Teklif verilmesi; isteklinin işin yapılması sırasında karşılaşılacak şartlar hakkında tam bilgi edinmiş olduğu ve şartnameye uygun olarak işin yapılması için gerekli hususlara tamamıyla vakıf olduğu anlamına gelmektedir.
 4. Özel Teknik Şartname ve Proje birbirinin tamamlayıcısı olup; muhtemel çelişki durumunda İşverenin görüşü esastır.
 5. Projelerdeki uygulamalara yönelik detayların yetersiz kalması durumunda bu imalatlar yapılmadan önce yüklenici tarafından detaylandırılacak ve İşverenin onayına sunulacaktır.

Yüklenici firma yapılacak iş ile ilgili 3 boyutlu Render hazırlayacak ve İşverenin onayına sunacak. Yüklenicinin hazırlayacağı Görseller ve auto cat üzerinden 3 boyutlu görseller İşveren tarafından incelenip onaylandıktan sonra Yüklenici firma işe başlayacaktır.

 1. İşveren tarafından işin başlangıcından teslimine kadar bir Kontrol Heyeti oluşturulacak, Yüklenici ve İşveren arasındaki koordinasyon bu Kontrol Heyeti vasıtasıyla sağlanacak ve teknik hususlarda bu Kontrol Heyetince karar verilecektir.
 2. Yüklenici yaptığı imalatları proje, teknik şartname, birim fiyat tariflerine uygun olarak yapacaktır. Bu nedenle, tüm imalatlar kontrol teşkilatının denetiminden geçmeden bir sonraki imalata başlanmayacaktır.
 3. Yükleniciye verilen proje ve detaylar üzerindeki tüm ölçüler yerinde kontrol edilecektir. İşin kapsamı hariç, uygulamada karşılaşılabilecek detay farklılıkları nedeniyle İşverenden hiçbir ilave talepte bulunulmaksızın varsa eksiklik ve farklılıklar fen ve sanat kurallarına uygun olarak yüklenici tarafından giderilecek ve işin tamamlanması sağlanacaktır.
 4. İş kapsamında kullanılacak bütün malzemeler yükleniciye ait olup; nakliye, yükleme, boşaltma ile molozların temizlenmesi ve döküm sahasına nakledilmesi, boşaltılması ve serilmesi vb. işler için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 5. Yapılacak tüm imalatların montajı ve işçiliği yükleniciye ait olup; Yüklenici bu kapsamda kullanacağı hiçbir alet, edevat, araç, gereç, malzeme ve işçilik için ek fiyat talebinde bulunmayacaktır.
 6. İşveren işin yapımı esnasında çalışmalar için gerekli olan elektrik enerjisini ve suyu temin etmekle mükelleftir.
 7. İnşaat mahalline getirilen ve getirilecek tüm imalat malzemeleri için gerekli koruma önlemleri yüklenici tarafından alınacak, taşıma esnasında ya da inşaat mahallinde zarar gören malzemeler imalatta kullanılmayacak ve bu malzemeler için ek fiyat talebinde bulunulmayacaktır.
 8. İşin yapımı esnasında tüm yerleşke ve çevreye (altyapı tesisleri de dâhil olmak üzere) verilecek her türlü zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacak, hasar giderilmediği takdirde tespit edilecek bedel yükleniciden tazmin edilecektir.
 9. Yüklenici iş yerinde her türlü emniyet tedbirlerini İşveren ikazına gerek kalmadan eksiksiz temin edecektir. Yüklenici, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kurallarını eksiksiz uygulamakla sorumludur. Kişisel koruyucu güvenlik malzemeleri yüklenici tarafından temin edilecektir. Uygulama esnasında kişisel koruyucu tüm güvenlik malzemeleri kullanılacak ve önlemleri alınacaktır. Ayrıca Yüklenici, çalıştıracağı tüm personelin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ile tüzükler, yönetmelikler belirtilen bağlayıcı tüm yaptırım ve ödevleri yerine getirmek, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlü ve sorumludur. Yüklenici çalışma alanında All-Risk Sigortası yaptırmakla sorumludur.
 10. Bütün imalatların bitmesine müteakip yüklenici iş yaptığı mahallerde çevre temizliğini yaparak iş yerini teslim edecektir. Temizlenmeyen kısımlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut Belediyesi ve zabıtadan temizlik ile ilgili doğacak bütün cezalar yükleniciye aittir.
 11. Yüklenici taahhüt konusu işleri işin başlangıcından işin bitimine kadar tekniğine göre eksiksiz ve kusursuz olarak yapacak ve işi eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edecektir. Yüklenici, noksan ve kusurlu iş yapması durumunda İşveren /Kontrol Teşkilatınca / Kabul Heyetince yapılacak tespite istinaden bu hataları düzeltmekle sorumludur. Yüklenicinin bu hükme riayet etmemesi durumunda bahsi geçen işler nam-ı hesabına yaptırılarak bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecek, sökme ve yeniden yapma esnasında zayi olan malzemeler için herhangi bir ek ücret ödenmeyecektir.
 12. Diğer makine ve donanımlar için TS standartları ile birlikte ilgili standartlar esas alınacaktır.


YAPILACAK İŞ

62793 nolu adaya 3 adet yaya kapısı ve 2 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 1 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar C23 ve C24 önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

62802 nolu adaya 6 adet yaya kapısı ve 3 adet kayar araç giriş kapısı yapılacaktır. 2 adet kamera kablo toplama merkezi yapılacaktır. Bunlar Y80 Y72 binalarının önüdür. Duvar imalatında kablo toplama yerleri direk diplerinde sıva altı 30*20 buat gömmeli yapılacaktır. Panel çit altı yapılacak yerlerde 30*30 beton temel yapılıp üstüne babalar ve panel çit (1,5 mt.) monte edilecektir. Panel çitin üzerine dikenli vb. tel konulacaktır.

1-APLİKASYON

 1. Yapracık 8.Etap Çevre Duvarları imar planı sınırlarına göre projelendirilmiş olup; yüklenici çevre duvarlarını projeye uygun olarak yapmakla mükelleftir. Yükleniciye verilecek sınırların aplikasyonunu İşveren bünyesinde çalıştıracağı Harita Mühendisi / Harita Teknikeri ünvanlı personele yaptırmak ya da Özel Harita Mühendisliği Bürolarından hizmet alımı yoluyla temin ederek yaptıracaktır. Elimizde olan ve 2010 yılında süresi dolan aplikasyonun güncellenecek.
 2. İşveren imalat öncesinde aplikasyonu yaptırıp zeminde hattı kazıklarla işaretleme, kireçleme, boya ile işaretleme, şerit ve ip çekerek işaretleme vb. şekiller ile belirgin hale getirdikten sonra imalat için Kontrol teşkilatının onayına müteakip Yüklenici imalata başlayacaktır. Bu hükme aykırı hareket edilerek hatalı olarak imalat yapılması durumunda Kontrol Teşkilatınca bu imalatlar söktürülecek ve zayi olan malzemeler için herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır. (Kontrol Teşkilatı İşveren tarafından Blok temsilcileri arasından belirlenecektir.)

2-TESVİYE İŞLEMLERİ

 1. Çevre duvarının projelendirilmesi hâlihazır harita kotlarından yapılmış olup; nihai kotlandırma ve kademelendirme işlemleri için yüklenici kendi bünyesinde çözümleyecektir.
 2. Tüm duvar hattı boyunca standart duvar boyu, minimum duvar yüksekliği ve tip kesitler dikkate alınarak; kot farkının az olduğu yerlerde tesviye yapılacak, kot farkının yüksek olduğu yerlerde ise duvar kademelendirilecektir. Hiçbir suretle duvar yüksekliği, kaldırım üst hiza kotundan sonra 0,5 metrenin altına inmeyecek temel hizası teknik detayına göre kurtaracak kotta yapılacak ve iç duvar yüksekliğini temel kotu belirleyecektir. Yüklenicinin kesitte gösterilen detaya riayet etmesi zorunlu olup; hiçbir suretle duvar alt temeli toprak tesviye kotu üstünde kalmayacaktır. Ayrıca, firma personelince planlanan tesviye işlemleri ve kademelendirme işlemleri Kontrol Teşkilatının onayına sunularak yapılacak, hiçbir suretle izin alınmaksızın tesviye ve imalat yapılmayacaktır.
 3. Yüklenici, Kontrol Teşkilatı ile birlikte tesviye ve kademelendirme işlemlerini kesinleştirdikten sonra kesitte gösterilen derinlikte (40-65 cm zemine göre) kazı yaparak nebati toprağı uzaklaştırıp, zemin sıkıştıracak, proje detayında belirtilen standartlarda alt temeli ve duvarı yapacaktır. Duvar inşaatının bitiminden sonra toprak tesviyesi de kesitlere uygun olarak yapılacaktır.

3-ÇEVRE DUVARI İMALAT VE MONTAJ İŞLEMLERİ

 1. Yüklenicinin duvar yapımında kullanacağı prefabrik yapı elemanları TSE Belgesine sahip olmalı ya da Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait laboratuvarlardan kırım sonuçları alınarak TSE standartlarına eşdeğerliği belgelenmelidir.
 2. Kazı güzergâhının kontrolü için gerekli yerlerde “ Elle Kontrol Kazıları” yapılmalıdır.
 3. Kilitli parke, kaplı yol, tretuvar gibi muhtelif alanların geçişinde de temel güzergâhı elle ihtiyaca göre sökülerek kontrollü kazı yapılacaktır.
 4. Zarar gören tüm çalışma alanlarının iş tamamlandıkça, Aslına ve Tekniğine uygun tamir etmek Yüklenici yükümlülüğündedir.
 5. Yeşil alan geçişlerinde sadece geri dolgu yapılacaktır. Çim ekimi Yükleniciye ait değildir.
 6. Kalıp sabitleme çiroz / tij demirleri kalıp sökümü ile birlikte, beton ile hem yüz olacak şekilde kesilecek / sökülecek.
 7. Kalıp, her sökümden sonra temizlenip uygun yanık yağı ile yağlanarak betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 8. Kalıbın tekrar kullanılacak olması hiçbir şekilde iş programını aksatmayacaktır.
 9. Kalıbın yağlanması ve kalıp çıkarılırken doğacak (kırım-parçalanma-kötü görüntü) bütün unsurları yüklenici firma giderecek; Kontrol Teşkilatı onaylanmadığı taktirde imalatı tekrar yapacak, ilave ücret talep edilmeyecektir.
 10. Aksi belirtilmedikçe, kendinden yerleşen beton hariç olmak üzere bütün betonlar uygun türdeki mekanik vibratörler ile sıkıştırılacaktır.
 11. Perde kalınlığına uygun çapta vibratör kullanılacak, en az bir yedek vibratör bulundurulmalıdır.
 12. Hazır beton, Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) tespit etmiş olduğu koşullara uygunluğu belgelenmiş onaylı bir hazır beton santralinde üretilmiş beton kullanılacaktır.
 13. Her beton karışımı için tüm bileşim maddeleri hazır beton imalatçısının santralinde katılacaktır.
 14. Hazır beton santralden ayrıldıktan sonra içine ilave su veya herhangi başka bir madde katılmayacaktır.
 15. Yapılacak duvar hattının toplam uzunluğu 1761 mtül olup; tüm hat boyunca duvarın yüksekliği en fazla 0,50 mt (Kaldırım Kotundan) olacaktır. Bu değer sadece duvar ve harpuşta yükseklik toplamı olup; temel yüksekliğe dahil değildir. (min 50 cm duvar + 5 cm harpuşta = 55 cm) . 4493. Cadde boyu 50 cm.
 16. Duvarın kalınlığı tüm hat boyunca 20 cm olup; duvar içinde Ø8-Ø10-Ø12 nervürlü demirlerden örülmüş demir donatı bulunacaktır. Duvar alt temeli en az h 30* En 40 cm olup demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacaktır.
 17. Nervürlü Demir imalatları temel imalatında mtül de 4,5-5 kg duvar imalatında m2 de 4-5 kg altında yapılmayacaktır.
 18. Çevre duvarı üstü aydınlatma her kolon babasına betona gömülü PVC (2xǾ25mm’lik) esaslı kanal-boru gibi rezervasyonlar betondan önce yüzeyden görülmeyecek şekilde donatıya bağlanarak bırakılacaktır. Boruların içerisine ilerde çekilecek kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 19. Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri için kör nokta kalmayacak şekilde duvar içerisinde rezervasyon yapılacak ve kablolama için bağ teli ile klavuz çekilip bırakılacak.
 20. Çevre duvarı üstü aydınlatma ve Çevre güvenliği Kamera (CCTV) sistemleri boruları işverenin belirttiği blok bağlantı Menholüne kadar getirilecek.
 21. Araç kapıları için birer adet menhol konulacak, tüm kablolama bu menholde son bulacak.
 22. Araç kapı önlerine beton atılmadan elektrik ve kamera sistemi için kablo kanalı döşenecektir.
 23. Çıkış noktaları da, önceden tespit edilmiş ekipmanların monte edilmiş noktalardan yapılacaktır.
 24. Duvarı oluşturacak parçaların boyu en fazla 15 metre olacaktır ve her 15 metrede bir 30*40 cm genişliğinde, alt temel yüksekliği 25 cm olan ve gövde yüksekliği alt temel hariç en az 200 cm olan beton kolonlar yapılacaktır. Kolonların demir donatısı projede gösterilen şekilde yapılacak olup; kolonlar ve alt temel bağlantıları yerinde beton döküm şeklinde yapılacaktır
 25. Kolonların yerinde beton dökümü için kullanılacak beton en az C30 standardında olacak olup; Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi ürettiği betonlar kabul edilmeyecek ve bu şekilde yapılan üretimler Kontrol Teşkilatınca söktürülecektir.
 26. Beton yüzeyi yeteri kadar sertleştikten sonra yüzey iz kalmayacak şekilde perdah yapılmalıdır.
 27. Duvar yapımındaki prefabrik her malzeme üretimi için (alt temel, duvar yüzey kaplaması, harpuşta) beton standartları C30 olacaktır. Yüklenici betonu CE Belgesine sahip G Yönetmeliğine uygun üretim yapan beton santrallerinden almak ile mükelleftir. Yüklenici betonu kendi tesisinde üretmesi durumunda ise yukarıda belirtilen standarda uygunluğunun tespiti için Kontrol Teşkilatının talep ettiği zaman dilimlerinde Kontrol Teşkilatının nezaretinde alınacak numunelerin kırım testlerini Laboratuvarlarda yaptırması zorunludur. Yüklenicinin uygun olmayan beton santrallerinden temin ettiği ya da kendi üretip laboratuvar sonucu olumsuz çıkan betonlarla imal ettiği duvar parçaları Kontrol Heyetince kabul edilmeyecektir.
 28. Duvar yüzeyleri dış desenli iç düz (desensiz) olacaktır. Ancak hiçbir suretle, yükleniciye desen farkı ödenmeyecektir.
 29. Duvarın üstünde küpeşte olacaktır. Küpeşteler 50*50 cm olacak ve bütün küpeşteler aynı ebatta olacaktır. Küpeştelerde c30 beton kullanılacaktır.
 30. Duvarın geçeceği güzergahtaki ağaçlar yüklenici firma tarafından sökülecek, yönetim tarafından da bunlar yeni yerlerine dikilecektir.
 31. Bahçe duvarının geçeceği güzergahta bulunan sulama sistemleri yönetim tarafından geri çekilecektir.
 32. Yüklenici, çevre duvarını İşverenin vereceği İmar Planı Hatlarına, Projeye ve Kesitlere, Özel Teknik Şartnameye, Yapım İşleri Genel Şartnamesine uygun yapmakla mükelleftir.
 33. Yüklenici işin tesliminden kesin kabul tarihine kadar 2 (iki) yıl süre ile çevre duvarından sorumludur ve bu süre içerisinde ortaya çıkacak hasarları ve kusurları hiçbir ek ücret almadan onarmayı taahhüt etmektedir.

4-PANEL ÇİT

 1. Standart panel çitin tel kalınlığı 4 mm,
 2. Göz Aralığı 5*15 cm,
 3. Yükseklik 150 cm,
 4. Panel uzunluğu 2,5 mt olacaktır.
 5. Boya rengi ral 6005 olacaktır.
 6. Sıcak daldırma galvaniz üzeri U.V. güneş ışınlarına dayanıklı elektro statik polyester boyalı metal kelepçe bağlantı elemanı kullanılacaktır. Direk yüksekliğine göre kelepçe sayısı ve tipi imalat detaylarında verilecektir.
 7. Filmaşin demirden üretilmiş olan ham panel teller 180-200gr/m2 sıcak daldırma galvaniz yapılıp üzerine elektrostatik polyester boya olacaktır.
 8. Onay alınan imalata monte edilir. Malzemenin mukavim montajı, düzlemsel doğruluğu, şakül-terazi düzgünlüğü yüklenici yükümlülüğündedir.

5-YAYA KAPISI

 1. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Yapılacak olan tüm yaya giriş kapıları manyetik kilitli ve çipli olacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 3. Kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 4. Nakliye, istif, montaj sırasında oluşan boya kusurları hasarın boyutuna göre tekrardan rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.

6-SÜRGÜLÜ ARAÇ KAPISI

 1. Motor ve kumanda sisteminin imalat ve montajları yapımcı firmaya ait olacaktır. Tüm kapılar panel çit olacaktır.
 2. Motor, kilit, kumanda sistemi için teknik komitenin onayı alınacaktır.
 3. Kapılar hareketli sistem olduğundan diğer yapımcı firma tüm garanti koşullarını sağlayacağına dair 2 yıl geçerli taahhüt verecektir.
 4. Yapılacak olan tüm araç giriş kapıları HGS ve yaya girişleri mevcutta buluna diafon sistemine bağlanacaktır. İhtiyaç sayıları bedelini ödemek yükümlülüğü ile İşverenin belirleyeceği adette olacaktır.
 5. Tüm akşamlara kaynak işleminden sonra, zımparalanması (keskin yüzeylerin yok edilmesi) sonra 2 kat antipas, 2 kat siyah renk yağlı boya olacaktır.
 6. Muhtelif nedenlerden oluşan boya kusurları, rötuş veya komple yeniden boyanacaktır.
 7. Elektrik kesintisi yaşandığı durumlarda manuel açma kapama özelliği olacaktır.
 8. Açılıp kapanırken uyarıcı flaşör lamba çalışacaktır.
 9. Sarsıntısız ve takılmadan sorunsuz çalışma garantisi olacaktır. (Açma kapama ömrü)
 10. Emniyetli Sistemi sayesinde kapı aralarına sıkışmalar yaşanmayacak donanıma sahip olacak.
 11. Otomatik kapı içinde elektrik kesilmelerine karşı AKÜ devresi olacaktır. AKÜ devresi elektrik olmaması halinde kapının tüm fonksiyonlarını sağlayacak yapıda olacaktır. (Akünün de bitmesi durumunda kapı açılır vaziyette çalacak şekilde donanıma sahip olacak.)
 12. Kullanılacak Marka ve Model İşverene katalog olarak verilecek ve İşverenin onayı alınacaktır (çin malı vb. kalitesiz olmayacaktır).
 13. Kapılar ferforje yerine panel çit kapı olacaktır.

ÖLÇEKLENDİRME VE FİYATLANDIRMA

 1. Temel beton imalatları En*Uzunluk*1,25 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 2. Duvar beton imalatları Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 3. Beton Kolon beton imalatları En*Yükseklik*1,50 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 4. Panel çit Yükseklik*Uzunluk*1 m2 cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 5. Ferforje kapılar 1 mtül cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 6. Kapı manyetik çipleri ve araç giriş kapısı uzaktan kumandaları 1 adet cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.
 7. Kapılar için Elektrik ve Otomasyon giderleri her bir kapı için 1 grup cinsinden ölçülür ve ücretlendirilir ödenir.

DÂHİL OLAN GİDERLER

 1. Ölçeklendirme ve fiyatlandırma başlığı altında belirtilmeyen tüm inşaat elektrik mekanik otomasyon vs. malzeme ve montaj giderleri belirtilen ölçeklendirme ile ücretlendirmeye dâhildir.

GENEL VE MALİ ÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Yüklenici, teklif sunma aşamasında vermiş olduğu teklifin en az %3 ‘ü kadar fatura tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Yüklenici firmaya ait teminat senedi verecektir.
 2. İşin süresi içerisinde tamamlanamaması durumunda İşveren tarafından günlük 750,00TL Yedi yüz elli TürkLirası cezai işlem uygulayacaktır.
 3. Yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ve İşverence yer teslimi yapılmasına müteakiben Yüklenici, İşverene iş programını sunmak fiilen şantiyesini kurmak şartıyla sözleşme bedelinin %50’sini geçmeyecek şekilde avans talep edebilir.
 4. Çalışacak işçiler açılan dosya ya da görevlendirme yazıları ile sgk’lı olacak ve sgk belgeleri İşverene sunulacaktır.
 5. Kullanılan tüm malzemeler TS Standartlara uygun olmalıdır.
 6. İmalatlarda kullanılacak malzemelerin yönetimin gösterdiği yere güvenli şekilde istifinin yapılması, deformasyona uğramaması ve çevreye zarar vermemesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
 7. Yüklenici beton, demir ve diğer malzemelerin kalite kontrol testlerini istenildiği zaman yaptırmak ve göstermek zorundadır.
 8. Çalışma alanı ve istif alanı çevresi, ikaz bandı, filesi gibi uyarıcı şeritlerle çevreye zarar vermeyecek şekilde güvenlik şeridine alınmış olmalıdır.
 9. İş bitiminde, kullanılmayan tüm malzemeler toplanarak, çalışma sahaları, gerekli düzeltmeler ve tamirler yapıldıktan sonra temiz teslim edilir.
 10. Çevre duvarında kullanılan betonun İşverence beton tedarik firmasının irsaliyeleri üzerinden temin edilen beton miktarını talep ederek mukayese yapma hakkı saklıdır.
 11. Duvar üstündeki harpuştanın kalıbı saç veya play-wood kalıp, kesinlikle tahta takoz kullanılmayacaktır. Her seferinde yağ ile sürülerek betonun brüt çıkması sağlanacaktır.
 12. Piyasa şartlarından dolayı kullanılacak malzemelerde herhangi bir fiyat artışı olması durumunda toplam bedel üzerinde fiyat farkı kabul edilmeyecektir.
 13. Tüm işler için öngörülen süre işe başlama tarihinden itibaren 90 gündür.
 14. Ödeme planı toplam maliyete göre site yönetimi ve yüklenici firma ile yapılacak görüşmede belirlenecektir.
 15. Yapılan tüm imalatlar 2 yıl, firma garantisi altındadır.
 16. İhtilaf halinde Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

 

TEKNİK KOMİTE

Nuri AYRAN Ahmet TOY Arif MARAL Abdülnasır DÜZSÖZ Serdar SOLMAZ

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

Burak KADIOĞLU Ercüment Ümit BARANSEL Çağrı ÜNALMAZ

62793-62794-62795-62802 Ada’nın Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme sistemi Sözleşmesi

……………………………………………………………ve 8. ETAP TOKİ KONUTLARI SÖZLEŞME PROTOKOLÜ

1-TARAFLAR

İş bu protokol, …………………………………………………….. adresinde mukim …………………………………………………………………. (kısaca ‘’YÜKLENİCİ’’ olarak anılacaktır) ile Atayurt Mah.4491.Cad.4471 Sok. 13/B blok (Y77blok daire no:15) Yönetim Ofisi Etimesgut/ANKARA mukim YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ (kısaca ‘’İŞVEREN’’ olarak anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 ……………………………………………………………………………….) ve SİTE arasında

Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme sisteminde amaç görüntülerin 7 gün / 24 saat sürekli olarak izlenmesi ve görüntülerin arşivlenmesi işi ile alakalı tüm cihaz ve malzemelerin, alt yapı kurulması, montajının yapılması, devreye alınması, test ve kontrol işlemlerinin yapılması, dokümantasyonun hazırlanması ve operatörlerin (Site Yönetimi Teknik Personeli) eğitimini kapsayan sistemin kurulmasıdır.

Kapalı Devre IP Kamera Kayıt ve İzleme Sistemi, yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan çevre duvarları üstüne tesis edilecek şekilde, site yönetiminin talep ettiği yerlere, tipleri belirlenen kameralardan alınan görüntülerin, ilerde yapılacak güvenlik kulübesi merkezlerinde bulunan monitörlerden izlenmesi, görüntülerin profesyonel kayıt platformuna kaydedilmesi, gerek duyulduğunda bu kayıtların tekrar izlenmesi ve dış ortama aktarılması amacıyla tesis edilecek sistemi kapsar.

Güvenlik kulübesi inşaatları henüz yapılmamış olup yeri İlgili firmaya gösterilecektir. Güvenlik kulübesi yanındaki çevre duvarına Saha dolabı tesis edilecek ve tüm kablolama, Switch, kayır cihzları, patch paneller bu saha dolabında toplanacaktır. Güvenlik kulübesi inşaati yapıldığında saha dolabı içindeki ekipmanlar güvenlik kulübesine tesis edilecek şekilde kablolamalar uzun bırakılacaktır.

YAPILACAK İŞLER VE UYGULAMA ŞEKLİ

Yapılacak işin kapsamında ……………………………… firması yapmış olduğu aşağıda sıraladığımız keşif listesine göre Sistemi oluşturan cihaz ve malzemelerin tamamı yeni ve orijinal ambalajlarında İŞVEREN tarafından temin edilmiştir.

YÜKLENİCİ cihazların ve malzemelerin imalat-montaj sırasında doğacak zararlardan sorumludur.

İmalat tamamlandıktan sonra YÜKLENİCİ elinde kalan malzemeleri eksiksiz olarak tutanakla İŞVERENE teslim edecektir.

62793 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 34 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 2500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 15 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 750 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 14 ADET
İŞÇİLİK, KABLOLAMA, ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 34 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 34 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 2 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 28 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 750 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 20 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 2 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 2 ADET

62794 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 34 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 2500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 15 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 750 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 14 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 34 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 34 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 2 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 28 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 750 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 20 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 2 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 2 ADET

62795 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 54 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 3750 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 25 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 1500 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 20 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 54 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 54 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 4 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 40 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 1500 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 32 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET

62802 Ada’nın MALZEME LİSTESİ

DAHUA-1230-S-S STARLİGHT 2 MP POE KAMERA FULL HD IP H.265 BULLET KAMERA 75 ADET
DAHUA-NVR-8664-4K 64 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA-NVR-5232-4K 32 KANAL PRO NVR 1 ADET
DAHUA 23 AWG %100 BAKIR UTP CAT6 KABLO 5500 MT
DAHUA 10/100/1000 GİGABİTH POE 8 PORT SWİCH 25 ADET
TSE -3*2.5 VE 1*5 NYA ENERJİ KABLOSU 1500 MT
GÜNKO-12U RACK KABİN CAMLI KİLİTLİ METAL-aksesuarlar dahil 1 ADET
CETSAN IP66 SU GEÇİRMEZ SAHA PANOSU 27 ADET
İŞÇİLİK,KABLOLAMA,ALTYAPI VE DEVREYE ALMA 64 ADET
MAKELSAN 1200 VA LİNE UPS GÜÇ KAYNAĞI 1 ADET
CAMBOX KAMERA BUATI 64 ADET
WD PURPLE 8 TB 7/24 GÜVENLİK DİSKİ HDD 4 ADET
DAHUA LM43-F200 FULL HD LED 43 MONİTÖR 1 ADET
MUTLUSAN-20*20 MENHOL 50 ADET
30 CM DERİNLİK 20 CM GENİŞLİK TOPRAK KAZISI VE 50 LİK KANGAL BORUSU 1900 MT
4 MT FIRIN BOYALI 90 LIK BORU 2MM TİJ BETON FLANJ JELATİN NAKLİYE DAHİL 33 ADET
MONTAJ YAN ÜRÜNLER (KABLO KANALI SİGORTA VS. TAMAMLAYICI ÜRÜNLER) TOPLAM 1 ADET
BFT-1000 PRO KAYAR KAPI MOTOR SETİ-FLAŞÖR-DİŞLİ-SENSÖR-ARAMA MODÜL LOOP DAHİL 3 ADET
RUNİTEK-PRO HGS SİSTEMİ PAKETİ 3 ADET

HİZMETE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Sözleşmenin konusu yukarıda veya teklifte yazılı tüm malzemelerin, YÜKLENİCİYE teslim

Edilmesine kadar İŞVEREN sorumluluğundadır.

 1. YÜKLENİCİ sözleşmede ve teklifinde bulunan ürünleri montaj ve devreye alınmasından sorumludur.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

 1. İŞVEREN sözleşmeyi imzalamadan önce ; REFERANSLARINI, RESMİ GAZETESİ, FİRMA TANITIM DOSYASINI ve bağlı olduğu TİCARET ODASINDAN güncel ODA KAYIT SİCİL SURETİ (Faaliyet Belgesi) ‘ni İŞVERENE teslim edecektir.
 2. Yüklenici işin kontrolü esnasında, İşverene, kendisi veya vekili refakat etmek zorundadır.
 3. Yüklenici ekip sorumlusu, yönetim başkanı veya yönetimin görevlendireceği kontrol ile uyum içerisinde çalışacaktır.
 4. Yüklenici mevzuat gereğince tüm işçilerin can güvenliği ve emniyetini almak zorundadır.
 5. Yüklenici, elektrik dalgalanmalarında modülün zarar görmemesi adına gerilim koruma rölesi takmakla mükelleftir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

 1. Yüklenici, sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan tek başına sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili rücu hakkı yoktur.
 2. Yüklenici “ İmalat ve montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Yüklenici, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 4. Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.
 5. Yüklenicinin, işin yapım sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 6. Yüklenici taktığı cihazların yağmurdan, kardan zarar görmemesi adına koruma muhafazası yapmakla mükelleftir.
 7. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz

YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle yüklenici çalıştırdığı işçilerin SSK ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK ya yatıracaktır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi sonucu kendisine ya da işverene doğacak her türlü zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

İŞİN BEDELİ

İş Anahtar Teslimi Götürü Bedel olup, bütün işlerin tekniğine ve standardına uygun, eksiksiz ve kusursuz yapılmasının bedeli olarak: kdv dahil ..,.000,00TL dir.

ÖDEME PLANI

İŞVEREN iş teslimatında, gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra aşağıdaki ödeme planına göre ödemeyi tamamlayacaktır.

Toplam ödenecek tutar ( TL) : 000.000,00 (KDVDAHİL)

İŞİN KONTROLÜ

İmalatın kontrolü için işveren, yapımın her aşamasında yapım şeklini, kendi elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir. İmalatlarda herhangi bir kusur veya eksikliğin tespiti halinde, yüklenici söz konusu kusur veya eksikliği düzeltip gidermekle yükümlüdür.

DİĞER ŞARTLAR

 1. ALT YAPI’DA 10 YIL, TÜM ÜRÜNLERDE 4 YIL ÜRÜN GARANTİSİ VE 4 YIL ÜCRETSİZ SERVİS yüklenici firmanın garantisi altındadır. Yasal süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü kötü işçilikten doğabilecek arızalar yüklenici firma tarafından hiçbir bedel alınmadan 4 YIL DEĞİŞİM GARANTİSİ verilecektir
 2. Apartman sakinlerinin veya başkaları tarafından gelebilecek darbeler, apartman sakinlerinin kötü kullanım, elektrik hataları tamirat, tadilat vb. nedenler garanti kapsamı dışındadır.
 3. Ada etrafına çekilen kablolarının bağlantı uçlarının oksitlenmemesi için gerekli önlemeli almakla hükümlüdür.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

2.1. İŞVEREN

A) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP YÖNETİMİ

B) Adresi: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP ETİMESGUT/ANKARA

2.2. YÜKLENİCİ

C) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı : …………………….

D) Adresi: ……………………………….

C) Vergi Dairesi: ……………………………..

D) Vergi No : ………………..

E) Telefon Numarası: ……………………………….

F) Bildirime Es.Elek.Posta Adresi: ………………………………………………………..

Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme 00/00/2022 tarihinde, taraflarca okunarak ve mutabakata varılarak, 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilip, imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiş

YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ

 

 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

BURAK KADIOĞLU ERCÜMENT ÜMİT BARANSEL ÇAĞRI ÜNALMAZ

 

……………………………………………….

………………………………..

…………………