ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Denetleme Tarihi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Raporun yazılması süreci ;

 1. 2023 yılı Dördüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

 1. 2023 yılı dördüncü, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
 5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 6. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Görevli dairelerinde oturan kiracılardan Serap ÖZDEMİR ve Ahmet ÇATKILI’ ya tahliye davası açılması
 2. Siteye demirbaş ihtiyaçlarından dolayı “ Logar açma makinesi” , “ Teleskopik İskele”, “ Yüksek Dal kesme makinesi” , “ Kollu Pompa (ilaçlama için)” , Teknik Telefon” alınmasına ve toplam maliyet tutarı olan 111.850,00 tl’ nin daire başına düşen 152,80 tl ‘ nin tüm daire sakinlerine 01.12.2023 itibariyle tahakkuk edilmesine karar verilmiştir.
 3. 30.12.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve 2024 yılı bütçe görüşmesi sonucu Temsilciler Kurulu kararı sonucunda aidat tutarları;
 • CK Blok (4+1) 979,00 TL ,

CK Blok (3+1) 950,00 TL

C BLOK            870,00 TL

Y BLOK           924,00 TL olarak belirlenmiştir.

 • Bina çevresi tretuvar betonların bina temsilcisi ve teknik komite tarafından incelenerek; gerek görülmesi halinde imalatının yapılması ve ödemesinin de ilgili bina tarafından yapılması öngörülerek, çoğunluk sağlanmıştır.
 • Sitede çıkan hurdaların satışı için, “Hurda Satış Komisyonu” kurulması ve satışların bu komisyonda görevli kişiler tarafından yapılması kararlaştırılmış; komisyon üyelerinin de bir tanesinin Yönetim Kurulundan, bir tanesinin de Denetim kurulundan seçilmesi kararı alınmıştır.
 • Ek gündem maddesi ile ; 1 yardımcı teknik personel alımı için oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak alınmasına karar verilmiştir.
 • Ek gündem maddesi olarak ; dış teknik hizmet verilmesi konusunda oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak yapılmasına karar verilmiştir.
 • Ek gündem maddesi olarak ; 62802 Ada ve 62793 Ada panel çitteki yaya kapılarının güçlendirilmesi konusunda oylama yapılarak oy çokluğu sağlanmıştır.
 • Ek gündem maddesi olarak ; siteye alınan “ Logar açma makinesi” ile tüm logarların açılması işlemini yapan görevli personellere 1.000 tl ikramiye verilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek ödemeleri yapılmıştır.
 1. 14.10.2023 tarihinde Adalara bölünme ile ilgili Blok yöneticilerine “ watsapp” aracılığı ile anket gönderilmiş ve 4/5 oy çokluğu sağlanması amacıyla bu anketleri daire sakinleriyle paylaşmaları gerektiği bilgisi verilmiştir. 22.10.2023 Temsilciler Kurulu Kararında; 62793/1, 62794/1, 62795/1 ve 62802/1ada parsel yeni Yönetim Planlarının sunumu ve kat malikleri ile Genel Kurul toplantısının yapılması 458 “ evet” oyu ile kabul edilmiştir. 24.10.2023 tarihinde de 26 Blok yöneticisine her adanın “Yönetim Planı” taslağı gönderilmiştir. Ve bu Yönetim Planlarının kat malikleri ile paylaşılıp, incelenmesi, eklenecek ve çıkarılacak maddelerin yöneticilerle paylaşılması gerektiği bilgisi verilmiştir. En son 30.12.2023 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında da adalara bölünme, anket sonuçları ve Yönetim Planlarındaki kat maliklerinin öngörüsü ve değişiklik yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili konularda hiçbir geri dönüş sağlanmamıştır.
 2. Y72 Blok Temsilcisi Memduh EMEKSİZ ‘ in aidat muafiyetinin kaldırılması ve Kat malikleri Genel Kurulunun toplanması kararları alınmıştır.
 3. 31.10.2023 tarihinde Denetim üyesi İzzet ERCAN ‘ ın istifa etmesi üzerine Temsilciler Kurulunda yedek üye olarak seçilen İrfan ULUSOY Asıl üye olarak göreve gelmiştir.
 4. 16.09.2023 tarihinde muhasebe personeli olarak görev yapan Şehibe ÇATKAYA’ nın istifası üzerine, yerine 09.11.2023 tarihinde Nuray SÖNMEZER muhasebe personeli olarak göreve başlamıştır.
 5. Yönetim ofisinde kullanılan “ Aidat Takip ve Tahsilat programı APSİYON” un taahhüdünün Kasım ayında bitmesi nedeniyle Kasım 2023 itibariyle 3 yıl taahhüt verilerek anlaşılmasına karar verilmiştir.
 6. Anka Firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma sistemi imalatı sözleşme belirtilen iş bitim tarihinden bu yana bir yıl geçmesine rağmen 62793/1, 62794/1, 62795/1, Ada Parselle Adaların kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmış olduğu görülmüştür. 62802/1 Ada Parsel’in kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmamıştır. En kısa sürede bitirilmeli firma yapamıyor ise başka bir firmaya bedeli Anka firmasının alacağından düşülmek kaydıyla yaptırılması önerilmiştir. 62802 adanın kamera alt yapısının hazır olduğu bilgisi alınmış, kullanılacak olan malzemelerin de önceden alınarak depoda muhafaza edildiği bilgisi verilmiştir.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Eski personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla ERSOY’ un 2021/479 Esas nolu kararına istinaden 97.549,33 TL Teminat masrafı, 670,00 tl Başvuru masrafının 14.11.2023 tarihinde Dosyasına ödenmesine ve kat maliklerinden daire başı 137,18 tl borçlandırılmasına karar verilmiştir.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
 8. Blok sıcak su sayaçları şaftlardaki KABLOLAMA işlemleri yapıldı. Değiştirilmesi gereken 16 Adet CALMED sıcak su sayaçlarının 8 tanesi ASİS firması tarafından değiştirildi.                  1- 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ EKİM KASIM ARALIK
AİDAT 115.001,17 TL 102.657,72 TL 104.155,24 TL
ASANSÖR 12.941,35 TL 6.481,81 TL 3.475,56 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 17.741,85 TL 10.315,97 TL 15.441,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 30.179,58 TL 27.985,64 TL 50.895,83 TL
DEMİRBAŞ     31.592,72 TL
DUVAR ÖDEMESİ 10.424,24 TL 7.885,00 TL 7.130,58 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 62,51 TL 176,46 TL 64,77 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.713,22 TL 9.685,69 TL 8.335,43 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.118,76 TL 1.561,60 TL 2.638,50 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 10.471,70 TL 6.766,62 TL 10.578,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 571,98 TL 712,10 TL 1.197,59 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 451,37 TL 699,84 TL 769,80 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 11.808,89 TL 2.495,70 TL 968,70 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 1.059,71 TL 1.419,04 TL 1.144,90 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 32.757,46 TL 25.866,45 TL 24.926,77 TL
PARA CEZASI 1.000,00 TL 500,00 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 16.983,54 TL 53.107,99 TL 24.519,03 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 449,79 TL 465,84 TL 330,54 TL
MAHSUPLAŞMA 1.824,55 TL 1.508,62 TL 707,62 TL
MARKİZ YAPIMI 4.092,01 TL 3.603,15 TL 13.888,41 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 25.875,30 TL 20.005,93 TL 16.386,09 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 702,45 TL 1.063,79 TL 409,93 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 11.787,69 TL 1,77 TL  
YAKIT 256.898,41 TL 39.766,93 TL 696.130,90 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.412,26 TL 4.699,44 TL 12.146,45 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.250,27 TL 618,00 TL 618,00 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 2.223,61 TL 1.168,97 TL 1.067,94 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 7.858,24 TL 3.349,29 TL 1.857,74 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 15.692,68 TL 11.412,39 TL 8.870,94 TL
BANKA KOMİSYONU   0,58 TL  
TOPLAM 612.432,08 TL 346.059,82 TL 1.040.828,26 TL

2. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR EKİM KASIM ARALIK
C20 35.588,24 25.125,59 61847,82
C21 22.281,89 8.825,82 11.133,88
C22 59.886,19 37.771,79 93.758,88
C23 31.528,61 21.749,42 77.665,10
C24 35.392,63 16.283,10 57.405,53
CK4 43.069,56 18.839,38 90.081,21
CK5 54.673,08 10.177,97 96.101,38
CK6 87.580,09 63.510,45 143.254,55
CK7 14.370,78 11.548,47 29.200,86
Y64 6.520,97 6.524,46 10.644,91
Y65 18.748,05 2.748,06 15.425,02
Y66 17.327,80 19.505,77 52.838,70
Y67 5.858,13 2.974,40 14.846,11
Y68 9.216,00 4.389,08 19.601,12
Y69 17.165,81 10.522,03 25.701,24
Y70 7.692,26 874,00 13.454,44
Y71 13.741,48 8.309,51 18.115,92
Y72 28.935,09 19.184,86 48.315,52
Y73 13.471,46 3.731,00 24.819,63
Y74 20.452,12 11.837,06 20.576,89
Y75 34.083,33 26.841,11 39.748,99
Y76 6.333,02 2.908,59 14.036,64
Y77 4.888,32 461,79 11.796,75
Y78 5.587,13 4.209,41 15.418,68
Y79 6.397,30 2.111,41 12.697,37
Y80 11.642,64 5.095,19 22.341,12
TOPLAM 612.431,98 346.059,72 1.040.828,26

3. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK EKİM KASIM ARALIK
C21 BLOK 18.841,81 TL 19058,16 19.281,71 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 27.632,23 TL 27.928,95 TL 28.235,56 TL
C24 BLOK 18.267,55 TL 18279,7 18.292,25 TL
CK5 BLOK 6.803,33 TL 6.953,33 TL 7.108,33 TL
CK6 BLOK 180.615,82 TL 185232,66 190.003,61 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 13.370,62 TL 13.565,62 TL 13.767,13 TL
Y67 BLOK 21.820,44 TL 22.168,44 TL 22.528,00 TL
Y68 BLOK 4.485,00 TL 4.585,00 TL 4.688,34 TL
Y69 BLOK 4.588,67 TL 4.688,67 TL 4.792,01 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 19.469,13 TL
Y72 BLOK 17.327,00 TL 36.049,77 TL 38.733,39 TL
Y75 BLOK 26.552,25 TL 26.658,92 TL 34.905,75 TL
TOPLAM 374.532,69 TL 399.397,19 TL 423.312,03 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI

FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23 TOPLAM
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00 ₺168,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00     ₺12.600,00
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00     ₺2.720,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00     ₺16.000,00
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM ₺18.344,24 ₺24.094,24 ₺4.094,24 ₺46.532,72
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.064,69 ₺193.830,63
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺63.676,00 ₺63.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00 ₺3.200,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00 ₺1.640,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK     ₺53.820,00 ₺53.820,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00   ₺500,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺15.800,00 ₺15.800,00
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     ₺100,00 ₺100,00
ENERJİ A.Ş. ₺33.532,86 ₺107.732,62 ₺126.216,13 ₺267.481,61
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ   ₺25.600,00 ₺24.600,00 ₺50.200,00
FURKAN GÖKALP ₺10.800,00     ₺10.800,00
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00     ₺9.390,00
GÖKÇEK DEKORASYON ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺15.157,44 ₺18.546,10
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ   ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺33.739,20
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00     ₺1.200,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺12.641,41 ₺1.198,03 ₺3.444,36 ₺17.283,80
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     ₺5.589,00 ₺5.589,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     ₺1.800,01 ₺1.800,01
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00 ₺15.000,00
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00 ₺48.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00     ₺8.070,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00     ₺2.500,00
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00 ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺13.200,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ   ₺10.000,00   ₺10.000,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺11.000,00 ₺10.800,00 ₺17.823,40 ₺39.623,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME   ₺26.057,80 ₺20.244,60 ₺46.302,40
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺35.925,00 ₺31.925,00 ₺26.925,00 ₺94.775,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺117.061,23 ₺49.930,00 ₺170.441,23
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00   ₺4.800,00
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. ₺27.984,00     ₺27.984,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺1.253,40 ₺3.606,48 ₺8.528,38
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     ₺1.440,00 ₺1.440,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ ₺2.200,00     ₺2.200,00
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     ₺118,18 ₺118,18
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     ₺1.699,00 ₺1.699,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺76.500,00 ₺86.850,00 ₺133.950,00 ₺297.300,00
TOPLAM ₺585.366,89 ₺859.679,64 ₺1.215.061,03 ₺2.660.107,56

5. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR

FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ ₺4.094,24   ₺8.188,48
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.065,69
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00    
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00    
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00    
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺83.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺220.241,80 ₺5.589,86 ₺1.438.773,61
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.   ₺53.556,00 ₺264,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺1.500,00    
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺126.394,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE   ₺100,00  
ENERJİ A.Ş. ₺86.316,75 ₺93.463,03 ₺86.426,82
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ ₺20.800,00 ₺24.600,00  
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00    
GÖKÇEK DEKORASYON ₺41.250,00    
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00 ₺2.275,00 ₺2.275,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺121.102,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺11.018,48
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00    
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺4.886,39 ₺4.642,39  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT   ₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI   ₺1.800,01  
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00    
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00    
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.800,00  
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME ₺10.795,20   ₺402,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺40.800,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM ₺14.976,00 ₺14.976,00 ₺14.976,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺22.925,00 ₺22.925,00 ₺22.925,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺116.802,98 ₺46.338,96
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. ₺27.984,00    
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00  
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺3.505,88 ₺1.224,00
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ   ₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.   ₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺337,50 ₺337,75 ₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺452,75 ₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.   ₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺55.750,00 ₺53.850,00 ₺139.600,00
TOPLAM ₺702.928,43 ₺525.492,24 ₺2.251.601,75

6. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/10/2023-31/12/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ

Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ ₺162.920,65 ₺141.758,53 ₺339.863,50 ₺644.542,68
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR ₺8.328,88   ₺19.574,52 ₺27.903,40
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN ₺129.155,61 ₺63.502,76   ₺192.658,37
HUZUR HAKKI ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺27.000,00
İSG HİZMETLERİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
PERSONEL PERFORMANS ÖDEMESİ     ₺10.000,00 ₺10.000,00
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI ₺27.984,00     ₺27.984,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI ₺500,00     ₺500,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
CEP TELEFONU FATURASI ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
İCRA DOSYA MASRAFI     ₺3.360,00 ₺3.360,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI ₺3.450,00 ₺9.190,00 ₺15.570,00 ₺28.210,00
MAHKEME DOSYASI TEMİNAT   ₺107.871,23 ₺14.000,00 ₺121.871,23
İSTİNAF MAHKEME DAVA HARÇLARI     ₺14.500,00 ₺14.500,00
İHTAR GÖNDERİMİ ₺508,50 ₺395,50 ₺339,00 ₺1.243,00
İNTERNET FATURASI ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺7.500,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺12.282,72
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     ₺15.800,00 ₺15.800,00
POS KOMİSYON KIRIM ₺1.568,54 ₺1.718,00 ₺2.459,70 ₺5.746,24
POSTA GİDERİ     ₺160,50 ₺160,50
SABİT TELEFON GİDERİ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
POS KULLANIM ÜCRETİ ₺79,50   ₺79,50 ₺159,00
POS KOMİSYON TAHSİLAT ₺32,37 ₺29,36 ₺66,71 ₺128,44
KARAR İLAM VERGİSİ ÖDEMESİ     ₺1.513,91 ₺1.513,91
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ ₺482,00 ₺352,64 ₺585,94 ₺1.420,58
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
SU FATURASI ₺62.490,55 ₺60.231,64 ₺60.996,98 ₺183.719,17
ELEKTRİK FATURASI ₺12.832,19 ₺60.802,28 ₺103.106,10 ₺176.740,57
ADA ELEKTRİK ₺5.001,20 ₺4.984,20 ₺5.776,10 ₺15.761,50
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME ₺11.000,00 ₺36.857,80 ₺38.068,00 ₺85.925,80
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   ₺14.201,90 ₺19.585,20 ₺33.787,10
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ ₺12.641,41 ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺25.841,41
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ₺15.320,00   ₺79.855,00 ₺95.175,00
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     ₺3.300,00 ₺3.300,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR ₺1.200,00   ₺1.000,00 ₺2.200,00
NOTER MASRAFLARI     ₺7.500,00 ₺7.500,00
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME ₺10.270,00 ₺8.188,66 ₺13.220,48 ₺31.679,14
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI ₺9.390,00 ₺1.198,03 ₺24.827,99 ₺35.416,02
ELEKTRİK MALZEME     ₺5.707,18 ₺5.707,18
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI ₺1.750,00 ₺500,00 ₺1.500,00 ₺3.750,00
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺1.910,01 ₺1.910,01
62794 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺106,98 ₺106,98
SU POMPA MALZEME   ₺10.000,00   ₺10.000,00
C20 BLOK OLUK TADİLATI ₺14.000,00     ₺14.000,00
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺4.800,00   ₺4.800,00
C21 BLOK OLUK TADİLATI ₺8.000,00     ₺8.000,00
C22 BAKIM ONARIM ₺16.000,00     ₺16.000,00
C22 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺30.450,00 ₺30.450,00
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺10.800,00     ₺10.800,00
C23 BLOK ÇATI TADİLATI ₺10.000,00 ₺22.000,00   ₺32.000,00
C23 GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺2.500,00 ₺4.800,00   ₺7.300,00
C23 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
C24 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT ₺37.000,00 ₺20.000,00 ₺10.000,00 ₺67.000,00
CK5 BLOK OLUK TADİLATI ₺5.000,00     ₺5.000,00
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺2.988,00 ₺2.988,00
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ     ₺87.996,00 ₺87.996,00
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI ₺6.000,00 ₺11.000,00   ₺17.000,00
Y64 MARKİZ     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
Y66 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y69 BLOK BAKIM ONARIM ₺730,00     ₺730,00
Y69 BLOK OLUK ₺8.925,00 ₺31.925,00 ₺23.925,00 ₺64.775,00
Y71 BLOK BAKIM ONARIM     ₺1.147,99 ₺1.147,99
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺6.000,00 ₺10.000,00 ₺16.000,00
Y73 BLOK ÇATI TADİLAT     ₺10.000,00 ₺10.000,00
Y75 BLOK ÇATI TADİLAT ₺18.500,00   ₺48.500,00 ₺48.500,00
Y75 BLOK BAKIM ONARIM   ₺60,00   ₺60,00
Y76 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺7.850,00 ₺15.000,00 ₺22.850,00
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT ₺5.000,00 ₺20.000,00   ₺25.000,00
Y80 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺250,00 ₺1.148,38 ₺1.398,38
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI ₺2.269,60 ₺2.192,20 ₺2.598,40 ₺7.060,20
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI ₺2.125,13 ₺1.892,93 ₺1.795,79 ₺5.813,85
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI ₺1.449,19 ₺1.202,60 ₺1.227,48 ₺3.879,27
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI ₺1.753,10 ₺2.154,16 ₺2.121,60 ₺6.028,86
SICAKSU SAYACI ALIMI ₺14.250,00 ₺20.000,00   ₺34.250,00
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI ₺11.368,27 ₺37.447,54 ₺12.203,43 ₺61.019,24
  ₺896.452,44 ₺1.075.688,29 ₺1.585.850,91 ₺3.557.991,64

7. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI

KATEGORİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87  
AİDAT ₺360.203,45 ₺364.451,59 ₺349.321,44 ₺1.073.976,48
AİDAT İADESİ     -₺9.000,00 -₺9.000,00
ASANSÖR ₺34.572,40 ₺19.857,75 ₺15.126,39 ₺69.556,54
BANKA KOMİSYONU ₺1.734,22 ₺1.793,61 ₺2.785,80 ₺6.313,63
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺36.884,59 ₺35.239,96 ₺77.814,51 ₺149.939,06
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI ₺43.507,99 ₺50.988,68 ₺80.749,05 ₺175.245,72
DEMİRBAŞ ₺153,27 ₺787,31 ₺79.034,64 ₺79.975,22
DUVAR ÖDEMESİ ₺4.961,60 ₺400,00 ₺563,70 ₺5.925,30
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ ₺107,04 ₺360,28 ₺355,98 ₺823,30
ELEKTRİK FATURASI ₺58.518,78 ₺36.871,32 ₺71.430,88 ₺166.820,98
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT ₺7.146,79 ₺7.706,76 ₺6.477,00 ₺21.330,55
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ ₺18.747,79 ₺26.832,66 ₺20.852,57 ₺66.433,02
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI ₺2.433,15 ₺2.057,21 ₺1.710,46 ₺6.200,82
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI ₺1.426,76 ₺1.211,61 ₺1.288,16 ₺3.926,53
İHTAR GÖNDERİMİ ₺226,00 ₺286,55 ₺192,81 ₺705,36
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺24.945,70 ₺9.291,28 ₺1.529,30 ₺35.766,28
KAMERA VE AYDINLATMA ₺6.664,67 ₺4.774,34 ₺1.171,60 ₺12.610,61
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler)     ₺10.517,86 ₺10.517,86
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ ₺230,28   ₺56,66 ₺286,94
KIDEM TAZMİNATI ₺10.734,27 ₺59.995,83 ₺28.606,43 ₺99.336,53
MAHSUPLAŞMA ₺210,87 ₺315,93 ₺801,00 ₺1.327,80
MARKİZ YAPIMI ₺3.782,00 ₺5.526,35 ₺22.723,21 ₺32.031,56
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ ₺35.373,97 ₺28.732,68 ₺27.538,12 ₺91.644,77
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) ₺2.257,90     ₺2.257,90
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ₺2.646,61 ₺1.639,58 ₺2.137,32 ₺6.423,51
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI ₺35.388,81 ₺11.786,00 ₺1,69 ₺47.176,50
YAKIT ₺163.769,02 ₺263.152,78 ₺701.631,45 ₺1.128.553,25
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ ₺4.361,74 ₺7.334,86 ₺11.004,52 ₺22.701,12
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI ₺18.256,86 ₺13.563,32 ₺12.198,49 ₺44.018,67
62793 ADA BAKIM VE ONARIM ₺618,00 ₺632,27   ₺1.250,27
62794 ADA BAKIM VE ONARIM ₺1.586,25 ₺1.053,29 ₺135,13 ₺2.774,67
62795 ADA BAKIM VE ONARIM ₺17.225,10 ₺4.579,35 ₺1.647,63 ₺23.452,08
62802 ADA BAKIM VE ONARIM ₺11.372,53 ₺3.377,84 ₺2.337,43 ₺17.087,80
BANKA NET FAİZ GELİRİ ₺721,04 ₺586,93 ₺1.333,93 ₺2.641,90
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ ₺9.173,05     ₺9.173,05
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ ₺1.395,09 ₺219,30   ₺1.614,39
  ₺921.337,59 ₺965.407,22 ₺1.524.075,16 ₺3.410.819,97

8. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -₺489.044,75 -₺369.044,75 -₺309.044,75 -₺270.044,75
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -₺38.344,24 -₺24.094,24   -₺4.094,24
ATAK ELEKTRİK MAKİNE BOBİNAJ       -₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -₺231.711,65 -₺362.451,62 -₺195.361,62 -₺1.236.191,01
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAAT TAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.     -₺53.556,00  
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ       -₺110.594,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     -₺100,00  
ENERJİ A.Ş. -₺1.510,61 -₺54.294,50 -₺40.024,91  
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -₺4.800,00 -₺25.600,00 -₺24.600,00  
GÖKÇEK DEKORASYON -₺17.500,00 -₺48.750,00    
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ     -₺2.275,00  
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺0,00 -₺14.154,00 -₺19.585,20 -₺121.102,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.     -₺3.444,36  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     -₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     -₺1.800,01  
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -₺6.400,00 -₺6.400,00 -₺6.800,00  
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -₺10.000,00 -₺10.000,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -₺65.262,60 -₺76.057,80 -₺50.000,00 -₺30.157,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -₺11.000,00 -₺40.800,00 -₺30.000,00 -₺12.176,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -₺14.976,00 -₺29.952,00 -₺21.976,00  
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) -₺33.000,00 -₺20.000,00 -₺11.000,00 -₺10.000,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ     -₺2.252,48  
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     -₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     -₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -₺320,00 -₺337,50 -₺337,75 -₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -₺449,75 -₺449,75 -₺452,75 -₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     -₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -₺176.100,00 -₺155.350,00 -₺122.350,00 -₺130.000,00
  -₺1.360.933,38 -₺1.498.249,94 -₺1.164.320,79 -₺2.205.661,51

CARİ ALACAKLAR

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00      
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI     ₺258,25 ₺1.349,29
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.   ₺24,00 ₺24,00 ₺24,00
  ₺2.419,69 ₺1.919,69 ₺2.177,94 ₺3.268,98

9. Bloklara gelen 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ BLOK FATURALARI

  Eki.23 Kas.23 Ara.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 20.351,00 4.157,94 4.187,70 64.127,00 5.357,65 4.262,85 70.761,00 4.732,70 4.459,27
CK-5 27.569,00 4.504,34 5.444,24 67.203,00 5.954,85 4.995,17 79.407,00 6.412,00 5.313,48
CK-6 20.056,00 5.070,34 6.943,75 66.907,00 6.521,05 6.859,95 77.854,00 6.714,20 6.466,71
CK-7 16.266,00 5.072,34 6.639,09 61.786,00 6.478,65 7.642,74 79.022,00 7.103,10 7.425,27
C-20 14.951,00 3.230,30 3.197,70 40.479,00 4.208,91 2.607,53 45.310,00 4.369,30 2.207,01
C-21 11.540,00 3.255,40 2.321,93 35.474,00 4.253,01 2.842,39 42.567,00 3.729,70 2.874,87
C-22 10.025,00 3.039,10 4.225,77 39.864,00 3.873,41 5.112,58 46.699,00 4.259,60 4.274,08
C-23 11.765,00 3.152,10 2.945,04 39.063,00 3.634,91 3.376,49 43.854,00 3.625,60 3.340,34
C-24 12.929,00 3.213,30 3.249,71 36.760,00 4.202,31 3.572,18 41.081,00 4.655,60 4.179,53
Y-64 5.811,00 1.082,23 3.616,54 14.878,00 1.834,43 2.110,75 16.868,00 2.127,20 1.701,91
Y-65 3.745,00 1.272,33 951,16 12.942,00 1.728,03 858,61 14.107,00 1.830,10 862,71
Y-66 4.520,00 1.496,53 1.598,47 14.472,00 1.838,83 1.523,81 15.861,00 1.832,30 1.182,40
Y-67 3.440,00 1.978,73 777,67 10.725,00 2.079,53 832,39 12.293,00 1.917,90 1.022,56
Y-68 3.869,00 1.290,93 1.574,05 13.059,00 1.552,93 1.458,63 15.239,00 1.605,40 1.661,95
Y-69 5.911,00 1.616,73 1.471,34 12.673,00 1.901,03 1.015,13 14.386,00 1.659,80 2.061,56
Y-70 4.533,00 1.451,93 926,63 13.053,00 1.968,73 578,96 13.581,00 1.929,20 657,78
Y-71 3.515,00 1.425,03 964,73 11.494,00 1.648,03 832,39 13.820,00 1.523,50 720,29
Y-72     1.193,21     1.197,71 11.416,00   891,15
Y-73 5.148,00 1.100,73 1.002,80 12.091,00 1.662,13 1.067,22 13.323,00 1.547,90 1.274,58
Y-74 3.944,00 1.357,63 964,73 11.565,00 1.934,23 871,53 12.826,00 1.696,70 1.034,96
Y-75 6.056,00 1.629,03 1.497,88 14.516,00 2.146,03 1.106,38 14.389,00 1.922,60 1.673,98
Y-76 5.075,00 1.623,13 1.193,21 14.766,00 2.023,63 1.145,51 14.435,00 1.946,60 1.394,40
Y-77 3.570,00 1.990,03 628,70 11.803,00 2.290,13 609,58 13.039,00 2.567,30 724,14
Y-78 3.192,00 1.583,93 688,29 12.737,00 1.795,23 548,36 14.092,00 1.493,40 661,66
Y-79 4.291,00 1.328,23 1.231,30 13.032,00 1.695,73 1.145,51 13.997,00 1.786,00 1.154,78
Y-80 5.402,00 1.420,33 837,25 14.979,00 1.814,63 910,66 15.030,00 1.851,70 1.274,58
  217.474,00 58.342,64 60.272,89 660.448,00 74.398,03 59.085,01 765.257,00 74.839,40 60.495,95

BANKALAR 01.10.2023-31.12.2023

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKBANK ₺750,00      
TEB BANKASI ₺2.721,51 ₺3.890,67 ₺3.295,42 ₺11.303,07
APSİYON POS ₺5.486,05 ₺4.272,00 ₺2.117,39 ₺6.991,79
YAPI KREDİ BANKASI ₺275.790,44 ₺281.088,06 ₺196.864,61 ₺105.785,66
YAPI KREDİ BANKASI POS ₺3.799,52 ₺9.977,04 ₺1.679,13 ₺876,59
TEB MEVDUAT ₺1.812,27 ₺16.017,17 ₺1.007,32 ₺18.231,01
  ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87 ₺143.188,12

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                  BAHRİ CEBECİ                                 İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi                      Denetim Kurulu Üyesi

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/07/2023 – 30/09/2023

Denetleme Tarihi     : 01/07/2023 – 30/09/2023

Raporun yazılması süreci ;

 1. 2023 yılı Üçüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

 1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
 5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 6. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. 27.07.2023 Tarihinde Personellerimizden Ercan YILMAZ ’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 28.07.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
 2. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı İle C22, Y75 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
 3. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla Y69 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
 4. 09.07.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve ;
 • CK Blok (4+1) 538,00 TL ,
 • CK Blok (3+1) 522,00 TL
 • C BLOK 477,00 TL
 • Y BLOK 512,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Cam ve Balkonlardan Su Dökülmesi, Çöp Atılması, Halı Silkelenmesi, Ekmek Atılması, Bina Dış Cephesine veya Dıştan Görülecek Yerlere ve Bahçelere Çamaşır Asılması, Çevreye, Bina İçine İzmarit, Peçete vb. Şeyler Atılması, Kapı Önlerinde Ayakkabı, Terlik Ayakkabılık vb. Şeyler Bulundurulması) 500,00 TL Ceza uygulanmasına
 • Daire kapısı önüne 06:00-08:00 saatleri dışında çöp bırakanlara 500,00TL Ceza uygulanmasına
 • Bloklara ve adalara yapılan her türlü borçlandırmalar için Temmuz 2023 dönemi dahil, son ödeme tarihinden sonra aylık %5 gecikme faizi uygulanmasının ve ödemelerinin yapılmaması halinde yasal süre sonunda (İCRA) işlemlerine başlanmasına
 • Taşınma esnasında asansör kullanım Ücretinin, 500,00 TL olmasına ve doğacak bütün zararların kullanıcı tarafından karşılanması
 • Bloklarda ki sıcak su sayaçlarından veri alınamaması, okunamaması durumda bloğun en yüksek kullanımdan kıyas uygulanması, kararları alındığı görülmüştür.

 

5. 20.07.2023 tarihinde Mevcut Yönetim planının yürürlükten kaldırılması, Yönetim planının iptali ve 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 adaların ayrılması ile ilgili Temsilciler Kurulunu                  27.08.2023 tarihinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi planlandığı ve bu konu hakkında çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

6. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı ÜNALMAZ‘ın 20.08.2023 tarihinde istifa etmesi sebebiyle boşalan Başkan Yardımcılığına mevcutta bulunan Muhasip Üye Erkin ÖZKAZANÇ,                      15.04.2023 tarihinde temsilciler kurulunda yedek üye seçilen Bünyamin ASLAN da Muhasip Üye olarak göreve değişliği yapıldığı görülmüştür.

7. 27.08.2023 tarihinde Olağan üstü Temsilciler Kurulu toplanmıştır. Toplantı sonucunda Yönetim Planının İptali 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 Ada Parselle Adaların birbirinden                       ayrılması, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması ve bunları temsilcilere sunulması kararı alındı.

8. Mevcuttaki Enerjisa Aboneliklerin Yapracık 8. Etap site yönetim adına devirleri alınmıştır.

9. Eski Personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla Ersoy’un açmış olduğu dava için İstinaf mahkemesine verilmesi için karar aldıkları görülmüştür.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman ÖZALP’in Haziran ayından kalan kıdem tazminatı 64.078,26 TL Temmuz Ayında, Ercan YILMAZ ’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak 153.291,70 TL Eylül Ayında verildiği görülmüştür.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
 8. Blok sıcaksu sayaçları değişim işleminin 6 ay geçmesine rağmen tamamlanamadığı bu nedenle uzaktan okuma işleminin yapılamadığı görülmüştür.
 • En kısa sürede bu işlem tamamlattırılması, bunun için ilgili firmaya sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyor.
 • Gerekirse değiştirilen bina ve dairelerin kablolama işleminin yaptırılması sağlanmalıdır
 1. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
AİDAT 115.136,05 TL 119.284,37 TL 110.150,83 TL
ASANSÖR 20.424,38 TL 6.572,46 TL 18.838,13 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 9.212,42 TL 3.951,08 TL 6.475,32 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 37.460,36 TL 36.907,78 TL 22.370,46 TL
DUVAR ÖDEMESİ 25.009,52 TL 16.944,74 TL 13.071,37 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 259,07 TL 223,10 TL 169,49 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.313,45 TL 11.578,53 TL 11.015,21 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.973,89 TL 1.697,20 TL 2.274,14 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 5.673,53 TL 6.488,74 TL 6.261,16 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 970,73 TL 1.339,44 TL 1.386,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 566,69 TL 806,35 TL 472,06 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.981,25 TL 4.331,40 TL 17.672,18 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 669,79 TL 1.172,78 TL 758,63 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 71.516,71 TL 50.037,22 TL 38.619,16 TL
PARA CEZASI 500,00 TL 915,87 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 22.254,30 TL 63.285,31 TL 26.614,32 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 1.949,69 TL 1.211,24 TL 708,41 TL
MAHSUPLAŞMA 4.090,36 TL 1.824,55 TL 1.824,55 TL
MARKİZ YAPIMI 5.672,99 TL 2.373,63 TL 2.294,17 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 56.897,44 TL 56.090,63 TL 37.936,37 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 607,90 TL 607,90 TL 257,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 500,00 TL 990,74 TL 1.833,44 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.893,60 TL 5.893,00 TL 8.873,69 TL
YAKIT 48.806,81 TL 44.339,10 TL 163.093,99 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 10.473,67 TL 7.358,68 TL 4.662,93 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 2.688,69 TL 1.945,69 TL 1.868,27 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 3.700,63 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 8.066,07 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 26.293,76 TL
BANKA KOMİSYONU 15,27 TL
TOPLAM 469.596,05 TL 448.249,02 TL 538.140,61 TL

2. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C20 28.285,52 27.651,79 30.586,64
C21 34.733,91 27.914,13 27.485,64
C22 44.454,81 51.239,01 61.922,94
C23 30.912,74 35.931,03 31.638,63
C24 33.075,35 26.968,07 27.712,85
CK4 28.373,37 22.544,34 36.679,94
CK5 47.323,04 35.379,93 36.344,90
CK6 65.364,25 72.798,92 68.439,27
CK7 19.152,24 17.723,57 28.024,95
Y64 6.623,71 1.637,76 8.388,62
Y65 8.915,20 8.560,96 14.042,05
Y66 17.220,02 22.722,55 18.719,95
Y67 4.988,96 3.880,41 7.221,30
Y68 3.247,75 7.958,68 10.727,32
Y69 9.302,68 7.108,98 11.169,49
Y70 2.960,60 1.497,45 4.237,36
Y71 8.256,43 7.557,87 13.076,31
Y72 13.783,29 12.407,82 16.897,42
Y73 10.629,73 6.120,48 6.725,52
Y74 12.754,36 14.884,20 17.847,42
Y75 16.065,26 12.922,17 17.833,23
Y76 2.701,21 4.106,00 6.245,48
Y77 2.383,26 4.414,35 12.489,20
Y78 3.283,96 4.725,53 5.490,46
Y79 3.924,51 2.342,85 8.397,25
Y80 10.879,89 7.250,17 9.796,47
TOPLAM 469.596,05 448.249,02 538.140,61

3. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C21 BLOK 8.671,50 TL 18.401,91 TL 18.618,26 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 30.922,32 TL 31.228,92 TL 27.325,62 TL
C24 BLOK 18.230,29 TL 18.242,85 TL 18.254,99 TL
CK5 BLOK 9.950,79 TL 6.498,34 TL 6.648,34 TL
CK6 BLOK 167.797,70 TL 177.385,77 TL 189.567,04 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.984,01 TL 13.245,11 TL 13.169,11 TL
Y67 BLOK 23.448,80 TL 21.112,86 TL 21.460,84 TL
Y68 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y69 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 12.946,70 TL 16.885,72 TL 17.102,73 TL
Y75 BLOK 20.421,78 TL 26.335,33 TL 26.442,00 TL
TOPLAM 342.958,54 TL 372.128,10 TL 381.580,22 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23 TOPLAM
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 3.100,00 TL 3.100,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL 0,00 TL 1.485,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL 1.300,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 144.486,69 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL 235.525,04 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. 0,00 TL 2.300,00 TL 2.300,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.883,91 TL 0,00 TL 15.883,91 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 0,00 TL 4.750,00 TL 9.600,00 TL
ENERJİ A.Ş. 24.241,20 TL 103.604,90 TL 37.521,39 TL 165.367,49 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 4.377,60 TL 4.377,60 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 10.000,00 TL 8.400,00 TL 18.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL 660,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 0,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL 19.901,40 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5.234,06 TL 24.099,10 TL 29.333,16 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 0,00 TL 6.668,75 TL 6.925,56 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL 6.200,00 TL
KURTULUŞ YILMAZ – YILMAZ TESİSAT ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TESİSAT 800,00 TL 0,00 TL 800,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
MEDİA MARKET 0,00 TL 758,25 TL 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL 0,00 TL 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 0,00 TL 13.700,00 TL 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 4.248,00 TL 0,00 TL 4.248,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5.540,00 TL 5.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 10.833,40 TL 10.833,40 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5.386,55 TL 5.386,55 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 92.000,00 TL 95.000,00 TL 56.000,00 TL 243.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.681,76 TL 4.043,20 TL 11.593,72 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. 3.360,00 TL 3.360,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 5.749,67 TL 8.467,94 TL 17.603,31 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL 0,00 TL 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL 1.818,70 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 400,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL 545,51 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 54.000,00 TL 100.000,00 TL 62.400,00 TL 216.400,00 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 720,00 TL 720,00 TL
TOPLAM 970.714,26 TL 882.240,52 TL 551.939,07 TL 2.401.793,85 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 3.100,00 TL 0,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 791.750,60 TL 10.200,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.005,25 TL 1.975,25 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.094,24 TL 4.094,24 TL 38.344,24 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 50.461,98 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 163.251,22 TL 102.990,27 TL 123.202,64 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 2.300,00 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 4.750,00 TL
ENERJİ A.Ş. 54.355,80 TL 74.380,10 TL 85.272,30 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 9.177,60 TL
FURKAN GÖKALP 10.800,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 8.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 24.099,10 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 6.668,75 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. 7.755,02 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 50,68 TL 50,45 TL 50,68 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 15.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 25.883,40 TL 40.212,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 16.386,55 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 14.726,40 TL 14.976,00 TL 14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 105.000,00 TL 75.000,00 TL 18.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.768,76 TL 3.956,20 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. 3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 7.825,03 TL 6.392,58 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 318,25 TL 319,75 TL 320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 448,00 TL 449,75 TL 449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 105.500,00 TL 113.500,00 TL 88.000,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 720,00 TL
TOPLAM 1.452.381,42 TL 535.575,17 TL 591.939,15 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 29.404,18 TL 144.637,72 TL 174.118,36 TL 348.160,26 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.123,57 TL 9.139,72 TL 8.567,80 TL 21.831,09 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 42.295,71 TL 67.226,44 TL 109.522,15 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 64.078,26 TL 153.291,70 TL 217.369,96 TL
HUZUR HAKKI 18.000,00 TL 9.000,00 TL 27.000,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 49.257,65 TL 69.992,00 TL 119.249,65 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.000,00 TL 2.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 8,03 TL 34,76 TL 42,79 TL
CEP TELEFONU FATURASI 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 2.868,76 TL 2.881,48 TL 1.422,55 TL 7.172,79 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 2.620,65 TL 2.620,65 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 2.760,78 TL 2.760,78 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.372,00 TL 900,00 TL 7.092,00 TL 11.364,00 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 8,90 TL 3,52 TL 6,79 TL 19,21 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.883,91 TL 15.883,91 TL
POS KOMİSYON KIRIM 1.832,95 TL 1.884,05 TL 1.311,42 TL 5.028,42 TL
POSTA GİDERİ 1.039,50 TL 847,50 TL 1.887,00 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 325,25 TL 252,75 TL 584,31 TL 1.162,31 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 89,69 TL 1.177,24 TL 461,83 TL 1.728,76 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
SU FATURASI 144.219,41 TL 46.100,93 TL 44.754,37 TL 235.074,71 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.418,79 TL 103.224,70 TL 89.211,64 TL 216.855,13 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 720,00 TL 16.219,95 TL 16.939,95 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 5.000,00 TL 5.000,00 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 80,00 TL 110,00 TL 190,00 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.234,06 TL 24.099,10 TL 19.901,40 TL 49.234,56 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 5.733,00 TL 3.360,00 TL 9.093,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 661,13 TL 791,67 TL 3.700,47 TL 5.153,27 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 4.230,00 TL 4.230,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 5.510,00 TL 4.750,00 TL 10.260,00 TL
İSG HİZMETLERİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
NOTER MASRAFLARI 3.286,78 TL 3.286,78 TL
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME 427,36 TL 340,00 TL 4.301,69 TL 5.069,05 TL
SU POMPA MALZEME 5.540,00 TL 5.540,00 TL
ELEKTRİK MALZEME 1.489,91 TL 1.489,91 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 1.093,71 TL 1.000,00 TL 1.400,11 TL 3.493,82 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 162,00 TL 162,00 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 200,00 TL 200,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 858,55 TL 858,55 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 36.000,00 TL 10.000,00 TL 46.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 40.000,00 TL 10.000,00 TL 3.000,00 TL 53.000,00 TL
C21 MARKİZ YAPIMI 9.000,00 TL 9.000,00 TL
C21 BLOK BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 856,76 TL 856,76 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 35.000,00 TL 27.000,00 TL 62.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 20.000,00 TL 17.000,00 TL 37.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK MARKİZ YAPIMI 8.000,00 TL 5.000,00 TL 13.000,00 TL
C24 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 2.400,00 TL 2.400,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.314,42 TL 1.314,42 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 30.000,00 TL 45.000,00 TL 75.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 37.000,00 TL 43.000,00 TL 80.000,00 TL
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 16.014,42 TL 16.014,42 TL
CK6 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 6.000,00 TL 6.000,00 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 2.300,00 TL 2.300,00 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 40.000,00 TL 40.000,00 TL
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI 5.000,00 TL 5.000,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT 14.000,00 TL 16.000,00 TL 30.000,00 TL
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT 6.400,00 TL 6.400,00 TL
Y77 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 7.968,75 TL 7.968,75 TL
DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ 227,48 TL 227,48 TL
GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 800,00 TL 400,00 TL 1.200,00 TL
1.162.048,76 TL 1.193.376,72 TL 951.548,06 TL 3.306.973,54 TL

 7. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
AİDAT 363.706,47 TL 348.868,65 TL 367.640,45 TL 1.080.215,57 TL
ASANSÖR 27.620,93 TL 11.866,22 TL 9.746,91 TL 49.234,06 TL
AVANS 120,00 TL 120,00 TL
BANKA KOMİSYONU 2.074,13 TL 2.098,53 TL 1.778,98 TL 5.951,64 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.317,28 TL 5.017,82 TL 19.648,89 TL 34.983,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 117.298,80 TL 113.712,77 TL 79.947,16 TL 310.958,73 TL
DEMİRBAŞ 891,00 TL 891,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 4.817,94 TL 5.468,11 TL 2.082,72 TL 12.368,77 TL
EK AİDAT 151,00 TL 151,00 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 548,10 TL 495,64 TL 379,52 TL 1.423,26 TL
ELEKTRİK FATURASI 50.014,71 TL 43.842,92 TL 44.470,31 TL 138.327,94 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.574,22 TL 7.989,90 TL 6.344,37 TL 20.908,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 19.726,00 TL 22.601,37 TL 21.537,26 TL 63.864,63 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.450,27 TL 1.724,11 TL 1.818,95 TL 4.993,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.322,94 TL 986,35 TL 1.410,34 TL 3.719,63 TL
İCRA 9.859,44 TL 2.538,38 TL 4.392,72 TL 16.790,54 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 986,27 TL 695,29 TL 1.681,56 TL
İCRA DOSYA MASRAF İADESİ 669,00 TL 669,00 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 770,00 TL 382,50 TL 416,00 TL 1.568,50 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 17.066,15 TL 4.656,38 TL 6.354,49 TL 28.077,02 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 31.362,71 TL 12.059,28 TL 8.095,34 TL 51.517,33 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 500,00 TL 500,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 903,28 TL 547,22 TL 411,45 TL 1.861,95 TL
KIDEM TAZMİNATI 20.257,47 TL 109.430,31 TL 37.025,29 TL 166.713,07 TL
MAHSUPLAŞMA 2.482,24 TL 1.176,17 TL 3.658,41 TL
MARKİZ YAPIMI 10.608,26 TL 3.120,00 TL 5.051,66 TL 18.779,92 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 108.363,76 TL 98.333,50 TL 71.923,11 TL 278.620,37 TL
PARA CEZASI 84,13 TL 415,87 TL 500,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 500,00 TL 350,00 TL 850,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 600,00 TL 4.009,26 TL 2.271,04 TL 6.880,30 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 56.189,27 TL 42.095,17 TL 39.204,05 TL 137.488,49 TL
YAKIT 264.961,60 TL 185.558,95 TL 149.033,30 TL 599.553,85 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 7.249,07 TL 5.731,88 TL 4.490,42 TL 17.471,37 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 18.532,82 TL 13.461,44 TL 13.171,18 TL 45.165,44 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.574,00 TL 434,00 TL 396,51 TL 2.404,51 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 1,02 TL 9.809,07 TL 9.810,09 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 229,57 TL 32.356,10 TL 32.585,67 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 463,72 TL 3,18 TL 61.415,50 TL 61.882,40 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 177,86 TL 70,62 TL 135,87 TL 384,35 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 34.382,29 TL 203,70 TL 34.585,99 TL
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 50.400,00 TL 70.000,00 TL 120.400,00 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ 52.466,37 TL 52.466,37 TL
  1.245.451,57 TL 1.118.569,48 TL 1.056.957,49 TL 3.420.978,54 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -171.610,15 TL -699.844,75 TL -635.044,75 TL -489.044,75 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -4.026,00 TL -4.094,24 TL -4.094,21 TL -38.344,24 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -503.532,73 TL -341.503,30 TL -181.576,30 TL -233.783,65 TL
ENERJİ A.Ş. 0,00 TL -30.114,60 TL -1.093,50 TL -1.510,61 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -4.800,00 TL
FURKAN GÖKALP -10.800,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON -23.000,00 TL -8.000,00 TL -9.250,00 TL -17.500,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -80.000,00 TL -80.000,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL 0,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -5.234,06 TL -24.099,10 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. -7.755,02 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -49,90 TL -50,68 TL -50,45 TL -50,68 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -4.248,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL -15.540,00 TL -15.540,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -10.000,00 TL -35.883,40 TL -35.883,40 TL -65.262,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 0,00 TL -16.386,55 TL -16.386,55 TL -11.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -15.646,80 TL -22.549,80 TL -14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -72.000,00 TL -85.000,00 TL -65.000,00 TL -27.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -87,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ -2.075,36 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -318,25 TL -319,75 TL -320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -366,25 TL -448,00 TL -449,75 TL -449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ -400,00 TL -2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -91.500,00 TL -143.000,00 TL -156.500,00 TL -182.100,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
Toplam -1.046.508,89 TL -1.581.568,67 TL -1.210.151,02 TL -1.228.297,30 TL
CARİ ALACAKLAR
Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 500,00 TL 500,00 TL 1.000,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 20,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL 24,00 TL 24,00 TL
-916,31 TL 2.419,69 TL 381,64 TL 2.943,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ BLOK FATURALARI
Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 11.800,00 2.679,10 2.926,92 8.557,00 2.679,10 2.804,99 11.281,00 2.911,30 3.600,16
CK-5 13.820,00 2.764,50 3.091,26 10.285,00 2.764,50 3.061,97 12.345,00 3.330,40 3.130,53
CK-6 14.491,00 3.918,60 4.217,61 5.858,00 3.918,60 3.897,76 9.381,00 4.213,20 4.681,41
CK-7 7.360,00 4.085,20 8.203,29 5.962,00 4.085,20 4.895,88 8.540,00 4.802,90 4.211,92
C-20 9.881,00 3.245,30 1.002,78 7.830,00 3.245,30 1.339,46 7.903,00 2.985,60 1.830,04
C-21 5.674,00 2.076,00 2.173,59 3.409,00 2.076,00 1.879,86 5.376,00 2.232,00 2.010,67
C-22 10.306,00 2.195,80 2.395,09 7.193,00 2.195,80 1.778,53 5.639,00 2.435,20 1.866,17
C-23 8.420,00 1.774,00 2.059,86 5.385,00 1.774,00 1.876,96 7.830,00 1.943,60 1.864,51
C-24 8.422,00 2.859,40 2.756,54 5.037,00 2.859,40 2.317,94 6.298,00 2.703,40 2.189,54
Y-64 2.093,00 398,30 983,18 1.367,00 398,30 615,10 2.425,00 471,80 854,68
Y-65 2.660,00 661,60 542,26 1.854,00 661,60 456,11 2.556,00 717,20 556,12
Y-66 3.534,00 953,10 951,50 2.661,00 953,10 961,11 3.034,00 1.111,20 1.095,89
Y-67 2.982,00 1.397,60 567,10 1.976,00 1.397,60 503,63 2.497,00 1.630,30 510,90
Y-68 3.194,00 687,70 938,18 2.208,00 687,70 757,60 3.106,00 781,80 708,86
Y-69 3.361,00 1.084,20 761,50 2.429,00 1.084,20 961,11 2.956,00 1.246,70 680,57
Y-70 2.373,00 573,20 856,50 1.680,00 573,20 859,35 2.180,00 846,50 680,57
Y-71 3.370,00 827,20 856,50 2.451,00 827,20 825,44 2.999,00 918,00 708,86
Y-72 3.142,00 1.093,50 594,49 1.945,00 1.093,50 499,61 2.072,00 813,50 539,18
Y-73 4.063,00 1.122,00 442,85 2.179,00 1.122,00 450,46 2.938,00 731,30 567,47
Y-74 2.677,00 859,70 729,83 1.706,00 859,70 663,17 2.275,00 944,30 539,18
Y-75 3.492,00 1.089,90 951,50 2.716,00 1.089,90 757,60 3.088,00 1.256,90 595,74
Y-76 3.723,00 853,90 824,83 2.614,00 853,90 609,99 3.345,00 988,60 652,30
Y-77 3.139,00 1.736,10 368,31 2.242,00 1.736,10 477,05 2.436,00 2.110,50 267,91
Y-78 3.010,00 616,80 641,64 2.039,00 616,80 477,05 2.593,00 739,00 454,36
Y-79 4.389,00 1.181,60 567,10 2.394,00 1.181,60 556,81 2.682,00 1.390,60 624,03
Y-80 3.228,00 1.091,70 729,83 2.506,00 1.091,70 689,76 3.027,00 1.318,40 567,47
144.604,00 41.826,00 41.134,04 96.483,00 41.826,00 34.974,30 120.802,00 45.574,20 35.989,04
BANKALAR 01 TEMMUZ -30 EYLÜL
DÖNEM BAŞI Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
AKBANK 0 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL
TEB BANKASI 5.919,94 TL 28.346,91 TL 2.582,24 TL 2.721,51 TL
TEB POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 11.980,03 TL 5.251,70 TL 3.724,84 TL 5.486,05 TL
YAPI KREDİ BANKASI 65.098,61 TL 69.818,66 TL 170.897,30 TL 275.790,44 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 822,84 TL 6.699,87 TL 6.874,93 TL 3.799,52 TL
TEB MEVDUAT 92.533,37 TL 7.002,74 TL 871,05 TL 1.812,27 TL
176.354,79 TL 117.119,88 TL 184.950,36 TL 290.359,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                                                     BAHRİ CEBECİ                                                     İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                                                  Denetim Kurulu Üyesi                                          Denetim Kurulu Üyesi

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/04/2023 – 30/06/2023

Denetleme Tarihi : 01/07/2023 – 17/07/2023

Raporun yazılması süreci;

 1. 2023 yılı İkinci, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

 1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793 – 62794 – 62795 ve 62802 no lu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 no lu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 5. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. 62794 ve 62802 adada yapılan kayar kapıların GMSY Mühendislikle yapılan görüşmeler sonucunda cevap vermemiş olduğu tarihlerde yapılmadığı görülmüş, Yönetim Kurulu bunu üzerine güvenlik zafiyeti göz önüne alarak Anka Group firmasına yaptırmaya karar vermiştir.
 2. 15.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar başlıklarıyla;
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla 2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.
 • 2021-2023 dönemine ilişkin Denetim Kurulu ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2021-2023 Denetim Kurulu ibra edilmiştir.
 • 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi Burak KADIOĞLU, Çağrı ÜNALMAZ ve Erkin ÖZKAZANÇ’ın asil; Bünyamin ASLAN Yedek Yönetici olarak seçilmiştir.
 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulu Asil üye olarak İzzet Ercan, Rafet Çay, Bahri Cebeci ve Yedek denetçi olarak İrfan Ulusoy aday gösterilmiştir. Oylama geçilmiş, 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2023-2025 dönemi İzzet Ercan, Bahri Cebeci, Rafet Çay ASİL; İrfan Ulusoy ise Yedek Denetici olarak seçilmiştir.
 • Teknik Komisyon kurulmasına ilişkin Oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, Teknik heyetin Bahri Cebeci, Zahide Yıldırım, İrfan Ulusoy, Arif Maral ve Serdar Solmaz’dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
 1. Teb Bankasıyla yapılan anlaşmanın bittiği ve komisyon oranlarında Yönetim yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Yapı Kredi Bankasıyla anlaştığı ve Hesap açtırıldığı görülmüştür.
 2. 27.05.2023 tarihinde Aslıhan Çağlıyan’nın işe alındığı görülmüştür.
 3. 30.05.2023 Tarihinde Personellerimizden Osman Özalp’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 01.06.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
 4. 30.05.2023 tarihinde Yapı Kredi Bankasıyla Pos Komisyonu için %0,79 ile anlaşıldığı görülmüştür.
 5. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı ile C21 Blok Yatay olukları ve Markizi için, C22 Blok Yatay olukları, C23 Çatı Tadilatı ve Yatay olukları, C24 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, CK5 Çatı Tadilatı, Yatay olukları ve Markiz, Y74 Çatı Tadilatı, Yatay olukları, Y77 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
 6. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla C20, C21, C22, C23, C24 ve CK5 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
 7. 10.06.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Kiralık Görevli Daireler için Ck Tipi için 2.100,00 TL, Y Tipi için 1.850,00 Tl ve C Tipi için 1.600,00 TL 01.07.2023 itibariyle kira belirlediği ve Kiracılarla yeniden Kira kontratı yapılması kararı aldığı görülmüştür.
 8. 17.06.2023 tarihinde 01.07.2023 – 31.12.2023 önemi için geçerli olacak Yeni bütçe için çalışmaya başladığı ve 09.07.2023-23.07.2023 tarihleri arasında Genel Kurul Toplantısı hazırlıklarına başladığı görülmüştür.
 9. 10 yılını dolduran sıcak su saatlerinin mevzuat gereğince kalibrasyonu veya değiştirilmesi gerektiği hususta yönetim tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Asis firması tarafından sıcak su saatlerinin yenileri ile değiştirilmesi işine başlanmıştır. Ancak 3 ay içerisinde sıcak su saatlerinin bir kısmı değiştirilmiş olup çoğunluğu değiştirilmemiş veya kalibre edildiğine dair belge sunulmamıştır. Sıcak su saatlerinin tümünün değişiminin veya kalibre edilmesi işleminin bir an önce tamamlanarak sistemin devreye alınması hususunda yönetimin gerekli çalışmaları yapması tavsiye olunur.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 1. Bu dönemde bazı kat maliklerinin aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. 11.04.2023 tarihinde Ramazan Bayram İkramiyesi olarak 1.800,00 TL İkramiye verildiği görülmüştür.
 4. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman Özalp’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak Askerlik Borçlanması için 30.05.2023 tarihinde 35.230,00 TL Avans verildiği görülmüştür.
 5. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 6. Personel maaşlarının, SGK ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 8. Çalışan personele avans adı ile ödünç para verildiği görülmüştür. Kat maliklerinin ödemeleri yapabilmek için kredi kartlarını kullandığı ve bu kart harcamalarına faiz ödediği düşünülerek, bu tür avans veya ödünç ödemelerinde daha temkinli olunmasında yarar olacağı kanaatine varılmıştır.
 9. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

D- MALİ TABLOLAR ;

 1. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ Nis.23 May.23 Haz.23
AİDAT 106.305,53 TL 94.467,27 TL 120.590,13 TL
ASANSÖR 10.207,35 TL 8.449,64 TL 5.651,59 TL
AVANS 25,57 TL 0,00 TL 0,00 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 13.564,18 TL 8.181,06 TL 14.781,08 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 12.175,78 TL 17.463,51 TL 41.738,77 TL
DUVAR ÖDEMESİ 82.753,89 TL 56.409,51 TL 33.475,78 TL
EK AİDAT 184,56 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 245,01 TL 280,44 TL 358,14 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.277,55 TL 18.436,71 TL 23.051,10 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 777,41 TL 1.380,40 TL 2.207,27 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 1.842,62 TL 1.484,86 TL 1.186,53 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 478,58 TL 663,01 TL 881,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 209,99 TL 111,80 TL 0,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 226,75 TL 228,59 TL 937,81 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 33,00 TL 0,00 TL 20.141,14 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 385,00 TL 515,85 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 175.703,42 TL 163.739,40 TL 108.348,62 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 675,00 TL 0,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 25.575,90 TL 14.110,40 TL 41.462,68 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 5.877,35 TL 2.912,95 TL
MAHSUPLAŞMA 10.575,25 TL 7.498,65 TL 5.934,18 TL
MARKİZ YAPIMI 0,00 TL 0,00 TL 4.030,00 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 2.172,00 TL 7.497,61 TL 45.296,15 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 2.100,00 TL 1.107,90 TL 1.107,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 TL 0,00 TL 300,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.696,50 TL 16.154,69 TL 19.776,06 TL
YAKIT 220.649,37 TL 93.422,02 TL 311.282,30 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 8.466,93 TL 5.905,49 TL 4.301,31 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 9.995,94 TL 5.744,08 TL 3.945,00 TL
Bakiye 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

2. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Nis.23 May.23 Haz.23
C20 35.163,83 TL 22.487,37 TL 42.821,04 TL
C21 30.694,74 TL 25.031,14 TL 54.368,47 TL
C22 84.105,07 TL 58.988,71 TL 75.791,78 TL
C23 48.768,58 TL 53.570,14 TL 67.984,70 TL
C24 43.609,48 TL 27.783,00 TL 46.262,87 TL
CK4 44.704,58 TL 33.499,41 TL 51.514,82 TL
CK5 40.769,17 TL 29.405,22 TL 67.408,43 TL
CK6 122.541,43 TL 82.996,08 TL 100.047,00 TL
CK7 43.425,00 TL 19.436,46 TL 60.723,29 TL
Y64 8.147,28 TL 5.791,62 TL 14.294,23 TL
Y65 14.248,09 TL 21.104,69 TL 27.447,50 TL
Y66 18.712,00 TL 11.845,64 TL 17.353,54 TL
Y67 7.643,82 TL 7.039,38 TL 9.824,55 TL
Y68 18.387,77 TL 16.235,87 TL 19.916,64 TL
Y69 14.115,66 TL 10.912,13 TL 14.504,62 TL
Y70 4.604,26 TL 1.543,91 TL 4.119,17 TL
Y71 13.607,81 TL 3.071,86 TL 13.324,56 TL
Y72 23.552,19 TL 22.705,75 TL 27.879,18 TL
Y73 9.152,13 TL 12.057,53 TL 15.196,13 TL
Y74 29.253,87 TL 19.939,66 TL 23.909,89 TL
Y75 18.080,99 TL 17.261,40 TL 20.958,51 TL
Y76 3.160,50 TL 3.366,48 TL 7.662,33 TL
Y77 1.200,02 TL 1.482,30 TL 3.641,47 TL
Y78 7.697,53 TL 7.856,60 TL 8.728,32 TL
Y79 9.256,05 TL 5.129,29 TL 8.348,55 TL
Y80 19.791,23 TL 9.210,24 TL 10.260,43 TL
TOPLAM 714.393,08 TL 529.751,88 TL 814.292,02 TL

3. 2023 yılı 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Nis.23 May.23 Haz.23
C21 BLOK 8.015,25 TL 8.238,80 TL 8.455,15 TL
C22 BLOK 16.432,59 TL 15.451,29 TL 15.451,29 TL
C23 BLOK 14.842,70 TL 15.149,32 TL 15.446,01 TL
C24 BLOK 12.779,10 TL 18.205,99 TL 18.218,14 TL
CK4 BLOK 1.441,31 TL 1.480,24 TL 1.517,91 TL
CK5 BLOK 6.918,90 TL 6.043,33 TL 6.193,33 TL
CK6 BLOK 150.593,52 TL 157.787,60 TL 162.791,07 TL
CK7 BLOK 4.825,30 TL 10.457,05 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.392,50 TL 7.594,01 TL 7.789,01 TL
Y68 BLOK 17.851,77 TL 17.955,11 TL 16.110,12 TL
Y69 BLOK 3.978,67 TL 4.082,01 TL 4.182,01 TL
Y71 BLOK 7.272,26 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 17.378,13 TL 12.512,67 TL 12.729,68 TL
Y75 BLOK 20.098,18 TL 20.208,42 TL 20.315,10 TL
Y78 BLOK 151,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 24.712,99 TL 25.159,00 TL 25.590,67 TL
TOPLAM 314.684,17 TL 333.045,99 TL 328.350,47 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23 TOPLAM
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL 13.500,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL 20.964,47 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.973,31 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.875,67 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.149,80 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.955,00 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 14.850,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 16.550,00 TL 16.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 0,00 TL 2.829,71 TL 5.016,66 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL 1.799,99 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.099,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 0,00 TL 3.419,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 50.000,00 TL 108.000,00 TL 158.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 3.054,62 TL 8.218,06 TL 3.998,40 TL 15.271,08 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.620,51 TL 5.782,25 TL 15.440,71 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL 29.128,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL 6.940,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 25.000,00 TL 69.375,00 TL 79.000,00 TL 173.375,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 44.071,77 TL 39.433,55 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
PERSONEL MAAŞLARI 93.584,25 TL 103.546,88 TL 145.528,77 TL 342.659,90 TL
TOPLAM 1.277.346,65 TL 960.823,42 TL 700.659,35 TL 2.938.829,42 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR
FİRMALAR Nis.23 May.23 Haz.23
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 10.500,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 17.896,47 TL 3.068,00 TL 0,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 401.116,96 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 51.032,64 TL 0,00 TL 0,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 62.010,97 TL 66.386,46 TL 59.642,42 TL
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 3.149,80 TL 0,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 737.459,42 TL 7.031,08 TL 280.936,19 TL
CCM İNŞAAT MÜH MÜŞ SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL
CİK CİK HAYVAN EKİPMANLARI-MURAT SAMET AKDEMİR 2.955,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
ENERJİ A.Ş. 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL
EVOTO SMART AKILLI EV DİYAFON SİSTEMLERİ 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL
FAHRİ ÜNLÜ 14.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
HAKDAN İNŞ.MAK.MÜH. TAR.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 1.799,99 TL 0,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 0,00 TL 0,00 TL 26.550,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.186,95 TL 2.829,71 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 15.328,36 TL 15.234,06 TL 0,00 TL
KOÇAK SU HİD. REK.HORT.İNŞ VE MALZ.SAN LTD.ŞTİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 5.099,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 49,90 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 3.419,00 TL 4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.749,60 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORMAN MOTOR 12.500,00 TL 5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 60.000,00 TL 170.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 4.546,53 TL 5.918,06 TL 6.298,40 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.037,95 TL 6.592,91 TL 5.782,25 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. 0,00 TL 29.128,00 TL 0,00 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 0,00 TL 6.940,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 294,75 TL 295,00 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 325,00 TL 325,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL
YETİŞ TEKERLEK HIR.İTH.İML.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 39.375,00 TL 105.000,00 TL 120.500,00 TL
TOPLAM 1.284.572,52 TL 867.634,99 TL 813.202,24 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/04/2023-31/06/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 93.584,25 TL 0,00 TL 249.075,65 TL 342.659,90 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.996,62 TL 2.530,27 TL 3.841,90 TL 10.368,79 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 0,00 TL 83.505,32 TL 41.226,20 TL 124.731,52 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 35.230,00 TL 0,00 TL 35.230,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 21.600,00 TL 0,00 TL 21.580,00 TL 43.180,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON DAMGA VERGİSİ 0,00 TL 0,00 TL 1.142,34 TL 1.142,34 TL
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI 0,00 TL 26.207,50 TL 0,00 TL 26.207,50 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.501,48 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 3.501,48 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 1.942,33 TL 1.960,03 TL 5.874,19 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 0,00 TL 0,00 TL 64,24 TL 64,24 TL
CEP TELEFONU FATURASI 294,25 TL 294,25 TL 325,00 TL 913,50 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 3.263,82 TL 5.900,00 TL 3.300,00 TL 12.463,82 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.318,06 TL 0,00 TL 2.318,06 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 616,00 TL 346,50 TL 962,50 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 294,75 TL 295,00 TL 884,75 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.149,80 TL 1.200,00 TL 0,00 TL 4.349,80 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 46,27 TL 34,92 TL 9,88 TL 91,07 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 0,00 TL 1.500,00 TL 2.000,00 TL 3.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 0,00 TL 8.052,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,31 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,93 TL
POS KOMİSYON KIRIM 4.091,68 TL 2.451,96 TL 1.520,84 TL 8.064,48 TL
POSTA GİDERİ 55,20 TL 37,60 TL 698,40 TL 791,20 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 173,25 TL 173,25 TL 173,25 TL 519,75 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 0,00 TL 437,80 TL 780,00 TL 1.217,80 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 649.124,42 TL 286.962,38 TL 56.575,19 TL 992.661,99 TL
SU FATURASI 62.010,97 TL 66.386,46 TL 0,00 TL 128.397,43 TL
ELEKTRİK FATURASI 95.004,35 TL 77.620,05 TL 77.515,65 TL 250.140,05 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.823,40 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 16.349,60 TL 0,00 TL 0,00 TL 16.349,60 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 0,00 TL 41.032,64 TL 5.000,00 TL 46.032,64 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 37.549,47 TL 11.617,99 TL 0,00 TL 49.167,46 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 15.328,36 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 25.328,36 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 2.186,95 TL 6.339,50 TL 2.829,71 TL 11.356,16 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 12.500,00 TL 12.500,00 TL 5.207,99 TL 30.207,99 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 0,00 TL 1.591,56 TL 1.375,75 TL 2.967,31 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 5.099,00 TL 3.190,00 TL 0,00 TL 8.289,00 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 1.350,00 TL 0,00 TL 1.350,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 0,00 TL 975,00 TL 0,00 TL 975,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 114.000,00 TL 90.000,00 TL 80.000,00 TL 284.000,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 8.652,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 8.652,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 7.711,30 TL 0,00 TL 0,00 TL 7.711,30 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 273,55 TL 1.362,55 TL 500,00 TL 2.136,10 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.800,00 TL 1.800,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 200,00 TL 200,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 505,04 TL 0,00 TL 505,04 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 300,00 TL 300,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 80,00 TL 80,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 0,00 TL 0,00 TL 400,00 TL 400,00 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 9.652,90 TL 9.652,90 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 YATAY OLUK 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 15.000,00 TL 40.000,00 TL 55.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 20.000,00 TL 35.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 400,00 TL 0,00 TL 400,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 40.000,00 TL 15.000,00 TL 55.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 30.000,00 TL 25.000,00 TL 55.000,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 4.307,00 TL 0,00 TL 4.307,00 TL
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 5.811,50 TL 5.811,50 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 0,00 TL 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.000,00 TL 13.000,00 TL
CK6 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 1.085,60 TL 1.085,60 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 1.500,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.500,00 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 25.000,00 TL 14.375,00 TL 0,00 TL 39.375,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 41.250,00 TL 25.250,00 TL 34.250,00 TL 100.750,00 TL
Y66 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL
  1.262.186,08 TL 942.238,44 TL 834.696,78 TL 3.036.121,30 TL

7. Yönetim Kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI NİSAN – HAZİRAN DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ Nis.23 May.23 Haz.23 Toplam
AİDAT 220.815,50 TL 258.667,84 TL 216.439,94 TL 695.923,28 TL
ASANSÖR 9.666,96 TL 17.835,67 TL 2.863,71 TL 30.366,34 TL
AVANS 0,00TL 530,00 TL 0,00 TL 530,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.949,83 TL 2.509,40 TL 1.549,08 TL 8.008,31 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 917,20 TL 752,41 TL 212,13 TL 1.881,74 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 12.896,85 TL 9.346,22 TL 12.257,64 TL 34.500,71 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 9.017,20 TL 49.329,14 TL 89.916,42 TL 148.262,76 TL
DEMİRBAŞ 20,00 TL 0,00 TL 5,54 TL 25,54 TL
DEVİR 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 9.548,35 TL 28.006,75 TL 20.331,55 TL 57.886,65 TL
EK AİDAT 18,81 TL 151,00 TL 0,00 TL 169,81 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 496,50 TL 677,42 TL 388,06 TL 1.561,98 TL
ELEKTRİK FATURASI 80.149,35 TL 72.168,48 TL 60.834,10 TL 213.151,93 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 0,00 TL 14.350,00 TL 0,00 TL 14.350,00 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 11.845,80 TL 18.521,60 TL 15.809,93 TL 46.177,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.183,42 TL 4.561,12 TL 3.481,26 TL 14.225,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 9.760,69 TL 10.860,47 TL 7.100,33 TL 27.721,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 2.424,54 TL 1.968,29 TL 1.286,10 TL 5.678,93 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 319,20 TL 100,00 TL 104,00 TL 523,20 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.110,31 TL 1.042,30 TL 701,90 TL 2.854,51 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 0,00 TL 33,00 TL 5.325,89 TL 5.358,89 TL
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 0,00 TL 0,00 TL 1.250,00 TL 1.250,00 TL
İCRA 0,00 TL 15.768,07 TL 9.617,22 TL 25.385,29 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 1.308,63 TL 5.313,79 TL 6.622,42 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 6.124,70 TL 782,60 TL 6.907,30 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 0,00 TL 231,00 TL 215,71 TL 446,71 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 111.313,25 TL 138.888,31 TL 57.559,68 TL 307.761,24 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 675,00 TL 675,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 0,00 TL 17.551,10 TL 3.097,23 TL 20.648,33 TL
KIDEM TAZMİNATI 33.685,77 TL 11.215,61 TL 73.303,22 TL 118.204,60 TL
MAHSUPLAŞMA 2.010,16 TL 3.211,68 TL 1.590,52 TL 6.812,36 TL
MARKİZ YAPIMI   260,00 TL 9.390,75 TL 9.650,75 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 805,65 TL 30.281,93 TL 90.117,43 TL 121.205,01 TL
PARA CEZASI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
SU SAYAÇ DEĞİŞİMİ 0,00 TL 1.250,00 TL 1.200,00 TL 2.450,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 283,08 TL 992,10 TL 0,00 TL 1.275,18 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 53.492,15 TL 43.917,87 TL 50.868,99 TL 148.279,01 TL
YAKIT 767.482,00 TL 176.831,30 TL 110.438,37 TL 1.054.751,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 6.024,15 TL 7.095,05 TL 3.646,12 TL 16.765,32 TL
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler) 0,00 TL 0,00 TL 61.336,00 TL 61.336,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 4.079,77 TL 3.893,31 TL 1.815,51 TL 9.788,59 TL
AİDAT İADESİ 0,00 TL 0,00 TL -61.336,00 TL -61.336,00 TL
  1.358.866,49 TL 950.681,77 TL 859.789,72 TL 3.169.337,98 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -15.000,00 TL -34.000,00 TL -345.116,96 TL -265.116,96 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 0,00 TL -51.032,64 TL -10.000,00 TL -5.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -59.642,42 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -472.107,00 TL -560.442,00 TL -280.510,70 TL -504.871,70 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ -63.146,84 TL -47.392,53 TL -31.638,22 TL -15.883,91 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL -16.000,00 TL -23.000,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP   0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL -120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 0,00 TL -2.829,71 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 0,00 TL -15.234,06 TL -5.234,06 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 0,00 TL 500,00 TL 500,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -18,95 TL -18,95 TL -18,95 TL 0,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL -4.248,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -19.600,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 0,00 TL 0,00 TL -7.823,40 TL -15.646,80 TL
ORMAN MOTOR 0,00 TL 0,00 TL -5.207,99 TL 0,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 0,00 TL 0,00 TL -10.000,00 TL -72.000,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -294,75 TL -295,00 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -294,25 TL -294,25 TL -325,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL -14.375,00 TL -50.000,00 TL -84.000,00 TL
  -895.925,14 TL -1.042.813,22 TL -1.109.963,09 TL -1.400.106,95 TL
CARİ ALACAKLAR
  DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
FAHRİ ÜNLÜ 0,00 TL 1.850,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 0,00 TL 2.300,00 TL 0,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGâR PERSONELİ 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
  1.919,69 TL 3.769,69 TL 4.219,69 TL 1.919,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Nisan -30 Haziran 2023 tarihleri arasında Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI NİSAN- HAZİRAN DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  NİSAN 2023 MAYIS 2023 HAZİRAN 2023
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 65.972,00 5.033,00 4.250,64 0,00 4.352,70 4.476,75 23.249,00 4.512,50 4.489,02
CK-5 75.959,00 7.024,50 5.876,42 0,00 5.298,90 5.919,55 30.523,00 5.584,70 5.369,96
CK-6 71.778,00 7.971,70 6.695,52 0,00 6.098,00 8.816,78 24.528,00 5.805,20 5.809,21
CK-7 69.267,00 8.074,10 6.240,47 0,00 6.443,20 6.742,97 37.841,00 6.912,90 6.669,37
C-20 38.541,00 5.005,10 2.842,73 0,00 4.270,80 2.412,35 17.458,00 4.707,50 2.051,75
C-21 39.894,00 4.850,30 2.994,41 0,00 3.958,70 3.876,21 10.862,00 2.842,80 3.280,72
C-22 45.047,00 4.810,90 3.115,76 0,00 4.173,20 3.510,25 15.734,00 3.354,70 3.434,35
C-23 41.113,00 3.970,30 2.427,77 0,00 2.998,10 2.677,49 15.849,00 3.527,40 2.132,74
C-24 38.986,00 4.879,60 2.943,51 0,00 3.457,70 4.080,60 12.272,00 3.984,40 3.392,32
Y-64 16.008,00 2.127,30 1.155,15 0,00 1.497,00 1.181,91 5.156,00 1.064,70 2.224,91
Y-65 12.596,00 1.897,10 1.003,42 0,00 1.582,00 754,81 4.266,00 1.470,40 842,42
Y-66 16.157,00 2.157,80 1.033,76 0,00 1.673,20 1.059,89 6.104,00 1.515,70 1.211,09
Y-67 13.168,00 2.319,20 912,37 0,00 1.883,20 815,82 5.713,00 1.941,10 965,31
Y-68 14.423,00 1.721,10 1.367,59 0,00 1.453,50 1.486,99 6.292,00 1.486,80 1.303,25
Y-69 16.898,00 2.372,90 3.522,29 0,00 1.995,30 2.920,86 5.389,00 1.769,50 1.549,03
Y-70 11.793,00 1.673,80 730,28 0,00 1.421,80 693,79 4.153,00 1.373,30 719,54
Y-71 12.314,00 1.611,30 1.003,42 0,00 1.508,50 815,82 6.087,00 1.413,20 934,59
Y-72 11.527,00 1.928,60 1.185,20 0,00 1.525,80 977,99 3.375,00 1.154,30 893,98
Y-73 12.990,00 1.579,90 760,63 0,00 1.246,90 825,48 5.996,00 1.409,10 685,52
Y-74 13.134,00 2.034,30 912,37 0,00 1.579,60 916,98 5.582,00 1.505,80 893,98
Y-75 15.094,00 2.137,40 1.610,38 0,00 1.761,10 1.496,53 6.473,00 1.633,80 1.170,46
Y-76 13.151,00 1.905,60 1.266,78 0,00 1.481,30 1.283,01 5.957,00 1.550,20 1.262,62
Y-77 13.886,00 3.005,80 730,28 0,00 2.363,30 498,75 3.880,00 2.061,20 468,40
Y-78 13.256,00 2.562,50 1.084,69 0,00 1.810,90 916,98 4.306,00 1.140,90 893,98
Y-79 14.655,00 2.590,20 1.003,42 0,00 1.915,00 825,48 6.246,00 1.885,00 893,98
Y-80 15.077,00 2.195,50 1.155,15 0,00 1.592,20 825,48 4.588,00 1.208,00 740,38
  722.684,00 87.439,80 57.824,41 0,00 69.341,90 60.809,52 277.879,00 66.815,10 54.282,88

 

BANKALAR 01 NSAN -30 HAZİRAN
  31.03.2023 DÖNEM BAŞI Nis.23 May.23 Haz.23
TEB BANKASI 16.379,17 TL 37.479,68 TL 12.548,51 TL 5.919,94 TL
TEB POS 10.394,61 TL 0,00 TL 3.132,05 TL 0,00 TL
TEB VADELİ 0,00 TL 0,00 TL 100.000,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 3.355,78 TL 2.063,00 TL 4.509,69 TL 11.980,03 TL
YAPI KREDİ BANKASI 0,00 TL 0,00 TL 120.000,00 TL 65.098,61 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 822,84 TL
TEB MEVDUAT 13.008,55 TL 100.000,00 TL 8.000,00 TL 92.533,37 TL
  43.138,11 TL 139.542,68 TL 248.190,25 TL 176.354,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İzzet ERCAN Bahri CEBECİ Rafet ÇAY

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

 

 

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 2023 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

BİRİNCİ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi   : 01/01/2023 – 31/03/2023

Denetleme  Tarihi     : 01/04/2023 – 13/04/2023

 

             Raporun yazılması süreci ;

 1. 2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü ve dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK ;

                       

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM ;

 

 1. 2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 5. 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. Denetim Üyesi Ali Temel’in istifası sebebiyle yerine Osman Acar göreve gelmiştir.
 2. Y70 Blok Yöneticisi Ali Temel ve C23 Blok yönetici Aydın Uz’un istifasından dolayı , yeni blok yöneticisi seçimin planlandığı ve Y70 Blok yöneticisi olarak Murat Arslan , C23 Blok Yöneticisi olarak Rafet Çay seçildiği görülmüştür.
 3. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer evrakaların dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,
 4. Bazı kat maliklerinin ödemelerini geciktirdikleri , bu kat maliklerine Posta yolu ile ihtarname gönderildiği ,ödeme yapmayanlar için İcra Takibi başlatıldığı görülmüştür.
 5. 01.2023 tarihinde yapılması planlanan Temsilciler Kurulu Toplantısı çoğunluk sağlanmadığından dolayı 15.01.2023 tarihinde ertelediği görülmüştür.
 6. 01.2023 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlar başlıklarıyla ;
 • Tek bir yönetim planı ile yönetilen 62793/1 , 62794/1 , 62795/1, 62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılmasına ve ayrı ayrı yönetim planı doğrultusunda ayrı ayrı yönetimlerinin oluşturulması ile ilgili olarak oylamada Dava kabul edilsin 62793/1, 62794/1 62795/1,62802/1 ada parsellerin birbirinden ayrılması uygundur diyen 732 oy mevcuttur.
 • Görüşmeler sonucunda Kıdem Tazminatları için aidat bütçesine pay ayrılmamasına, emeklilik ve işten ayrılma durumunda 732 kat malikinden tek seferde eşit olarak toplanması Vekaleten 64 – asaleten 296 olmak üzere toplam 360 Hayır oyu’na karşın , vekaleten 92 – asaleten 280 olmak üzere toplam 372 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
 • Kira gelirleri personel kıyafet, bayram ikramiyesi ve personel muafiyetleri için kullanılmasına,
 • Her adanın elektrik faturası daire m2′ sine ve her binanın elektrik faturası daire sayısına eşit bölünmesine,
 • Blok ve adalara yapılan bakım onarım giderleri mahsuplaşma adında ilgili bloklara ve adalara BİR SONRAKİ AY yansıtılmasına ,
 • Asansör bakım ücreti her bina kendi asansörlerinin maliyetini karşılayacak şekilde hesaplanmıştır ve ilgili binalara eşit bölünmesine, karar verilmiştir.

Blok Temsilcilerinin aidattan muhaf tutulması önergesi Asaleten 176 –vekaleten 126 evet olmak üzere 302 evet oyu’na karşın , asaleten 352-vekaleten 64 olmak üzere 416 Hayır oyu ile kabul edilmemiştir.

 • OCAK 2023- HAZİRAN 2023 BÜTCESİ oylanmaya geçilmiş ve Oylama sonucunda; Asaleten 402 + vekaleten 114 olmak üzere toplam 516 Evet oyuna karşın, asaleten 112, vekaleten 90 , toplam 202 hayır oyu verilmiştir. 516 Evet oyu ile kabul edilmiştir.
 • Buna göre aidatlar ;
 • CK 4+1 Tip Bloklar için 351,00 TL.
 • CK 3+1 Tip Daireler için 341,00 TL.
 • Y Tipi Bloklar için 333,00 TL.
 • C Tipi Bloklar için 313,00 TL. belirlenmiştir.
 1. Mart 2023 apartman yöneticisi ve denetçi seçimin planlandığı ve seçimlerim C ve Ck Blokların 03.2023-26.03.2023 tarihinde , Y Blokların seçiminin 12.03.2023-25.03.2023 tarihleri arasında yapıldığı görülmüştür.
 2. 01.2023 tarihinde Denetim Kurulu 11.01.2023 tarihli 08 Kayıt nolu ile dilekçesinde ‘Temsilciler Kurulunun Olağanüstü Toplantıya’ çağırılması ve toplantı takvimine alınmasına istenmişti. Yönetim kurulu yapmış olduğu değerlendirme ve  11.03.2023-12.03.2023 iler 25.03.2023-26.03.2023 tarihleri arasında Olağan Blok Yönetici ve Denetçi seçimine , sonra ki takvimde Genel Kurul olduğundan dolayı İşlemsiz bırakılmasına karar vermişlerdir.

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri , blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin ; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Emeklilik hakkını hak eden İlhan Balın 108.640,24 TL Kıdem tazminatının 15.03.2023 tarihinde ödediği , 15.01.2023 tarihinde Temsilciler Kurulundan alınan karar doğrultusunda 732 Kat Maliklerine eşit olarak yansıtıldığı görülmüştür.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının , Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ; 62794 Ada için 32.223,61 TL ,62802 Ada için 119.491,23 TL, ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtıldığı görülmüştür.
 7. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin 02.02.2023 tarihinde ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 8. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin , kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 1. 2023 yılı 01 Ocak – 31 Mart tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

 

KATEGORİ Oca.23 Şub.23 Mar.23
AİDAT 93.576,26 TL 80.364,46 TL 87.087,00 TL
ASANSÖR 8.672,23 TL 6.672,64 TL 6.188,10 TL
AVANS 362,10 TL 37,10 TL 25,57 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 24.130,11 TL 11.370,73 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 24.103,94 TL 72.740,43 TL 21.683,42 TL
DEMİRBAŞ 843,33 TL 123,00 TL 20,00 TL
DEVİR 345,68 TL 0,00 TL 0,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 164.562,90 TL 110.642,48 TL 81.739,76 TL
EK AİDAT 470,48 TL 470,48 TL 203,37 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 169,71 TL 197,11 TL 79,93 TL
ELEKTRİK FATURASI 14.306,19 TL 15.639,83 TL 19.966,83 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 1.944,62 TL 1.981,87 TL 2.604,06 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 16.986,53 TL 14.471,35 TL 4.362,82 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.046,71 TL 705,98 TL 1.213,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 667,38 TL 18,77 TL 120,30 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.383,75 TL 1.455,20 TL 574,78 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 291,00 TL 33,00 TL 33,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 147.883,60 TL 151.299,44 TL 151.442,84 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 1.343,34 TL 1.266,66 TL 792,50 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 59.912,26 TL
MAHSUPLAŞMA 22.858,63 TL 15.826,37 TL 13.452,68 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 3.702,50 TL 25.776,20 TL 2.977,65 TL
PARA CEZASI 150,00 TL 150,00 TL 100,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 6.664,00 TL 6.333,08 TL 4.383,08 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL 450,00 TL 150,00 TL
YAKIT 185.551,57 TL 171.653,58 TL 220.056,67 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.619,14 TL 6.347,43 TL 7.124,50 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 4.812,50 TL 4.812,50 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 0,00 TL 23.545,40 TL 14.025,56 TL
  702.955,59 TL 737.144,47 TL 716.503,16 TL

 

 

 1. 31/03/2023 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK Oca.23 Şub.23 Mar.23
C21 21.417,80 TL 21.983,59 TL 7.575,36 TL
C22 16.432,59 TL 16.432,59 TL 16.432,59 TL
C23 13.962,47 TL 14.239,38 TL 14.239,38 TL
C24 12.743,06 TL 12.754,40 TL 12.754,40 TL
CK4 1.329,54 TL 1.364,71 TL 1.364,71 TL
CK5 6.473,87 TL 6.613,88 TL 6.613,88 TL
CK6 140.644,62 TL 143.822,51 TL 140.605,85 TL
CK7 4.825,30 TL 4.825,30 TL 4.825,30 TL
Y64 10.392,35 TL 10.667,65 TL 10.667,65 TL
Y68 3.578,34 TL 3.671,66 TL 3.671,66 TL
Y69 3.684,32 TL 3.777,64 TL 3.777,64 TL
Y71 22,83 TL 7.272,26 TL 7.272,26 TL
Y72 10.903,19 TL 15.968,31 TL 15.968,31 TL
Y75 15.206,66 TL 15.306,23 TL 15.306,23 TL
Y78 151,00 TL 151,00 TL 151,00 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 23.432,41 TL 23.835,31 TL 23.835,31 TL
TOPLAM 285.200,35 TL 302.686,42 TL 285.061,53 TL

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında  muhafaza edildiği görülmüştür.
FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 624.124,83 TL 763.504,12 TL 1.038.247,35 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 14.601,08 TL 0,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 146.079,02 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 71.113,79 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 22.140,03 TL 2.245,31 TL 341,98 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 0,00 TL 201.079,00 TL 0,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 6.301,58 TL 21.380,60 TL 30.843,70 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 26.877,36 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7.176,89 TL 6.722,60 TL 7.314,74 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 357,50 TL 294,50 TL 294,50 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ÖDENECEK ÜCRET GELİR VERGİSİ 4.327,16 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL
SGK ÖDENECEK VERGİLER 26.856,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL
PERSONEL MAAŞLARI 63.159,13 TL 117.548,36 TL 112.624,06 TL
TOPLAM 1.331.265,60 TL 1.583.092,42 TL 1.787.009,56 TL

 

 1. Yönetim kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

FİRMALAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL 133.000,00 TL 133.000,00 TL
ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 0,00 TL 5.310,00 TL 0,00 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.968,29 TL 1.971,09 TL 1.971,09 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.026,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 49.591,66 TL 56.135,79 TL 59.760,37 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 738.832,57 TL 818.087,37 TL 973.550,47 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
ENERJİ A.Ş. 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 73.042,00 TL 73.042,00 TL 73.042,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 341,98 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 40.000,00 TL 0,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 11.612,90 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 37,90 TL 18,95 TL 18,95 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 1.380,60 TL 507,40 TL 19.936,30 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 7.823,40 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 TL 2.670,59 TL 7.849,70 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 8.515,65 TL 5.811,32 TL 7.338,89 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 295,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 294,25 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.229,80 TL 0,00 TL 6.473,27 TL
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 0,00 TL 1.888,00 TL 0,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL
  1.341.072,98 TL 1.277.907,23 TL 1.510.432,52 TL

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.
2023 YILI 01/01/2023-31/02/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 58.159,13 TL 95.548,36 TL 94.624,06 TL 248.331,55 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.311,87 TL 2.403,21 TL 2.466,66 TL 9.181,74 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 27.855,84 TL 43.938,78 TL 44.968,51 TL 116.763,13 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 0,00 TL 0,00 TL 108.640,24 TL 108.640,24 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 0,00 TL 6.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 1.400,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.400,00 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.986,29 TL 1.953,09 TL 1.971,09 TL 5.910,47 TL
CEP TELEFONU FATURASI 357,50 TL 294,25 TL 294,50 TL 946,25 TL
İNTERNET FATURASI 180,75 TL 180,75 TL 412,50 TL 774,00 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 0,00 TL 0,00 TL 2.000,00 TL 2.000,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 284,75 TL 1.836,60 TL 410,44 TL 2.531,79 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 41,02 TL 56,55 TL 70,64 TL 168,21 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 0,00 TL 2.000,00 TL 8.174,70 TL 10.174,70 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.000,00 TL 3.000,00 TL 2.000,00 TL 6.000,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 13.614,00 TL 4.026,00 TL 4.026,00 TL 21.666,00 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.754,00 TL 15.754,31 TL 15.754,31 TL 47.262,62 TL
POS KOMİSYON KIRIM 3.656,59 TL 4.351,44 TL 4.381,31 TL 12.389,34 TL
POSTA GİDERİ 0,00 TL 287,00 TL 38,50 TL 325,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 60,00 TL 173,25 TL 173,25 TL 406,50 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ 624.124,83 TL 792.668,37 TL 1.038.247,35 TL 2.455.040,55 TL
SU FATURASI 49.573,28 TL 54.128,37 TL 61.786,17 TL 165.487,82 TL
ELEKTRİK FATURASI 103.732,90 TL 104.148,90 TL 100.835,85 TL 308.717,65 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 33.178,94 TL 31.380,60 TL 30.843,70 TL 95.403,24 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 11.912,90 TL 0,00 TL 18.259,42 TL 30.172,32 TL
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 15.646,80 TL 7.823,40 TL 15.646,80 TL 39.117,00 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 11.781,94 TL 2.554,80 TL 8.235,25 TL 22.571,99 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 10.000,00 TL 19.563,09 TL 26.174,00 TL 55.737,09 TL
CK 7ÇATI KULE TAMİRATI 82.825,88 TL 0,00 TL 0,00 TL 82.825,88 TL
Y65 BLOK ÇATI TADİLATI 0,00 TL 0,00 TL 13.125,00 TL 13.125,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 0,00 TL 0,00 TL 96.250,00 TL 96.250,00 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 0,00 TL 0,00 TL 3.145,80 TL 3.145,80 TL
DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU 0,00 TL 7.080,00 TL 0,00 TL 7.080,00 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 0,00 TL 9.810,00 TL 0,00 TL 9.810,00 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 25.000,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 35.000,00 TL
SARF MALZEME BAKIM ONARIM 567,97 TL 16.489,08 TL 0,00 TL 17.057,05 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 400,00 TL 500,00 TL 300,00 TL 1.200,00 TL
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 146.179,02 TL 86.000,00 TL 0,00 TL 232.179,02 TL
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 300,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL 1.300,00 TL
62794 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI 100,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 100,00 TL
62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 0,00 TL 115.079,00 TL 0,00 TL 115.079,00 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 344,20 TL 0,00 TL 344,20 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 200,00 TL 0,00 TL 200,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 84.001,80 TL 168.000,00 TL 163.000,00 TL 415.001,80 TL
    1.334.006,95 TL 1.595.592,35 TL 1.885.275,00 TL 4.814.874,30 TL

 

 

 1. Yönetim Kurulunun 2023 yılı birinci üç aylık dönemdeki gelir kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  OCA ŞUBAT MART TOPLAM
AİDAT 209.574,04 TL 254.838,87 TL 236.527,03 TL 700.939,94 TL
ASANSÖR 2.886,06 TL 1.991,97 TL 1.010,06 TL 5.888,09 TL
AVANS 0,00 TL 325,00 TL 0,00 TL 325,00 TL
BANKA KOMİSYONU 3.697,51 TL 4.428,10 TL 4.476,95 TL 12.602,56 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 838,60 TL 1.130,81 TL 1.421,28 TL 3.390,69 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ İTİRAZ 5.234,58 TL 0,00 TL 0,00 TL 5.234,58 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 0,00 TL 50.938,28 TL 12.765,44 TL 63.703,72 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 53.476,86 TL 53.885,61 TL 51.966,58 TL 159.329,05 TL
DEMİRBAŞ 200,00 TL 537,00 TL 180,00 TL 917,00 TL
DEVİR 0,00 TL 328,18 TL 0,00 TL 328,18 TL
DUVAR ÖDEMESİ 111.848,85 TL 50.506,14 TL 30.475,57 TL 192.830,56 TL
EK AİDAT 0,00 TL 151,00 TL 405,11 TL 556,11 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 684,67 TL 466,45 TL 117,18 TL 1.268,30 TL
ELEKTRİK FATURASI 86.383,31 TL 85.743,19 TL 86.792,20 TL 258.918,70 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.615,65 TL 14.779,74 TL 19.454,40 TL 43.849,79 TL
GÖREVLİ DAİRESİ  KİRACI AİDAT 2.669,24 TL 5.645,14 TL 3.962,87 TL 12.277,25 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 7.762,42 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 38.299,69 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.192,73 TL 2.203,09 TL 1.354,66 TL 4.750,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI OCAK GAZ FATURALARI 109,70 TL 1.024,50 TL 352,31 TL 1.486,51 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 318,65 TL 724,15 TL 900,54 TL 1.943,34 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 258,00 TL 258,00 TL 0,00 TL 516,00 TL
İCRA 0,00 TL 0,00 TL 76,24 TL 76,24 TL
İCRA DOSYASI ÖDEMESİ 0,00 TL 270,26 TL 0,00 TL 270,26 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 0,00 TL 286,06 TL 0,00 TL 286,06 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 117.499,73 TL 125.630,69 TL 129.242,72 TL 372.373,14 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 250,00 TL 100,00 TL 500,00 TL 850,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 0,00 TL 0,00 TL 37.470,69 TL 37.470,69 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.275,14 TL 19.040,59 TL 11.496,68 TL 32.812,41 TL
MAHSUPLAŞMA 5.894,85 TL 6.325,02 TL 2.340,97 TL 14.560,84 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 22.157,49 TL 20.280,30 TL 22.798,55 TL 65.236,34 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 61.200,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 61.200,00 TL
PARA CEZASI 0,00 TL 0,00 TL 50,00 TL 50,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) 700,00 TL 330,92 TL 4.325,42 TL 5.356,34 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 0,00 TL 150,00 TL 300,00 TL 450,00 TL
YAKIT 720.224,54 TL 850.219,32 TL 954.080,92 TL 2.524.524,78 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.791,75 TL 9.424,12 TL 8.843,29 TL 22.059,16 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 0,00 TL 27.000,00 TL 77.563,00 TL 104.563,00 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 434,00 TL 35.569,08 TL 9.862,24 TL 45.865,32 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 21.712,09 TL 80.579,00 TL 0,00 TL 102.291,09 TL
  1.452.890,46 TL 1.724.151,17 TL 1.722.609,58 TL 4.899.651,21 TL

 

 1. Yönetim kurulunun 31/03/203 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BORÇLAR Oca.23 Şub.23 Mar.23
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL 2.999,70 TL 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 80.000,00 TL 45.000,00 TL 15.000,00 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 18,38 TL 2.025,80 TL 0,00 TL
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10.000,00 TL 10.000,00 TL 0,00 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 511.384,88 TL 536.803,88 TL 472.107,00 TL
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 94.655,46 TL 78.901,15 TL 63.146,84 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 14.601,08 TL 73.132,00 TL 0,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 19.653,09 TL 0,00 TL 120.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.245,31 TL 0,00 TL 0,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU 186.079,00 TL 25.000,00 TL 25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 0,00 TL 18.259,42 TL 0,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95 TL 18,95 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 51.380,60 TL 30.507,40 TL 19.600,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 10.000,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 7.823,40 TL 0,00 TL
ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 7.080,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 0,00 TL 3.000,00 TL 0,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 887,13 TL 0,00 TL 0,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 180,75 TL 412,50 TL 0,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 294,25 TL 294,50 TL 0,00 TL
  1.183.765,08 TL 1.017.641,80 TL 901.316,64 TL
CARİ ALACAKLAR
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL
CK7 KİRACI YASEMİN BÖLÜKBAŞI 400,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 1.491,91 TL
Y65 SALİH TANIK 264,40 TL
Y70 KİRACI MECİT ALTUN 18.02.2021 642,69 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 337,32 TL
TOPLAM 5.718,69 TL  

 

 
 

 

 

 

 

 1. Bloklara gelen 3 Aylık Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

2023 YILI OCAK – MART DÖNEMİ BLOK FATURALARI
  Oca.23 Şub.23 Mar.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 68.401,00 5.603,80 3.577,02 73.778,00 5.691,70 3.645,97 89.815,00 5.933,90 4.609,61
CK-5 78.496,00 8.697,50 5.374,10 84.621,00 8.730,30 5.620,42 98.412,00 7.641,50 6.663,16
CK-6 77.796,00 8.547,20 5.865,02 84.393,00 8.649,70 6.613,27 99.252,00 8.869,80 6.093,80
CK-7 68.142,00 7.468,80 4.990,45 74.258,00 8.021,20 6.004,41 88.488,00 7.991,00 6.063,84
C-20 36.780,00 5.101,20 2.436,42 39.799,00 5.201,10 2.806,38 49.270,00 5.200,00 2.797,53
C-21 40.149,00 5.946,10 2.973,11 43.758,00 5.998,60 2.748,36 53.217,00 5.568,80 2.767,57
C-22 46.577,00 5.243,30 2.973,11 51.577,00 5.291,60 2.864,39 59.444,00 5.145,20 2.947,37
C-23 39.632,00 3.976,10 3.266,17 46.671,00 4.056,50 3.125,50 54.810,00 3.863,20 3.088,87
C-24 42.835,00 5.668,90 2.785,79 46.653,00 5.829,70 2.980,43 52.280,00 5.521,80 3.418,64
Y-64 17.870,00 2.292,60 1.005,52 16.838,00 2.453,40 994,58 21.123,00 2.644,30 1.279,22
Y-65 13.124,00 1.954,80 694,68 14.440,00 1.964,10 746,62 16.618,00 1.989,50 750,54
Y-66 13.343,00 1.944,00 892,48 14.159,00 2.054,90 878,02 21.159,00 2.079,50 1.099,20
Y-67 12.563,00 2.437,80 796,48 13.352,00 2.404,20 742,30 18.215,00 2.541,50 1.009,19
Y-68 14.433,00 2.077,10 768,26 17.387,00 2.072,70 1.104,56 19.480,00 1.983,40 1.230,20
Y-69 15.581,00 2.233,60 826,35 16.715,00 2.395,50 978,71 20.237,00 2.425,90 1.859,75
Y-70 13.314,00 1.787,50 694,68 14.557,00 2.183,70 674,07 17.066,00 2.187,70 529,14
Y-71 13.251,00 1.759,10 711,83 14.334,00 1.765,70 785,64 16.513,00 1.786,90 900,43
Y-72 11.897,00 1.966,00 899,76 13.276,00 1.901,10 1.046,58 15.108,00 1.839,40 1.140,26
Y-73 13.297,00 2.064,00 570,71 14.598,00 1.564,50 588,87 16.174,00 1.498,50 630,63
Y-74 12.643,00 2.160,90 598,92 14.300,00 2.024,90 872,61 16.594,00 2.012,60 840,47
Y-75 13.509,00 2.322,30 909,38 16.318,00 2.443,40 1.452,49 19.742,00 2.720,40 1.529,98
Y-76 13.607,00 1.716,70 627,15 15.381,00 1.866,50 823,07 18.029,00 1.781,00 929,92
Y-77 12.384,00 2.560,80 359,66 14.493,00 2.975,00 477,48 17.410,00 2.804,40 620,95
Y-78 13.067,00 2.094,40 598,92 14.890,00 2.134,80 736,17 17.055,00 2.188,20 750,13
Y-79 12.281,00 2.620,00 711,83 13.890,00 2.560,30 1.083,74 19.439,00 2.445,40 1.250,42
Y-80 16.074,00 2.259,60 852,92 17.078,00 2.119,00 967,89 19.421,00 2.045,60 1.100,55
  731.046,00 92.504,10 46.760,72 801.514,00 94.354,10 51.362,53 954.371,00 92.709,40 55.901,37

 

 

31.03.2023 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU

 1. TEB OSTİM ŞUBE VADESİZ             : 16.379,17 TL
 2. TEB POS HESABI                                : 10.394,61 TL
 3. APSİYON POS HESABI                      : 355,78 TL
 4. TEB OSTİM ŞUBE VADELİ              : 13.008,55 TL

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı birinci üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2023 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                                    Osman ACAR

Denetim Kurulu Üyesi                 Denetim Kurulu Üyesi                          Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.

 

 

 

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 01/07/2022 – 30/09/2022

Denetleme  Tarihi: 01/10/2022-25/11/2022

 

             Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci ve ikinci  üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler  ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri çevre duvarı yapılması işinin imalat  ve montajı iş ve işlemlerinin,

3-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK;

                       

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM;

 

1-2022 yılı birinci ve ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların(parsellerin)çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,

3-62793-62795-62794-62802 nolu adaların(parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını

5-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda  ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,

 

3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı ikinci üç aylık raporda belirtilmişti. Bu konu ile ilgili olarak kamera ve aydınlatma sistemlerinin yapılmasından sonra  değerlendirme yapılası tavsiye olunur.

 

4-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafeti olarak  teklif alma sürecinin devam ettiği görülmüştür.

 

5-Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik,su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler  ile ilgili dava açılmış ve mahkeme sürecinin  devam ettiği  anlaşılmıştır.

 

6-27/08/2022 tarihli temsilciler kurulu toplantısında;

a)Binanın ortak alanına gelen ve ikamet edenler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın ilgili kat maliki yada kiracıya K.M.K. 20. Maddesi hükmüne göre rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

 1. b) C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile yönetim kurulu yedek üyeliğine, CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile denetim kurulu yedek üyeliğine seçilmişlerdir.
 2. c) Bu toplantıda bloklarda ortak alan elektrik faturalarını ödemeyen blok sakinine uğranılan zararın kat maliki yada kiracı tarafından rücu edilmesi ve 02/07/2022 tarihli temsilciler kurulu kararında aydınlatma ifadesinin sehven unutulmasından dolayı tekrar karara aydınlatma ifadesi eklenmiştir.

 

7-  Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam ermektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde tamamlayacağını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

 

8- 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısında 2022 yılı ikinci altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmiş ve buna göre;

CK blok (4+1): 215 TL,

 

CK blok (3+1) : 208 TL,

 

C blok : 188 TL,

 

Y blok : 202 TL, olmuştur.

Aynı toplantıda  “ Yakıt ve sıcak su paralarının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı açma kapama parası, faiz vb. bedelleri rücu edilecektir. İlgili faturanın son ödeme tarihinden itibaren yine ilgili blokta yakıt borcunu ödemeyenlere geç ödemeden kaynaklanan tüm cezalar rücu edilecektir.” Kararı alınmıştır.( K.M.K. 20. Maddesi)

 

9- 01/08/2022 gün ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etme, yedek üye Aydın Uz Yönetim kurulu asıl üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, Çağrı Ünalmaz Muhasip üye görevini devam kararı almışlardır.

 

10- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su soğuk su borularının değişimi yönünde karar alınmıştı. Borularının değişimi işinin tamamlandığı,

Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve bitim tarihi olan 17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanamadığı görülmüştür.   

Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır. (Yüklenici firmanın değişimi yapılacak mebranların listesini Mail olarak yönetime gönderdiği anlaşılmıştır.)

11-Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında aldığı ve ikinci üç aylık dönem raporunda belirttiğimiz mahsuplaşma ile ilgili olarak henüz bir işlem yapılmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri kamera ve duvar işlerinin bitiminden sonra oluşturacakları komisyon marifeti ile mahsuplaşmaları yeniden gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir. Bu mahsuplaşmanın piyasa fiyatlarının düzensiz oluşu nedeni ile kat maliklerinin mağdur olmaması için bir an önce yapılması tekraren tavsiye olunur

Uygulamanın K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

 

12-Yönetim ofisindeki kameranın diğer odalardaki gibi ses kaydı özelliği aktif edilmemiştir. Bu işin  kamera ve aydınlatma sistemlerini yapan firma tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.

 

13-Yönetim Kurulu site bünyesinde görev yapan personele görevlerinde düzenli başarılı çalışmalarından dolayı 07/07/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında Kurban Bayramı öncesi 150.00 TL (yüzelli) şer lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve hesaplarına ödeme yapılmıştır,

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı üçüncü üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.

1- Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı bu iş ile ilgili Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda ek süre bitim tarihi 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır.

Bu konu ile ilgili olarak yüklenici firma ile sözleşmede soğuk su tanklarından itibaren boru-fittings,vana çekvalf,pislik tutucular, hidrofor ve kolektörlerden itibaren değişimlerin de işin kapsamına dahil edilmesi için ek 30.000 (otuzbin) TL.lik sözleşme yapılmıştır. Böylece sitenin soğuk su ve sıcak su değişimi işlerinin toplam maliyeti 297.000 TL.+ 30.000TL.= 327.000 TL. olarak belirlenmiştir. Ancak bu otuzbin TL.lik tutarın kat maliklerinden tahsil edilmediği, işin bitiminde tam maliyetin belirlenmesinden sonra kalan miktarın yeniden hesaplanarak kat maliklerinden tahsil edilmesinin planlandığı yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Buna göre sözleşme bedeli olan 287.000 TL.lik iş için firmaya 277.500 TL. ödeme yapılmıştır. Ek süre bitim sonunda işçilik bedeli için firmaya 9.500 (dokuzbinbeşyüz)TL. ödeme yapılmamış olup kalan miktar 9.500TL.dir. Bu miktarın kalan işin yapımı için yeterli olduğu yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir. Yönetim Kurulunun ilgili firmaya ile yapılan iş sözleşmesi, şartname hükümleri ve ihale kanunları hükümlerine uygun olarak işlem yapması tavsiye olunur. Bu konu ile ilgili yapılan işlemler hakkındaki açıklamalar dördüncü üç aylık dönemde yapılacaktır.

 

2-2022 yılı ikinci üç aylık denetim raporunda sitenin hurda gelirlerinin görülmediği belirtilmemişti. 2022 yılı üçüncü üç aylık denetim raporu sürecinde hurda gelirleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda;

Yönetim kurulu hurda gelirlerinin; daha önce yönetim kurulu yedek üyesi site yönetiminde idari işlere fahri olarak gönüllü şekilde müdürlük görevini sürdüren daha sonra Asil üye Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile asıl üyeliğe geçen ve yönetimde Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Aydın UZ’un uhdesinde olduğu  hesaplanan hurda tutarı olan  parayı kendi elinde tuttuğu ve bu miktarın 78.495,50 (yetmişsekizbindörtyüzdoksanbeşliraellikuruş) luk miktarını 15/08/2022 tarih 00011089  23882 işlem no ve SERİ No:A13 2265585 nolu  dekont ile TEB Ümitköy şubesinden 71777914 nolu hesaba yatırdığı, geri kalan miktarını da 30/09/2022 tarihinde Akbank hesabına 8.500,00 TL (sekizbinbeşyüz). olarak yatırmış olduğu görülmüştür. Toplam 86.995,50 TL (seksenaltıbindokuzyüzdoksanbeşliraellikuruş) yatırdığı tespit edilmiştir. Bu paranın 450,00 TL (dörtyüzelli) si 62793 nolu adanın araç ve yaya kapıları için yaptırılan stiker ve çiplerden ikinci yada üçüncü çip alan kat maliki yada kiracıların ödediği çip bedelinden gelen gelir olup bu miktarın sadece 62793 nolu ada giderlerinde kullanılması gerekir. Böylece hurda bedeli olarak yönetim hesabına yatırılan para 86995.50-450 =86545.50 TL (seksenaltıbinbeşyüzkırkbeşliraellikuruş) olarak belirlenmiştir            Ancak hurdaların satıldığının belgesi olarak gösterilen kantar fişlerinin incelenmesi sonucunda Site Yönetiminin deposunda bulunan ve satılmış olan hurdaların kantar fişi görülememiştir.

Sonuç olarak Yönetim Kurulu üyesi Aydın Uz sitenin sıcak ve soğuksu değişiminden çıkan hurdalar ve yine site yönetiminin deposunda bulunan hurdaları 2022 yılı başından itibaren bloklardan hurda çıkış tarihi sırasıyla 2022 yılı Haziran ayına kadar geçen süre içinde bu hurdaların parasının Yönetimin banka hesabında olmadığının fark edildiği 2022 Temmuz ayından 2022 Ağustos 15’ine ve 2022 Eylül 30’una kadar zimmetinde tutmuştur.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ödemiş olması zimmet suçunun ortadan kalkıp kalkmadığı, hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı ve konuyu adli makamlara intikal ettirip ettirmeme sorumluluğu yönetim kurulundadır.

Ayrıca 732 kat malikinin de haklarının yasalar nezdinde saklı olduğu görüşünde olduğumuzu bildiririz. Hurdaların satışı ile ilgili belgeler yönetim kurulunca muhafaza edilmektedir.

3- Yönetim Kurulunun 09/01/2021 tarih ve 59 sayılı kararında 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede hurda gelirleri tahsilat döneminde kat maliklerinden düşülmesi nedeni ile bu hurda gelirlerinin Akbank hesabında görevlilerin kıdem tazminatı olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.

 

 

4-30/09/2022  tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili  icradan   alacak  listesi aşağıda sunulmuştur.

 

KATAGORİ ALACAKLAR İCRADAN ALACAKLAR
AİDAT 80.499,37 38.265,98
ASANSÖR 27.365,79 5.786,02
AVANS 350,57 1.182,48
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 43.580,59
DEMİRBAŞ 1.280,00 1.293,08
DUVAR ÖDEMESİ 232.619,14 80.325,26
EK AİDAT 751,48 1.204,59
ELEKTRİK FATURASI 8.359,29 118,92
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 946,02
KAMERA VE AYDINLATMA 135.876,94 16.301,24
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 3.267,68 640,00
MAHSUPLAŞMA 62.328,29 4.111,62
PARA CEZASI 326,60
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 29.909,96 42.823,67
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 1.200,00
YAKIT 97.166,03 23.565,85
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.330,96 17,39
İCRA 14.647,01
TOPLAM 730.158,71 230.283,11

 

 

 

5-Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

01.07.2022-30.09.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
26.09.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
26.09.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 3249,54
23.09.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
23.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 26000
22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
22.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
21.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
21.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
20.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
20.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 35000
19.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
16.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 72000
16.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 72000
13.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 13500
13.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 21000
12.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4837,7
2.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20800
29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
1.09.2022 HASAN ALTAN 12700
1.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
29.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 2076,14
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1700
24.08.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
23.08.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
22.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
22.08.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7500
22.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
22.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 45000
19.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
18.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5000
16.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
12.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
10.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 3200
10.08.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 1190,01
10.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 25000
9.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 3557,7
9.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 50000
9.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 33000
9.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
5.08.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
30.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
22.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 100000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
29.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
29.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 11153
29.07.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
29.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
29.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
29.07.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 5000
29.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 20000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 225
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
27.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 26000
25.07.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 12500
25.07.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
22.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
22.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
5.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 29000
4.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 75000
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
7.07.2022 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5000
5.07.2022 NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 5351,76
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 71427,49
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 6244,9
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 239,43
HUZUR HAKKI 9000
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 203696,62
PESONEL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 1650
İNTERNET FATURASI 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 966,5
BAŞKENT DOĞALGAZ 587591,56
SU FATURASI 97283
ELEKTRİK FATURASI 232082,75
2465238,11

 

 

6-Yönetim kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

Tarih Belge Tarihi Cari Toplam
30.09.2022 30.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 335,75
10.10.2022 30.09.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
10.10.2022 30.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5423,28
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 17841,6
27.09.2022 29.09.2022 SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3650
29.09.2022 29.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
28.09.2022 28.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 419,92
22.09.2022 23.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
22.09.2022 22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
20.09.2022 20.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 2389,5
16.09.2022 16.09.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3654,38
14.09.2022 14.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
14.09.2022 14.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
14.09.2022 14.09.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
12.09.2022 12.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 94477
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1075
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2048,27
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24623,73
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 5031,42
9.09.2022 9.09.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 28298,76
9.09.2022 9.09.2022 ORMAN MOTOR 5392,6
9.09.2022 9.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
8.09.2022 8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
7.09.2022 7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12983,66
7.09.2022 7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
8.09.2022 7.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3711,1
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 4971,3
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 24699,7
6.09.2022 6.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.09.2022 6.09.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
6.09.2022 6.09.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
5.09.2022 5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 2.09.2022 ENERJİ A.Ş. 41619,2
1.09.2022 1.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.09.2022 1.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.09.2022 1.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 17000
6.09.2022 31.08.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
31.08.2022 31.08.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
30.07.2022 30.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 170
29.08.2022 29.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
29.08.2022 29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
27.08.2022 27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
28.08.2022 26.08.2022 YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
25.08.2022 25.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
24.08.2022 24.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 80560
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 4048,23
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 29816,81
17.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2392,73
22.08.2022 22.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
19.08.2022 19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
19.08.2022 19.08.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
1.08.2022 19.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
18.08.2022 18.08.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
15.08.2022 15.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
15.08.2022 15.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 781
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
12.08.2022 12.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 13519,56
11.08.2022 11.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2934,7
9.08.2022 10.08.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
10.08.2022 10.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
4.08.2022 4.08.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 4897,91
4.08.2022 4.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 2377,7
4.08.2022 4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
4.08.2022 4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
5.08.2022 3.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
3.08.2022 3.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1038,07
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 42862,2
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 23591,8
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 4325,1
2.08.2022 2.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 20
1.08.2022 1.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.08.2022 1.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
31.07.2022 31.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 4161,9
10.08.2022 31.07.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 158
10.08.2022 31.07.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
29.07.2022 29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
11.08.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
28.07.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
27.07.2022 27.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
26.07.2022 26.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 135
26.07.2022 26.07.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 1180
26.07.2022 26.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 1652
22.07.2022 22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
22.07.2022 22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
21.07.2022 21.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1133
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 24449,6
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3109,3
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 4720
1.07.2022 20.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
20.07.2022 20.07.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 6903
19.07.2022 19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
19.07.2022 19.07.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 122091
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 926
13.07.2022 13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
8.07.2022 8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
7.07.2022 7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
6.07.2022 6.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
6.07.2022 6.07.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 600,01
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24651,86
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3069,19
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1600,76
5.07.2022 5.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
5.07.2022 5.07.2022 AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2999,7
5.07.2022 5.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
4.07.2022 4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
4.07.2022 4.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 46462,3
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 4305,27
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 10645,48
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3989,41
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3825,66
1.07.2022 1.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.07.2022 1.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
2056052

 

 

7- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem iş ve işlemlerle ilgili hesap hareketleri listesi aşağıda sunulmuştur.

30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA  : 54.363,56 ₺
2- POS HESABI                                        : 6.714,04 ₺
3- APSİYON POS HESABI                     : 1.872,00 ₺
4- AKBANK                                              : 85.729,50 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

 

8- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gider kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

2022 YILI 01/07/2022-30/09/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 3.249,54 3.249,54
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 5.000,00 5.000,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 62.014,46 76.509,60 65.172,56 203.696,62
PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 1.650,00
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 2.120,78 2.533,20 1.590,92 6.244,90
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 46.352,17 25.075,32 71.427,49
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 1.121,11 1.000,00 2.121,11
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 0,00
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.351,76 5.000,00 4.837,70 15.189,46
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN İLAÇ ALIMI 1.840,80 1.840,80 3.681,60
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 138,00 158,00 166,75 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 297,50 334,50 334,50 966,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 1.044,72 400,00 896,50 2.341,22
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 650,00 650,00 1.300,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.041,61 2.076,14 3.117,75
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 5.000,00 5.000,00
SARF MALZEME 69,75 7.795,00 190,00 8.054,75
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 250,00 250,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 190,00 180,00 370,00
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 93,00 140,00 373,02 606,02
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 1.000,00 3.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 1.837,50 1.857,15 3.694,65
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 113,43 63,00 63,00 239,43
MAHKEME DAVA HARÇLARI 12.000,00 2.237,27 301,40 14.538,67
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 2.100,00 300,00 2.400,00
BAŞKENT DOĞAL GAZ 132.677,08 280.624,91 92.027,14 505.329,13
ELEKTRİK FATURASI 65.823,45 62.610,60 60.907,70 189.341,75
SU FATURASI 29.321,81 36.257,77 31.703,42 97.283,00
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 16.500,00 3.200,00 61.120,00 80.820,00
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 250.000,00 250.000,00 185.500,00 685.500,00
62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON BAĞLANTISI 11.153,00 1.190,01 12.343,01
62793 ADA ARAÇ KAPI AÇILIŞI DİAFON BAĞLANTISI 10.000,00 10.000,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 30.000,00 30.000,00 20.800,00 80.800,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 12.700,00 12.700,00
62795ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 150,00 150,00
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 4.028,70 4.028,70
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 100.000,00 33.000,00 133.000,00 266.000,00
736.228,71 868.476,97 707.249,22 2.311.954,90

 

9- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

2022 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 2.803,60 11.354,53 2.859,87 17.018,00
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.902,50 5.373,00 2.881,00 11.156,50
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 2.962,50 4.691,97 1.372,00 9.026,47
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 78.045,50 8.500,00 86.545,50
Aidat Tahsilatı – AİDAT 182.741,42 180.932,77 141.714,06 505.388,25
Aidat Tahsilatı – İCRA 796,42 796,42
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 30.948,04 18.958,23 12.870,17 62.776,44
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 451,00 160,00 800,00 1.411,00
Aidat Tahsilatı – YAKIT 162.302,65 142.041,43 126.922,43 431.266,51
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.586,87 10.559,23 7.289,36 27.435,46
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 187,00 187,00
Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.207,54 1.811,44 4.018,98
ADA ARAÇ GİRİŞİ CİP VE HGS SİTİKIR SATIŞI 450,00 450,00
Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 600,00 750,00 1.500,00
Aidat Tahsilatı – PARA CEZASI 115,79 102,00 217,79
Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA 54.912,09 56.818,29 19.687,80 131.418,18
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 6.074,59 2.030,62 704,20 8.809,41
DUVAR ÖDEMESİ 139.192,04 186.852,55 174.965,05 501.009,64
Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 90.746,56 120.142,28 119.418,56 330.307,40
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 50.814,06 17.737,07 8.572,66 77.123,79
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 25.980,22 31.236,03 24.737,16 81.953,41
Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 100,00 37.786,07 37.958,60 75.844,67
762.855,14 908.889,32 693.916,36 2.365.660,82

 

10-Yönetim kurulunun 30/09/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BAKİYE LİSTESİ  30.09.2022
Kodu Cari 30.09.2022 İTİBARİYLE
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.041,61 TL
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 18.382,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 42.117,66 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 158.314,02 TL
G0173 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7.668,27 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL
ENERJİ A.Ş. 37.543,40 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5.000,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 64.500,00 TL
C0002 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 10.895,45 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12.983,66 TL
C0004 KENAN GÜZELARK  KARDELEN HIRDAVAT 21.078,98 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3.000,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 6.998,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 50.958,30 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 74.147,66 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 31.530,00 TL
ORMAN MOTOR 19.310,70 TL
PELİN UZUN AVUKAT 4.857,15 TL
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 800,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 9.911,19 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT   (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
    904.150,85 TL

 

 

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022  yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 14(ondört) sayfadan ibaret 2022 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                       Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

NOT: RAPORUN ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.

 

 

 

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/04/2022 – 30/06/2022

Denetleme Tarihi: 01/07/2022-15/08/2022

Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,.8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri ile iş teslim durumunun,

3-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

1-2022 yılı birinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,

3-62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı ihale sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,

3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı gözlenmiştir. Bu konunun çevre aydınlatma işi ve kamera işinden sonra tekrar gündeme alınarak tasarruf edilip edilmediği değerlendirilerek yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edilir.

4- Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih 70 nolu kararında 62794 ve 62802 nolu adaların çevre duvarları, panel çit yapımı, araç ve yaya kapılarının imalat ve montajı için yapılan ihaleye PRESİDENT, GMSY, BERA PROJE İNŞAAT, ERAL FEN VE ÇAĞLAR YALITIM firmaları katılmış en düşük fiyatı veren GMSY firmasına iş verilmiştir. Bu ihale ile ilgili fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı için yapılan ihaleye ALPEREN A.Ş, GEZGİN TEKNOLOJİ, FM1, GMSY, BOTECH TEKNOLOJİ ve ANKA GRUP firmaları katılmış en düşük ve en uygun (12 taksit) fiyatı veren ANKA GRUP firmasına verildiği görülmüştür. Bu ihale ile ilgili verilen fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edilmektedir.

Bu Konu ile ilgili 02/07/2021 tarih ve 44 sayılı temsilciler kurulu kararında genel kurulda “Çevre duvarı aydınlatma ve kamera sistemi yapılmasının görüşülüp karar alınmasına rağmen karar defterine “aydınlatma” ifadesinin sehven yazılmadığı yönetim kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Yönetim kurulunun yapacağı ilk temsilciler kurulunda adı geçen karara “aydınlatma” ifadesini ekleme kararını alması tavsiye olunur.

Her iki ihale ile ilgili karar ve fiyatlarla ilgili bilgilerin yapracik8.com adresinde duyurulduğu görülmüştür.

5-Bloklarda erken uyarı ve yangın söndürme ile ilgili çalışmaların 2022 yaz dönemine bırakıldığı hem Temsilciler kurulu kararlarında görülmüş, hem de yönetim tarafından ifade edilmişti.

Yapılan incelemede kat maliklerinin yapılan iş ve işlemler ödemelerinin piyasa şartlarından dolayı ağırlaşması, ödeme zorluğu çekildiğinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği çalışmaların sürdüğü Yönetim Kurulu tarafından ifade edilmiştir.

6- 2022 yılı altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmesi Temmuz 2022 de yeniden belirlemek amacı ile 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısı planlanmıştır.

7-62793 ve 62795 nolu adalarda duvar, araç ve yaya kapıların imalat ve montaj işlerini yüklenen ÖFY firması hakkında duvarlarda ve kapılarda görülen eksikler ve yıpranmalar, paslanmalar ve diğer eksikliklerin giderilmesi için noterden yazılı tebligat yapıldığı yüklenici firmanın bu tebligata cevap vermediği belgelerde görülmüş ve yasal süresi içinde ÖFY firmasına mağduriyetin tespiti ve giderilmesi için keşif talebiyle dava açılmıştır.

8-62795 nolu ada da iki araç kapısı, beş adet yaya kapısı açma sistemi için ada blok yöneticileri ile kat malikleri uygulanacak sistem araştırması sonucunda GSM Modülü ile kapı açma sistemini ada blok yöneticileri ve kat malikleri benimsemiş ve GSM Modülü ile Açma sisteminin kurulum montaj işlerini Gezgin Teknoloji ve Enerji Çözümleri firmasına 13.000 TL karşılığında yaptırmışlardır. Bununla ilgili ödemeler ilgili ada kat malikleri tarafından yapılmıştır. Bu işle ilgili şartname ve sözleşmeler Yönetim ofisinde dosyasında muhafaza edilmektedir.

9- Sitemizde dört adanın ortak alan aydınlanma ve sulama giderleri ile ilgili elektrik faturaları 62802 nolu adada bir adet aboneliği yapılmış olan saat ile yapılmakta, 62793-62794 ve 62795 nolu adaların aydınlanma ve sulama giderleri 62793 nolu ada üzerinde kurulu ve aboneliği olan saat ile karşılanmaktadır. Yönetim olarak adaların alanlarının farklı olması nedeni ile aydınlanma ve sulama giderlerinin her ada kendi ödemesi bakımından 62794 ve 62795 nolu adalara ayrı ayrı abonelik işlemi için çalışma başlatılmış ve projesi Tedaşta onay sürecindedir. Malzemeleri yönetim tarafından karşılanarak pano, saat ve abonelik işlemleri devam etmektedir. Böylece Her ada ortak alan aydınlanma ve sulama giderlerini kendisi karşılamış olacaklardır

10-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele yazlık iş kıyafeti olarak kişi başına; 2 Tshirt,1 adet iş ayakkabısı, 2 pantolon,1 yelek ve 1 şapka Network Kişisel koruyucu Donanım A.Ş firmasından 16/05/2022 tarihinde KDV dahil 8.964 Tl ye kıyafet alımı yapılmıştır,

11-62793 nolu adanın araç ve yaya kapılarında uygulanmış olan akıllı ev sistemine uygun diafonlu otomasyon sistemi yapılmıştı.26/05/2022 tarihinde CK4 blok ta bulunan diafon antenine yıldırım düşmesi nedeniyle tüm sistem etkilenmiş ve 5 (beş) adet diafon zarar görerek kullanılamaz hale gelmiş yenileme işlemi diafonlar ve aparatları KDV dahil 39.502.68 TL. tutmuştur. Bu bedel 62793 nolu ada malikleri tarafından karşılanmıştır. Konu anlaşmalı sigortaya belgeleri ile bildirilmiş olup sigortadan gelen paranın yine 62793 nolu ada kat maliklerine mahsuplaştırılacağı ya da borçlarından düşüleceği yönetim kurulunca ifade edilmiştir.

12- 01/06/2022 tarihinde 62793-62795 nolu adaların sulama işi için kullanılan su kuyusundaki dalgıç pompa ve su motoru bozulmuş, Yeni motor KDV dahil 24.498 TL. ye alınmış, montajı için kiralanan vinç ücreti de 4.130 TL. bu giderler 62793-62795 nolu ada maliklerinden m2. Oranın da tahsil edilmiştir.

13- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su borularının değişimi yönünde çoğunluk kararı alınmış sıcak ve soğuk su borularının değişimi için şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma süreci tamamlanmış, şartname hazırlanmış, alınacak malzeme için en uygun fiyatı veren CN Teknik firması ile sözleşme yapılmış iş teslimi yapılarak malzemeler teslim alınmıştır. İşçilik ve montaj işleri için MYM firması için şartname ve sözleşme hazırlanmış imzalanarak iş teslimi yapılmıştır. İşçilik ve malzeme alımı ayrı ayrı firmaya maliyeti düşürmek amacı ile yapıldığı hazırlanan şartname ve sözleşmelerde görülmüştür.

Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve

17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması gerekirken rapor yazma tarihi itibariyle tamamlanmadığı görülmüştür. Yüklenici firmanın süre uzatımı talebinde bulunduğu ve Yönetim Kurulunun süre uzatımı vereceği tarafımıza Yönetim Kurulu tarafından bildirilmiştir.

Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Boruların yalıtım işlemleri MYM firması ile yapılan sözleşmenin 7. Maddesinde izolasyon işinin sıcak su hattı için boyler çıkışından son hat beslemesine kadar, kollektör dahil izolasyon yapılması şartı varken 2. Kata kadar yapıldığı görülmüştür. Bu konu ile ilgili sorumluluk teknik heyet ve yönetim kurulunundur.

Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

Boylerlerdeki ve su deposunun olduğu alt kattaki genleşme tankların mebranlarının değişimi işleri henüz tamamlanmamıştır.

Sıcak ve soğuk su tesisatların değişimi ile ilgili mebranlar, yalıtım malzemesi, vanaların adet belirleme işleri anot çubukları v.b. işlemlerin blok ve daire başına fiyatlama işinin açıklaması işlemlerin tam olarak bitmemesi nedeniyle üçüncü üç aylık dönem raporuna bırakılmıştır.

Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin bir an önce hesaplanarak kat maliklerine duyurulması tavsiye olunur.

Sıcak su borularının işçilik ve montaj işleri tamamlanamadığından dolayı değerlendirme 2022 üçüncü üç aylık raporda yapılacaktır.

14- Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında bloklara yapılan demirbaşlarla ilgili onarım ve yenileme işlerinin bedellerinin kat maliklerinden mahsuplaşma listesi asılmıştı. Denetim Kurulumuzun yaptığı inceleme sonucunda(tespit edilen faturalara göre) bloklara ya da adalara yapılan demirbaş tamir, bakım onarım ve yeni parça takılması gibi harcamalardan bazılarının ortak alan gideri olarak değerlendirildiği ya da gözden kaçırıldığı düşüncesi hasıl olmuştur. Bu faturaların Y-C ve CK bloklardan oluşturulacak bir komisyon marifeti ile ya da başka bir yolla tespit edilerek yapılan inceleme sonucuna göre Ağustos veya Eylül aylarında taksitlendirerek ilgili blok ya da adalardan mahsuplaşma işlemini biran önce yapması tavsiye olunur.

Çünkü bu ödemeler 732 kat maliki tarafından ödenmekte ve bir blok ya da adaya yapılan masrafların başka bir blok ya da adada olan kat maliki tarafından karşılanması k.m.k. hükümlerine aykırılık teşkil etmekte ve mağduriyete sebep olmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi önem arz etmektedir.

Tespit edilen eksik mahsuplaşma miktarının K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

15- Yönetim Kurulunun 09/01/2022 tarih ve 59 sayılı kararında aidatların düzenlenmesi ve 2022 yılı bütçe görüşmelerinde 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede bu güne kadar kıdem tazminatı hesabına her hangi bir para aktarılmadığı görülmüştür. Bu konu Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

16- Yönetim ofisinin yönetim odasındaki kamerada ses kaydetme özelliğinin aktif hale getirilmesi tavsiye olunur.

17- Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik, su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler oluşturduğu, bloktaki bazı kat malikleri ya da kiracıların ise yöneticinin aboneliklerle ilgili bir bankaya açtığı hesaba ödeme yaptıkları bilgisi yönetim kurulu üyelerinden öğrenilmiştir. Diğer blok sakinlerinin bu giderlerle ilgili ödemelerini site yönetimine yaptıkları tespit edilmiştir. Bu işlem sonucunda ilgili blok bu tüketim alanlarından dolayı blok sakinlerinden bazılarının Blok yöneticisinin açtığı hesaba para yatırması sonucu ödeme miktarı eksik kalmaktadır. Bu eksiklik aidatlarını düzenli ödeyen diğer kat maliki ya da kiracıların ödediği aidatlardan karşılanmaktadır. Yönetim kurulunun bu konu ilgili yasal yönden çözümünü araştırması ve mağduriyetin giderilmesine çözüm bulması tavsiye olunur.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

2022 birinci üç aylık raporumuzda belirttiğimiz gibi ikinci üç aylık dönemde de piyasa fiyatlarının düzensiz oluşundan dolayı bazı kat maliklerinin de ekonomik zorluk içinde olduğu, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt, elektrik su ve firma ödemelerinde zorluk çektiği bazı ödemelerin geciktiği gözlenmiştir. Bloklar bazında her blokta birkaç kat maliki ya da kiracının zamanında ödememesi nedeniyle de gaz ve elektrik arzında kesintiler olduğu, kesme ve açma işlemlerinin yapıldığı, dağıtıcı firmaların da açma kapama ve gecikme ücretleri uyguladığı görülmüştür.

Yönetim kurulunun bu konu ile ilgili çözüm bulması tavsiye olunur. Bununla ilgili olarak sıcak su, ısınma, elektrik giderlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğacak olan zararın ilgili kat maliki ya da kiracıya rücu işleminin Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre temsilciler kurulunda (hukuki yönden araştırılarak) karara bağlanması yönünde tavsiye olunur.

8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı ikinci üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.

1-2022 yılı 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında aidat, ısınma ve elektrik bazında son ödeme tarihine göre borç miktarları ve ödenme yüzdelerini gösteren çizelge Ek tabloda belirtilmiştir.

C:\Users\ASLIHAN\Desktop\yeni yönetim tutanaklar\ali temel\HAZİRAN DÖNEMİ\RAPOR EKLEMELERİ\ödeme hızı.jpg

2-30/06/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

3-Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

01.04.2022-30.06.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
29.06.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4814
29.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2835,92
22.06.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
21.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 10000
21.06.2022 ATK DALGIÇ POMPA MOTOR HİDROFOR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4130
21.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
20.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
20.06.2022 HASAN ALTAN 10000
20.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 7500
20.06.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1500
20.06.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 5000
11.06.2022 İLKER DEMİREL 3200
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 174
10.06.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
10.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5000
10.06.2022 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 4661
10.06.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 6385,13
7.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
7.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 16000
7.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000,74
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 575
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 50
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 500,06
1.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5000
1.06.2022 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 6490
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7072,92
1.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 7500
31.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 354
31.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4000
31.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
31.05.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
31.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 30
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 415,28
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
25.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 7500
25.05.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5000
25.05.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 7500
25.05.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
25.05.2022 NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 8964
25.05.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 10000
25.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 20000
24.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
24.05.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 4939,48
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1300
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
23.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
23.05.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
20.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2655
16.05.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1232,07
16.05.2022 HASAN ALTAN 20000
9.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
6.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1800
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
30.04.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 7500
30.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
30.04.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
27.04.2022 Ercan ALMIŞ – GEZGİN TEKNOLOJİ VE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 13000,02
26.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 650
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 2006
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 5250,12
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 600
20.04.2022 HASAN ALTAN 25000
19.04.2022 ÖzGür Elektronik 6500
19.04.2022 KARDEŞLER EĞİTİM GÜVENLİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ 5817,4
18.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
18.04.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 8702,21
18.04.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
18.04.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
18.04.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 3071,73
11.04.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 35000
11.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 40000
8.04.2022 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10000
7.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 170
7.04.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 705,61
6.04.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 885,89
6.04.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 9909,69
6.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 184,3
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1720
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1602
5.04.2022 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 800
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
4.04.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
4.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 7500
4.04.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5000
4.04.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 2150
4.04.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
4.04.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 10000
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 708
  SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 60337,75
  VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 5205,63
  Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 213
  NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 1297
  HUZUR HAKKI 9000
  PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 134853,16
  İNTERNET FATURASI 413,25
  SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
  CEP TELEFONU FATURASI 558,5
  BAŞKENT DOĞALGAZ 808062,67
  SU FATURASI 104031,8
  ELEKTRİK FATURASI 246613,6
    1989045,08

4-Yönetim kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

Belge Tarihi Cari Toplam
22.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
28.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 1000
20.06.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
24.06.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 1787,7
30.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
30.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 7314,59
16.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 637,2
20.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 120000
14.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
24.06.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 590
14.06.2022 NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 5351,76
20.06.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2559,42
20.06.2022 PELİN UZUN AVUKAT 600
20.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 185
30.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 750
29.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1938,33
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.06.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 33731,87
18.06.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
23.05.2022 İLKER DEMİREL 3200
6.06.2022 ATK DALGIÇ POMPA MOTOR HİDROFOR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4130
6.06.2022 ENERJİ A.Ş. 60801,1
2.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
31.05.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 214,75
31.05.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
31.05.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
10.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35282
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 174
8.06.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
1.05.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
6.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
26.05.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 39501,68
3.06.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3843,16
3.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 4231,95
1.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 24498
31.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 807,12
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1150,74
31.05.2022 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 6490
1.06.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
28.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7072,92
27.05.2022 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 4661
28.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1629,06
26.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 613,6
27.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4000
27.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 3587,35
26.05.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5475,2
26.05.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 9860,73
26.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 3055,61
25.05.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 9817,6
26.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 8509,24
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
23.05.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
20.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
23.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1745,28
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
12.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
17.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
1.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 7314,59
16.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 228043
16.05.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 39345,35
16.05.2022 NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 8964
20.05.2022 ORMAN MOTOR 13918,1
17.05.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 4939,48
13.05.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 18278,2
16.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 19533,37
3.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
7.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
6.05.2022 ENERJİ A.Ş. 74690,1
30.04.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 171,25
9.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2655
9.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
9.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
30.04.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
9.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 11110
10.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 1704,6
6.05.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1232,07
30.04.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
6.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
6.05.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 23249,54
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1800
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
18.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
25.04.2022 Ercan ALMIŞ – GEZGİN TEKNOLOJİ VE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 13000,02
27.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 2612,52
25.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 650
25.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 740,45
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 5250,12
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 2006
21.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 849,6
21.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 184,3
6.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1282
20.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 600
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1720
1.04.2022 HASAN ALTAN 85200
20.04.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
18.04.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
14.04.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 379511
14.04.2022 KARDEŞLER EĞİTİM GÜVENLİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ 5817,4
11.04.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1023,91
25.03.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1002,67
16.02.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
31.03.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
31.03.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 172,5
16.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 4239,8
14.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 617,09
14.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 7257
11.04.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 30954,58
25.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
4.04.2022 ENERJİ A.Ş. 88119,6
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1180
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 46964
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 3945,15
12.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1806,58
26.03.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 73702,21
20.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
11.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1988,42
9.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 6258,37
8.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1377
1.04.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
1.03.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
5.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 12561,73
6.04.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 705,61
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 878
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
   TOPLAM 1703276

5- Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerle ilgili hesap hareketleri listesi aşağıda sunulmuştur.

2022 YILI NİSAN – HAZİRAN DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 5.839,92 4.727,00 5.075,89 15.642,81
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 5.335,00 2.140,00 3.110,00 10.585,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 2.245,00 1.760,00 2.500,00 6.505,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 193.352,99 171.178,80 177.495,14 542.026,93
Aidat Tahsilatı – İCRA 1.743,65     1.743,65
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 6,00 156,00 27.719,77 27.881,77
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 20,00 36,00 760,00 816,00
Aidat Tahsilatı – YAKIT 420.573,88 245.412,92 166.905,79 832.892,59
Gecikme tazminatı tahsilatı 8.080,72 5.368,06 6.876,85 20.325,63
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 151,00 138,00   289,00
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ     21.504,00 21.504,00
Aidat Tahsilatı – AVANS     685,00 685,00
ADA ARAÇ GİRİŞİ CİP VE HGS SİTİKIR SATIŞI 15,00   450,00 465,00
Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM   150,00 300,00 450,00
Aidat Tahsilatı – PARA CEZASI   5,61 200,00 205,61
Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA     50.347,60 50.347,60
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 17.720,94 5.386,84 5.770,86 28.878,64
DUVAR ÖDEMESİ 7.389,12 3.457,00 97.963,63 108.809,75
Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 600,00   74.605,29 75.205,29
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 154.398,06 47.737,46 66.083,19 268.218,71
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 878,67 205,00 21.148,15 22.231,82
  818.349,95 487.858,69 729.501,16 2.035.709,80

6-. Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2022 YILI 01/04/2022-30/06/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 708,00 575,00   1.283,00
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ   10.000,00 5.000,00 15.000,00
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 7.500,00 20.000,00   27.500,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 43.242,97 45.817,07 45.793,12 134.853,16
personel icra dosya ödemesi   3.296,39   3.296,39
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00     1.650,00
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 805,12 1.935,27 2.465,24 5.205,63
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN   40.093,03 20.244,72 60.337,75
PERSONELİŞ ELBİSESİ   8.964,00   8.964,00
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN        
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 3.000,74 3.000,74
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 10.000,00 2.300,00   12.300,00
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI        
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 9.909,69   15.335,92 25.245,61
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN İLAÇ ALIMI 1.840,80 2.655,00   4.495,80
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 137,75 137,75 137,75 413,25
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 1.720,00     1.720,00
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 172,50 171,25 214,75 558,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 2.520,61 30,00 449,00 2.999,61
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 650,00     650,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 3.071,73     3.071,73
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 10.000,00   6.385,13 16.385,13
SARF MALZEME 2.487,89 16.232,07 1.963,33 20.683,29
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 17.500,00 10.000,00 5.000,00 32.500,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 800,00 300,00   1.100,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA        
TAPUDAN YÖNETİM PLANI ALINMASI        
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI   354,00   354,00
BOYA MALZEMESİ     35,00 35,00
SU POMPA MALZEME     16.630,00 16.630,00
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ   7.622,98 5.411,00 13.033,98
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 1.297,00     1.297,00
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.000,00 2.000,00   3.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.675,00 1.837,50   5.512,50
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 87,00 63,00 63,00 213,00
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.786,00 4.786,00 4.814,00 14.386,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI 834,30 4.000,00 600,00 5.434,30
  SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 620,00 665,28 500,00 1.785,28
  BAŞKENT DOĞAL GAZ 343.731,58 91.006,41 373.324,68 808.062,67
  ELEKTRİK FATURASI 95.787,20 82.357,70 68.468,70 246.613,60
  OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 5.000,00 5.000,00   10.000,00
  SU FATURASI 30.954,58 39.345,35 33.731,87 104.031,80
  BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 2.150,00   26.000,00 28.150,00
  62795-62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 5.250,12     5.250,12
  DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU     10.000,00 10.000,00
  YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU 5.817,40     5.817,40
  ÇEVRE AYDINLATMA ABONELİK AYIRMA PEŞİNAT 3.200,00 3.200,00
  62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON BAĞLANTISI 20.100,02 5.089,48 10.000,00 35.189,50
  62793 ADA ARAÇ KAPI AÇILIŞI DİAFON BAĞLANTISI 45.708,21 6.490,00   52.198,21
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 70.000,00 70.000,00 40.000,00 180.000,00
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 25.000,00 20.000,00 10.000,00 55.000,00
    782.734,42 506.143,48 708.586,90 1.997.464,80

7- Yönetim kurulunun 30/06/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

AYRINTILI BORÇ LİSTESİ_30/06/2022 İTİBARİ İLE
YÖNETİMİN BORÇ LİSTESİ (AİDATTAN) BLOKLARIN BORÇ LİSTESİ
APSİYON 1 042 ANAYURT FİDANLIK 3 000
ARTIBEL ASANSÖR 8 250 BAŞKENT ELEKTRİK 30 671
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM 10 696 BAŞKENT DOĞALGAZ 319 987
ASKİ 495 CN TEKNİK YAPI 112 540
ATAK BOBİNAJ 13 819 MYM TESİSAT 42 200
ERGİN METAL 5 000 OKYANUS POMPA 6 998
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET 2 343 OMAK ASANSÖR MALZEME 39 961
KARDELEN HIRDAVAT 12 559 BOTECH TEKNOLOJİ 19 502
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3 000 SOMMER KAPI 590
OMAK ASANSÖR REVİZYON 21 713 DİVAN ÇATI 6 782
OMAK ASANSÖR BAKIM 2 998 TOPLAM 582 230
ORMAN MOTOR 13 918
PELİN UZUN AVUKAT 1 857
TTNET 138
TÜRK TELEKOM 298
ÜRETİM ALTYAPI 17 411
ZEYREK İLAÇLAMA 3 682
TOPLAM 119 218

8- Yönetim Kurulunun Gelir kalemleri ve miktarları tablosunda ikinci üç aylık dönemde hurda gelirleri görülmemiştir. Bu konu ile ilgili Hesapları kontrol etme görevi ve sorumluğu yönetim kurulundadır.

Site Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık gelir kalemleri ve miktarları ile 30/06/2022 tarihi itibarı ile kasa mevcudu aşağıdaki listede görülmektedir.

30.06.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 7.186,27 ₺
2- POS HESABI : 19.598,13 ₺
3- APSİYON POS HESABI : 4.690,98 ₺
4- AKBANK : 216,00 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yaz mevsimi olması nedeniyle Denetim Kurulu üyelerinin değişik tarihlerde tatilde olmalarından d ve mahsuplaşma ile ilgili 02/04/2021-01/07/2022 tarihleri arasındaki malzeme alım listelerinin incelenmesi sürecinin uzamasında dolayı rapor yazma süresi uzamıştır.

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 16 (onaltı) sayfadan ibaret 2022 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İrfan ULUSOY                                                   Serdar SOLMAZ                                                 Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                               Denetim Kurulu Üyesi                                      Denetim Kurulu Üyesi

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

BİRİNCİ ÜÇ AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART) DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/01/2022 – 31/03/2022

Denetleme Tarihi : 01/04/2022-13/04/2022

RAPORUN YAZILMA SÜRECİ

 1. 2021 yılı ikinci, üçüncü ve dördüncü üç aylık raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumları,
 2. 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri ile iş teslim durumu,
 3. 2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçleri,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

 

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

 1. 2021 yılı dördüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesi,
 2. 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemlerinin gerçekleşme durumu ile duvarın iş tesliminin değerlendirilmesi,
 3. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,
 2. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı görülmüştür,
 3. 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda alınan karar ve bu doğrultuda Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararı ile Blokların sıcak su borularının değişimi yönünde karar almıştır. Şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma süreci başlatılmış ve tamamlanmış, bunun sonucunda şartname hazırlanmıştır. Alınacak malzeme ve işçilik için fiyat araştırması yapılmış ve malzeme için en uygun fiyatı veren CN Teknik firması, işçilik ve montaj işi içinse MYM firması ile anlaşma sağlanmıştır. İşçilik ve malzeme alımı ayrı ayrı firmaya maliyeti düşürmek amacı ile yapıldığı yönetim kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bu işin imalat ve montajı halen devam ettiğinden değerlendirilmesi 2022 yılı ikinci üç aylık dönem raporunda yapılacaktır.
 4. Yönetim Kurulu 15/01/2022 tarihli aldığı kararla blokların çatılarında, kulelerinde ve markizlerinde meydana gelen akma, kırılma, bozulma vb. aksamaların giderilmesi için ilgili bloklara bildirilmesi ve bunların imalatını yapacak firma bulunmasının istenmesi, firma bulunamaması durumunda ise site yönetiminin en uygun fiyat veren firmayı bularak işin yapılmasında geçici tamir yada kalıcı çözüm bulunması yönünde karar almış olup çatılarda lokal sızıntı durumları için bazı bloklarda işlem yapılmış, gideri o blok kat maliklerinden tahsil edilmiştir.
 5. Temsilciler Kurulunun 02/07/2021 tarihli toplantıda aldığı karar ve bu doğrultuda Yönetim Kurulunun 10/03/2022 tarihli kararı ile “Blokların balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkelenmesi, ekmek atılması, su dökülmesi, çöp atılması, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asılması, çevreye, bina içine izmarit peçete vb. şeyler atılması, kapı önlerinde ayakkabı, ayakkabılık terlik vb. şeyler bulundurulması, blok çevresinde sokak hayvanları beslenmesi yasaklanmıştır. ”kararı alarak bu eylemler için caydırıcılığı olması bakımından 50 TL.ceza uygulaması getirmişlerdir. Ayrıca 30/03/2022 tarihli Temsilciler Kurulu toplantısında “Blokların giriş kapıları önüne ambülans, itfaiye vb. araçların girişine engelleyecek şekilde araç park edenlere 100 TL. yine ayni tarihli kararında “Taşınma sırasında yük taşıma amaçlı asansörün kullanılması karşılığı 150 TL ücret tahsil edilmesine karar verilmiştir. Bu kararların uygulama şekilleri alınan kararlarda açıklandığı görülmüştür.
 6. 27/03/2022 Tarihli Temsilciler Kurulu toplantısında Denetim Kurulu Üyeliğinden daha önce istifa eden Ömer Faruk Öztürk’ün yerine yedek üye Serdar Solmaz getirilmişti. Daha sonra üye Murat Sarkın’ın istifa etmesi ile denetim kurulunda bir asil, bir yedek üye eksik duruma düşmüştür. Anılan toplantıda Denetim Kurulu Asil üyeliğine Arif Maral, yedek üyeliğe de İrfan Ulusoy seçilmişlerdir. Asil üye Arif Maral işlerinin yoğunluğu ve ailevi nedenlerden dolayı 05/04/2022 tarihinde istife etmiştir. Denetim Kurulu Üyeliği için onun yerine Denetim Kurulu Yedek üye olarak seçilen İrfan Ulusoy Denetim Kurulu Asil üyeliğine getirilmiş olup bunlarla ilgili yönetim kurulu ve denetim kurulu kararları alınmıştır.
 7. 27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştır.
 8. 2021 yılı ikinci, üçüncü ve dördüncü üç aylık denetim raporlarında yapılan tavsiyeler ve önerilerin uygulandığı görülmüştür.
 9. 62793 ve 62795 nolu adalarda duvarların aydınlatma ve kamera sistemleri yapımı işi, 62794 ve 62802 nolu adaların çevre duvarlarının yapımı işi ve Bloklarda erken uyarı ve yangın söndürme ile ilgili çalışmaların 2022 yaz dönemine bırakıldığı hem Temsilciler kurulu kararlarında görülmüş, hem de yönetim tarafından ifade edilmiştir.

D- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 1. Duvar yapımı ve sıcak – soğuk su tesisatlarının yapımı ile ilgili olarak duvarda her adanın aynı zamanda müstakil birer parsel olması ve adaların duvar uzunlukları ve maliyetlerinin farklılık göstermesi nedeniyle ilgili adada bulunan kat maliklerince ödendiği, sıcak-soğuk su tesisat değişiminin de her blok için demirbaş niteliği taşıdığından ilgili blok kat maliklerince ödendiği,

62793 ve 62795 nolu adalarda devam eden duvar imalat çalışmalarının yüklenici firma tarafından verilen 30 (otuz) günlük süre bitiminde 22/01/2022 tarihinde Teknik Heyetin yaptığı incelemeler sonucunda görülen eksikliklerin tamamlanması sonucu iş teslimi yapılmıştır.

İşin ihale süreci, imalatı, imalat sürecindeki denetimler, dökülen beton miktarı ve cinsi, kullanılan demir miktarı, yüklenici tarafından sigorta ve diğer işlemlerle ilgili belge ve faturaların yönetim tarafından dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür. Ödemeler sözleşme gereği 5 taksitte yapılmış olup son taksit iş teslimi olan 22/01/2022 tarihi esas alınarak yapılmıştır. Yapılan tüm ödemeler 2021 yılı üçüncü, dördüncü dönem denetim raporlarında ve 2022 yılı birinci üç aylık döne denetim raporlarında Firmalara yapılan ödemeler listesinde belirtilmiştir.

01.01.2022-31.03.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
30.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 455,4
30.03.2022 HASAN ALTAN 20000
30.03.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 25000
26.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
28.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
28.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 270
25.03.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
24.03.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5000
24.03.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5000
24.03.2022 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 1000
24.03.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 10000
24.03.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
24.03.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 7500
22.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 85
22.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
22.03.2022 YUSUF HINÇAL 2250
22.03.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
18.03.2022 HASAN ALTAN 25000
18.03.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 40000
15.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
15.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 80
15.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 20
15.03.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
15.03.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 2607,8
11.03.2022 HASAN ALTAN 10000
8.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 285
7.03.2022 HASAN ALTAN 25000
7.03.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 45000
7.03.2022 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 1121
4.03.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 63,8
4.03.2022 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 1121
1.03.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 30000
1.03.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
1.03.2022 YUSUF HINÇAL 3500
1.03.2022 HASAN ALTAN 25000
28.02.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 200
28.02.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1045,15
28.02.2022 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 4325
28.02.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
28.02.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 745,32
28.02.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
25.02.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4366,43
24.02.2022 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 2500
24.02.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
24.02.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
24.02.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
18.02.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
18.02.2022 HASAN ALTAN 15000
18.02.2022 KELEŞ İNŞ.MALZ.İNŞ.SAN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 637,2
16.02.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 49,75
11.02.2022 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV.SAN. TİC. LTD. ŞTİ 90000
7.02.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
7.02.2022 HASAN ALTAN 15000
4.02.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3060
4.02.2022 PELİN UZUN AVUKAT 567,35
4.02.2022 HASAN ALTAN 10000
4.02.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 70000
31.01.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 70000
28.01.2022 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV.SAN. TİC. LTD. ŞTİ 20000
28.01.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 40000
27.01.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 100000
24.01.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 319
25.01.2022 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV.SAN. TİC. LTD. ŞTİ 53565
18.01.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 568,89
17.01.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4792
17.01.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3500
27.12.2021 HASAN ALTAN 20000
2.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 2638,67
10.01.2022 YUSUF HINÇAL 2500
10.01.2022 ÖZ ANKARA TUZ TEM. NAK. MAD. İNŞ. TURZ. KİM.GID.SAN. TİC.LTD. ŞTİ 1000
7.01.2022 HASAN ALTAN 50000
7.01.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
7.01.2022 YUSUF HINÇAL 5000
7.01.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 200
7.01.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 104,5
7.01.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 158
7.01.2022 PELİN UZUN AVUKAT 451,4
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 54889,9
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4191,46
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 135,11
NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 625,35
HUZUR HAKKI 9000
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 132187,31
İNTERNET FATURASI 403,5
SABİT TELEFON GİDERİ 58,53
CEP TELEFONU FATURASI 511,5
BAŞKENT DOĞALGAZ 1256117,32
SU FATURASI 83276,04
ELEKTRİK FATURASI 227209,79
 TOPLAM 2749916,07

62793 nolu ada da iki araç kapısı üç yaya kapısında kapı açma sistemi bağımsız bölümlerde daha önce montajı yapılmış olan diyafon görüntülü sistemin kapılara da aynısı yapılarak birbirleri ile bağlantı yöntemi belirlenmiş hazırlanan şartnameye göre teklifler alınmıştır. Şartnameyi Teknik Heyet hazırlamış olup bu şartnameye göre tekliflerin alındığı görülmüştür. Yapılan sözleşmeye göre işin yapımı ve montaj işleri Botech firmasına verilmiştir. İmalat ve montajı yapılmıştır. İş teslimi ile ilgili değerlendirme 2022 yılı ikinci üç aylık dönem raporunda yapılacaktır.

62795 nolu ada da iki araç kapısı, beş adet yaya kapısı açma sistemi için ada blok yöneticileri ile kat malikleri uygulanacak sistem araştırması yapmaktadırlar. Bu ada ile ilgili kapı açma sisteminin değerlendirilmesi 2022 yılı ikinci üç aylık dönem raporunda yazılacaktır.

 1. Yapracık 8. Etap bünyesinde başlanmış olan sıcak ve soğuk su tesisatının değişimi ve montaj işlerinin halen devam ettiği görülmüş olup bu işin mali yönden değerlendirilmesi 2022 yılı İkinci Üç Aylık denetim raporunda duyurulacaktır.
 2. Yönetim Kurulu 2022 yılı Ocak ayı başında bütçe taslağı hazırlamış ortak giderler ve yönetimin diğer gider kalemlerine göre yapmış olduğu planlamada toplam gelir ve gider oranlarını belirlemiştir. 09/01/20022 tarih ve 59 sayılı temsilciler kurulu toplantısı kararında belirlenen aidat miktarı;
 • CK Blok (4+1) bağımsız bölümler için 296 TL.
 • CK Blok (3+1) bağımsız bölümler için 278 TL.
 • Y Blok bağımsız bölümler için 255 TL.
 • C Blok bağımsız bölümler için 230 TL..olarak

296 HAYIR oyuna karşılık 422 EVET oyla kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 1. Piyasa fiyatları ve ücretlerdeki artışların tam olarak öngörülemediği ve bundan dolayı toplanan aidatların % 100 ödeme kesinleşmesi halinde bile ortak giderleri karşılamaya yetişmediği Yönetim Kurulu Üyelerince ifade edilmiştir. Bundan dolayı 1 Temmuz 2022 den geçerli olmak üzere giderlerin tekrar güncellenmesi ve buna göre aidatların tekrar hesaplanarak temsilciler kuruluna getirileceği ifade edilmiştir.
 2. 2022 yılı 01 Ocak-31 Mart tarihleri arasında aidat, ısınma ve elektrik bazında son ödeme tarihine göre borç miktarları ve ödenme yüzdelerini gösteren çizelge (Ek:1) de belirtilmiştir.
2022 YILI İLK ÜÇ AYLIK BLOK BAZINDA ÖDEME HIZLARI (TL)
  OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
BLOK ÖDEME KALAN % ÖDEME KALAN % ÖDEME KALAN % ÖDEME KALAN %
C20 7 898 3 602 68,7 7 923 3 577 68,9 9 250 2 250 80,4 25 071 9 429 72,7
C21 8 161 3 339 71,0 7 318 4 182 63,6 8 176 3 324 71,1 23 654 10 846 68,6
C22 6 719 4 781 58,4 7 406 4 094 64,4 8 019 3 481 69,7 22 145 12 355 64,2
C23 8 503 2 997 73,9 7 915 3 585 68,8 9 417 2 083 81,9 25 834 8 666 74,9
C24 7 844 3 656 68,2 6 893 4 607 59,9 8 073 3 427 70,2 22 810 11 690 66,1
CK04 12 154 4 942 71,1 10 616 6 480 62,1 11 487 5 609 67,2 34 256 17 032 66,8
CK05 13 298 4 982 72,7 13 979 4 301 76,5 13 003 5 277 71,1 40 281 14 559 73,5
CK06 13 507 4 773 73,9 12 473 5 807 68,2 10 419 7 861 57,0 36 399 18 441 66,4
CK07 12 768 5 512 69,8 12 095 6 185 66,2 12 607 5 673 69,0 37 470 17 370 68,3
Y064 2 040 1 530 57,1 2 805 765 78,6 2 293 1 277 64,2 7 138 3 572 66,7
Y065 2 447 1 123 68,5 2 375 1 195 66,5 2 624 946 73,5 7 446 3 264 69,5
Y066 2 388 1 182 66,9 2 496 1 074 69,9 2 295 1 275 64,3 7 179 3 531 67,0
Y067 2 327 1 243 65,2 2 426 1 144 68,0 2 624 946 73,5 7 377 3 333 68,9
Y068 2 423 1 147 67,9 1 935 1 635 54,2 2 290 1 280 64,1 6 648 4 062 62,1
Y069 2 869 701 80,4 2 295 1 275 64,3 2 405 1 165 67,4 7 569 3 141 70,7
Y070 3 212 358 90,0 3 298 272 92,4 3 315 255 92,9 9 825 885 91,7
Y071 2 040 1 530 57,1 2 377 1 193 66,6 2 282 1 288 63,9 6 699 4 011 62,6
Y072 2 637 933 73,9 2 880 690 80,7 2 878 692 80,6 8 395 2 315 78,4
Y073 3 060 510 85,7 3 565 5 99,9 3 315 255 92,9 9 940 770 92,8
Y074 2 802 768 78,5 2 550 1 020 71,4 3 060 511 85,7 8 411 2 299 78,5
Y075 2 446 1 124 68,5 2 372 1 198 66,5 2 806 764 78,6 7 624 3 086 71,2
Y076 3 420 150 95,8 2 808 762 78,7 3 294 276 92,3 9 522 1 188 88,9
Y077 3 570 100,0 3 320 250 93,0 3 315 255 92,9 10 205 505 95,3
Y078 3 313 257 92,8 2 973 597 83,3 3 060 510 85,7 9 346 1 365 87,3
Y079 2 443 1 127 68,4 2 336 1 234 65,4 2 270 1 300 63,6 7 049 3 661 65,8
Y080 2 118 1 452 59,3 2 010 1 560 56,3 2 288 1 282 64,1 6 416 4 294 59,9
TOPLAM 136 403 53 723 71,7 131 439 58 687 69,1 136 865 53 261 72,0 404 707 165 671 71,0

Isınma giderlerinin son ödeme gününde ödenememesi nedeniyle 2021 Aralık,2022 Ocak,2022 Şubat ayları doğal gaz bedelleri ilgili bloklarda kat maliki ya da kiracıların son ödeme tarihine kadar ödememeleri nedeni ile doğalgaz arzı kesilmiş, yönetim kat malikleri ve kiracıların soğuktan mağdur olmamaları için risk alarak gaz arzını açtırmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda usulsüz açma işlemi nedeniyle Başkent gaz açma kapatma ücreti ve geç ödenen miktar için gecikme faizi uygulamıştır. Bu işlem bloklardaki Doğal gaz saatinin her blok için bir adet saat ve o blok adına abonelik işlemi yapılmasından kaynaklanmaktadır. Başkent gaz gider tahsilatı için o bloktaki bağımsız bölüm malikini ya da ikame eden kiracıyı muhatap almaktadır. Kat maliklerinin zamanında borcunu ödemeyen kat maliki ya da kiracıya rücu hakkı elbette saklıdır. Bu sonuca göre mağdur olan kat maliki ya da kiracıların her biri bu mağduriyete sebep olan kat maliki ya da kiracıdan mağduriyet miktarını K.M. Kanunu 20. Maddeye göre isteme hakkına sahiptirler. Burada yine K.M.K 20. Maddeye ve Yönetim Planına göre icrai işlem başlatmak kat maliklerinin başvuruda bulunması ve buna göre işlem tesisi gerekmektedir.

 1. Yönetim Kurulu Doğal gaz ödemelerini gününde yapmayan Malikler ve kiracılara ilgili olarak son ödeme günü itibariyle borcunu ödemeyenlerin listelerini hazırlamış ve Denetim Kurulumuz bunların Blok bazında 2021 Aralık,2022 Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait toplam borç listelerini (Ek:2-3) te sunmuştur. Gününde ödeme yapmayan kat maliki ya da kiracıların isim listelerinin Yönetim Kurulunun ilgili dosyasında mevcut olduğu görülmüş olup Yönetim Kurulu ilgililerin kimlik bilgilerini (KVK) ya göre saklı tutmaktadır
 2. 31/03/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili icradan alacak toplamı 80.145.50 TL olduğu görülmüştür.

Bu Durum 2022 yılı için belirlenmiş olan aidat tutarının hem giderlerin altına kalması hem de ödemelerin zamanında yapılmaması nedeni ile Yönetim Kurulunun ödemelerde zorluk çektiğinin göstergesidir.

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı birinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
 2. Yönetim kurulunun 2022 yılı birinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
 3. Site Yönetim Kurulunun 2022 yılı birinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.
2022 YILI 01/01/2022-31/03/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 250,00 250,00
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 10.000,00 10.000,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 44.864,11 40.887,09 85.751,20
personel icra dosya ödemesi 2.684,09 2.684,09
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 1.656,61 2.966,25 1.225,21 5.848,07
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 14.836,84 40.053,06 54.889,90
PERSONELİŞ ELBİSESİ
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI 1.000,00 1.000,00
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 9.416,18 5.000,00 14.416,18
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 2.607,80 2.607,80
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 128,00 137,75 137,75 403,50
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 20,63 18,95 58,53
CEP TELEFONU FATURASI 167,75 171,25 172,50 511,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 1.045,89 593,00 1.638,89
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.045,15 1.045,15
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 637,20 5.000,00 5.637,20
SARF MALZEME 745,32 745,32
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 15.000,00 15.000,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 6.825,00 1.250,00 8.075,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 104,50 104,50
TAPUDAN YÖNETİM PLANI ALINMASI 455,40 455,40
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 2.242,00 2.242,00
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 200,00 200,00
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 168,80 168,80
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 2.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.675,00 3.675,00
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 72,11 63,00 171,86
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.792,00 4.786,00 4.786,00 14.364,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI 3.951,40 3.627,35 7.578,75
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 200,00 285,00 485,00
BAŞKENT DOĞAL GAZ 344.111,24 427.166,32 484.839,76 1.256.117,32
ELEKTRİK FATURASI 59.885,90 83.636,30 91.352,19 234.874,39
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 7.500,00 7.500,00
SU FATURASI 24.557,89 31.537,93 27.180,22 83.276,04
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 7.500,00 5.750,00 13.250,00
62795-62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 73.565,00 90.000,00 163.565,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 240.000,00 70.000,00 110.000,00 420.000,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 50.000,00 40.000,00 135.000,00 225.000,00
 TOPLAM 875.422,83 822.802,83 956.364,73 2.654.590,39
2022 YILI OCAK – MART DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
OCAK ŞUBAT MART TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 3.525,24 4.303,83 4.407,81 12.236,88
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.870,00 3.520,00 3.570,00 9.960,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 3.239,91 2.544,51 4.340,85 10.125,27
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 600,00 600,00
AİDAT İADESİ -5.286,00 -3.000,00 -600,00 -8.886,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 168.379,22 184.900,12 186.483,00 539.762,34
Aidat Tahsilatı – İCRA 5.363,80 533,97 5.897,77
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 416,68 416,68
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 1.135,00 1.174,17 20,00 2.329,17
Aidat Tahsilatı – YAKIT 382.201,44 448.953,99 446.639,36 1.277.794,79
Gecikme tazminatı tahsilatı 4.998,37 8.211,80 6.117,76 19.327,93
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 325,19 453,00 289,00 1.067,19
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 200,00 20.774,77 20.974,77
KENTNET ELEKTRİK FATURASI ÖDEMESİ 12.000,00 12.000,00
TAPUDAN YÖNETİM PLANI ALINMASI
DUVAR ÖDEMESİ 53.585,61 36.651,49 8.486,39 98.723,49
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 189.176,82 206.864,27 227.423,10 623.464,19
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 10.204,22 581,18 2.287,00 13.072,40
 TOPLAM 820.135,50 651.661,42 651.801,75 2.638.866,87
 1. Yönetim kurulunun 31/03/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.
CARİ BAKİYE LİSTESİ 31.03.2022
Kodu Cari 31.03.2022 İTİBARİYLE
C0014 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT SAMİ ABAZ 800,00 TL
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 13.010,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 23.040,70 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 408.517,69 TL
G0173 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 53.673,87 TL
G0168 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 218.673,95 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. 3.000,00 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 20.000,00 TL
C0002 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 885,89 TL
C0029 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 9.909,69 TL
C0004 KENAN GÜZELARK KARDELEN HIRDAVAT 24.067,53 TL
G0169 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 14.386,00 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3.000,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 34.952,78 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 20.249,98 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 20.373,20 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
C0033 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1.840,80 TL
  TOPLAM  1.050.845,18 TL
 1. Site Yönetim Kurulunun 2022 yılı birinci üç aylık gelir kalemleri ve miktarları ile 31/03/2022 tarihi itibarı ile kasa mevcudu aşağıdaki listede görülmektedir.
31.03.2022 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 21.869,51
2– POS HESABI : 9.785,29
3- APSİYON POS HESABI : 2.528,82
4- AKBANK : 216,00
Olduğu görülmüştür.

Yaptığımız incelemeler sonucu yukarıdaki açıklamaları içeren 2022 yılı birinci üç aylık dönemi kapsayan ve 11 sayfadan ibaret 2022 Yılı Birinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İrfan ULUSOY Serdar SOLMAZ Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/10/2021 – 31/12/2021

Denetleme Tarihi: 01/01/2022-15/01/2022

Raporun yazılması süreci

1-2021 yılı ikinci, üçüncü üç aylık raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumları,

2- 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri,

3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçleri,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

1-2021 yılı ikinci üç aylık üçüncü üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesi,

2-8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemlerinin gerçekleşme durumu,

3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulanma safhasında uygulamadaki başarılar, aksayan kararlar ve gerçekleşme yüzdeleri,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali yönden çalışmalarını kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı görülmüştür,

3-Yönetim Kurulu, 12/10/2021 tarihli kararında 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda blokların sıcak su borularının değişimi yönünde çoğunluk kararı almıştır. Şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma sürecinde iken Y/72 Blok yöneticisi hiçbir teklif almadan, şartname, fatura ve sözleşme olmadan blok hesabı açtırarak bloğun sıcak su tesisatını değiştirmiştir. Bunun üzerine Yönetim Kurulu blok yöneticisi ile görüşerek bilgi vermediği, yıllık proje hazırlamadığı, bu işi kendi başına bir kararla aldığı nedenleri ile tüm sorumluluğun blok kendisinde olduğu kararını almıştır.

4-Yönetim Kurulu, 11/11/2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında görev değişimi yapmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Burak Kadıoğlu, Başkan Yardımcılığı görevini Ercüment Ümit Baransel, Muhasip Üyelik görevini Çağrı Ünalmaz üstlenmişlerdir. Yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar dileriz.

5-Yönetim Kurulu, 22/11/2021 tarihli toplantısında, önceki Yönetim Kurulu yaptığı iş ve işlemlerle ilgili olarak açılmış olan tespit davasında 8. Etap Toplu Yapı Yönetimi lehinde bilirkişi raporunda sonuçlar çıkmıştır.

6-Önceki yönetim kurulunun yaptığı iş ve işlemlerle ilgili KMK. Ve Yönetim Planın aykırı şekilde aynı zamanda TCK ve TBK suç ve usulsüzlükler tespit edildiği gerekçesi ile önceki Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri hakkında Avukat Pelin Uzun’a talimat verilmiş ve bu konuda dava açılmıştır.

Bu işlemlerin Kat Maliklerinin haklarının korunması çerçevesinde yapıldığı kanaatine varılmıştır.

7-Yönetim Kurulunca, Temsilciler kurulunun 26/07/2021 tarihli kararında blokların sıcak su borularının değişimi kararı alınmış buna karşın Yönetim Kurulu aciliyet gösterenlerin değişimini hemen, geri kalanın ise 2022 yılında değiştirilmesi kararı alınmıştı. Ancak kat maliklerinden suların paslı aktığı ve C/24 Blokta üç çocuğun bu sulardan zehirlendiği yönünde şikayetler gelmiştir. Bunun üzerine sıcak su tesisatından alınan su numuneleri Etimesgut Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilerek tahlil yaptırılmıştır. Çıkan sonuçlarda demir oranının normalden 16 (onaltı) kat, amonyum oranının normalden 2 (iki) kat fazla çıkması sonucu ve C/24 blokta 3(üç) çocuğun sudan zehirlenme olduğu düşüncesi ile tüm blokların sıcak ve soğuk su tesisatlarının tamamının hemen değiştirilmesine, alınacak tekliflerin malzemeli ve malzemesiz fiyat alınmasına karar verilmiştir . Yaptıkları değerlendirmeler sonucunda daha az maliyetli olan malzemesiz dışarıdan işçiliğin alınması ve malzemenin yönetim tarafından alınmasına karar vermişlerdir. Hesaplamalara göre tüm bloklara gidecek malzemenin teklifleri alınmış ve teknik heyetin uygun göreceği firmaya verilmesi kararlaştırılmıştır. Kurulumuz bu uygulamanın kat maliklerinin haklarının korunması yönünde doğru bir karar olduğu görüşünde mutabık kalmıştır.

8- Yönetim Kurulu, sıcak ve soğuk su tesisatlarının işçilik ve imalat ihalesini teknik heyet tarafından hazırlanan şartnameye göre en uygun fiyatı veren MYM Firmasına, malzeme alımını da piyasa araştırması ve alınan teklifler doğrultusunda şartnameye en uygun ve en düşük fiyat vererek indirimli ve peşin fiyatına üç taksit yapan CN TEKNİK firmasından alınmıştır.

Yönetim Kurulu malzeme için toptan alım yapmış ve imalata başlanmıştır. Öncelikle acil, çok paslı akan C/24,Y/73-Y/74 bloklardan başlanmış, daha sonra birim fiyat belirlenmesi amacı ile CK/7 blok yapılmış ve imalat devam etmektedir.

9-62793 ve 62795 nolu adalarda devam eden duvar imalat çalışmalarının yüklenici firma tarafından verilen süre içerisinde (iklim şartlarının zorlaştırdığı gerekçesiyle) yetiştiremediği görülmüştür. Yüklenici ÖFY İnşaat firmasının talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından imalattaki eksikliklerin tespiti yapılarak bu eksikliklerin tamamlaması için firmaya 17/12/2021 tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük ek süre verilmiş olup duvar ile ilgili kesin değerlendirme verilen ek süre bitiminde yapılacaktır. İş tesliminde Teknik Komite tarafından teknik şartnameye ve sözleşmeye uygunluğu kontrol edilecek ve teslim alındıktan sonra sonuç, 2022 yılı birinci üç aylık dönem raporunda değerlendirilerek açıklanacaktır.

10-26/07/2021 tarihinde Temsilciler Kurulunun aldığı kararda Binalardaki Yangın alarm, erken uyarı sistemlerinin revizyonunun yapılarak hizmete alınması işlemi sıcak ve soğuk su tesisatının insan sağlığı bakımından önemli arzetmesi ve kış şartlarında kat maliklerine daha fazla mali yük gelmemesi düşüncesiyle 2022 yılı yaz dönemine ertelendiği bilgisi alınmıştır.

11-Denetim Kurulu üyesi Ömer Faruk Öztürk’ün 16/08/2021 tarihinde istifa etmesi sonucu yedek üye Serdar Solmaz Denetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 2021 yılı üçüncü üç aylık dönem raporunda belirtilmesi gereken bu karar gündem yoğunluğu ve bir üyemizin tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle sehven unutulmuş bu raporda açıklanmıştır. Kat maliklerinden özür dileriz.

12-Yönetim Kurulu 2022 yılı bütçesini hazırlarken aidatların hesaplanmasında yönetici ücretlerini 732 kat malikine eşit bölerek hesapladıkları görülmüş, bunun KMK. 20. Mad.ye göre m2. olarak hesaplanması gerektiği, denetim kurulumuzca yapılan hatırlatma sonucunda m2. olarak hesaplanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu konunun 2022 yılı değerlendirme konuları kapsamında olmasına rağmen, konunun önemine binaen bu raporda açıklanmıştır.

13-Sitemizde çatıları kötü durumda olan akan veya su sızdıran çatılar kısmen veya tamamen aktarma işlemi için teklifler alınmış, CK-4 blok çatısını tamamen aktarma yaptırmış, bunun yanında giriş üstündeki markizin üstünü de çatı ile kapattırmıştır. Bunların maliyetini CK-4 blok kat malikleri karşılamıştır,

Y-76, Y-78 ve C 24 blokları da çatılarını kısmen aktarma ve tamir işlemi yaptırarak maliyet ilgili blok kat maliklerinden karşılanmıştır,

Y-80 Blok çatısı ise tamir ve bakım için sıraya alınmış hava şartlarının uygun olduğu zamanda yapılacağı ifade edilmiştir.

Ç-MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-2021 Yılı dördüncü üç aylık dönem için 8.Etap Site yönetiminin gelir ve gider kalemlerindeki harcamaları tablolar halinde aşağıda listelenmiştir.

2-Önceki yönetim döneminden kalan borçların tamamı ödenmiştir. Yalnız rögar kapaklarından kalan borçlar yüklenici firma ile eski yönetim arasında herhangi bir şartname ve sözleşme olmadığı ve hukuki konu olup mahkeme konusu olduğu, bir kısmının yeni yönetim tarafından ödenmediği görülmüştür. Yüklenici firma, herhangi bir sözleşme olmamasına rağmen alacağı ile ilgili fatura göndermiştir. Yönetim kurulunun bu konu ile ilgili eski yönetim ve denetim kurulu hakkında dava açılıp açılmayacağının araştırması tavsiye edilir. Bununla ilgili tablo daha önce blokların ilan panolarına asılmıştı.

Eski yönetimden kalan borçların ödenmesi ile ilgili ödeme tablosu aşağıdadır.

GERİYE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDEME DURUMU (31/12/2021)
EK AİDATTAN ÖDEMELER
FİRMA AÇIKLAMA GERİYE DÖNÜK BORÇ ÖDEME (2 Nisan-31 Aralık 2021) KALAN
ARTIBEL   13 736 13 736  
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM   17 245 17 245  
ATAK ELEKTRİK   9 459 9 459  
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR   1 000 1 000  
CANYURT HIRDAVAT   6 141 6 141  
DEMET ATLIHAN   4 000 4 000  
ELEKTRO SAT ELEKTRONİK   2 867 2 867  
APSİYON   872 872  
GÜNTEKİNLER YAPI   7 207 7 207  
GRAFİK 94   1 015 1 015  
İÇ ANADOLU TEMİZLİK   3 541 3 541  
NETA SİGORTA   13 341 13 341  
KARDELEN HIRDAVAT   5 246 5 246  
OKYANUS POMPA   2 006 2 006  
OMAK ASANSÖR   41 629 41 629  
ORMAN MOTOR   13 620 13 620  
ORTAK İŞ YAPI İNŞ.   1 000 1 000  
ÖYKÜ GIDA MADDELERİ   1 416 1 416  
MALİ MÜŞAVİR SERKAN ARSLAN   3 076 3 076  
SÜPERSAN MAKİNA   2 958 2 958  
ÜRETİM ALTYAPI   2 857 2 857  
ZEYREK İLAÇLAMA   1 841 1 841  
PAK GRUP TEMİZLİK   792 792  
TOPLAM   156 866 156 865  
DEMİRBAŞTAN ÖDEMELER
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA LOGAR KAPAK Y72-80,CC20,C21,C22,C24,CK6,CK7 47 888 27 888 20 000
MEKA GRUP OTOMATİK KAPI CK4 GİRİŞ KAPISI MOTORU 1 180 1 180  
TOPLAM   49 068 29 068 20 000
ASANSÖRDEN ÖDEMELER
OMAK ASANSÖR Y69 BLOK ASANSÖR 118 118  
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 224 224  
OMAK ASANSÖR C24 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779  
OMAK ASANSÖR C23 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779  
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 3 000 3 000  
TOPLAM   18 900 18 900  
ÖDENMEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT C20-21-22-24, Y65-69-76-77-78-80 blokların çatı tamiri 180 463    

FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER

01.10.2021-31.12.2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
31.12.2021 HASAN ALTAN 20000
31.12.2021 YUSUF HINÇAL 3750
31.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1298,67
31.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 4500
31.12.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3600
31.12.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1501,78
31.12.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
31.12.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
31.12.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 1635,02
31.12.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
31.12.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4093,05
31.12.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2246,14
27.12.2021 HASAN ALTAN 5000
27.12.2021 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 250000
17.12.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 153000
15.12.2021 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4750
15.12.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. 4537,45
15.12.2021 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 8201
15.12.2021 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 488
15.12.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2639,44
15.12.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2577,7
2.12.2021 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 2638,67
30.11.2021 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 150000
24.11.2021 YUSUF HINÇAL 20000
29.11.2021 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 295
29.11.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10000
24.11.2021 PELİN UZUN AVUKAT 350
24.11.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
24.11.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
19.11.2021 BAŞKENT DÖKÜM DEMİR PROJE İNŞAAT HIRDAVAT MAKİNE SANAYİ VE TİC LTD ŞTİ 6767
19.11.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
16.11.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 159600
18.10.2021 AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 9152,35
3.11.2021 GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 7948,8
1.11.2021 YUSUF HINÇAL 14000
1.11.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 2500
1.11.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 755,79
1.11.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 390,51
1.11.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 3062
1.11.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3982,51
1.11.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
1.11.2021 ORMAN MOTOR 2025
1.11.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,4
1.11.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 5000
18.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1700
15.10.2021 ÖFY İNŞAAT EMLAK GIDA HAYV. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 154000
18.10.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1913
18.10.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3207,24
18.10.2021 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 1416
18.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
18.10.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 6500,5
18.10.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 3500
18.10.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 5769
18.10.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3957,08
18.10.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
18.10.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5918,88
18.10.2021 ORMAN MOTOR 2500
15.10.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN. NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 2425,47
11.10.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4806,5
11.10.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2244,36
11.10.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
11.10.2021 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
11.10.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 10000
11.10.2021 ORMAN MOTOR 3023,8
11.10.2021 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1416
11.10.2021 SY BİLGİSAYAR-SERKAN BAŞ 731,6
11.10.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2637,3
5.10.2021 EB GRUP TEKNOLOJİ ELEKTRONİK DAN. EĞ. BİL. VE GÜV. SİS. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 10620
5.10.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 1347,84
31.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 248
15.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 545
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 700
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 22,9
2.12.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 215,1
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 230
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 65
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 69
23.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN ARAÇ YAKITI ALIMI 291
1.11.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 750
28.10.2021 SİTE KULLAMI İÇİN MALZEME ALIMI 2307
  SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 42738,47
  VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4978,42
  Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 110,25
  NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 625,35
  HUZUR HAKKI 9000
  PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 99459,33
  İNTERNET FATURASI 383,25
  SABİT TELEFON GİDERİ 59,84
  CEP TELEFONU FATURASI 503,75
  BAŞKENT DOĞALGAZ 255080
  SU FATURASI 48635,61
  ELEKTRİK FATURASI 109074,8
    1708228,2

2021 yılı dördüncü üç aylık dönemde Yönetimin Gelirleri,

2021 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  EKİM KASIM ARALIK
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 1.482,88 TL 2.275,41 TL 2.704,98 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 4.229,00 TL 3.323,45 TL 2.977,03 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 1.266,69 TL 1.748,00 TL 1.901,00 TL
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 10.000,00 TL    
AİDAT İADESİ     -2.245,00 TL
Aidat Tahsilatı – AİDAT 117.486,73 TL 118.821,04 TL 111.570,43 TL
Aidat Tahsilatı – İCRA 52.452,25 TL   507,43 TL
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 3.397,93 TL 779,76 TL 413,13 TL
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 7.308,44 TL 2.220,77 TL 1.129,62 TL
Aidat Tahsilatı – YAKIT 76.411,03 TL 162.775,83 TL 267.593,75 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 11.813,21 TL 2.268,53 TL 3.405,74
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 12.436,27 TL 3.360,37 TL 1.444,91 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 7.200,00 TL 4.000,00 TL  
DUVAR ÖDEMESİ 208.756,77 TL 132.928,33 TL 99.187,72 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU)   25.903,00 TL 112.391,00 TL
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI     3.260,78 TL
  305.484,43 297.573,16 391.403,02
2021 YILI 01/10/2021-31/12/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 5.451,60 TL 3.982,51 TL   9.434,11 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 15.769,00 TL 10.062,20 TL   25.831,20 TL
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 29.872,95 TL 35.114,21 TL 34.472,17 TL 99.459,33 TL
personel icra dosya ödemesi   1.530,57 TL   1.530,57 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR   3.321,81 TL   3.321,81 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN   28.269,75 TL 14.468,72 TL 42.738,47 TL
PERSONEL İŞ ELBİSESİ   8.178,80 TL   8.178,80 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 2.500,00 TL 10.000,00 TL   12.500,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 3.023,80 TL 2.025,00 TL   5.048,80 TL
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI 1.416,00 TL     1.416,00 TL
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 7.942,22 TL   6.732,49 TL 14.674,71 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     1.840,80 TL 1.840,80 TL
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 127,75 TL 127,75 TL 127,75 TL 383,25 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 21,18 TL 19,71 TL 18,95 TL 59,84 TL
CEP TELEFONU FATURASI 168,00 TL 167,75 TL 168,00 TL 503,75 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 731,60 TL 459,51 TL 22,90 TL 1.214,01 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI     488,00 TL 488,00 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ   1.917,55 TL 1.045,15 TL 2.962,70 TL
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME   755,79 TL   755,79 TL
SARF MALZEME 10.257,35 TL 65,00 TL 12.241,31 TL 22.563,66 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 6.500,50 TL 12.500,00 TL   19.000,50 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR   1.045,00 TL   1.045,00 TL
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 1.416,00 TL     1.416,00 TL
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI     8.201,00 TL 8.201,00 TL
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ   354,12 TL 271,23 TL 625,35 TL
YILLIK DEFTER TASTİK ÜCRETİ     3.600,00 TL 3.600,00 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 3.000,00 TL     3.000,00 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.675,00 TL 1.837,50 TL 6.337,50 TL 11.850,00 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 TL 36,75 TL 36,75 TL 110,25 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     4.750,00 TL 4.750,00 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 1.700,00 TL 350,00 TL 5.439,12 TL 7.489,12 TL
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELERİ İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER 2.307,00 TL     2.307,00 TL
  SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 71,00 TL 291,00 TL 563,10 TL 925,10 TL
  BAŞKENT DOĞAL GAZ 73.130,00 TL 181.227,00 TL 723,00 TL 255.080,00 TL
  ELEKTRİK FATURASI 32.100,70 TL 35.000,90 TL 41.973,20 TL 109.074,80 TL
  OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 8.306,50 TL 3.062,00 TL   11.368,50 TL
  SU FATURASI 16.608,75 TL 14.832,92 TL 17.193,94 TL 48.635,61 TL
  BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 10.620,00 TL 34.000,00 TL 3.750,00 TL 48.370,00 TL
  62795-62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 154.000,00 TL 170.867,00 TL 153.000,00 TL 477.867,00 TL
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI   150.000,00 TL 250.000,00 TL 400.000,00 TL
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ     25.000,00 TL 25.000,00 TL
  KAT MALİKİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER GİDERLER 9.152,35 TL     9.152,35 TL
    393.753,65 TL 714402,1 595465,08 1.703.620,83 TL
CARİ BAKİYE LİSTESİ – 31.12.2021
Kodu Cari 31.12.2021 İTİBARİYLE
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 11.124,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 21.426,30 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 322.290,00 TL
  CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 9.923,09 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 20.000,00 TL
C0004 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.445,55 TL
  KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 28.750,00 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2.000,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 7.234,58 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 11.312,66 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 15.186,60 TL
  ÖZ ANKARA TUZ TEM. NAK. MAD. İNŞ. TURZ. KİM.GID.SAN. TİC.LTD. ŞTİ 1.000,00 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
    636.155,88 TL

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle mevcut kasa durumu,

31.12.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 60.147,80 ₺
2- POS HESABI : 7.898,09 ₺
3- APSİYON POS HESABI : 5.107,75 ₺
4- AKBANK 216,00 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yapracık Toki konutları 8. Etap Site Yönetim Kurulunun 2021 Yılı dördüncü üç aylık dönem ile ilgili Denetim Kurulumuzun idari ve mali yönden incelemeleri ve tespitleri yukarıda açıklanmış olup 732 kat malikinin bilgilerine sunarız.

SERDAR SOLMAZ MURAT SARKIN ALİ TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

Yapracık 8. Etap Site yönetimi dördüncü üç aylık denetim kurulu raporu 10 (On) sayfadan ibarettir.

ASLI İMZALIDIR

NOT: Cari bakiye listesi hazırlanmış ama yükleme esnasında sehven unutulmuştur. Güncellenerek yeniden yüklenmiştir.732 Kat Malikinin Bilgilerine sunulur.

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/07/2021 – 30/09/2021

Denetleme Tarihi: 01/10/2021-19/10/2021

Raporun yazılması süreci

 1. 1-2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve teklifler bölümünün uygulanması,
 2. 8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin denetimini
 3. 3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin
 4. 4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarının

Değerlendirilmesidir

YASAL DAYANAK;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

KAPSAM;

 1. 2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini
 2. 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin nasıl yapıldığını
 3. Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulanma safhasında uygulamadaki başarılar, aksayan kararlar ve gerçekleşme yüzdeleri
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır

A-İDARİ YÖNDEN İNCELEME

 1. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür.
 2. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
 3. Aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ile ilgili temsilciler kurulundan yetki alınarak iki ay öncesine kadar ödentilerini (aidat ve diğer ödemeleri) ödemeyen kat malikleri ve kiracıların, düzenli ödeyenlerin haklarının korunması bakımından yasal (icra) uygulama başlatılmıştır. Aidatların toplanma oranları (ilgili ay içinde ödenme) ile ilgili tablo ekte sunulmuştur.
 4. Başaran firması ile yapılan bakım sözleşmesi site içindeki asansörlerde arıza oranının artması nedeniyle site yönetimi bakımından tek taraflı olarak fesih edilmiş ve Omak Asansör firması ile bakım sözleşmesi yapılmış ve asansörlerdeki arızaların düzeldiği gözlenmiştir
 5. Mali müşavir ile anlaşma yapılmış, mevcut avukat ile verilen dava ve icra işlemlerinin ağır ilerlemesi nedeniyle sözleşmesi fesih edilerek başka bir avukat ile sözleşme yapılmıştır. (02/07/2021 tarihli karar)
 6. Yedek yönetici Aydın UZ yönetim kuruluna gönüllü ve hiçbir ücret talep etmeden yönetim ofisinde idari işlerden sorumlu olarak çalışacağını beyan etmiş bunun üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirme kararı alınmıştır. Ancak Yönetim Kurulu ve Aydın Uz görevlilerin sabah çöplerin alınmasından sonraki çalışmalarının daha verimli olması için yeni çalışma şekilleri üzerinde çalışmalarını tavsiye ederiz. Aydın UZ arkadaşımıza hiçbir ücret almadan bu görevi ifa ettiği için ayrıca teşekkür ederiz.
 7. Çatı yapım firması Turay İnşaat ile ilgili tespit davası devam etmekte olup bilirkişi marifetiyle inceleme sitemiz bünyesinde yapılmıştır, mahkeme süreci devam etmektedir.
 8. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği, önceki dönemden kalan ödeme günü gelmiş ve geçmiş olan borçların ödenmesi amacı için Temmuz 2021 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere ortak alan borçları için bir aidat, demirbaş borçları içinde kat maliklerine düşen bedelin toplanması için karar alınmış ve bu karar doğrultusunda ödenen borçların listesi de raporumuzda sunulmaktadır.
 9. 02.07.2021 ve 26.07.2021 tarihlerinde de yapılan temsilciler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda site içinde adalar bazında çevre duvarı yapılması kararı alınmıştır. Teknik kurul tarafından da şartname hazırlanmış ve gelen teklifler değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda bedeli ilgili ada kat maliklerinden toplanmak üzere 62793 ada ve 62795 adaların çevre duvarları imalatı anlaşma yapılan yüklenici tarafından sürdürülmektedir. İmalat çalışması sürecinde her zaman denetim kurulumuz üyelerince gerekli denetimler sürdürülmektedir. 62794 ve 62802 adaların duvar imalatı işlemlerinin mevsim şartları ve inşaat mevsiminin bitmesi nedeniyle yetişmediğinden 2022 yılı yaz dönemine bırakıldığı ifade edilmiştir.

10. Yönetim kurulu 02/07/2021 tarihli temsilciler kurulundan 1.000,00 TL. huzur hakkı talep edilmiş ve kabul                 edilmiştir.26/07/2021 tarihli toplantıda Denetim kuruluda 500,00 TL. huzur hakkı talebinde bulunmuş ancak             genel kurulda denetim kurulu üyeleri bu taleplerinden feragat etmişlerdir.

11. Yine Yönetim planı Md.25’e göre yönetim kurulunun 1 (bir) yıl olarak belirlenmiş olan süresi 02.07.2021                     tarihinde yapılan temsilciler kurulunda 2/3 çoğunluğun oyu ile gündeme alınmış ve yönetim kurulunun görev             Süresi 2 (iki) yıl olarak çıkarılmıştır.

12. Site yönetiminde halkla ilişkiler görevlisi olarak görev yapan Metin Özmen almış olduğu teknik hizmetler ile              ilgili sertifika doğrultusunda 18/09/2021 tarihinden itibaren Teknik Personel olarak görevlendirilmiştir,

13. 26/07/2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda, bloklarda sıcak su borularından paslı su akması                          nedeniyle su borularının değişimi ile ilgili karar alınmıştır. Teknik kurul inceleme ve şartname hazırlama                      safhasını tamamlamış teklif alma süreci devam etmektedir.

14. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar doğrultusunda her blok için yapılacak                        demirbaş alım satımları ile ilgili blok hesapları açılmıştır. Bu karar doğrultusunda duvar yapılan adalardaki                  blokların kat malikleri duvar paralarını kendi hesaplarına yatırmışlardır. Ödemeler yönetim kurulu                                tarafından  bu hesaplardan yapılmıştır.

15. 26.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği bloklardaki yangın alarm                                    sistemlerinin revizyonu yapılarak hizmete alınması işlemi için teknik kurul şartname hazırlamış ve teklif                        toplama aşaması başlamıştır. Yönetim kurulunun bu işi bir an önce tamamlaması tavsiye edilir.

B-MALİ YÖNDEN İNCELEME:

 1. Site yönetim kurulu 2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde personel maaşlarını, SGK primlerini, muhtasar ödemelerini, elektrik, su ödemelerini düzenli bir şekilde ödemekte olduğu görülmüştür.
 2. Firma ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili yapılan ödemelerin ödeme zamanının mesai saatlerinde içinde yapılması gerekirken mesai bitiminden sonra yapılması nedeniyle görevli olan muhasebe personeline fazla mesai ücreti ödenmesine sebep olmuştur. Bu durumun yönetim kurulu tarafından acilen düzeltilmesi gerekmektedir.
 3. 2021 Yılı Temmuz-Eylül dönemi site yönetiminin gelir kalemleri ve miktarları aşağıdadır.
2021 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI (TL)
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 786,17 1.343,71 1.274,34
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 5.086,29 2.265,00 4.342,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 1.073,00 1.118,00 1.182,00
AİDAT İADESİ -284,82 -1.150,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 94.462,09 114.803,29 114.010,91
Aidat Tahsilatı – İCRA 2.558,40
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 7.754,24 3.426,19 2.422,14
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 20.995,80 9.314,90 6.815,90
Aidat Tahsilatı – YAKIT 46.840,01 50.950,01 48.467,56
Gecikme tazminatı tahsilatı 1.618,18 2.156,66 2.190,93
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 53.979,18 26.142,66 15.109,76
 TOPLAM 234.868,54 211.520,42 194.665,54

4- Devir alınan borç listesi ve yeni Yönetimin göreve başladığı 02/04/2021 tarihi itibariyle borç listesi aşağıdaki tabloda görülmektedir.

CARİ BORÇ LİSTESİ
SIRA ALACAKLI 31.03.2021 

DEVİR BAKİYESİ

30.06.2021 İTİBARİ İLE 30.09.2021 İTİBARİ İLE
1 ARTIBEL CERTIFICATION 13.736,04 TL
2 ABAZ HARFİYAT NAKLİYYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
3 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİST. İNŞ. LTD. 9.558,50 TL 14.682,50 TL 14.806,50 TL
4 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97 TL 13.229,57 TL 10.000,50 TL
5 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1.500,00 TL 4.500,00 TL
6 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56 TL 10.768,68 TL
7 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2.140,52 TL 2.244,36 TL
8 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 101.023,00 TL 2.734,58 TL
9 CANYURT HIRDAVAT 6.141,38 TL 6.141,38 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. LTD. 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
11 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
12 EB GRUP TEKNOLOJİ ELEKTRONİK DAN.EĞ.BİL. VE GÜV. SİS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ  –  – 10.620,00 TL
13 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40 TL 2.867,40 TL 1.416,00 TL
14 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 47.888,10 TL 47.888,10 TL 30.000,00 TL
15 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ VE SAN. TİC.LTD. 6.000,00 TL  –
16 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80 TL 1.014,80 TL
17 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL 21.687,62 TL 1.347,84 TL
18 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5.246,03 TL 5.246,03 TL 5.918,88 TL
19 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 2.000,00 TL
20 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 22.235,31 TL 8.894,13 TL
21 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD. 5.605,00 TL 2.006,00 TL
22 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 224,20 TL 342,20 TL 3.207,24 TL
23 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 3.000,00 TL 18.557,12 TL
24 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 36.567,20 TL 41.629,40 TL 15.062,20 TL
25 ORMAN MOTOR 13.620,00 TL 15.620,10 TL 7.548,80 TL
26 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH. MÜH VE DAN. DIŞ TİC.LTD. 1.000,00 TL 1.000,00 TL
27 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1.416,00 TL 1.416,00 TL 1.416,00 TL
28 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. 791,55 TL
29 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
30 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
31 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
32 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD. 2.856,86 TL 3.299,36 TL
33 PELİN UZUN AVUKAT 1.837,50 TL
34 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80 TL 1.840,80 TL 2.637,30 TL
TOPLAM 468.393,26 TL 423.976,12 TL 308.794,90 TL
2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 13.736,04 TL 13.736,04 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 18.899,32 TL 3.075,08 TL 21.974,40 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 23.589,56 TL 11.629,40 TL 35.218,96 TL
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 30.824,20 TL 33.411,15 TL 31.998,06 TL 96.233,41 TL
personel icra dosya ödemesi 1.700,00 TL 1.700,00 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.885,11 TL 1.435,22 TL 1.706,13 TL 7.026,46 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 TL 1.650,00 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 28.176,37 TL 13.321,48 TL 41.497,85 TL
PERSONEL EĞİTİM GİDERİ 700,00 TL 700,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 6.000,00 TL
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 10.000,00 TL 5.613,62 TL 8.388,10 TL 24.001,72 TL
ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 5.620,10 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 10.620,10 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01 TL 700,01 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 26.479,17 TL 26.479,17 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 1.840,80 TL 1.840,80 TL 3.681,60 TL
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 127,75 TL 128,00 TL 127,75 TL 383,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
CEP TELEFONU FATURASI 275,00 TL 163,25 TL 164,25 TL 602,50 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 423,29 TL 423,29 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 872,40 TL 872,40 TL
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 2.246,03 TL 3.819,70 TL 2.006,00 TL 8.071,73 TL
SARF MALZEME 8.861,65 TL 7.302,25 TL 16.163,90 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 5.771,97 TL 7.080,00 TL 12.851,97 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00 TL 153,00 TL
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 3.012,40 TL 3.012,40 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 18.523,00 TL 18.523,00 TL
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 2.360,00 TL 2.360,00 TL
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43 TL 775,55 TL 928,98 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 TL 38,48 TL 36,75 TL 111,98 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 1014,8 TL 1.014,80 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.447,06 TL 4.447,06 TL 8.894,12 TL
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELERİ İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER 1.869,05 TL 92,50 TL 2.034,80 TL 3.996,35 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 100,00 TL 70,00 TL 170
BAŞKENT DOĞAL GAZ 49.398,58 TL 34.865,00 TL 36.533,00 TL 120.796,58TL
ELEKTRİK FATURASI 25.701,30 TL 42.680,80 TL 35.990,00 TL 104.372,10 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 2.562,00 TL 5.000,00 TL 7.562,00 TL
SU FATURASI 9.039,74 TL 12.532,68 TL 12.959,08 TL 34.531,50 TL
 TOPLAM 221.582,00 TL 223.114,98 TL 197.333,95 TL 642.030,93 TL

Site yönetiminin gelir ve gider kalemleri yukarıda iki sayfa halinde tabloda gösterilmiştir.

01.07.2021-30.09.2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
30.09.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 7.888,10
29.09.2021 ORTAK ALAN GÜBRE ALIMI 500,00
29.09.2021 KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00
28.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK.TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 10.000,00
28.09.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 11.629,40
28.09.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
18.09.2021 ELEKTRİK MALZEME 35,00
9.09.2021 KIRTASİYE MALZEMESİ 92,50
9.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 8.523,00
9.09.2021 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80
9.09.2021 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2.006,00
9.09.2021 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 2.360,00
9.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 4.580,00
9.09.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5.000,00
8.09.2021 ELEKTRİK ARIZASI PANO TAMİRİ 500,00
2.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 2.500,00
2.09.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
26.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
26.08.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 423,29
26.08.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 20.000,00
16.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 1.784,70
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 3.075,08
16.08.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 3.302,25
16.08.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2.562,00
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56
16.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
16.08.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2.000,00
16.08.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
16.08.2021 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26
16.08.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
9.08.2021 POYRAZ NETWORK BİLİŞİM SANAYİ TİC. 145,00
9.08.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
4.08.2021 BAŞKENT SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ. MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 5.613,62
4.08.2021 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40
4.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 342,20
29.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 8.736,04
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 18.557,12
26.07.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 3.420,91
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 301,39
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 594,05
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 230,00
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 545,00
19.07.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10.000,00
19.07.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97
19.07.2021 ORMAN MOTOR 5.620,10
19.07.2021 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00
19.07.2021 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00
19.07.2021 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 3.299,36
19.07.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
19.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00
19.07.2021 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ 791,55
9.07.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 21.687,62
8.07.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
5.07.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.246,03
5.07.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.141,38
3.07.2021 ŞAHİNUR AKMAN – AKMANLAR TİCARET 2.253,60
3.07.2021 KAHVECİOĞLU YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ 1.430,01
27.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 225,95
26.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 549,60
19.07.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 170,00
SİTE ORTAK KULLANIM MAZLEME ALIMI 1.020,00
İNTERNET FATURASI 383,50
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 602,50
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 7.026,46
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 41.497,85
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 111,98
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 97.933,41
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00
HUZUR HAKKI 6.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ 120.796,58
ELEKTRİK FATURASI 104.372,10
SU FATURASI 34.531,50
TOPLAM 646.745,93 TL
GERİYE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDEME DURUMU(26/09/2021)
EK AİDATTAN ÖDEMELER
FİRMA AÇIKLAMA GERİYE DÖNÜK BORÇ ÖDEME (2 Nisan-25 Eylül 2021) KALAN
ARTIBEL 13 736 13 736
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM 17 245 12 686 4 559
ATAK ELEKTRİK 9 459 9 459
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 1 000 1 000
CANYURT HIRDAVAT 6 141 6 141
DEMET ATLIHAN 4 000 4 000
ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2 867 2 867
APSİYON 872 872
GÜNTEKİNLER YAPI 7 207 7 207
GRAFİK 94 1 015 1 015
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3 541 3 541
NETA SİGORTA 13 341 13 341
KARDELEN HIRDAVAT 5 246 5 246
OKYANUS POMPA 2 006 2 006
OMAK ASANSÖR 41 629 31 629 10 000
ORMAN MOTOR 13 620 10 620 3 000
ORTAK İŞ YAPI İNŞ. 1 000 1 000
ÖYKÜ GIDA MADDELERİ 1 416 1 416
MALİ MÜŞAVİR SERKAN ARSLAN 3 076 3 076
SÜPERSAN MAKİNA 2 958 2 958
ÜRETİM ALTYAPI 2 857 2 857
ZEYREK İLAÇLAMA 1 841 1 841
PAK GRUP TEMİZLİK 792 792
TOPLAM   156 866 137 890 18 976
DEMİRBAŞTAN ÖDEMELER
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA LOGAR KAPAK Y72-80,CC20,C21,C22,C24,CK6,CK7 47 888 17 888 30 000
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK CK6 VE CK7 BLOK LİKSÜRÜN BİTKİSİ 3 000 3 000
MEKA GRUP OTOMATİK KAPI CK4 GİRİŞ KAPISI MOTORU 1 180 1 180
TOPLAM   52 068 19 068 33 000
ASANSÖRDEN ÖDEMELER
OMAK ASANSÖR Y69 BLOK ASANSÖR 118 118
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 224 224
OMAK ASANSÖR C24 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR C23 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 3 000 3 000
TOPLAM   18 900 18 900  
ÖDENMEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT C20-21-22-24, Y65-69-76-77-78-80 blokların çatı tamiri 180 463

Toplanan Ek Aidat, demirbaş, Asansör ek ödemeleri ile yukarıdaki tabloda belirtilen ödemeler yapılmıştır

Sitemizde ikamet eden kat maliki ve kiracılardan alınan aidatların ödenme hızı ile ilgili tablo aşağıda bilginize sunulmuştur. Aidatların zamanında ödenmesi yönetim kurulunun iş ve işlemleri daha hızlı yapabileceğini unutmamak gerekir.

 

2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ZORUNLU HARCAMALAR (ORTAK GİDERLER) VE FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER ve KESİLEN FATURALAR LİSTESİ EKTEKİ LİSTEDEDİR

30/09/2021 tarihi itibariyle kasa mevcudunun;

1-TEB Ostim Şube hesabında : 22.978,14 TL.

2-Pos hesabı                               : 11.016,40 TL.

3-Apsiyon hesabı                      : 512 TL.

Olduğu görülmüştür

 

Yapracık TOKİ konutları 8. Bölge Toplu Yapı mensubu 732 kat malikinin bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

 

 

Serdar SOLMAZ                                 Murat SARKIN                                          Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                       Denetim Kurulu Üyesi                            Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI İMZALIDIR

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİM KURULUNUN 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI FAALİYETLERİNİ GÖSTEREN 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU 10 (on) SAYFADAN İBARETTİR,

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 02/04/2021 – 30/06/2021

Denetleme  Tarihi: 01/07/2021-05/08/2021

Raporun yazılması süreci Denetim kurulu başkanı Ali Temel’in rahatsızlığı, hastane süreci ve ameliyat işlemleri nedeniyle gecikmiştir. Bundan kaynaklanan gecikmeden dolayı kat maliklerinden özür dileriz.

02/04/2021 tarihinde yapılan 8. Etap Site Yönetim Kurulu seçimin de  asil üyeliklere Çağrı ÜNALMAZ, Ercüment Ümit BARANSEL, Burak KADIOĞLU, yedek üyeliğe ise  Aydın UZ seçilmiştir. Daha sonra Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına Çağrı ÜNALMAZ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ercüment Ümit BARANSEL Başkan yardımcılığına, Muhasip Üyeliğe Burak KADIOĞLU seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Ali TEMEL, Murat SARKIN, Ömer Faruk ÖZTÜRK  Yedek Üyeliğe de Serdar SOLMAZ seçilmişlerdir

YASAL DAYANAK;             

 • Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu,

KAPSAM;

Denetim kurulunun 02/04/2021 – 01/01/2021/ tarihlerini kapsayan raporu ;

 • 02/04/2021 tarihinde yapılan seçimle oluşan yönetim kurulunun 02/04/2021–30/06/2021 tarihleri arasındaki idari ve mali yönlerden denetimini,
 • 28/12/2016 tarihinde seçilen (eski) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 02/04/2021 tarihinde yapılan yeni Yönetimin seçildiği Genel Kurula katılmamaları, seçimin yapıldığı Y/64 Blok toplantı salonunda hazır bulunmamaları, mevcut yönetim kurulunun seçim takvimini planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmeleri ve seçimin planlanıp seçimin yapılması ve sonuçlanıncaya kadar takip etme ve hazır bulunma geleneğine uymamaları, oluşan divan kuruluna ve temsilciler kuruluna site yönetiminin devir işlemini ve hesapların ibrası işlemlerini gerçekleştirmediklerinden dolayı 28/12/2016-02/04/2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurullarının çalışmalarının ve yine bu tarihler arasında görev yapan denetim kurullarının raporlarının incelenip değerlendirilmesini kapsamaktadır.

       A-İDARİ YÖNDEN İNCELEME

 • 02/04/2021 tarihinde göreve gelen yeni yönetim kurulu 26 blok temsilcisinden 25 blok temsilcisinin katılımıyla ve oy çokluğu ile seçilmiş ve göreve başlamıştır. Seçim sonrasında yönetim kurulu (önceki yönetim ve denetim kurullarının toplantıya katılmamaları nedeniyle) site yönetimine gitmişler ve görevli personelden (Yönetim ofis anahtarı olan) birine site yönetimine girmişler, mevcut durumu kamera kayıtları ile birlikte tutanak altına almışlardır. Bu işlem her ne kadar etik olmasa da (yönetim planı madde-28‘e göre) eski yönetim kurulunun görev yenisi seçilince biter. Eski yönetim temsilciler kurulu toplantısında hazır bulunmadıkları gibi hesapları da ibra etmemişlerdir. Bu nedenle yeni yönetimin durum tespiti yapması bakımından yaptığı işlem yerinde değerlendirilmiştir.
 • Sitemizde 1 müdür, 1 ön muhasebe memuru, 1 teknik elemen, 1 halkla ilişkiler görevlisi ve 9 bina görevlisi olarak 13 personel çalışmaktaydı. Site yönetiminde müdür olarak görev yapan Necla ERSOY maiyetinde çalışan personele baskı yapmak, hakaret etmek, kat maliklerine karşı olumsuz tavırları ve bunların tespit edilmesi nedeni ile iş sözleşmesi fesih edilmiştir. Teknik Eleman olarak çalışan Ahmet ÇATKILI hizmet alım yöntemi ile sitemizde görev yapmakta iken sözleşme süresi dolduğu için sözleşmesi feshedilmiştir.
 • Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür.
 • Halkla ilişkiler görevlisi Metin ÖZMEN’e elektrik, tesisat alanlarında tecrübe ve bilgisi olması nedeni ile teknik hizmeti daha iyi verebilmesi için Şampiyon Mesleki Eğitim Kursundan belgesi alınmıştır. Kurs bedeli de site yönetimi bütçesinden 1.400 TL iki taksitte ödenmiştir. Yönetimin aldığı bu karar teknik eleman açığının kapatılması açısından yerindedir.
 • Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
 • Aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ile ilgili temsilciler kurulundan yetki alınarak Temmuz 2021 ayında yasal (icra) uygulama başlatma yetkisi alınmış ve aidat ve yakıt bedellerini zamanında ödemeyenler hakkında icra işlemi başlatılmıştır.
 • Önceki yönetim döneminde sitemizde bulunan 26 Bloğun çatılarının tamir bakım ve onarımı kulelerin yalıtım sorunlarının giderilmesi ve yine 26 bloğun kapıcı dairelerinin bakım onarım ve tamir işlerinin verildiği TURAY İnşaatın hali hazırda işi devam eden çatı ile ilgili sözleşmesi tek taraflı feshedilmiş hem çatı ve hem de kapıcı daireleri ile yaptığı işlerin tespiti için avukat aracılığıyla tespit davası açılmıştır. Daha önce duyurulan blok giriş kapılarına Yönetim Kurulu tarafından asılan listede TURAY İnşaat firmasına ait borç bakiyesi mali yönden değerlendirme bölümünde açıklanacaktır,
 • Önceki yönetim döneminde sitedeki blok asansörlerinin bakım ve onarım işleri için OMAK Asansör firması ile anlaşması seçimin yapıldığı ayda (Mart-2021) sözleşme süresi dolduğundan yenilenmemiş ve Başaran Asansör firması ile sözleşme yapılmış ve usulüne uygun şartname hazırlanarak karşılıklı imzalanmıştır.
 • Ancak şartnamede Yüklenici firmanın bir yetkili elemanının site bünyesinde kiralayacağı kapıcı dairesinde ikametinin sağlanarak acil durumlarda hemen müdahalenin sağlanacağı hükmü bulunmasına rağmen bu hüküm yerine getirilmemiştir. Yüklenici firmanın yetkili elemanının site içinde bir kapıcı dairesine kiralama yöntemi ile yerleştirilmesi önemle tavsiye edilir.
 • Önceki yönetim zamanında site yönetiminde çalışan personelin kıdem tazminatlarının toplanıp bir hesapta tutulduğu ile ilgili herhangi bir belgeye ulaşılamadığından (muhasebe biriminden alınan bilgiye göre) bu meblağın başka kalemlere harcanmıştır. Yeniden kıdem tazminatlarının toplanarak ayrı bir hesapta toplanılması, gerektiğinde uzun vade de kar getirecek şekilde değerlendirilmesi önemle tavsiye edilir.
 • Mali müşavir ile anlaşma yapılmış, mevcut avukat ile sözleşme fesih edilerek başka bir avukat ile sözleşme yapılmıştır.
 • Sözleşme yapılan avukattan istenilen verimliliğin alınamadığı gözlenmiş olup yönetim kurulunun danışmanlık hizmetini gereği gibi yerine getirebilecek bir avukat ile anlaşma yapması tavsiye edilir.

     B-MALİ YÖNDEN İNCELEME:

 • Devir alınan borç listesi ve yeni Yönetimin göreve başladığı 02/04/2021 tarihi itibariyle borç listesi aşağıdaki tabloda görülmektedir.
CARİ BORÇ LİSTESİ
SIRA ALACAKLI 31.03.2021    DEVİR BAKİYESİ 30.06.2021 İTİBARİ İLE
1 ARTIBEL CERTIFICATION 13.736,04 TL
2 ABAZ HARFİYAT NAKLİYYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
3 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİST. İNŞ. LTD. 9.558,50 TL 14.682,50 TL
4 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97 TL 13.229,57 TL
5 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1.500,00 TL
6 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56 TL
7 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2.140,52 TL
8 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 101.023,00 TL 2.734,58 TL
9 CANYURT HIRDAVAT 6.141,38 TL 6.141,38 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. LTD. 3.000,00 TL 3.000,00 TL
11 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
12 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40 TL 2.867,40 TL
13 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 47.888,10 TL 47.888,10 TL
14 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ VE SAN. TİC.LTD. 6.000,00 TL
15 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80 TL 1.014,80 TL
16 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL 21.687,62 TL
17 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5.246,03 TL 5.246,03 TL
18 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL
19 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 22.235,31 TL 8.894,13 TL
20 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD. 5.605,00 TL 2.006,00 TL
21 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 224,20 TL 342,20 TL
22 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 3.000,00 TL 18.557,12 TL
23 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 36.567,20 TL 41.629,40 TL
24 ORMAN MOTOR 13.620,00 TL 15.620,10 TL
25 ORTAK İŞ YAPI İNŞ.MEK.TAAH.MÜH VE DAN.DIŞ TİC.LTD. 1.000,00 TL 1.000,00 TL
26 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1.416,00 TL 1.416,00 TL
27 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. 791,55 TL
28 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL
29 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
30 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
31 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD. 2.856,86 TL 3.299,36 TL
32 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1.840,80 TL 1.840,80 TL
TOPLAM 468.393,26 TL 423.976,12 TL

 

2021 YILI 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ
  NİSAN MAYIS HAZİRAN
Aidat Tahsilatı – AİDAT 122.505,64 TL 112.603,66 TL 113.905,93 TL
Aidat Tahsilatı – İCRA 771,99 TL
Aidat Tahsilatı – AVANS 57,33 TL 170,26 TL
Aidat Tahsilatı – GECİKME 231,28 TL 3.339,85 TL 50,83 TL
Aidat Tahsilatı – Kategorisiz 436,00 TL
Aidat Tahsilatı – YAKIT 266.719,99 TL 156.283,45 TL 81.607,25 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 2.837,69 TL 3.339,85 TL 3.757,97 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 5.280,00 TL 10.230,00 TL 6.615,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 3.653,24 TL 2.354,53 TL 944,24 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 6.683,03 TL 2.559,49 TL 1.830,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 903,00 TL 2.530,00 TL 880,00 TL
AİDAT İADESİ -4.200,00 TL -436,00 TL
TOPLAM 404.671,20 TL 293.240,83 TL 210.533,47 TL

30/06/2021 tarihi itibariyle kasa mevcudu;

 • TEB Ostim Şube hesabında :  ………………………………..39.497,31 TL.
 • Pos hesabı                               :…………………………………. 1.294,64 TL.
 • Apsiyon hesabı                       : …………………………………    512,00 TL.

Olduğu görülmüştür.

2021 YILI 31.03.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ZORUNLU HARCAMALAR (ORTAK GİDERLER)  VE FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER ve KESİLEN FATURALAR LİSTESİ EKTEKİ LİSTEDE GÖRÜLMÜŞTÜR

 

2021 YILI 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
İŞLEM TARİHİ TUTAR
30.6.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 5.795,39 TL
22.6.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.020,00 TL
22.6.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 3.687,50 TL
22.6.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
22.6.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5.124,00 TL
17.6.2021 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
15.6.2021 SERKAN ARSLAN MALİ MÜŞAVİR 3.075,99 TL
15.6.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.541,48 TL
15.6.2021 DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ 286,27 TL
15.6.2021 AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 1.000,00 TL
9.6.2021 ÇİM BİÇME MAKİNESİ BENZİN ALIMI 516,00 TL
9.6.2021 GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 4.320,00 TL
8.6.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
3.6.2021 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 488,00 TL
31.5.2021 ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 500,00 TL
29.5.2021 ÇİM BİÇME MAKİNESİ BENZİN ALIMI 324,00 TL
20.5.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
20.5.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 329,30 TL
17.5.2021 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 1.180,00 TL
10.5.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
8.5.2021 KARTAL PEN – SEZGİN BARIŞ GÜLAY 350,00 TL
7.5.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 660,00 TL
7.5.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1.840,80 TL
7.5.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00 TL
29.4.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL
20.4.2021 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
12.4.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
8.4.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
2.4.2021 SİTE KULLANIMI İÇİN MALZEME ALIMI 24,00 TL
2.4.2021 SİTE KULLANIMI İÇİN MALZEME ALIMI 100,00 TL
1.4.2021 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5.605,00 TL
30.6.2021 KAT MALİKİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER GİDERLER 725,00 TL
5.5.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 225,95 TL
20.4.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 246,86 TL
14.4.2021 İCRA DOSYASI CEZAEVİ HARCI 55,54 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 111.593,96 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 1.961,30 TL
SGK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 46.586,74 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 110,25 TL
İNTERNET FATURASI 374,25 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 57,20 TL
CEP TELEFONU FATURASI 754,75 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 488,00 TL
  BAŞKENT DOĞALGAZ 553.770,83 TL
  ELEKTRİK FATURASI 100.148,99 TL
  SU FATURASI 37729,42 TL
  TOPLAM 923.000,50 TL

Bütün bu hesapların değerlendirilmesi sonucunda Yönetim Kurulu aidatlardan kalan miktarlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

C- ÖNCEKİ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI VE DENETİM KURULUNUN DENETİM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ;

Yapracık Toki konutları 8. Bölge Toplu Yapı Yönetimi 2021 mart ayı seçim takvimini hazırlayan Yönetim Kurulu 14 Mart 2021 tarihi ve sonraki haftada yapılan blok temsilciler kurulu ve 02/04/2021 tarihinde yapılan Temsilciler kurulu seçimine katılmamışlardır. Seçim planlanmasından sonuçlanmasına kadar bu iş ve işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğunu bilmeleri gerekirdi. Temsilciler kurulu toplantısına katılarak divan oluşumu, hesapların ibrası ve seçimin yapılmasın bizzat takip edip sonuçlandırmaları gerekir di. Yeni yönetim kurulu seçiminden önce ayda iki kere toplanmadan temsilciler kurulunda hesap ibrası yapmışlardır.

 • 07/03/2021 tarihinde 32 nolu karar,
 • 13/03/2021 tarihinde 33 nolu karar. İle iki defa ibra işlemi gerçekleştirmişlerdir.

Yönetim planı gereğince hesap ibra işlemleri genel kurulda her yıl haziran ayında yapılması gerekmektedir. Yapılan incelemede;

 • Denetim kurulunun 2019 ve 2020 ile 2021 yılının ilk üç aylık hesaplarında gelir gider farklarının birbirine uymadığı karışıklık olduğu,
 • Rögar Kapaklarının yenilenmesi işinde şartname ve sözleşme belgelerinin olmadığı, sadece bir fotoğraf teklif ile işin yükleniciye verildiği, değişimi yapılan kapak bedelinden kalan 47.888,10 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,
 • Blokların çatı ve kulelerinin tamirat, tadilat ve onarımlarında da usulüne uygun şartname hazırlanmadığı, yapılan işler ile yüklenici firma ile 400.000,00 TL (KDV hariç) anlaşma yapıldığı ve bu anlaşma kapsamında yapıldığı iddia edilen 10 bloğun bedeli olarak 191.213,10 TL fatura kesildiği ve yapılan 10 bloğun çatısında da iddia edilen işlerin yapılmadığı görülerek tespit davası açılmıştır. Bu davanın sonucuna göre yönetimin hareket edeceği,
 • Kapıcı dairelerinin bakım ve onarım işlerinde de yine aynı şekilde şartnamenin usulüne uygun olmadığı,
 • Sayaç okuma firmasına (ASİS Enerji firması) 3 aylık ödeme bedeli olan 7.686,97 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,
 • Asansör bakım firmasına (OMAK Asansör) aylık bakım ve parça değişimi bedeli olan 39.791.40 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,,
 • 26/06/2020 tarih ve 909171 dosya no ile CK5, CK7, Y66, Y70, Y80 blokların kulelerinde su sızıntısı için sigortadan gelen  07/07/2020 tarih 00001662 SYS valör ile TEB bankasına yatan 48.000 TL’nin kulelerin yalıtımı su sızdırması için kullanılmadığı (Y70 bunlardan biri)

 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve sayılan maddelerde bahsedilen gerekçelerden dolayı açılmış olan çatı ve kulelerin yapımı işleri ile ilgili tespit davası, hesapların incelenmesi ile ilgili yeminli mali müşavirden gelecek dosyalar birleştirilerek önceki yönetim kurulu ve denetim kurulu (Yönetim kurulunun yukarıdaki açıklanan ihale yoluyla yapılan işlerin ne yapıldığı nasıl yapıldığı ile ilgili yerinde bir denetim yapmadığının anlaşıldığı)  hakkında görev yaptıkları süreleri kapsamak üzere kat maliklerinin mağdur edildiği haklarının korunmadığı (kat mülkiyeti kanununun ilgili maddeleri) düşüncesi hasıl olduğundan haklarında hukuki işlemin başlatılması sorumluluğunun yönetim kurulunda olduğunu önemle bildiririz.

                Yapracık Toki konutları 8. Bölge Toplu Yapı mensubu 732 kat malikinin bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

 

 

Ömer Faruk ÖZTÜRK                                    Murat SARKIN                                  Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                                   Denetim Kurulu Üyesi                     Denetim Kurulu Üyesi

 

 

 

                                                                          ASLI  İMZALIDIR