ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/07/2021 – 30/09/2021

Denetleme Tarihi: 01/10/2021-19/10/2021

Raporun yazılması süreci

 1. 1-2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve teklifler bölümünün uygulanması,
 2. 8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin denetimini
 3. 3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin
 4. 4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarının

Değerlendirilmesidir

YASAL DAYANAK;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

KAPSAM;

 1. 2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini
 2. 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin nasıl yapıldığını
 3. Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulanma safhasında uygulamadaki başarılar, aksayan kararlar ve gerçekleşme yüzdeleri
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır

A-İDARİ YÖNDEN İNCELEME

 1. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür.
 2. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
 3. Aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ile ilgili temsilciler kurulundan yetki alınarak iki ay öncesine kadar ödentilerini (aidat ve diğer ödemeleri) ödemeyen kat malikleri ve kiracıların, düzenli ödeyenlerin haklarının korunması bakımından yasal (icra) uygulama başlatılmıştır. Aidatların toplanma oranları (ilgili ay içinde ödenme) ile ilgili tablo ekte sunulmuştur.
 4. Başaran firması ile yapılan bakım sözleşmesi site içindeki asansörlerde arıza oranının artması nedeniyle site yönetimi bakımından tek taraflı olarak fesih edilmiş ve Omak Asansör firması ile bakım sözleşmesi yapılmış ve asansörlerdeki arızaların düzeldiği gözlenmiştir
 5. Mali müşavir ile anlaşma yapılmış, mevcut avukat ile verilen dava ve icra işlemlerinin ağır ilerlemesi nedeniyle sözleşmesi fesih edilerek başka bir avukat ile sözleşme yapılmıştır. (02/07/2021 tarihli karar)
 6. Yedek yönetici Aydın UZ yönetim kuruluna gönüllü ve hiçbir ücret talep etmeden yönetim ofisinde idari işlerden sorumlu olarak çalışacağını beyan etmiş bunun üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirme kararı alınmıştır. Ancak Yönetim Kurulu ve Aydın Uz görevlilerin sabah çöplerin alınmasından sonraki çalışmalarının daha verimli olması için yeni çalışma şekilleri üzerinde çalışmalarını tavsiye ederiz. Aydın UZ arkadaşımıza hiçbir ücret almadan bu görevi ifa ettiği için ayrıca teşekkür ederiz.
 7. Çatı yapım firması Turay İnşaat ile ilgili tespit davası devam etmekte olup bilirkişi marifetiyle inceleme sitemiz bünyesinde yapılmıştır, mahkeme süreci devam etmektedir.
 8. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği, önceki dönemden kalan ödeme günü gelmiş ve geçmiş olan borçların ödenmesi amacı için Temmuz 2021 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere ortak alan borçları için bir aidat, demirbaş borçları içinde kat maliklerine düşen bedelin toplanması için karar alınmış ve bu karar doğrultusunda ödenen borçların listesi de raporumuzda sunulmaktadır.
 9. 02.07.2021 ve 26.07.2021 tarihlerinde de yapılan temsilciler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda site içinde adalar bazında çevre duvarı yapılması kararı alınmıştır. Teknik kurul tarafından da şartname hazırlanmış ve gelen teklifler değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda bedeli ilgili ada kat maliklerinden toplanmak üzere 62793 ada ve 62795 adaların çevre duvarları imalatı anlaşma yapılan yüklenici tarafından sürdürülmektedir. İmalat çalışması sürecinde her zaman denetim kurulumuz üyelerince gerekli denetimler sürdürülmektedir. 62794 ve 62802 adaların duvar imalatı işlemlerinin mevsim şartları ve inşaat mevsiminin bitmesi nedeniyle yetişmediğinden 2022 yılı yaz dönemine bırakıldığı ifade edilmiştir.

10. Yönetim kurulu 02/07/2021 tarihli temsilciler kurulundan 1.000,00 TL. huzur hakkı talep edilmiş ve kabul                 edilmiştir.26/07/2021 tarihli toplantıda Denetim kuruluda 500,00 TL. huzur hakkı talebinde bulunmuş ancak             genel kurulda denetim kurulu üyeleri bu taleplerinden feragat etmişlerdir.

11. Yine Yönetim planı Md.25’e göre yönetim kurulunun 1 (bir) yıl olarak belirlenmiş olan süresi 02.07.2021                     tarihinde yapılan temsilciler kurulunda 2/3 çoğunluğun oyu ile gündeme alınmış ve yönetim kurulunun görev             Süresi 2 (iki) yıl olarak çıkarılmıştır.

12. Site yönetiminde halkla ilişkiler görevlisi olarak görev yapan Metin Özmen almış olduğu teknik hizmetler ile              ilgili sertifika doğrultusunda 18/09/2021 tarihinden itibaren Teknik Personel olarak görevlendirilmiştir,

13. 26/07/2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda, bloklarda sıcak su borularından paslı su akması                          nedeniyle su borularının değişimi ile ilgili karar alınmıştır. Teknik kurul inceleme ve şartname hazırlama                      safhasını tamamlamış teklif alma süreci devam etmektedir.

14. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar doğrultusunda her blok için yapılacak                        demirbaş alım satımları ile ilgili blok hesapları açılmıştır. Bu karar doğrultusunda duvar yapılan adalardaki                  blokların kat malikleri duvar paralarını kendi hesaplarına yatırmışlardır. Ödemeler yönetim kurulu                                tarafından  bu hesaplardan yapılmıştır.

15. 26.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği bloklardaki yangın alarm                                    sistemlerinin revizyonu yapılarak hizmete alınması işlemi için teknik kurul şartname hazırlamış ve teklif                        toplama aşaması başlamıştır. Yönetim kurulunun bu işi bir an önce tamamlaması tavsiye edilir.

B-MALİ YÖNDEN İNCELEME:

 1. Site yönetim kurulu 2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde personel maaşlarını, SGK primlerini, muhtasar ödemelerini, elektrik, su ödemelerini düzenli bir şekilde ödemekte olduğu görülmüştür.
 2. Firma ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili yapılan ödemelerin ödeme zamanının mesai saatlerinde içinde yapılması gerekirken mesai bitiminden sonra yapılması nedeniyle görevli olan muhasebe personeline fazla mesai ücreti ödenmesine sebep olmuştur. Bu durumun yönetim kurulu tarafından acilen düzeltilmesi gerekmektedir.
 3. 2021 Yılı Temmuz-Eylül dönemi site yönetiminin gelir kalemleri ve miktarları aşağıdadır.
2021 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI (TL)
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 786,17 1.343,71 1.274,34
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 5.086,29 2.265,00 4.342,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 1.073,00 1.118,00 1.182,00
AİDAT İADESİ -284,82 -1.150,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 94.462,09 114.803,29 114.010,91
Aidat Tahsilatı – İCRA 2.558,40
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 7.754,24 3.426,19 2.422,14
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 20.995,80 9.314,90 6.815,90
Aidat Tahsilatı – YAKIT 46.840,01 50.950,01 48.467,56
Gecikme tazminatı tahsilatı 1.618,18 2.156,66 2.190,93
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 53.979,18 26.142,66 15.109,76
 TOPLAM 234.868,54 211.520,42 194.665,54

4- Devir alınan borç listesi ve yeni Yönetimin göreve başladığı 02/04/2021 tarihi itibariyle borç listesi aşağıdaki tabloda görülmektedir.

CARİ BORÇ LİSTESİ
SIRA ALACAKLI 31.03.2021 

DEVİR BAKİYESİ

30.06.2021 İTİBARİ İLE 30.09.2021 İTİBARİ İLE
1 ARTIBEL CERTIFICATION 13.736,04 TL
2 ABAZ HARFİYAT NAKLİYYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
3 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİST. İNŞ. LTD. 9.558,50 TL 14.682,50 TL 14.806,50 TL
4 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97 TL 13.229,57 TL 10.000,50 TL
5 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1.500,00 TL 4.500,00 TL
6 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56 TL 10.768,68 TL
7 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2.140,52 TL 2.244,36 TL
8 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 101.023,00 TL 2.734,58 TL
9 CANYURT HIRDAVAT 6.141,38 TL 6.141,38 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. LTD. 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
11 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
12 EB GRUP TEKNOLOJİ ELEKTRONİK DAN.EĞ.BİL. VE GÜV. SİS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ  –  – 10.620,00 TL
13 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40 TL 2.867,40 TL 1.416,00 TL
14 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 47.888,10 TL 47.888,10 TL 30.000,00 TL
15 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ VE SAN. TİC.LTD. 6.000,00 TL  –
16 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80 TL 1.014,80 TL
17 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL 21.687,62 TL 1.347,84 TL
18 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5.246,03 TL 5.246,03 TL 5.918,88 TL
19 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 2.000,00 TL
20 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 22.235,31 TL 8.894,13 TL
21 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD. 5.605,00 TL 2.006,00 TL
22 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 224,20 TL 342,20 TL 3.207,24 TL
23 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 3.000,00 TL 18.557,12 TL
24 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 36.567,20 TL 41.629,40 TL 15.062,20 TL
25 ORMAN MOTOR 13.620,00 TL 15.620,10 TL 7.548,80 TL
26 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH. MÜH VE DAN. DIŞ TİC.LTD. 1.000,00 TL 1.000,00 TL
27 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1.416,00 TL 1.416,00 TL 1.416,00 TL
28 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. 791,55 TL
29 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
30 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
31 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
32 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD. 2.856,86 TL 3.299,36 TL
33 PELİN UZUN AVUKAT 1.837,50 TL
34 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80 TL 1.840,80 TL 2.637,30 TL
TOPLAM 468.393,26 TL 423.976,12 TL 308.794,90 TL
2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 13.736,04 TL 13.736,04 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 18.899,32 TL 3.075,08 TL 21.974,40 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 23.589,56 TL 11.629,40 TL 35.218,96 TL
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 30.824,20 TL 33.411,15 TL 31.998,06 TL 96.233,41 TL
personel icra dosya ödemesi 1.700,00 TL 1.700,00 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.885,11 TL 1.435,22 TL 1.706,13 TL 7.026,46 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 TL 1.650,00 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 28.176,37 TL 13.321,48 TL 41.497,85 TL
PERSONEL EĞİTİM GİDERİ 700,00 TL 700,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 6.000,00 TL
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 10.000,00 TL 5.613,62 TL 8.388,10 TL 24.001,72 TL
ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 5.620,10 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 10.620,10 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01 TL 700,01 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 26.479,17 TL 26.479,17 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 1.840,80 TL 1.840,80 TL 3.681,60 TL
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 127,75 TL 128,00 TL 127,75 TL 383,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
CEP TELEFONU FATURASI 275,00 TL 163,25 TL 164,25 TL 602,50 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 423,29 TL 423,29 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 872,40 TL 872,40 TL
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 2.246,03 TL 3.819,70 TL 2.006,00 TL 8.071,73 TL
SARF MALZEME 8.861,65 TL 7.302,25 TL 16.163,90 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 5.771,97 TL 7.080,00 TL 12.851,97 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00 TL 153,00 TL
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 3.012,40 TL 3.012,40 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 18.523,00 TL 18.523,00 TL
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 2.360,00 TL 2.360,00 TL
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43 TL 775,55 TL 928,98 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 TL 38,48 TL 36,75 TL 111,98 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 1014,8 TL 1.014,80 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.447,06 TL 4.447,06 TL 8.894,12 TL
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELERİ İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER 1.869,05 TL 92,50 TL 2.034,80 TL 3.996,35 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 100,00 TL 70,00 TL 170
BAŞKENT DOĞAL GAZ 49.398,58 TL 34.865,00 TL 36.533,00 TL 120.796,58TL
ELEKTRİK FATURASI 25.701,30 TL 42.680,80 TL 35.990,00 TL 104.372,10 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 2.562,00 TL 5.000,00 TL 7.562,00 TL
SU FATURASI 9.039,74 TL 12.532,68 TL 12.959,08 TL 34.531,50 TL
 TOPLAM 221.582,00 TL 223.114,98 TL 197.333,95 TL 642.030,93 TL

Site yönetiminin gelir ve gider kalemleri yukarıda iki sayfa halinde tabloda gösterilmiştir.

01.07.2021-30.09.2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
30.09.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 7.888,10
29.09.2021 ORTAK ALAN GÜBRE ALIMI 500,00
29.09.2021 KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00
28.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK.TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 10.000,00
28.09.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 11.629,40
28.09.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
18.09.2021 ELEKTRİK MALZEME 35,00
9.09.2021 KIRTASİYE MALZEMESİ 92,50
9.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 8.523,00
9.09.2021 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80
9.09.2021 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2.006,00
9.09.2021 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 2.360,00
9.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 4.580,00
9.09.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5.000,00
8.09.2021 ELEKTRİK ARIZASI PANO TAMİRİ 500,00
2.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 2.500,00
2.09.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
26.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
26.08.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 423,29
26.08.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 20.000,00
16.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 1.784,70
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 3.075,08
16.08.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 3.302,25
16.08.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2.562,00
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56
16.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
16.08.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2.000,00
16.08.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
16.08.2021 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26
16.08.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
9.08.2021 POYRAZ NETWORK BİLİŞİM SANAYİ TİC. 145,00
9.08.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
4.08.2021 BAŞKENT SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ. MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 5.613,62
4.08.2021 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40
4.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 342,20
29.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 8.736,04
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 18.557,12
26.07.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 3.420,91
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 301,39
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 594,05
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 230,00
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 545,00
19.07.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10.000,00
19.07.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97
19.07.2021 ORMAN MOTOR 5.620,10
19.07.2021 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00
19.07.2021 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00
19.07.2021 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 3.299,36
19.07.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
19.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00
19.07.2021 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ 791,55
9.07.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 21.687,62
8.07.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
5.07.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.246,03
5.07.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.141,38
3.07.2021 ŞAHİNUR AKMAN – AKMANLAR TİCARET 2.253,60
3.07.2021 KAHVECİOĞLU YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ 1.430,01
27.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 225,95
26.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 549,60
19.07.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 170,00
SİTE ORTAK KULLANIM MAZLEME ALIMI 1.020,00
İNTERNET FATURASI 383,50
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 602,50
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 7.026,46
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 41.497,85
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 111,98
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 97.933,41
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00
HUZUR HAKKI 6.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ 120.796,58
ELEKTRİK FATURASI 104.372,10
SU FATURASI 34.531,50
TOPLAM 646.745,93 TL
GERİYE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDEME DURUMU(26/09/2021)
EK AİDATTAN ÖDEMELER
FİRMA AÇIKLAMA GERİYE DÖNÜK BORÇ ÖDEME (2 Nisan-25 Eylül 2021) KALAN
ARTIBEL 13 736 13 736
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM 17 245 12 686 4 559
ATAK ELEKTRİK 9 459 9 459
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 1 000 1 000
CANYURT HIRDAVAT 6 141 6 141
DEMET ATLIHAN 4 000 4 000
ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2 867 2 867
APSİYON 872 872
GÜNTEKİNLER YAPI 7 207 7 207
GRAFİK 94 1 015 1 015
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3 541 3 541
NETA SİGORTA 13 341 13 341
KARDELEN HIRDAVAT 5 246 5 246
OKYANUS POMPA 2 006 2 006
OMAK ASANSÖR 41 629 31 629 10 000
ORMAN MOTOR 13 620 10 620 3 000
ORTAK İŞ YAPI İNŞ. 1 000 1 000
ÖYKÜ GIDA MADDELERİ 1 416 1 416
MALİ MÜŞAVİR SERKAN ARSLAN 3 076 3 076
SÜPERSAN MAKİNA 2 958 2 958
ÜRETİM ALTYAPI 2 857 2 857
ZEYREK İLAÇLAMA 1 841 1 841
PAK GRUP TEMİZLİK 792 792
TOPLAM   156 866 137 890 18 976
DEMİRBAŞTAN ÖDEMELER
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA LOGAR KAPAK Y72-80,CC20,C21,C22,C24,CK6,CK7 47 888 17 888 30 000
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK CK6 VE CK7 BLOK LİKSÜRÜN BİTKİSİ 3 000 3 000
MEKA GRUP OTOMATİK KAPI CK4 GİRİŞ KAPISI MOTORU 1 180 1 180
TOPLAM   52 068 19 068 33 000
ASANSÖRDEN ÖDEMELER
OMAK ASANSÖR Y69 BLOK ASANSÖR 118 118
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 224 224
OMAK ASANSÖR C24 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR C23 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 3 000 3 000
TOPLAM   18 900 18 900  
ÖDENMEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT C20-21-22-24, Y65-69-76-77-78-80 blokların çatı tamiri 180 463

Toplanan Ek Aidat, demirbaş, Asansör ek ödemeleri ile yukarıdaki tabloda belirtilen ödemeler yapılmıştır

Sitemizde ikamet eden kat maliki ve kiracılardan alınan aidatların ödenme hızı ile ilgili tablo aşağıda bilginize sunulmuştur. Aidatların zamanında ödenmesi yönetim kurulunun iş ve işlemleri daha hızlı yapabileceğini unutmamak gerekir.

 

2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ZORUNLU HARCAMALAR (ORTAK GİDERLER) VE FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER ve KESİLEN FATURALAR LİSTESİ EKTEKİ LİSTEDEDİR

30/09/2021 tarihi itibariyle kasa mevcudunun;

1-TEB Ostim Şube hesabında : 22.978,14 TL.

2-Pos hesabı                               : 11.016,40 TL.

3-Apsiyon hesabı                      : 512 TL.

Olduğu görülmüştür

 

Yapracık TOKİ konutları 8. Bölge Toplu Yapı mensubu 732 kat malikinin bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

 

 

Serdar SOLMAZ                                 Murat SARKIN                                          Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                       Denetim Kurulu Üyesi                            Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI İMZALIDIR

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİM KURULUNUN 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI FAALİYETLERİNİ GÖSTEREN 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU 10 (on) SAYFADAN İBARETTİR,

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

 İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 02/04/2021 – 30/06/2021

Denetleme  Tarihi: 01/07/2021-05/08/2021

Raporun yazılması süreci Denetim kurulu başkanı Ali Temel’in rahatsızlığı, hastane süreci ve ameliyat işlemleri nedeniyle gecikmiştir. Bundan kaynaklanan gecikmeden dolayı kat maliklerinden özür dileriz.

02/04/2021 tarihinde yapılan 8. Etap Site Yönetim Kurulu seçimin de  asil üyeliklere Çağrı ÜNALMAZ, Ercüment Ümit BARANSEL, Burak KADIOĞLU, yedek üyeliğe ise  Aydın UZ seçilmiştir. Daha sonra Yönetim Kurulunun kendi arasında yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığına Çağrı ÜNALMAZ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Ercüment Ümit BARANSEL Başkan yardımcılığına, Muhasip Üyeliğe Burak KADIOĞLU seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine Ali TEMEL, Murat SARKIN, Ömer Faruk ÖZTÜRK  Yedek Üyeliğe de Serdar SOLMAZ seçilmişlerdir

YASAL DAYANAK;             

 • Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 • Kat Mülkiyeti Kanunu,

KAPSAM;

Denetim kurulunun 02/04/2021 – 01/01/2021/ tarihlerini kapsayan raporu ;

 • 02/04/2021 tarihinde yapılan seçimle oluşan yönetim kurulunun 02/04/2021–30/06/2021 tarihleri arasındaki idari ve mali yönlerden denetimini,
 • 28/12/2016 tarihinde seçilen (eski) Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin 02/04/2021 tarihinde yapılan yeni Yönetimin seçildiği Genel Kurula katılmamaları, seçimin yapıldığı Y/64 Blok toplantı salonunda hazır bulunmamaları, mevcut yönetim kurulunun seçim takvimini planlama ve uygulama çalışmalarını yürütmeleri ve seçimin planlanıp seçimin yapılması ve sonuçlanıncaya kadar takip etme ve hazır bulunma geleneğine uymamaları, oluşan divan kuruluna ve temsilciler kuruluna site yönetiminin devir işlemini ve hesapların ibrası işlemlerini gerçekleştirmediklerinden dolayı 28/12/2016-02/04/2021 tarihleri arasında görev yapan yönetim kurullarının çalışmalarının ve yine bu tarihler arasında görev yapan denetim kurullarının raporlarının incelenip değerlendirilmesini kapsamaktadır.

       A-İDARİ YÖNDEN İNCELEME

 • 02/04/2021 tarihinde göreve gelen yeni yönetim kurulu 26 blok temsilcisinden 25 blok temsilcisinin katılımıyla ve oy çokluğu ile seçilmiş ve göreve başlamıştır. Seçim sonrasında yönetim kurulu (önceki yönetim ve denetim kurullarının toplantıya katılmamaları nedeniyle) site yönetimine gitmişler ve görevli personelden (Yönetim ofis anahtarı olan) birine site yönetimine girmişler, mevcut durumu kamera kayıtları ile birlikte tutanak altına almışlardır. Bu işlem her ne kadar etik olmasa da (yönetim planı madde-28‘e göre) eski yönetim kurulunun görev yenisi seçilince biter. Eski yönetim temsilciler kurulu toplantısında hazır bulunmadıkları gibi hesapları da ibra etmemişlerdir. Bu nedenle yeni yönetimin durum tespiti yapması bakımından yaptığı işlem yerinde değerlendirilmiştir.
 • Sitemizde 1 müdür, 1 ön muhasebe memuru, 1 teknik elemen, 1 halkla ilişkiler görevlisi ve 9 bina görevlisi olarak 13 personel çalışmaktaydı. Site yönetiminde müdür olarak görev yapan Necla ERSOY maiyetinde çalışan personele baskı yapmak, hakaret etmek, kat maliklerine karşı olumsuz tavırları ve bunların tespit edilmesi nedeni ile iş sözleşmesi fesih edilmiştir. Teknik Eleman olarak çalışan Ahmet ÇATKILI hizmet alım yöntemi ile sitemizde görev yapmakta iken sözleşme süresi dolduğu için sözleşmesi feshedilmiştir.
 • Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür.
 • Halkla ilişkiler görevlisi Metin ÖZMEN’e elektrik, tesisat alanlarında tecrübe ve bilgisi olması nedeni ile teknik hizmeti daha iyi verebilmesi için Şampiyon Mesleki Eğitim Kursundan belgesi alınmıştır. Kurs bedeli de site yönetimi bütçesinden 1.400 TL iki taksitte ödenmiştir. Yönetimin aldığı bu karar teknik eleman açığının kapatılması açısından yerindedir.
 • Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
 • Aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ile ilgili temsilciler kurulundan yetki alınarak Temmuz 2021 ayında yasal (icra) uygulama başlatma yetkisi alınmış ve aidat ve yakıt bedellerini zamanında ödemeyenler hakkında icra işlemi başlatılmıştır.
 • Önceki yönetim döneminde sitemizde bulunan 26 Bloğun çatılarının tamir bakım ve onarımı kulelerin yalıtım sorunlarının giderilmesi ve yine 26 bloğun kapıcı dairelerinin bakım onarım ve tamir işlerinin verildiği TURAY İnşaatın hali hazırda işi devam eden çatı ile ilgili sözleşmesi tek taraflı feshedilmiş hem çatı ve hem de kapıcı daireleri ile yaptığı işlerin tespiti için avukat aracılığıyla tespit davası açılmıştır. Daha önce duyurulan blok giriş kapılarına Yönetim Kurulu tarafından asılan listede TURAY İnşaat firmasına ait borç bakiyesi mali yönden değerlendirme bölümünde açıklanacaktır,
 • Önceki yönetim döneminde sitedeki blok asansörlerinin bakım ve onarım işleri için OMAK Asansör firması ile anlaşması seçimin yapıldığı ayda (Mart-2021) sözleşme süresi dolduğundan yenilenmemiş ve Başaran Asansör firması ile sözleşme yapılmış ve usulüne uygun şartname hazırlanarak karşılıklı imzalanmıştır.
 • Ancak şartnamede Yüklenici firmanın bir yetkili elemanının site bünyesinde kiralayacağı kapıcı dairesinde ikametinin sağlanarak acil durumlarda hemen müdahalenin sağlanacağı hükmü bulunmasına rağmen bu hüküm yerine getirilmemiştir. Yüklenici firmanın yetkili elemanının site içinde bir kapıcı dairesine kiralama yöntemi ile yerleştirilmesi önemle tavsiye edilir.
 • Önceki yönetim zamanında site yönetiminde çalışan personelin kıdem tazminatlarının toplanıp bir hesapta tutulduğu ile ilgili herhangi bir belgeye ulaşılamadığından (muhasebe biriminden alınan bilgiye göre) bu meblağın başka kalemlere harcanmıştır. Yeniden kıdem tazminatlarının toplanarak ayrı bir hesapta toplanılması, gerektiğinde uzun vade de kar getirecek şekilde değerlendirilmesi önemle tavsiye edilir.
 • Mali müşavir ile anlaşma yapılmış, mevcut avukat ile sözleşme fesih edilerek başka bir avukat ile sözleşme yapılmıştır.
 • Sözleşme yapılan avukattan istenilen verimliliğin alınamadığı gözlenmiş olup yönetim kurulunun danışmanlık hizmetini gereği gibi yerine getirebilecek bir avukat ile anlaşma yapması tavsiye edilir.

     B-MALİ YÖNDEN İNCELEME:

 • Devir alınan borç listesi ve yeni Yönetimin göreve başladığı 02/04/2021 tarihi itibariyle borç listesi aşağıdaki tabloda görülmektedir.
CARİ BORÇ LİSTESİ
SIRA ALACAKLI 31.03.2021    DEVİR BAKİYESİ 30.06.2021 İTİBARİ İLE
1 ARTIBEL CERTIFICATION 13.736,04 TL
2 ABAZ HARFİYAT NAKLİYYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
3 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİST. İNŞ. LTD. 9.558,50 TL 14.682,50 TL
4 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97 TL 13.229,57 TL
5 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1.500,00 TL
6 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56 TL
7 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2.140,52 TL
8 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 101.023,00 TL 2.734,58 TL
9 CANYURT HIRDAVAT 6.141,38 TL 6.141,38 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. LTD. 3.000,00 TL 3.000,00 TL
11 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
12 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40 TL 2.867,40 TL
13 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 47.888,10 TL 47.888,10 TL
14 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ VE SAN. TİC.LTD. 6.000,00 TL
15 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80 TL 1.014,80 TL
16 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL 21.687,62 TL
17 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5.246,03 TL 5.246,03 TL
18 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL
19 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 22.235,31 TL 8.894,13 TL
20 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD. 5.605,00 TL 2.006,00 TL
21 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 224,20 TL 342,20 TL
22 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 3.000,00 TL 18.557,12 TL
23 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 36.567,20 TL 41.629,40 TL
24 ORMAN MOTOR 13.620,00 TL 15.620,10 TL
25 ORTAK İŞ YAPI İNŞ.MEK.TAAH.MÜH VE DAN.DIŞ TİC.LTD. 1.000,00 TL 1.000,00 TL
26 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1.416,00 TL 1.416,00 TL
27 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. 791,55 TL
28 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL
29 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
30 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
31 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD. 2.856,86 TL 3.299,36 TL
32 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1.840,80 TL 1.840,80 TL
TOPLAM 468.393,26 TL 423.976,12 TL

 

2021 YILI 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ
  NİSAN MAYIS HAZİRAN
Aidat Tahsilatı – AİDAT 122.505,64 TL 112.603,66 TL 113.905,93 TL
Aidat Tahsilatı – İCRA 771,99 TL
Aidat Tahsilatı – AVANS 57,33 TL 170,26 TL
Aidat Tahsilatı – GECİKME 231,28 TL 3.339,85 TL 50,83 TL
Aidat Tahsilatı – Kategorisiz 436,00 TL
Aidat Tahsilatı – YAKIT 266.719,99 TL 156.283,45 TL 81.607,25 TL
Gecikme tazminatı tahsilatı 2.837,69 TL 3.339,85 TL 3.757,97 TL
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ 5.280,00 TL 10.230,00 TL 6.615,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 3.653,24 TL 2.354,53 TL 944,24 TL
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 6.683,03 TL 2.559,49 TL 1.830,00 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 903,00 TL 2.530,00 TL 880,00 TL
AİDAT İADESİ -4.200,00 TL -436,00 TL
TOPLAM 404.671,20 TL 293.240,83 TL 210.533,47 TL

30/06/2021 tarihi itibariyle kasa mevcudu;

 • TEB Ostim Şube hesabında :  ………………………………..39.497,31 TL.
 • Pos hesabı                               :…………………………………. 1.294,64 TL.
 • Apsiyon hesabı                       : …………………………………    512,00 TL.

Olduğu görülmüştür.

2021 YILI 31.03.2021-30.06.2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ZORUNLU HARCAMALAR (ORTAK GİDERLER)  VE FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER ve KESİLEN FATURALAR LİSTESİ EKTEKİ LİSTEDE GÖRÜLMÜŞTÜR

 

2021 YILI 01/04/2021-30/06/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
İŞLEM TARİHİ TUTAR
30.6.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 5.795,39 TL
22.6.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 2.020,00 TL
22.6.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 3.687,50 TL
22.6.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
22.6.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5.124,00 TL
17.6.2021 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
15.6.2021 SERKAN ARSLAN MALİ MÜŞAVİR 3.075,99 TL
15.6.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.541,48 TL
15.6.2021 DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ 286,27 TL
15.6.2021 AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 1.000,00 TL
9.6.2021 ÇİM BİÇME MAKİNESİ BENZİN ALIMI 516,00 TL
9.6.2021 GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 4.320,00 TL
8.6.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
3.6.2021 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 488,00 TL
31.5.2021 ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 500,00 TL
29.5.2021 ÇİM BİÇME MAKİNESİ BENZİN ALIMI 324,00 TL
20.5.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
20.5.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 329,30 TL
17.5.2021 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 1.180,00 TL
10.5.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
8.5.2021 KARTAL PEN – SEZGİN BARIŞ GÜLAY 350,00 TL
7.5.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 660,00 TL
7.5.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1.840,80 TL
7.5.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00 TL
29.4.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL
20.4.2021 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
12.4.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 872,40 TL
8.4.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06 TL
2.4.2021 SİTE KULLANIMI İÇİN MALZEME ALIMI 24,00 TL
2.4.2021 SİTE KULLANIMI İÇİN MALZEME ALIMI 100,00 TL
1.4.2021 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5.605,00 TL
30.6.2021 KAT MALİKİ İCRA VEKALET ÜCRETİ VE DİĞER GİDERLER 725,00 TL
5.5.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 225,95 TL
20.4.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 246,86 TL
14.4.2021 İCRA DOSYASI CEZAEVİ HARCI 55,54 TL
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 111.593,96 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 1.961,30 TL
SGK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 46.586,74 TL
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 110,25 TL
İNTERNET FATURASI 374,25 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 57,20 TL
CEP TELEFONU FATURASI 754,75 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 488,00 TL
  BAŞKENT DOĞALGAZ 553.770,83 TL
  ELEKTRİK FATURASI 100.148,99 TL
  SU FATURASI 37729,42 TL
  TOPLAM 923.000,50 TL

Bütün bu hesapların değerlendirilmesi sonucunda Yönetim Kurulu aidatlardan kalan miktarlar ile çalışmalarını sürdürmektedir.

C- ÖNCEKİ YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMALARI VE DENETİM KURULUNUN DENETİM FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ;

Yapracık Toki konutları 8. Bölge Toplu Yapı Yönetimi 2021 mart ayı seçim takvimini hazırlayan Yönetim Kurulu 14 Mart 2021 tarihi ve sonraki haftada yapılan blok temsilciler kurulu ve 02/04/2021 tarihinde yapılan Temsilciler kurulu seçimine katılmamışlardır. Seçim planlanmasından sonuçlanmasına kadar bu iş ve işlemlerin yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğunu bilmeleri gerekirdi. Temsilciler kurulu toplantısına katılarak divan oluşumu, hesapların ibrası ve seçimin yapılmasın bizzat takip edip sonuçlandırmaları gerekir di. Yeni yönetim kurulu seçiminden önce ayda iki kere toplanmadan temsilciler kurulunda hesap ibrası yapmışlardır.

 • 07/03/2021 tarihinde 32 nolu karar,
 • 13/03/2021 tarihinde 33 nolu karar. İle iki defa ibra işlemi gerçekleştirmişlerdir.

Yönetim planı gereğince hesap ibra işlemleri genel kurulda her yıl haziran ayında yapılması gerekmektedir. Yapılan incelemede;

 • Denetim kurulunun 2019 ve 2020 ile 2021 yılının ilk üç aylık hesaplarında gelir gider farklarının birbirine uymadığı karışıklık olduğu,
 • Rögar Kapaklarının yenilenmesi işinde şartname ve sözleşme belgelerinin olmadığı, sadece bir fotoğraf teklif ile işin yükleniciye verildiği, değişimi yapılan kapak bedelinden kalan 47.888,10 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,
 • Blokların çatı ve kulelerinin tamirat, tadilat ve onarımlarında da usulüne uygun şartname hazırlanmadığı, yapılan işler ile yüklenici firma ile 400.000,00 TL (KDV hariç) anlaşma yapıldığı ve bu anlaşma kapsamında yapıldığı iddia edilen 10 bloğun bedeli olarak 191.213,10 TL fatura kesildiği ve yapılan 10 bloğun çatısında da iddia edilen işlerin yapılmadığı görülerek tespit davası açılmıştır. Bu davanın sonucuna göre yönetimin hareket edeceği,
 • Kapıcı dairelerinin bakım ve onarım işlerinde de yine aynı şekilde şartnamenin usulüne uygun olmadığı,
 • Sayaç okuma firmasına (ASİS Enerji firması) 3 aylık ödeme bedeli olan 7.686,97 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,
 • Asansör bakım firmasına (OMAK Asansör) aylık bakım ve parça değişimi bedeli olan 39.791.40 TL’nin ödenmeyerek yeni yönetime borç olarak bırakıldığı,,
 • 26/06/2020 tarih ve 909171 dosya no ile CK5, CK7, Y66, Y70, Y80 blokların kulelerinde su sızıntısı için sigortadan gelen  07/07/2020 tarih 00001662 SYS valör ile TEB bankasına yatan 48.000 TL’nin kulelerin yalıtımı su sızdırması için kullanılmadığı (Y70 bunlardan biri)

 

Yukarıda yapılan açıklamalar ve sayılan maddelerde bahsedilen gerekçelerden dolayı açılmış olan çatı ve kulelerin yapımı işleri ile ilgili tespit davası, hesapların incelenmesi ile ilgili yeminli mali müşavirden gelecek dosyalar birleştirilerek önceki yönetim kurulu ve denetim kurulu (Yönetim kurulunun yukarıdaki açıklanan ihale yoluyla yapılan işlerin ne yapıldığı nasıl yapıldığı ile ilgili yerinde bir denetim yapmadığının anlaşıldığı)  hakkında görev yaptıkları süreleri kapsamak üzere kat maliklerinin mağdur edildiği haklarının korunmadığı (kat mülkiyeti kanununun ilgili maddeleri) düşüncesi hasıl olduğundan haklarında hukuki işlemin başlatılması sorumluluğunun yönetim kurulunda olduğunu önemle bildiririz.

                Yapracık Toki konutları 8. Bölge Toplu Yapı mensubu 732 kat malikinin bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

 

 

Ömer Faruk ÖZTÜRK                                    Murat SARKIN                                  Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                                   Denetim Kurulu Üyesi                     Denetim Kurulu Üyesi

 

 

 

                                                                          ASLI  İMZALIDIR

2021 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/10/2020-31/12/2020

Raporun düzenleme tarihi                         :30/01/2021

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon  :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü         :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler     :  0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :  0 (505) 055 76 55

 5- Adres: TOKİ Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00 TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2020-31/12/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN     27.040,13 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT, YAKIT, GECİKME BEDELİ  1.258.663,25 TL
3 TOPLAM GELİR 1.285.703,38 TL
4 TOPLAM GİDER 1.225.931,01 TL
5 KASA MEVCUDU      59.772,37 TL
6 POS HESABINDAKİ NAKİT        3.386,05 TL
7 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

   0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU          64.464205,36 TL

 2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI

 

(Bu miktar 732 daire üzerinden hesaplanmıştır. Görevli dairelerinin her zaman kirada olacağının garantisi olmadığı için buraya dahil edilmemiştir. Görevli dairelerinden ilgili dönem içinde dolu olanların ve kira/aidat gelirleri yukarıdaki çizelgedeki Toplam Gelirler içerisinde yer almaktadır.

347.526,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1  İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI   66.391,27 TL
2 YAKIT ALACAĞI 66.807,93 TL
3 AİDAT ALACAĞI 34.235,34 TL
    168.408,65 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERI

DEVIR 209;81 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 5.450,00 TL
GELİR TOPLAMI 5.659,81 TL
GİDER TOPLAMI 4.353,90 TL
KALAN BAKİYE 1.305,91 TL
KASA 1.305,91 TL

FIRMALARA BORÇLARIMIZ

TOPLAM

185.250,55 TL
36 AY VADEYE YAYILAN ÇATI BORCUNUN FIRMA TARAFINDAN ŞİMDİYE KADAR YAPILAN KISMININ FATURALANDIRILAN BEDE180,463,10 TL (BU BORCUN TAMAMI TEK SEFERDE ÖDENMEYECEKTIR. ÖDEME YAPILDIKÇA BU ÇİZELGEDEKİ KTAR AZALACAKTIR. 180.463,10 Tl


GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER
                                

                                                           (31.03.2021 İTİBARİYLE)

Y-65 300 TL, Y-66 300 TL. Y-67 300 TL, Y-70 330 TL, Y-72 300 TL, Y-73 300 TL, Y79 350 TL (NİSAN 2021 ayında oturmaya başlanacaktır.),C-20 300 TL, C-21 300 TL, C-23 300 TL,  CK-7  400 TL,C-21 300 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

(RAPOR TARİHİNDE SÖZLEŞME SONA ERMİŞ OLUP YENİ SEÇİLEN YÖNETİM TARAFINDAN ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİNİN YENİLENECEĞİ DÜŞÜNÜLMEKTEDİR.)

2- 24 adet binanın su alan çatıların yalıtımının yapılması, tüm kırık kiremitlerin değiştirilmesi, ilk üç sıra kiremitlerin çivilenerek kaymasının önlenmesi, eksik ve yırtık olan membranların değiştirilmesi, tüm baca ve kule diplerinin fileli sıva ile sıvanarak baskı çıtalarının yapılması, çatı derelerinin kenarındaki eksik kiremitlerin ve membranların tamamlanması, tüm mahya üzerlerinin tamir edilmesi ve kırık mahyaların değiştirilmesi, havalandırma borularının izolasyonu, bütün işlemler bittikten sonra kule tamiratının yapılarak boyanması işini kapsayan 472.000 TL ( Dört yüz yetmiş iki bin) (KDV DAHİL) sözleşme TURAY INŞAAT firması ile imzalanmıştır. Ödeme 36 (otuz altı) ay vadede yapılacaktır.

(BU SÖZLEŞMENIN İŞ BİTİM TARİHİ 15 HAZİRAN 2021’DİR. SÖZLEŞMENİN 36 (OTUZ ALTI) AY VADEDE ÖDENECEK ŞEKİLDE YAPILMASININ ANA NEDENLERİ;

 1. SİTENİN SON İŞLETME / AIDAT BÜTÇESI 01 HAZIRAN 2019-31 MAYIS 2020 OLARAK YAPILMIŞ OLUP, 23 AYDIR AYNI AİDAT MİKTARLARIYLA GİDERLER KARŞILANMAKTADIR. YAPILAMAYAN YILLIK AİDAT ARTIŞI NEDENİYLE 11 (ON BİR) AYLIK GELİR KAYBI MEVCUTTUR. BUNA RAGMEN KAT MALİKLERİNDEN GELEN YOGUN ŞİKAYETLER SEBEBİYLE ÇATILARIN TADİL EDİLMESİ İHTİYACI HASIL OLMUŞ, PANDEMI NEDENIYLE YAŞANAN EKONOMİK ZORLUKLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK BU MİKTARIN KAT MALİKLERİNDEN DAHA KISA VADEDE TAHSİLİ YERİNE UZUN VADEDE ÖDENMESİ SEÇENEĞİNDE KARAR KILINMIŞTIR.
 2. AYRICA; PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENEN GENEL KURULLARIN YAPILABİLECEĞİ TARİH OLAN 01 MART 2021 TARİHİNİ TAKİBEN 06 MART 2021 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YENİ DÖNEM İŞLETME BÜTÇESİ TEMSİLCİLER KURULUNA ARZ EDİLMİŞ (2021 YILI ASGARI ÜCRETİNE YAPILAN %21,56 ZAM VE ORTAK ALAN GİDERLERİ ARTIŞI DA DİKKATE ALINARAK) OLUP SÖZ KONUSU İŞLETME PROJESİ VE AİDAT ARTIŞI TEMSİLCİLER KURULU TARAFINDAN KABUL GÖRMEMİŞ SİTENİN PANDEMİ NEDENİYLE YAPILAMAYAN SEÇİMLERİNİN YAPILMASI KARARI ALINMASI NEDENİYLE İŞLETME PROJESİNİN YENİ SEÇİLECEK YÖNETİM KURULUNA BIRAKILMASININ DAHA ETİK OLACAGI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR.
 3. SÖZ KONUSU SÖZLEŞME BAZI KAT MALİKLERİ TARAFINDAN ELEŞTİRİLMİŞ, BİR KAT MALİKİNİN TANIDIK USTA TAVSİYESİ VERMESİ ÜZERİNE DENETİM KURULU TARAFINDAN SÖZ KONUSU ŞAHIS TELEFONLA ARANMIŞ SÖZLEŞMENİN TÜM ŞARTLARI ANLATILMIŞ, KENDİSİNİN “ÇATIDAN HURDA ÇİNKO ÇIKARSA BANA VERİR MİSİNİZ?” SÖZÜNE KARŞILIK “HURDA ÇİNKONUN SÖZ KONUSU OLMADIĞI” ANLATILMIŞ BUNUN ÜZERİNE İLGİLİ ŞAHIS “BU ŞARTLARIN İLGİLİ KAT MALİKİ TARAFINDAN KENDİSİNE BU KADAR AYRINTILI OLARAK ANLATILMADIGINI BEYAN EDEREK “BEN BU ŞARTLARDA ZATEN YAPAMAZDIM, İŞİ GAYET UYGUN FİYAT VE ÖDEME / GARANTİ KOŞULLARINDA VERMİŞSİNİZ” SÖZÜ ILE GÖRÜŞME SONLANDIRILMIŞ, İLGİLİ KAT MALİKİNE DE BU DİYALOG AYNEN AKTARILMIŞTIR.

F- Yönetim Faaliyetleri:

1- Bodrum kat dairelerin onarımları için ek bütçeyle kat maliklerinden toplanmak suretiyle yaptırılmış, konunun müteahhit firmanın gizli ayıplı imalatı olduğu hususunda dava
açılmış olup sonuç takip edilmektedir.

G- SONUÇ;

 1. 13-14 ve 26-27 MART 2021 tarihlerinde site blok temsilcileri seçimleri yapılmıştı. Mevcut Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinden hiçbiri blok temsilciliğine aday olmamıştır. Yaklaşık 4 (dört) yıl görev yapan Blok Temsilcileri, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri bu süre zarfında hiçbir ad altında ücret almadığı gibi kendilerine herhangi bir aidat / yakıt muafiyeti de sağlanmamıştır. Görev süresi zarfında yapılan faaliyetler tüm kat maliklerinin malumlarıdır. .
 • Sitenin eski Diafon sistemi IP tabanlı görüntülü Diafon sistemiyle yenilenmiştir.
 • Emlak Yönetim dönemindeki Asansör Bakım Firmasıyla olan sözleşme feshedilmiş, yeni firmayla yapılan sözleşmeyle onarım ücretlerinde ciddi tasarruf sağlanmıştır.
 • Emlak Yönetim dönemindeki Kombi bakım sözleşmesi bitince yenilenmemiş, bu hizmet ve tüm bakım onarım hizmetleri siteye istihdam edilen Teknik Personel vasıtasıyla yapılmaya başlanmış ve ciddi tasarruf sağlanmıştır.
 • Ortak Alanlar sigorta ettirilmiş, poliçe kapsamındaki arıza ve onarım işlemleri ücretsiz olarak sigorta şirketine yaptırılmıştır.
 • Müteahhit firmaya dava açılmak suretiyle 354.000 TL siteye gelir sağlanmış, bu gelirin. harcandığı kalemler fatura suretleriyle birlikte dosya halinde yeni yönetime teslim edilmiştir.
 • Görevli dairelerinin onarımı yapılmış rapor tarihinde 11 (on bir) daire kiraya verilmiştir. Bu dairelerden kira ve aidat geliri elde edilmekte olup boş durumdayken site tarafından ödenen asgari ısınma bedeli ödenmesi durumu ortadan kalkmıştır.
 • Blok etraflarındaki logar bağlantılarından hatalı olanlar onarılmış, blok etrafına görevliler marifetiyle merdivenler dahil beton atılmış eksik kalan blokları bu bahar/yaz dönemine bırakılmıştır.
 • Sığınakların elden geçirilmesi için malzeme alınmış görevliler marifetiyle yapılacaktır.
 • Tüm blokların ana girişleri ve tüm ara kat koridorları boyanmış, ana girişlere asma tavan ve LED aydınlatma yapılmış, ilan panosu takılmış, posta kutuları revize edilerek sağlam hale getirilmiştir.
 • Tüm Blokların ara kat pencereleri, ana giriş kapı ve kapı menteşeleri, sigorta pano kilitleri, çatı içerisindeki asansör kilitleri elden geçirilmiştir.
 • 2017 yılında tüm peyzaj alanına sulama sistemi döşenmiş yaklaşık 10.000 fidan dikimi yapılmıştır.
 • Çatı olukları iki kez elden geçirilmiş, bina içindeki koku problemi için havalandırmalar açılmış, tüm bloklara rüzgar gülü takılmıştır.
 • C ve CK Blokların güneş enerji sistemlerinin antifriz sistemi elden geçirilmiştir.
 • CK-6 ve CK-7 Blok Asansör kulelerinin tabanlarına yalıtım yaptırılmıştır.
 • Çevre duvarı yapılması durumunda maliyeti düşürmek amacıyla Örnek Lüküstrüm bitkisi ekimi yapılmıştır.
 • Dönem içinde eski asansör firmasından 26 (yirmi altı) adet duvar saati ücretsiz olarak temin edilmiş ve blok girişlerine asılmıştır.
 • Sayaç okuma firmasının hediye olarak yönetim ofisine getirdiği Kahve Makinası “Teşekkür” edilerek İADE edilmiştir.
 • Eski sayaç okuma firmasından 10 (On) adet eski tip Kalorimetre ücretsiz olarak temin edilmiş, dönem içinde arıza yapan görevli dairelerine tutanakla montajı yapılmıştır.
 • TEB Bankasından alınan 10.000 (On Bin) TL. promosyonun tamamı personele dağıtılmıştır.
 • Dönem içinde resmi tatil günlerinde çalışan görevlilere fazla mesai ödenmiş, bayram ikramiyesi verilmiş ayrıca başarılı görülen personel bütçe imkanları ölçüsünde ödüllendirilmiştir.
 1. Yaklaşık 4 (Dört) yıl görev yapan kurulların elbette imkanlar ölçüsünde yaptığı ve yapamadığı işler olmuştur. Eleştiri demokratik bir haktır ancak görev süresi sona eren kurullar hakkında iftira boyutuna varan söylemler hakkında da ilgililerin hukuki haklarının saklı olduğu bilinmelidir.
 2. Site Yönetiminin 2020 yılı faaliyetleri Temsilciler Kurulunun 13 MART 2021 tarihli toplantısında IBRA edilmiş ve Yönetim Kurulu Karar Defterine işlenmiştir. Pandemi nedeniyle yasaklanan tüm genel kurul faaliyetleri nedeniyle site seçimleri ile dönem sonu bütçesi eş zamanlı olarak yapılamadığından bu raporun dönemi olan 01 OCAK 2021-31 MART 2021 dönemi faaliyetlerinin de IBRA edilmesi uygundur.

 

ASLI İMZALIDIR.

 

ÖMER YILDIZ                                            BÜNYAMİN PULAT                                             NURİ SAYINER

2020 YILI 4. ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/10/2020-31/12/2020

Raporun düzenleme tarihi                           :30/01/2021

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon  :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü         :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe           :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: TOKİ Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00 TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2020-31/12/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN     91.471,78 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ  956.888,56 TL
3 TOPLAM GELİR 1.048.360,34 TL
4 TOPLAM GİDER 1.021.320,21 TL
5 KASA MEVCUDU      27.040,13 TL
6 POS HESABINDAKİ NAKİT        3.165,23 TL
7 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

   0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU          30.205,36 TL

 

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI

 

(Bu miktar 732 daire üzerinden hesaplanmıştır. Görevli dairelerinin her zaman kirada olacağının garantisi olmadığı için buraya dahil edilmemiştir. Görevli dairelerinden ilgili dönem içinde dolu olanların ve kira/aidat gelirleri yukarıdaki çizelgedeki Toplam Gelirler içerisinde yer almaktadır.

347.526,00 TL

 

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

66.391,27 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR        243,27 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE     8.000,00 TL
GELİR TOPLAMI     8.243,27 TL
GİDER TOPLAMI     8.243,27 TL
KALAN BAKİYE                 0 TL
KASA                 0 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
                                                                                                         TOPLAM 246.673,85 TL

                                

                                 GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER

                                                           (31.12.2020 İTİBARİYLE)

Y-65 300 TL, Y-66 300 TL. Y-67 300 TL, C-20 300 TL, Y-73 300 TL,Y-72 300 TL,Y-79 300 TL

CK-7  400 TL,C-23   300 TL C-21 300 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

2- 24 adet binanın su alan çatıların yalıtımının yapılması, tüm kırık kiremitlerin değiştirilmesi, ilk üç sıra kiremitlerin çivilenerek kaymasının önlenmesi,eksik ve yırtık olan membranların değiştirilmesi,tüm baca ve kule diplerinin fileli sıva ile sıvanarak baskı çıtalarının yapılması,çatı derelerinin kenarındaki eksik kiremitlerin ve membranların tamamlanması,tüm mahya üzerlerinin tamir edilmesi ve kırık mahyaların değiştirilmesi,havaandırma borularının izolasyonu,bütün işlemler bittikten sonra kule tamiratının yapılarak boyanması işini kapsayan 472.000 TL ( Dört yüz yetmş iki bin) (KDV DAHİL) sözleşme TURAY İNŞAAT firması ile imzalanmıştır. Ödeme 36 (otuz altı) ay vadede yapılacaktır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Çözüm olarak bina ana girişlerine plastik engel konulmasını öneriyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Bodrum kat dairelerin onarımları için ek bütçeyle kat maliklerinden toplanmak suretiyle yaptırılmış, konunun müteahhit firmanın gizli ayıplı imalatı olduğu hususunda dava açılmış olup sonuç takip edilmektedir.

                                                                          ÖNERİLER

1- Bölgemizin bir bölümüne deneme amaçlı dikilen Lüküstrüm bitkisinin sağlıklı olarak büyüdüğü görülmüştür. Bu kapsamda; Temsilciler Kurulunda defalarca gündeme gelen çevre tel çit ve araç giriş kapılarının yapılması ile ilgili olarak 2021 Bahar veya Yaz döneminde firmalardan teklif ve ödeme planı alınması, bu teklif ve ödeme planlarının ankete dönüştürülerek tüm kat maliklerine gönderilmesi ve kararlarının imza ile alınması, çoğunluk sağlandığı takdirde maliyeti düşürmek maksadıyla bölgemizin etrafının tabanında beton olmayan tel çitlerle çevrilmesi (aradaki kalın dikey demirler betonla gömülmek şartıyla) tel çitin arka bölümüne Lüküstrüm bitkisi ekilmesi, belirlenen sınır hatlarındaki büyük ağaç diplerine de yeşil renkli LED aydınlatma yapılması halinde güvenli, yeşil ve çevreci bir görüntü oluşturacağını düşünmekteyiz.

2- Yukarıda belirtilen hususların kat maliklerine mali bir yük getireceği muhakkaktır. Ancak bölgemize yapılan her yatırımın huzur, güvenli bir yaşam ve dairelere değer katacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak; görüntülü diafon sistemi, girişlerdeki asma tavan, led aydınlatma, revize edilen posta kutuları, su kuyuları sayesinde daima yeşil olarak muhafaza edilen peyzaj alanı diğer bölgelerle kıyaslandığında örnek seviyededir.

3- YAKIT BORCUNU ÖDEMEYEN VE YASAL OLARAK SADECE İCRA TAKİBİ YAPILABİLEN KAT MALİKLERİ NEDENİYLE AİDAT BÜTÇESİNDEN YAKIT ÖDEMEK İÇİN CİDDİ MİKTARDA KAYNAK AKTARILMAKTADIR. DENETİM KURULU OLARAK BU KONU TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA DEFALARCA DİLE GETİRİLMİŞ OLUP ÇÖZÜM ANLAMINDA BİR KARARA VARILAMAMIŞTIR.YAKITINI ÖDEYENLERİN MAĞDUR OLDUĞU ÖDEMEYENLERİN UMURUNDA OLMADIĞI “ İCRADAN ALSINLAR” ZİHNİYETİ VAR OLDUĞU SÜRECE AİDATLAR SÜREKLİ ARTACAK ,AİDAT ARTIŞ KARARLARI TEPKİ NEDENİYLE TEMSİLCİLER KURULUNDAN ONAY ALAMAYACAK VE BU GİDİŞLE SİTE YASAL ZORUNLULUKLARINI BİLE ÖDEMEDE ZORLUK YAŞAYACAKTIR. RAPORLARIMIZIN WEB SİTESİNE KONMASINA RAĞMEN OKUNMADIĞI RAPORLA İLGİLİ ALINAMAYAN GERİ DÖNÜŞLERDEN ANLAŞILMAKTADIR. KAYITLARA GİRMESİ VE DENETİM KURULU OLARAK UYARI GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRMEK ADINA BU HUSUSU BELİRTMEYİ UYGUN BULDUK. TAKDİR TEMSİLCİLER KURULUNA AİT OLUP YASAL OLARAK YAPILAN  BU DURUM TESPİTİNE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKLİLİĞİ AÇIKTIR.

 

 

 

 

  G- SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

 1. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
 2. 5. Site Yönetiminin 2020 yılı faaliyetlerinin ilk Temsilciler Kurulu Toplantısında İBRA edilmesinin uygun olduğu kanaatindeyiz.

 

 

ASLI İMZALIDIR.

 

ÖMER YILDIZ                                            BÜNYAMİN PULAT                                             NURİ SAYINER

 

 

2020 YILI 3. ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU (7.8.9. AYLAR)

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 2020 3.DÖNEM DENETİM RAPORU

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/07/2020-30/09/2020

Raporun düzenleme tarihi                           :30/10/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği Genel Kurul Faaliyetleri 01 ARALIK2010 tarihine kadar ertelenmiştir.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. Olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2019 ARALIK ayından itibaren aylık KDV dahil 773,87 TL ödenmiş, maliyeti daire başına 1.06 TL. dir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon  :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü         :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe           :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: TOKİ Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00 TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/01/2020-31/03/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN    122.128,97 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ    603.641,06 TL
3 TOPLAM GELİR   725.770,03 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)   634.298,25 TL
5 KASA MEVCUDU     91.471,78 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT            243,27 TL
7 31.12.2019 İTİBARİYLE BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR

(FİRMAYA BU HESAPTAN 133,000 TL.+50.250 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.)

              0,00 TL
8 PANDEMİ NEDENİYLE SGK PRİMLERİ ERTELENMİŞ, BU MİKTAR ZAMANI GELİNCE ÖDENMEK ÜZERE VADELİ HESAPTA TUTULMAKTADIR.(636,86 TL FAİZ GELİRİ )        52.408,25 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT                0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

   0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 144.123,30 TL

 

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

 

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

53.107,85 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

             TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER ÖDEMELER  
1 MAAŞ (ANLAŞMALI BANKA TEB’DEN ALINAN 10.000 TL MAAŞ PROMOSYONU DAHİLDİR.TÜM PROMOSYON PERSONELE EŞİT OLARAK DAĞITILMIŞTIR.) 113.243,19 TL  
2 SGK PRİMİ 42.870,83 TL  
3 DAMGA VERGİSİ 0 TL  
4 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 8.477,57 TL  
GENEL TOPLAM 164.591,59 TL  
   
   
   
                     TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME

 

 
1 ENERJİSA 108,444,10 TL  
2 ASKİ 34,906,17 TL  
3 DOGALGAZ 91,051,00 TL  
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.705,99 TL  
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 7.966,43 TL  
6 İŞ AVANSI HESABINA AKTARILAN TUTAR 11,050,00 TL  
7 POS KULLANIM ÜCRETİ 86,64 TL  
8 FİRMA ÖDEMELERİ 196,295,53 TL  
9 VADELİ HESABA EFT      17.190,00 TL  
10 KİRA DEPOZİTO İADESİ           158,14 TL  
11 KAT MALİKİ TARAFINDAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ           852,66 TL  
TOPLAM 469.706,66 TL  
  AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
  DEVİR     1.637,31 TL
  ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE   11.050,00 TL
  GELİR TOPLAMI   12.687,31 TL
  GİDER TOPLAMI   12.444,04 TL
  KALAN BAKİYE        243,27 TL
  KASA        243,27 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR  

45.340,61 TL

2 AYC REKLAM 3.000,00 TL
3 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 57.750,00TL
3 ABAZ HAFRİYAT 3.847,00 TL
4 ASİS ENERJİ 9.562,00 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 3.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ.   3.430,75 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 GÜNTEKİNLER HIRDAVAT 2.000,00 TL
11 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.000,00 TL
12 ORMAN MOTOR 34.860,00 TL
13 KARDELEN HIRDAVAT 5.000,00 TL
15 ORTAK YAPI İNŞ. 7.000,00 TL
16 ZEYREK İLAÇLAMA 3.840,80 TL
17 PROAKTİF İLAÇLAMA TEMİZLİK 3.986,00 TL
18 SÜPERSAN MAKİNA 4.610,26 TL
19 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ. 5.000,00 TL
TOPLAM 198.227,42 TL

                                 GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER

                                                           (30.09.2020 İTİBARİYLE)

Y-65   300 TL,Y-67   300 TL,C-20   300 TL,Y-73   300 TL,Y-72   300 TL,Y-79   300 TL

CK-7  400 TL,C-23   300 TL C-21 300 TL

 

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Çözüm olarak bina ana girişlerine plastik engel konulmasını öneriyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

4- Bodrum kat dairelerin onarımları için ek bütçeyle kat maliklerinden toplanmak suretiyle yaptırılmış, konunun müteahhit firmanın gizli ayıplı imalatı olduğu hususunda dava açılmış olup sonuç takip edilmektedir.

                                                                          ÖNERİLER

1- Bölgemizin bir bölümüne deneme amaçlı dikilen Lüküstrüm bitkisinin sağlıklı olarak büyüdüğü görülmüştür. Bu kapsamda; Temsilciler Kurulunda defalarca gündeme gelen çevre tel çit ve araç giriş kapılarının yapılması ile ilgili olarak 2021 Bahar veya Yaz döneminde firmalardan teklif ve ödeme planı alınması, bu teklif ve ödeme planlarının ankete dönüştürülerek tüm kat maliklerine gönderilmesi ve kararlarının imza ile alınması, çoğunluk sağlandığı takdirde maliyeti düşürmek maksadıyla bölgemizin etrafının tabanında beton olmayan tel çitlerle çevrilmesi (aradaki kalın dikey demirler betonla gömülmek şartıyla) tel çitin arka bölümüne Lüküstrüm bitkisi ekilmesi, belirlenen sınır hatlarındaki büyük ağaç diplerine de yeşil renkli LED aydınlatma yapılması halinde güvenli, yeşil ve çevreci bir görüntü oluşturacağını düşünmekteyiz.

2- Yukarıda belirtilen hususların kat maliklerine mali bir yük getireceği muhakkaktır. Ancak bölgemize yapılan her yatırımın huzur, güvenli bir yaşam ve dairelere değer katacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak; görüntülü diafon sistemi, girişlerdeki asma tavan, led aydınlatma, revize edilen posta kutuları, su kuyuları sayesinde daima yeşil olarak muhafaza edilen peyzaj alanı diğer bölgelerle kıyaslandığında örnek seviyededir.

  G- SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

 1. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

ASLI İMZALIDIR.

 

ÖMER YILDIZ                                            BÜNYAMİN PULAT                                             NURİ SAYINER

 

 

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/07/2020-30/09/2020

Raporun düzenleme tarihi                           :30/10/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği Genel Kurul Faaliyetleri 01 ARALIK2010 tarihine kadar ertelenmiştir.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. Olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2019 ARALIK ayından itibaren aylık KDV dahil 773,87 TL ödenmiş, maliyeti daire başına 1.06 TL. dir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon  :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü         :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe           :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: TOKİ Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00 TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/01/2020-31/03/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır. Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN    122.128,97 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ    603.641,06 TL
3 TOPLAM GELİR   725.770,03 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)   634.298,25 TL
5 KASA MEVCUDU     91.471,78 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT            243,27 TL
7 31.12.2019 İTİBARİYLE BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR

(FİRMAYA BU HESAPTAN 133,000 TL.+50.250 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.)

              0,00 TL
8 PANDEMİ NEDENİYLE SGK PRİMLERİ ERTELENMİŞ, BU MİKTAR ZAMANI GELİNCE ÖDENMEK ÜZERE VADELİ HESAPTA TUTULMAKTADIR.(636,86 TL FAİZ GELİRİ )        52.408,25 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT                0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

   0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 144.123,30 TL

 

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

 

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

53.107,85 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

             TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER ÖDEMELER  
1 MAAŞ (ANLAŞMALI BANKA TEB’DEN ALINAN 10.000 TL MAAŞ PROMOSYONU DAHİLDİR.TÜM PROMOSYON PERSONELE EŞİT OLARAK DAĞITILMIŞTIR.) 113.243,19 TL  
2 SGK PRİMİ 42.870,83 TL  
3 DAMGA VERGİSİ 0 TL  
4 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 8.477,57 TL  
GENEL TOPLAM 164.591,59 TL  
   
   
   
                     TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME

 

 
1 ENERJİSA 108,444,10 TL  
2 ASKİ 34,906,17 TL  
3 DOGALGAZ 91,051,00 TL  
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.705,99 TL  
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 7.966,43 TL  
6 İŞ AVANSI HESABINA AKTARILAN TUTAR 11,050,00 TL  
7 POS KULLANIM ÜCRETİ 86,64 TL  
8 FİRMA ÖDEMELERİ 196,295,53 TL  
9 VADELİ HESABA EFT      17.190,00 TL  
10 KİRA DEPOZİTO İADESİ           158,14 TL  
11 KAT MALİKİ TARAFINDAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ           852,66 TL  
TOPLAM 469.706,66 TL  
  AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
  DEVİR     1.637,31 TL
  ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE   11.050,00 TL
  GELİR TOPLAMI   12.687,31 TL
  GİDER TOPLAMI   12.444,04 TL
  KALAN BAKİYE        243,27 TL
  KASA        243,27 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR  

45.340,61 TL

2 AYC REKLAM 3.000,00 TL
3 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 57.750,00TL
3 ABAZ HAFRİYAT 3.847,00 TL
4 ASİS ENERJİ 9.562,00 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 3.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ.   3.430,75 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 GÜNTEKİNLER HIRDAVAT 2.000,00 TL
11 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.000,00 TL
12 ORMAN MOTOR 34.860,00 TL
13 KARDELEN HIRDAVAT 5.000,00 TL
15 ORTAK YAPI İNŞ. 7.000,00 TL
16 ZEYREK İLAÇLAMA 3.840,80 TL
17 PROAKTİF İLAÇLAMA TEMİZLİK 3.986,00 TL
18 SÜPERSAN MAKİNA 4.610,26 TL
19 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ. 5.000,00 TL
TOPLAM 198.227,42 TL

                                 GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER

                                                           (30.09.2020 İTİBARİYLE)

Y-65   300 TL,Y-67   300 TL,C-20   300 TL,Y-73   300 TL,Y-72   300 TL,Y-79   300 TL

CK-7  400 TL,C-23   300 TL C-21 300 TL

 

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Çözüm olarak bina ana girişlerine plastik engel konulmasını öneriyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

4- Bodrum kat dairelerin onarımları için ek bütçeyle kat maliklerinden toplanmak suretiyle yaptırılmış, konunun müteahhit firmanın gizli ayıplı imalatı olduğu hususunda dava açılmış olup sonuç takip edilmektedir.

                                                                          ÖNERİLER

1- Bölgemizin bir bölümüne deneme amaçlı dikilen Lüküstrüm bitkisinin sağlıklı olarak büyüdüğü görülmüştür. Bu kapsamda; Temsilciler Kurulunda defalarca gündeme gelen çevre tel çit ve araç giriş kapılarının yapılması ile ilgili olarak 2021 Bahar veya Yaz döneminde firmalardan teklif ve ödeme planı alınması, bu teklif ve ödeme planlarının ankete dönüştürülerek tüm kat maliklerine gönderilmesi ve kararlarının imza ile alınması, çoğunluk sağlandığı takdirde maliyeti düşürmek maksadıyla bölgemizin etrafının tabanında beton olmayan tel çitlerle çevrilmesi (aradaki kalın dikey demirler betonla gömülmek şartıyla) tel çitin arka bölümüne Lüküstrüm bitkisi ekilmesi, belirlenen sınır hatlarındaki büyük ağaç diplerine de yeşil renkli LED aydınlatma yapılması halinde güvenli, yeşil ve çevreci bir görüntü oluşturacağını düşünmekteyiz.

2- Yukarıda belirtilen hususların kat maliklerine mali bir yük getireceği muhakkaktır. Ancak bölgemize yapılan her yatırımın huzur, güvenli bir yaşam ve dairelere değer katacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek olarak; görüntülü diafon sistemi, girişlerdeki asma tavan, led aydınlatma, revize edilen posta kutuları, su kuyuları sayesinde daima yeşil olarak muhafaza edilen peyzaj alanı diğer bölgelerle kıyaslandığında örnek seviyededir.

  G- SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

 1. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 

 

ASLI İMZALIDIR.

 

ÖMER YILDIZ                                            BÜNYAMİN PULAT                                             NURİ SAYINER

 

 

2020 YILI 2. DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU ( 4.5.6 AYLAR )

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme dönemi : 01/04/2020-30/06/2020

Raporun düzenleme tarihi :30/07/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği Genel Kurul Faaliyetleri 31 EKİM 2010 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre uzatılmadığı takdirde 3’üncü dönem seçim faaliyetleri 01 KASIM-30 KASIM 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2019 ARALIK ayından itibaren aylık KDV dahil 773,87 TL ödenmiş, maliyeti daire başına 1.06 TL. dir.

C- İletişim Bilgileri:

1- Yönetim Telefon : 0 (312) 553 4741

2- Site Müdürü : 0 (505) 055 76 57

3- Halkla İlişkiler : 0 (505) 055 76 56

4- Muhasebe : 0 (505) 055 76 55

5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/01/2020-31/03/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 82,434,37 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 1.927.450,13 TL
3 TOPLAM GELİR 2.009.884,50 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 1.887.755,53 TL
5 KASA MEVCUDU 122.128,97 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 1.637,31 TL
7 31.12.2019 İTİBARİYLE BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR

(FİRMAYA BU HESAPTAN 133,000 TL.+50.250 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.)

0,00 TL
8 PANDEMİ NEDENİYLE SGK PRİMLERİ ERTELENMİŞ, BU MİKTAR ZAMANI GELİNCE ÖDENMEK ÜZERE VADELİ HESAPTA TUTULMAKTADIR.(95,75 TL FAİZ GELİRİ ) 34.581,39 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil) KASA MEVCUDU 158.347,67 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C 3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y 3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK 3+1 16 173,00 TL 2.768,00 TL
CK 4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI 55.362,70 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 – Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.), Madde 25 yaptırımların uygulanmasının takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER ÖDEMELER
1 MAAŞ 74,789,40 TL
2 SGK PRİMİ 0 TL
3 DAMGA VERGİSİ 0 TL
4 MUHTASAR GELİR VERGİSİ 0 TL
GENEL TOPLAM 74.789,40 TL
TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 68,985,20 TL
2 ASKİ 47,673,75 TL
3 DOGALGAZ 410,265,50 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.062,99 TL
5 PERSONEL İCRA (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 3.434,46 TL
6 İŞ AVANSI HESABINA AKTARILAN TUTAR 11,000 TL
7 ANA HESAPLA EK AVANS HESABI HESAP HAREKETİ (FİRMA ÖDEMESİ OLMAYAN GÜNLER İÇİN HESAPTAKİ MİKTAR KISA SÜRELİ REPO YAPILMIŞ 112,97 TL REPO GELİRİ ELDE EDİLMİŞTİR.) 1.104.678,23 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 4,14 TL
10 FİRMA ÖDEMELERİ 157,732,54 TL
11 İCRA DOSYASI MASRAFI (TAHSİL EDİLİNCE İADE EDİLECEKTİR.) 3.000 TL
12 MALİ MÜŞAVİR ( 3 AYLIK) (1.708,5 TL DEFTER TASDİKİ) 3.008,5 TL
13 AVUKAT ( 3 AYLIK ) 1.300 TL
14 KİRA DEPOZİTO İADESİ 383,82 TL
15 KAT MALİKİ TARAFINDAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ 437 TL
TOPLAM 1.812.966,13 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR 97,16 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 11.000,00 TL
GELİR TOPLAMI 11.097,16 TL
GİDER TOPLAMI 9.459,85 TL
KALAN BAKİYE 1.637,31 TL
KASA 1.637,31 TL
FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR 16.318,40 TL
2 AYC REKLAM 3.000,00 TL
3 ABAZ HAFRİYAT 2.224,50 TL
4 ASİS ENERJİ 7.000,00 TL
5 ORTAK ALAN SİGORTA 14.742,96 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 5.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 2.000,00 TL
8 ATAK BOBİNAJ 3.000,00 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 GÜNTEKİNLER HIRDAVAT 4.826,88 TL
11 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5.000,00 TL
12 ORMAN MOTOR 38.400,00 TL
13 KARDELEN HIRDAVAT 7.297,84 TL
14 OKYANUS POMPA 3.000,00 TL
15 ORTAK YAPI İNŞ. 14.514,00 TL
16 ZEYREK İLAÇLAMA 3.000,00 TL
17 PROAKTİF İLAÇLAMA TEMİZLİK 3.986,00 TL
18 SÜPERSAN MAKİNA 4.610,26 TL
19 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ. 3.500,00 TL
20 SERA İNŞAAT 2.622,84 TL
TOPLAM 147.043,68 TL

GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER

(25.08.2020 İTİBARİYLE)

Y-65 :300 TL,Y-67 :300 TL,C-20: 300 TL,Y-73:300 TL,Y-72: 300 TL,Y-79 :300 TL

CK-7 :400 TL,C-23: 300 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyiz.

4- Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza nedeniyle masraf edilen 6 (Altı) adet Tekerlekli ve 2 (İki) adet Tırpan tipi toplam 8 (Sekiz) adet cim makinası yedek parça olarak kullanılmak veya hurda satışı yoluyla değerlendirilmek üzere depoya alınmıştır. Bunların yerine 9 (Dokuz) adet Tekerlekli ve 2 (İki) adet Tırpan tipi çim makinası alınmış bina görevlilerine zimmetlenmiştir. (Borçlarımız tablosundaki ORMAN MOTOR firmasına at borç bu alımla ilgilidir.)

G- SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

4. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

5- 01 TEMMUZ 2019-30 HAZİRAN 2020 BÜTÇE DÖNEMİ KESİN HESABI KAPSAMINDA ÜÇER AYLIK DENETLEME RAPORLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SİTE YÖNETİMİNİN 01 TEMMUZ 2019-30 HAZİRAN 2020 BÜTÇE DÖNEMİNİN İBRA EDİLMESİNİN UYGUN OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. İBRA KONUSUNUN İLK TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULMASINI ARZ EDERİZ.

 

ASLI İMZALIDIR.

ÖMER YILDIZ                          BÜNYAMİN PULAT                             NURİ SAYINER

 

 

2020 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU (1.2.3. AYLAR)

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI BİRİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme dönemi : 01/01/2020-31/03/2020

Raporun düzenleme tarihi :30/04/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2019 ARALIK ayından itibaren aylık KDV dahil 773,87 TL ödenmiş, maliyeti daire başına 1.06 TL. dir.

C- İletişim Bilgileri:

1- Yönetim Telefon : 0 (312) 553 4741

2- Site Müdürü : 0 (505) 055 76 57

3- Halkla İlişkiler : 0 (505) 055 76 56

4- Muhasebe : 0 (505) 055 76 55

5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/01/2020-31/03/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 34,894,08 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 1,902,687,87 TL
3 TOPLAM GELİR 1.937.581,95 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 1.855.147,58 TL
5 KASA MEVCUDU 82,434,37 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 97,16 TL
7 31.12.2019 İTİBARİYLE BİNA BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR

(FİRMAYA BU HESAPTAN 133,000 TL. ÖDEME YAPILMIŞTIR.)

0,38 TL
8 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
9 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil) KASA MEVCUDU 82.531,91 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C 3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y 3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK 3+1 16 173,00 TL 2.768,00 TL
CK 4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 51.527,16 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 79.639,77 TL
3 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI 62.458,02 TL
ALACAK TOPLAMI 193,624,95 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 – Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.), Madde 25 yaptırımların uygulanmasının takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER ÖDEMELER
1 MAAŞ 138,034,98 TL
2 SGK PRİMİ 42,190,17 TL
3 DAMGA VERGİSİ 80 TL
4 MUHTASAR GELİR VERGİSİ 5,139,25 TL
GENEL TOPLAM 185.444,40 TL
TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 98,607,90 TL
2 ASKİ 39,782,90 TL
3 DOGALGAZ 821,755,00 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 913,80 TL
5 PERSONEL İCRA (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 3.153,24 TL
6 İŞ AVANSI HESABINA AKTARILAN TUTAR 4,000 TL
7 ANA HESAPLA EK AVANS HESABI HESAP HAREKETİ (FİRMA ÖDEMESİ OLMAYAN GÜNLER İÇİN HESAPTAKİ MİKTAR KISA SÜRELİ REPO YAPILMIŞ TOPLAM 42 REPO İŞLEMİ SONUCUNDA 824,44 TL REPO GELİRİ ELDE EDİLMİŞTİR.) 515,210,94 TL
8 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) 11,057,22 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 351,48 TL
10 FİRMA ÖDEMELERİ 170,599,25 TL
11 İCRA DOSYASI MASRAFI (TAHSİL EDİLİNCE İADE EDİLECEKTİR.) 1.316,90 TL
12 MALİ MÜŞAVİR ( 3 AYLIK) 1.200 TL
13 AVUKAT ( 3 AYLIK ) 1.200 TL
14 C-21 GÖREVLİ DAİRESİNİN KİRAYA VERİLMESİ İÇİN DASK 118,25 TL
15 KAT MALİKİ TARAFINDAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ 436,30 TL
TOPLAM 1.669.703,18 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR 688,05 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 4.000,00 TL
GELİR TOPLAMI 4.688,05 TL
GİDER TOPLAMI 4.590,89 TL
KALAN BAKİYE 97,16 TL
KASA 97,16 TL
FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR 24.000,00 TL
2 BİLİCİ PLASTİK ALİMİNYUM YAPI TİC. 2.500,00TL
3 ABAZ HAFRİYAT 2.124,00 TL
4 ASİS ENERJİ 12.604,38 TL
5 ORTAK ALAN SİGORTA 14.742,96 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 10.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.849,60 TL
8 ATAK BOBİNAJ 1.534,00 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 1.000,00 TL
11 BAYRAKTAR MOBİLYA 2.000,00 TL
12 ORMAN MOTOR 3.000,00 TL
13 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA 20.000,00 TL
14 ÖZOĞLU GRAFİK 1.197,80 TL
15 MALİ MÜŞAVİR VE AVUKATLIK HİZMETİ (400 TL+400 TL.) 800,00 TL
16 OKHAN ELEKTRİK 5.000,00 TL
17 ZEYREK İLAÇLAMA 1.000,00 TL
18 DEFTER TASDİK (MALİ MÜŞAVİR) 1.708,50 TL
TOPLAM 108.061,24 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyiz.

G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

4. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

ASLI İMZALIDIR.

ÖMER YILDIZ BÜNYAMİN PULAT NURİ SAYINER

 

 

 

2019 4.Dönem Denetim Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme dönemi : 01/10/2019-31/12/2019

Raporun düzenleme tarihi : 30/01/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

1- Yönetim Telefon : 0 (312) 553 4741

2- Site Müdürü : 0 (505) 055 76 57

3- Halkla İlişkiler : 0 (505) 055 76 56

4- Muhasebe : 0 (505) 055 76 55

5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2019 – 31/12/2019 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL, SİNCAN/ANKARA ve TEB OSTİM/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı üzerinden yürütülmektedir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB OSTİM ŞB. ,Sincan HALKBANK ve Halkalı HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 111,971,80 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 799,880,80 TL
3 TOPLAM GELİR 911,852,60 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 876,958,52 TL
5 KASA MEVCUDU 111,969,87 TL
7 KASA MEVCUDU 34,894,08 TL
8 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 688,05 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
10 31.12.2019 İTİBARİYLE BİNA BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR 1.525,00 TL
11 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

134.383,76 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KASA MEVCUDU ( 7+8+10+11) 171,490,89 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C 3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y 3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK 3+1 16 173,00 TL 2.768,00 TL
CK 4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 46.449,96 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 133.974,51 TL
3 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI 59.864,37 TL
ALACAK TOPLAMI 240,288,77 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 – Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.), Madde 25 yaptırımların uygulanmasının takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE YASAL

ÖDEMELER (25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞTIR.)

1 MAAŞ 97.125,99 TL
2 SGK PRİMİ 36.931,85 TL
3 DAMGA VERGİSİ 583,49 TL
4 MUHTASAR GELİR VERGİSİ 8.738,94 TL
TOPLAM 143.380,27 TL
SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN DİĞER HAVALE, EFT VE ÖDEME

(25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞTIR.)

1 ENERJİSA 83.791,27 TL
2 ASKİ 37.425,29 TL
3 DOGALGAZ 307.098,00 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.399,99 TL
5 PERSONEL İCRA (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.919,78 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 3.739,33 TL
7 ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÜCRETİ 3.477,00 TL
8 31.12.2019 İTİBARİYLE BİNA BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESABA VİRMAN YAPILAN MİKTAR (2.SAYFADA SİTE TOPLAM GELİRLERİ İÇERİSİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.) 1.525,00 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 283.50 TL
10 FİRMA ÖDEMELERİ 272.760,43 TL
11 SİNCAN,HALKALI VE TEB HESAPLAR ARASI VİRMAN (25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞ, ANA HESAP OLARAK SADECE TEB OSTİM ŞB.HESABI KULLANILMAKTADIR.) 19.158,66 TL
TOPLAM 733.578,25 TL
SİNCAN HALKBANK AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ/SİNCAN HESABI KAPANIŞ VE TEB HESABI AÇILIŞ
DEVİR 190,60 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 3.739,33 TL
GELİR TOPLAMI 3.929,93 TL
HARCAMA TOPLAMI 3.929,93 TL
SİNCAN HALKBANK HESABI KALAN (HESAP KAPANMIŞTIR) 0 TL.
HURDA MALZEME SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN TAMAMININ BU HESABA YATIRILMASI İLE TEB ANA HESABA BAĞLI YENİ AVANS HESABI AÇILIŞI 4.350,00 TL
HARCAMA TOPLAMI 3.661,95 TL
KASA 688,05 TL
FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR 29.676,00 TL
2 BİLİCİ PLASTİK ALİMİNYUM YAPI TİC. 9.676,00TL
3 ABAZ HAFRİYAT 2.643,20 TL
4 SERA İNŞAAT 2.000,00 TL
5 ORTAK ALAN SİGORTA (TAKSİT ÖDEMESİ BAŞLAYACAKTIR) 25.800,18 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 20.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.849,60 TL
8 GÜNTEKİNLER TİC. 1.000,00 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 1.000,00 TL
11 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 1.500,00 TL
12 ORMAN MOTOR 3.000,00 TL
13 İÇ ANADOLU TEMİZLİK MLZ.TİC. 7.033,72 TL
14 IŞIL TUZ TİC. 1.062,00 TL
15 MALİ MÜŞAVİR VE AVUKATLIK HİZMETİ (400 TL+400 TL.) 800,00 TL
TOPLAM 110.040,70 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2019-31.03.2020 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.602,00 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı, sığınakların ise boşaltılma işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyiz.

G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

ASLI İMZALIDIR

ÖMER YILDIZ  BÜNYAMİN PULAT  NURİ SAYINER

 

2019 3. Üç Aylık Denetleme Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetleme Raporu

Denetleme  dönemi                                     : 01/07/2019-30/09/2019

Raporun düzenleme tarihi                           :30/10/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/07/2019 – 30/09/2019 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

 1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL, SİNCAN/ANKARA ve TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların sadece TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.
MALİ RAPOR
1 DEVREDEN       54,165,28 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ      851,000,98 TL
3 TOPLAM GELİR      905,166,26 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)      793,196,39 TL
5 KASA MEVCUDU      111,969,87 TL
6 KASA FAZLASI YUVARLAMA                 1,93 TL
7 KASA MEVCUDU      111,971,80 TL
8 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT            190,60 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT                0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ HESABI

DEVİR: 176,145,72 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 6,493,27 TL

(DÖNEM İÇİ GELİR VERGİSİ: 490,20 TL.

KALAN (02,09,2019 İTİBARİYLE) : 182,148,79 TL

VADELİ HESAP AKTİFTİR.

 

(ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL

(ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ÇEKİLEN:80.000 TL)

İNŞAAT EKSİKLERİ HARİCİNDE ALINAN 80,000 TL. İADE EDİLECEKTİR.)

 

       182.148,79 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 294,311,19 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 64.759,20 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 28.711,75 TL
3  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

87.435,32 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 180,906,27 TL

 

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

 

      SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER 

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 94.811,55 TL
2 SGK PRİMİ 35.162,28 TL
3 DAMGA VERGİSİ 179,46 TL
4 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 6.711,59 TL
GENEL TOPLAM 136.864,88 TL
SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME

 

1 ENERJİSA 69.137,86 TL
2 ASKİ 34.117,61 TL
3 DOGALGAZ 66.482,00 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.236,37 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.500,41 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 10.250,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 1.560,24 TL
8 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) DÖNEM İÇİNDE 2 TAKSİT ÖDENMİŞTİR. 5.204,50 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 28.81 TL
10 HALKBANK HESAP İŞLETİM ÜCRETİ 63,00 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 195.969,98 TL
12 BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE TEB OSTİM ŞB. VADELİ HESABA GÖNDERİLEN EFT    179,371,00 TL
13 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR)      89.920,62 TL
14 SENDİKA SÜRECİ İÇİN ATANAN UZLAŞMACIYA ÖDENEN YASAL ÜCRET          489,11 TL
TOPLAM 656.331,51 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR      225,30 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 10.250,00 TL
GELİR TOPLAMI 10.475,30 TL
HARCAMA TOPLAMI 10.253,20 TL
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ      31,50 TL
GİDER TOPLAMI 10.284,70 TL
KALAN BAKİYE      190,60 TL
KASA      190,60 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 29.558,00 TL
2 ALİ KUTANOĞLU İNŞ. (CK-6 ÇATI İZOLASYON) 5.000,00TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 2.500,00 TL
4 SERA İNŞAAT 15.000,00 TL
5 ALKAZAK İZOLASYON (CK-7 ÇATI İZOLASYON) 16.288,88 TL
6 OKYANUS POMPA MOTOR 4.189,00 TL
7 ALİ KUTANOĞLU İNŞ.MLZ. 13.201,00 TL
8 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 4.000,00 TL
9 GÜNTEKİNLER TİC. 2.523,14 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK 18.445,42 TL
11 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 3.561,78 TL
12 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 5.363,69 TL
13 ORMAN MOTOR 4.729,44 TL
14 SİSTEM REKLAM 177 TL
15 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ.NAK.TİC. 1.628,40 TL
16 ZEYREK SAĞLIK İLAÇLAMA 2.784,80 TL
TOPLAM 128.950,55 TL

 

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı, sığınakların ise boşaltılma işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

5- Bölgemizin geniş bir çim alanına sahip olduğu malumlarınızdır. Yaz dönemlerinde çimlerin kesilmesi uzun sürmekte ve dördüncü adanın çim kesimi biterken birinci adanın çimleri tekrar uzamaktadır. Bu durum bina temizliğinin ve diğer faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Önümüzdeki yaz dönemine kadar bütçe imkanları çerçevesinde her görevliye bir tekerlekli bir de tırpan olmak üzere ikişer adet çim makinası tahsis edilecek şekilde çim makinası satın alınmalı, bu makineler görevlilere zimmetlenmeli, kullanma eğitimi verilerek kullanıcı hatası nedeniyle oluşacak hasar kendilerinden tahsil edilmeli ve her görevli kendi makinesi ile kendi sorumluluk sahasının çim kesme işlemini yapmalıdır.

6– Kullanılmayan Görevli daireleri,sığınak,hidrofor odaları ve ortak alan koridorlarından izolasyon sıkıntısı olanların tamiratlarının yapılması hususunda firmalardan fiyat teklifi alınma aşamasında olunduğu bilgisi alınmıştır.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

2019 2. Üç Aylık Denetleme Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/04/2019-30/06/2019

Raporun düzenleme tarihi                           :19/07/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçiler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/04/2019 – 30/06/2019 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

 1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL ve SİNCAN/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Halkalı şubesinden Sincan şubesine hesapların devir işlemleri devam etmektedir.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.
MALİ RAPOR
1 DEVREDEN (0,66 tl. Yuvarlama)      138,747,42 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ      760,129,02 TL
3 TOPLAM GELİR      898,876,44 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)      844,711,16 TL
5 KASA MEVCUDU        54,165,28 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 225,30 TL
7 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
8 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ HESABI

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 13.318,35 TL

(DÖNEM İÇİ GELİR VERGİSİ:1.997,74 TL

(ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL

(BU DÖNEM İHTİYAÇ İÇİN ÇEKİLEN:80.000 TL)

İNŞAAT EKSİKLERİ HARİCİNDE ALINAN MİKTAR İADE EDİLECEKTİR.)

 

      176.145,72 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 230,536,3 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

 

Gelir:

 

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 118,00 TL 29.500,00 TL
Y    3+1 238 129,00 TL 30.702,00 TL
CK  3+1 16 148,00 TL 2.368,00 TL
CK  4+1 228 160,00 TL 36.480,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 99.050,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 297.150,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 68,867,12 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 41,965,80 TL
3 GECİKME BEDELİ ve ASANSÖR REVİZYONU ALACAKLARIMIZ 5,576,23 TL
4  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

93.488,74 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 209,897,89 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

      SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER 

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 92.731,99 TL
2 SGK PRİMİ 34.655,95 TL
3 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 5.136,54 TL
GENEL TOPLAM 132.524,48 TL
SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 73.616,25 TL
2 ASKİ 35.203,00 TL
3 DOGALGAZ 396.666,00 TL
4 İLETİŞİM (415 TL SMS PAKETİ VE  153,28 TL. WEB SİTESİ ALAN ADI ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.423,03 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.513,80 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 7.400,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 3.222,60 TL
8 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) DÖNEM İÇİNDE 3 TAKSİT ÖDENMİŞTİR. 7.800 TL
9 BES OTOMATİK KATILIM (Personel Maaşından kesilmiştir.) 108 TL
10 İŞTEN AYRILAN ESKİ PERSONEL (MUHASEBECİ SEVİLAY ÖZTÜRK) KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 6.128,76 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 151.193,80 TL
12 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR)    26.911,49 TL
YUVARLAMA -0.05 TL
TOPLAM 712.186,68 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR      18,55 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 7.400,00 TL
GELİR TOPLAMI 7.418,55 TL
GİDER TOPLAMI 7.193,25 TL
KALAN BAKİYE 225,30 TL
KASA 225,30 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 22.319,70 TL
2 ORTAK ALAN SİGORTA 7.820,00 TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 5.000,00 TL
4 CANYURT HIRDAVAT İNŞAAT MALZ TAAH LTD ŞTİ 5.176,48 TL
5 EMLAK YÖN.HİZ.A.Ş. 10.296,41 TL
6 ARTIBEL ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FİRMASI 5.000,00 TL
7 ALİ KUTANOĞLU İNŞ.MLZ. 18.267,36 TL
8 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.652,00 TL
9 GÜNTEKİNLER TİC. 723,14 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEÇİLİK 808,30 TL
11 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 10.716,18 TL
12 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 2.784,80 TL
13 ENGİN METAL DOĞRAMA 2.000,10 TL
14 ÖRNEK SU DEPO (TÜM DEPOLARIN TEMİZLİĞİ İÇİN) 4.000,00 TL
15 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.054,17 TL
16 NURİ TAŞDEMİR VİNÇ İŞLETMESİ 2.800,00 TL
17 SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (ÖRNEK KALORİMETRE KALİBRASYONU İÇİN) 219,09 TL
TOPLAM 102.637,73 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

2- FREKANS GRUP ENERJİ HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ile 21.07.2017 tarihinde 2 (iki) yıl süre ile geçerli olmak üzere daire başına aylık 3.30 TL+KDV olmak üzere sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Çimlerin sulanması amacıyla takılan yeni otomatik sulama fıskiyeler ile kullanılan su borularının zemine gömülmesi işleminin tüm adalarda çok az bir kısım haricinde tamamlanmıştır. Kalan bölümün de kısa sürede tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bu hususta yönetime ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 5- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

6- Bölgemizin geniş bir çim alanına sahip olduğu malumlarınızdır. Yaz dönemlerinde çimlerin kesilmesi uzun sürmekte ve dördüncü adanın çim kesimi biterken birinci adanın çimleri tekrar uzamaktadır. Bu durum bina temizliğinin ve diğer faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Önümüzdeki yaz dönemine kadar bütçe imkanları çerçevesinde her görevliye bir tekerlekli bir de tırpan olmak üzere ikişer adet çim makinası tahsis edilecek şekilde çim makinası satın alınmalı, bu makineler görevlilere zimmetlenmeli, kullanma eğitimi verilerek kullanıcı hatası nedeniyle oluşacak hasar kendilerinden tahsil edilmeli ve her görevli kendi makinesi ile kendi sorumluluk sahasının çim kesme işlemini yapmalıdır.

7- SİTE ETRAFINA BETON DUVAR VE TEL ÖRGÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI KONUSUNDA TEMSİLCİLER KURULUNCA YÖNETİME YETKİ VERİLMİŞTİ ANCAK YAZ DÖNEMİNDE KALORİMETRE CİHAZLARININ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞECEĞİNDEN KAT MALİKLERİNE İLAVE YÜK OLMAMASI İÇİN İHALE ANLAMINDA HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNULMAMIŞTIR. BU KAPSAMDA SİTE ETRAFININ DAHA  ÇEVRECİ VE EKONOMİK BİR YÖNTEM OLAN LİGÜSTRÜM  BİTKİSİ İLE ÇEVRİLMESİ HUSUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPILMASININ FAYDALI OLACAĞI KANAATİNDEYİZ.BU HUSUSTA WEB SİTESİNE GÖRSELLER KONULARAK KAT MALİKLERİNİN DE GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI UYGUN OLACAKTIR.

   SİTE ETRAFININ BİR ŞEKİLDE GÜVENLİK ALTINA ALINMASI HUSUSUNDA BAZI KAT MALİKLERİNİN ISRARLI TALEPLERİ MEVCUTTUR ANCAK DENETİM KURULU ÜYESİ OLARAK BİZİM DE ÜYESİ OLDUĞUMUZ SON KARAR YETKİSİNE SAHİP TEMSİLCİLER KURULUNDA KONU DEFALARCA TARTIŞILMIŞ BİNA TEMSİLCİLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU DOĞRULTUSUNDA KAT MALİKLERİNE İLAVE YÜK GETİRECEK OLMASI NEDENİYLE KONU SÜREKLİ ERTELENMEKTEDİR. BU HUSUSTA YÖNTEM OLARAK NET BİR KARAR VERİLMEDİĞİ GİBİ YÖNETİME İHALE YAPMA YETKİSİ DE VERİLMEMİŞTİR.

8- DOĞALGAZ ABONELİĞİNİN BİNA BAZINDA TEK ABONELİK OLMASI NEDENİYLE HER DÖNEM YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKLERİ OLMASINA RAĞMEN ÖDEYEN MALİKLERİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN BİNA FATURALARINDAN TOPLANAMAYAN KISIMLAR GENEL BÜTÇEDEN TAKVİYE EDİLEREK ÖDENMEKTEDİR.

   YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA GEREKLİ İCRA İŞLEMİ BAŞLATILMAKTA İSE DE TAHSİLAT SÜRESİ NET OLMADIĞINDAN TAKİPTEKİ ALACAK OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR.

   ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ DÖNEMİNDE YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKLERİNİN GAZININ KESİLEBİLMESİ HAKKINDA İLGİLİ BAKANLIKTAN GÖRÜŞ ALINMASI VEYA GAZ BEDELİNİN TAMAMINI ÖDEMEYEN BİNANIN FATURASININ TAMAMI ÖDENENE KADAR BEKLENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ.

   “NASILSA YÖNETİM BİR ŞEKİLDE ÖDÜYOR” ZİHNİYETİYLE YAKIT PARASINI ÖDEMEYEN VE ASLINDA YAKITINI ÖDEYEN KOMŞUSUNUN KUL HAKKINA GİREN VE BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN KAT MALİKLERİNE YAKITINI DÜZENLİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMANIN BAŞKA BİR YOLU VARSA ÖNERİLERİNİZİ YÖNETİME BİLDİRMENİZİ İSTİRHAM EDİYORUZ.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3-  Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

4- 01 TEMMUZ 2018-30 HAZİRAN 2019 BÜTÇE DÖNEMİ KESİN HESABI KAPSAMINDA ÜÇER AYLIK DENETLEME RAPORLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SİTE YÖNETİMİNİN 01 TEMMUZ 2018-30 HAZİRAN 2019 BÜTÇE DÖNEMİNİN İBRA EDİLMESİNİN UYGUN OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. İBRA KONUSUNUN İLK TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULMASINI ARZ EDERİZ.

DENETİM KURULU

( ISLAK İMZALI PAPOR DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR. ASLI İMZALIDIR.)

 

Nuri SAYINER                               Ömer YILDIZ                            Bünyamin PULAT