ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/07/2023 – 30/09/2023

Denetleme Tarihi     : 01/07/2023 – 30/09/2023

Raporun yazılması süreci ;

 1. 2023 yılı Üçüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

 1. 2023 yılı ikinci, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
 5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 6. 2023 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. 27.07.2023 Tarihinde Personellerimizden Ercan YILMAZ ’ın emekliliğini hak ettiğinden dolayı çıkış işlemi yapılmış olup, 28.07.2023 tarihinde tekrar işe alındığı görülmüştür.
 2. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Divan Çatı İle C22, Y75 Blok Çatı tamiratı için sözleşme imzalamıştır.
 3. Blok Yöneticilerin talebe üzerine Özgür Dekorasyon firmasıyla Y69 Blok içinde Dikey olukların değişimi için sözleşme imzalanmıştır.
 4. 09.07.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve ;
 • CK Blok (4+1) 538,00 TL ,
 • CK Blok (3+1) 522,00 TL
 • C BLOK 477,00 TL
 • Y BLOK 512,00 TL olarak belirlenmiştir.
 • Cam ve Balkonlardan Su Dökülmesi, Çöp Atılması, Halı Silkelenmesi, Ekmek Atılması, Bina Dış Cephesine veya Dıştan Görülecek Yerlere ve Bahçelere Çamaşır Asılması, Çevreye, Bina İçine İzmarit, Peçete vb. Şeyler Atılması, Kapı Önlerinde Ayakkabı, Terlik Ayakkabılık vb. Şeyler Bulundurulması) 500,00 TL Ceza uygulanmasına
 • Daire kapısı önüne 06:00-08:00 saatleri dışında çöp bırakanlara 500,00TL Ceza uygulanmasına
 • Bloklara ve adalara yapılan her türlü borçlandırmalar için Temmuz 2023 dönemi dahil, son ödeme tarihinden sonra aylık %5 gecikme faizi uygulanmasının ve ödemelerinin yapılmaması halinde yasal süre sonunda (İCRA) işlemlerine başlanmasına
 • Taşınma esnasında asansör kullanım Ücretinin, 500,00 TL olmasına ve doğacak bütün zararların kullanıcı tarafından karşılanması
 • Bloklarda ki sıcak su sayaçlarından veri alınamaması, okunamaması durumda bloğun en yüksek kullanımdan kıyas uygulanması, kararları alındığı görülmüştür.

 

5. 20.07.2023 tarihinde Mevcut Yönetim planının yürürlükten kaldırılması, Yönetim planının iptali ve 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 adaların ayrılması ile ilgili Temsilciler Kurulunu                  27.08.2023 tarihinde Olağanüstü Toplantıya davet edilmesi planlandığı ve bu konu hakkında çalışmalar yaptıkları görülmüştür.

6. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çağrı ÜNALMAZ‘ın 20.08.2023 tarihinde istifa etmesi sebebiyle boşalan Başkan Yardımcılığına mevcutta bulunan Muhasip Üye Erkin ÖZKAZANÇ,                      15.04.2023 tarihinde temsilciler kurulunda yedek üye seçilen Bünyamin ASLAN da Muhasip Üye olarak göreve değişliği yapıldığı görülmüştür.

7. 27.08.2023 tarihinde Olağan üstü Temsilciler Kurulu toplanmıştır. Toplantı sonucunda Yönetim Planının İptali 62793/1, 62794/1, 62795/1, 62802/1 Ada Parselle Adaların birbirinden                       ayrılması, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması ve bunları temsilcilere sunulması kararı alındı.

8. Mevcuttaki Enerjisa Aboneliklerin Yapracık 8. Etap site yönetim adına devirleri alınmıştır.

9. Eski Personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla Ersoy’un açmış olduğu dava için İstinaf mahkemesine verilmesi için karar aldıkları görülmüştür.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Emeklilik hakkını hak etmesi için Osman ÖZALP’in Haziran ayından kalan kıdem tazminatı 64.078,26 TL Temmuz Ayında, Ercan YILMAZ ’a Kıdem Tazminatı karşılığı olarak 153.291,70 TL Eylül Ayında verildiği görülmüştür.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
 8. Blok sıcaksu sayaçları değişim işleminin 6 ay geçmesine rağmen tamamlanamadığı bu nedenle uzaktan okuma işleminin yapılamadığı görülmüştür.
 • En kısa sürede bu işlem tamamlattırılması, bunun için ilgili firmaya sorumluluğunun hatırlatılması gerekiyor.
 • Gerekirse değiştirilen bina ve dairelerin kablolama işleminin yaptırılması sağlanmalıdır
 1. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
AİDAT 115.136,05 TL 119.284,37 TL 110.150,83 TL
ASANSÖR 20.424,38 TL 6.572,46 TL 18.838,13 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 9.212,42 TL 3.951,08 TL 6.475,32 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 37.460,36 TL 36.907,78 TL 22.370,46 TL
DUVAR ÖDEMESİ 25.009,52 TL 16.944,74 TL 13.071,37 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 259,07 TL 223,10 TL 169,49 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.313,45 TL 11.578,53 TL 11.015,21 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.973,89 TL 1.697,20 TL 2.274,14 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 5.673,53 TL 6.488,74 TL 6.261,16 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 970,73 TL 1.339,44 TL 1.386,48 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 566,69 TL 806,35 TL 472,06 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.981,25 TL 4.331,40 TL 17.672,18 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 669,79 TL 1.172,78 TL 758,63 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 71.516,71 TL 50.037,22 TL 38.619,16 TL
PARA CEZASI 500,00 TL 915,87 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 22.254,30 TL 63.285,31 TL 26.614,32 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 1.949,69 TL 1.211,24 TL 708,41 TL
MAHSUPLAŞMA 4.090,36 TL 1.824,55 TL 1.824,55 TL
MARKİZ YAPIMI 5.672,99 TL 2.373,63 TL 2.294,17 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 56.897,44 TL 56.090,63 TL 37.936,37 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 607,90 TL 607,90 TL 257,90 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 500,00 TL 990,74 TL 1.833,44 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 5.893,60 TL 5.893,00 TL 8.873,69 TL
YAKIT 48.806,81 TL 44.339,10 TL 163.093,99 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 10.473,67 TL 7.358,68 TL 4.662,93 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 2.688,69 TL 1.945,69 TL 1.868,27 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 3.700,63 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 8.066,07 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 26.293,76 TL
BANKA KOMİSYONU 15,27 TL
TOPLAM 469.596,05 TL 448.249,02 TL 538.140,61 TL

2. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C20 28.285,52 27.651,79 30.586,64
C21 34.733,91 27.914,13 27.485,64
C22 44.454,81 51.239,01 61.922,94
C23 30.912,74 35.931,03 31.638,63
C24 33.075,35 26.968,07 27.712,85
CK4 28.373,37 22.544,34 36.679,94
CK5 47.323,04 35.379,93 36.344,90
CK6 65.364,25 72.798,92 68.439,27
CK7 19.152,24 17.723,57 28.024,95
Y64 6.623,71 1.637,76 8.388,62
Y65 8.915,20 8.560,96 14.042,05
Y66 17.220,02 22.722,55 18.719,95
Y67 4.988,96 3.880,41 7.221,30
Y68 3.247,75 7.958,68 10.727,32
Y69 9.302,68 7.108,98 11.169,49
Y70 2.960,60 1.497,45 4.237,36
Y71 8.256,43 7.557,87 13.076,31
Y72 13.783,29 12.407,82 16.897,42
Y73 10.629,73 6.120,48 6.725,52
Y74 12.754,36 14.884,20 17.847,42
Y75 16.065,26 12.922,17 17.833,23
Y76 2.701,21 4.106,00 6.245,48
Y77 2.383,26 4.414,35 12.489,20
Y78 3.283,96 4.725,53 5.490,46
Y79 3.924,51 2.342,85 8.397,25
Y80 10.879,89 7.250,17 9.796,47
TOPLAM 469.596,05 448.249,02 538.140,61

3. 2023 yılı 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
C21 BLOK 8.671,50 TL 18.401,91 TL 18.618,26 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 30.922,32 TL 31.228,92 TL 27.325,62 TL
C24 BLOK 18.230,29 TL 18.242,85 TL 18.254,99 TL
CK5 BLOK 9.950,79 TL 6.498,34 TL 6.648,34 TL
CK6 BLOK 167.797,70 TL 177.385,77 TL 189.567,04 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 7.984,01 TL 13.245,11 TL 13.169,11 TL
Y67 BLOK 23.448,80 TL 21.112,86 TL 21.460,84 TL
Y68 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y69 BLOK 4.178,34 TL 4.281,66 TL 4.381,66 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 12.721,15 TL
Y72 BLOK 12.946,70 TL 16.885,72 TL 17.102,73 TL
Y75 BLOK 20.421,78 TL 26.335,33 TL 26.442,00 TL
TOPLAM 342.958,54 TL 372.128,10 TL 381.580,22 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23 TOPLAM
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 3.100,00 TL 3.100,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL 0,00 TL 1.485,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL 1.300,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00 TL 0,00 TL 5.000,00 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 144.486,69 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL 235.525,04 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK LTD. ŞTİ. 0,00 TL 2.300,00 TL 2.300,00 TL
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.883,91 TL 0,00 TL 15.883,91 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 0,00 TL 4.750,00 TL 9.600,00 TL
ENERJİ A.Ş. 24.241,20 TL 103.604,90 TL 37.521,39 TL 165.367,49 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 4.377,60 TL 4.377,60 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 10.000,00 TL 8.400,00 TL 18.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL 660,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 0,00 TL 40.000,00 TL 40.000,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL 19.901,40 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5.234,06 TL 24.099,10 TL 29.333,16 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 0,00 TL 6.668,75 TL 6.925,56 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL 6.200,00 TL
KURTULUŞ YILMAZ – YILMAZ TESİSAT ELEKTRİK SU DOĞALGAZ TESİSAT 800,00 TL 0,00 TL 800,00 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
MEDİA MARKET 0,00 TL 758,25 TL 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL 0,00 TL 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 0,00 TL 13.700,00 TL 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 4.248,00 TL 0,00 TL 4.248,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5.540,00 TL 5.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 10.833,40 TL 10.833,40 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5.386,55 TL 5.386,55 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 92.000,00 TL 95.000,00 TL 56.000,00 TL 243.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.681,76 TL 4.043,20 TL 11.593,72 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. 3.360,00 TL 3.360,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 5.749,67 TL 8.467,94 TL 17.603,31 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL 0,00 TL 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL 1.818,70 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 400,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL 545,51 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 54.000,00 TL 100.000,00 TL 62.400,00 TL 216.400,00 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 0,00 TL 720,00 TL 720,00 TL
TOPLAM 970.714,26 TL 882.240,52 TL 551.939,07 TL 2.401.793,85 TL

5. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FİRMALAR Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
ACAR ORMAN ÜRÜNLERİ VE İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. 0,00 TL 3.100,00 TL 0,00 TL
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.485,00 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 791.750,60 TL 10.200,00 TL 0,00 TL
ALINTERİ SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SANVE TİC.A.Ş 1.300,00 TL
ANKARA 71 NOTERLİĞİ – GÜLTEN DUMAN 865,91 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.971,83 TL 2.005,25 TL 1.975,25 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 4.094,24 TL 4.094,24 TL 38.344,24 TL
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 50.461,98 TL 46.139,72 TL 44.898,63 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 163.251,22 TL 102.990,27 TL 123.202,64 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 1.500,00 TL
DURU MACİT ELEKTRİK VE PLASTİK İNŞAATEMLAK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 2.300,00 TL
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE 4.850,00 TL 4.750,00 TL
ENERJİ A.Ş. 54.355,80 TL 74.380,10 TL 85.272,30 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 9.177,60 TL
FURKAN GÖKALP 10.800,00 TL
GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 8.400,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON 41.250,00 TL 41.250,00 TL 41.250,00 TL
GÜLKANLAR İŞ GÜVENLİĞİ MALZ. VE TEKS. VE SAN 660,00 TL 0,00 TL
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ 4.550,00 TL
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3.924,09 TL
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ 19.901,40 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 24.099,10 TL
İKMAL TEKNİK SANAYİ VE TİC AŞ 256,81 TL 6.668,75 TL
İNCEOĞLU DAY. TÜK. MAL.LTD ŞTİ 6.200,00 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. 7.755,02 TL
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL
MEDİA MARKET 758,25 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 50,68 TL 50,45 TL 50,68 TL
MUSTAFA ULUSOY 3.288,00 TL
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. 13.700,00 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ 6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 15.540,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 25.883,40 TL 40.212,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 16.386,55 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 14.726,40 TL 14.976,00 TL 14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) 105.000,00 TL 75.000,00 TL 18.000,00 TL
PELİN UZUN AVUKAT 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 2.868,76 TL 4.768,76 TL 3.956,20 TL
SATILMIŞ CAN PEKER 3.000,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. 3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 3.385,70 TL 7.825,03 TL 6.392,58 TL
SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 4.230,00 TL
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ. 1.233,10 TL 585,60 TL
TECİMM MAKİNA İMALAT MÜH. MED. SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 162,00 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 318,25 TL 319,75 TL 320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 448,00 TL 449,75 TL 449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 400,00 TL 2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 105.500,00 TL 113.500,00 TL 88.000,00 TL
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 545,51 TL
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 720,00 TL
TOPLAM 1.452.381,42 TL 535.575,17 TL 591.939,15 TL

6. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/07/2023-30/09/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 29.404,18 TL 144.637,72 TL 174.118,36 TL 348.160,26 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 4.123,57 TL 9.139,72 TL 8.567,80 TL 21.831,09 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 42.295,71 TL 67.226,44 TL 109.522,15 TL
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 64.078,26 TL 153.291,70 TL 217.369,96 TL
HUZUR HAKKI 18.000,00 TL 9.000,00 TL 27.000,00 TL
BANKA MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 49.257,65 TL 69.992,00 TL 119.249,65 TL
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL 9.000,00 TL
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 2.000,00 TL 2.000,00 TL
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.971,83 TL 2.025,25 TL 1.955,25 TL 5.952,33 TL
BANKA HAVALE EFT MASRAFI 8,03 TL 34,76 TL 42,79 TL
CEP TELEFONU FATURASI 366,25 TL 448,00 TL 449,75 TL 1.264,00 TL
İCRA DOSYA MASRAFI 2.868,76 TL 2.881,48 TL 1.422,55 TL 7.172,79 TL
MAHKEME DAVA HARÇLARI 2.620,65 TL 2.620,65 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 2.760,78 TL 2.760,78 TL
İNTERNET FATURASI 295,00 TL 318,25 TL 319,75 TL 933,00 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 3.372,00 TL 900,00 TL 7.092,00 TL 11.364,00 TL
KOMİSYON TAHSİLAT 8,90 TL 3,52 TL 6,79 TL 19,21 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.500,00 TL 1.500,00 TL 1.500,00 TL 4.500,00 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 4.026,00 TL 4.094,27 TL 4.094,21 TL 12.214,48 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 15.883,91 TL 15.883,91 TL
POS KOMİSYON KIRIM 1.832,95 TL 1.884,05 TL 1.311,42 TL 5.028,42 TL
POSTA GİDERİ 1.039,50 TL 847,50 TL 1.887,00 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 49,90 TL 50,68 TL 50,45 TL 151,03 TL
POS KULLANIM ÜCRETİ 325,25 TL 252,75 TL 584,31 TL 1.162,31 TL
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ 89,69 TL 1.177,24 TL 461,83 TL 1.728,76 TL
BAŞKENT DOĞAL GAZ 325.280,65 TL 262.917,27 TL 70.995,29 TL 659.193,21 TL
SU FATURASI 144.219,41 TL 46.100,93 TL 44.754,37 TL 235.074,71 TL
ELEKTRİK FATURASI 24.418,79 TL 103.224,70 TL 89.211,64 TL 216.855,13 TL
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ 7.823,40 TL 37.525,80 TL 45.349,20 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 720,00 TL 16.219,95 TL 16.939,95 TL
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 5.000,00 TL 5.000,00 TL
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 80,00 TL 110,00 TL 190,00 TL
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.234,06 TL 24.099,10 TL 19.901,40 TL 49.234,56 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 5.733,00 TL 3.360,00 TL 9.093,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 3.000,00 TL 3.000,00 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 661,13 TL 791,67 TL 3.700,47 TL 5.153,27 TL
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI 4.230,00 TL 4.230,00 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 5.510,00 TL 4.750,00 TL 10.260,00 TL
İSG HİZMETLERİ 4.550,00 TL 4.550,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 192.000,00 TL 75.000,00 TL 146.000,00 TL 413.000,00 TL
NOTER MASRAFLARI 3.286,78 TL 3.286,78 TL
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME 427,36 TL 340,00 TL 4.301,69 TL 5.069,05 TL
SU POMPA MALZEME 5.540,00 TL 5.540,00 TL
ELEKTRİK MALZEME 1.489,91 TL 1.489,91 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 1.093,71 TL 1.000,00 TL 1.400,11 TL 3.493,82 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 162,00 TL 162,00 TL
62795 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 200,00 TL 200,00 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ 858,55 TL 858,55 TL
C20 BLOK OLUK TADİLATI 36.000,00 TL 10.000,00 TL 46.000,00 TL
C20 YATAY OLUK 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.000,00 TL 10.000,00 TL
C21 BLOK OLUK TADİLATI 40.000,00 TL 10.000,00 TL 3.000,00 TL 53.000,00 TL
C21 MARKİZ YAPIMI 9.000,00 TL 9.000,00 TL
C21 BLOK BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 856,76 TL 856,76 TL
C22 BLOK OLUK TADİLATI 35.000,00 TL 27.000,00 TL 62.000,00 TL
C22 YATAY OLUK TADİLATI 3.000,00 TL 3.000,00 TL
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
C23 BLOK ÇATI TADİLATI 20.000,00 TL 17.000,00 TL 37.000,00 TL
C23 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK ÇATI TADİLATI 15.000,00 TL 15.000,00 TL
C24 BLOK OLUK TADİLATI 11.000,00 TL 11.000,00 TL
C24 BLOK MARKİZ YAPIMI 8.000,00 TL 5.000,00 TL 13.000,00 TL
C24 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 2.400,00 TL 2.400,00 TL
CK4 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 1.314,42 TL 1.314,42 TL
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT 30.000,00 TL 45.000,00 TL 75.000,00 TL
CK5 BLOK OLUK TADİLATI 37.000,00 TL 43.000,00 TL 80.000,00 TL
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 16.014,42 TL 16.014,42 TL
CK6 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 6.000,00 TL 6.000,00 TL
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ 2.300,00 TL 2.300,00 TL
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ 40.000,00 TL 40.000,00 TL
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI 5.000,00 TL 5.000,00 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ 56.250,00 TL 40.000,00 TL 33.000,00 TL 129.250,00 TL
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT 14.000,00 TL 16.000,00 TL 30.000,00 TL
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT 6.400,00 TL 6.400,00 TL
Y77 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 7.968,75 TL 7.968,75 TL
DEPOZİTO İADESİ GÖREVLİ DAİRESİ 227,48 TL 227,48 TL
GÖREVLİ KİRALIK DAİRELERİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ 800,00 TL 400,00 TL 1.200,00 TL
1.162.048,76 TL 1.193.376,72 TL 951.548,06 TL 3.306.973,54 TL

 7. Yönetim Kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
KATEGORİ TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
AİDAT 363.706,47 TL 348.868,65 TL 367.640,45 TL 1.080.215,57 TL
ASANSÖR 27.620,93 TL 11.866,22 TL 9.746,91 TL 49.234,06 TL
AVANS 120,00 TL 120,00 TL
BANKA KOMİSYONU 2.074,13 TL 2.098,53 TL 1.778,98 TL 5.951,64 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 10.317,28 TL 5.017,82 TL 19.648,89 TL 34.983,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 117.298,80 TL 113.712,77 TL 79.947,16 TL 310.958,73 TL
DEMİRBAŞ 891,00 TL 891,00 TL
DUVAR ÖDEMESİ 4.817,94 TL 5.468,11 TL 2.082,72 TL 12.368,77 TL
EK AİDAT 151,00 TL 151,00 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 548,10 TL 495,64 TL 379,52 TL 1.423,26 TL
ELEKTRİK FATURASI 50.014,71 TL 43.842,92 TL 44.470,31 TL 138.327,94 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 6.574,22 TL 7.989,90 TL 6.344,37 TL 20.908,49 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 19.726,00 TL 22.601,37 TL 21.537,26 TL 63.864,63 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 1.450,27 TL 1.724,11 TL 1.818,95 TL 4.993,33 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 1.322,94 TL 986,35 TL 1.410,34 TL 3.719,63 TL
İCRA 9.859,44 TL 2.538,38 TL 4.392,72 TL 16.790,54 TL
İCRA FAİZ GELİRİ 986,27 TL 695,29 TL 1.681,56 TL
İCRA DOSYA MASRAF İADESİ 669,00 TL 669,00 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 770,00 TL 382,50 TL 416,00 TL 1.568,50 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 17.066,15 TL 4.656,38 TL 6.354,49 TL 28.077,02 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 31.362,71 TL 12.059,28 TL 8.095,34 TL 51.517,33 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 500,00 TL 500,00 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 903,28 TL 547,22 TL 411,45 TL 1.861,95 TL
KIDEM TAZMİNATI 20.257,47 TL 109.430,31 TL 37.025,29 TL 166.713,07 TL
MAHSUPLAŞMA 2.482,24 TL 1.176,17 TL 3.658,41 TL
MARKİZ YAPIMI 10.608,26 TL 3.120,00 TL 5.051,66 TL 18.779,92 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 108.363,76 TL 98.333,50 TL 71.923,11 TL 278.620,37 TL
PARA CEZASI 84,13 TL 415,87 TL 500,00 TL
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 500,00 TL 350,00 TL 850,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 600,00 TL 4.009,26 TL 2.271,04 TL 6.880,30 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 56.189,27 TL 42.095,17 TL 39.204,05 TL 137.488,49 TL
YAKIT 264.961,60 TL 185.558,95 TL 149.033,30 TL 599.553,85 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 7.249,07 TL 5.731,88 TL 4.490,42 TL 17.471,37 TL
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI 18.532,82 TL 13.461,44 TL 13.171,18 TL 45.165,44 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.574,00 TL 434,00 TL 396,51 TL 2.404,51 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 1,02 TL 9.809,07 TL 9.810,09 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 229,57 TL 32.356,10 TL 32.585,67 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 463,72 TL 3,18 TL 61.415,50 TL 61.882,40 TL
BANKA NET FAİZ GELİRİ 177,86 TL 70,62 TL 135,87 TL 384,35 TL
FİRMA CARİ GERİ İADESİ 34.382,29 TL 203,70 TL 34.585,99 TL
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ 50.400,00 TL 70.000,00 TL 120.400,00 TL
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ 52.466,37 TL 52.466,37 TL
  1.245.451,57 TL 1.118.569,48 TL 1.056.957,49 TL 3.420.978,54 TL

8. Yönetim kurulunun 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -171.610,15 TL -699.844,75 TL -635.044,75 TL -489.044,75 TL
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -4.026,00 TL -4.094,24 TL -4.094,21 TL -38.344,24 TL
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -503.532,73 TL -341.503,30 TL -181.576,30 TL -233.783,65 TL
ENERJİ A.Ş. 0,00 TL -30.114,60 TL -1.093,50 TL -1.510,61 TL
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -4.800,00 TL
FURKAN GÖKALP -10.800,00 TL
GÖKÇEK DEKORASYON -23.000,00 TL -8.000,00 TL -9.250,00 TL -17.500,00 TL
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -120.000,00 TL -120.000,00 TL -80.000,00 TL -80.000,00 TL
GÜRBÜZ MENCİK – MAKBUZLU -25.000,00 TL -25.000,00 TL 0,00 TL -25.000,00 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -5.234,06 TL -24.099,10 TL
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. -7.755,02 TL
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -49,90 TL -50,68 TL -50,45 TL -50,68 TL
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -4.248,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL -6.400,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 0,00 TL -15.540,00 TL -15.540,00 TL -10.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -10.000,00 TL -35.883,40 TL -35.883,40 TL -65.262,60 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 0,00 TL -16.386,55 TL -16.386,55 TL -11.000,00 TL
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -15.646,80 TL -22.549,80 TL -14.976,00 TL
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) HAZAR MELİH -72.000,00 TL -85.000,00 TL -65.000,00 TL -27.000,00 TL
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI -87,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ -2.075,36 TL
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -295,00 TL -318,25 TL -319,75 TL -320,00 TL
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -366,25 TL -448,00 TL -449,75 TL -449,75 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ -400,00 TL -2.200,00 TL
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -91.500,00 TL -143.000,00 TL -156.500,00 TL -182.100,00 TL
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL -180.463,10 TL
Toplam -1.046.508,89 TL -1.581.568,67 TL -1.210.151,02 TL -1.228.297,30 TL
CARİ ALACAKLAR
Cari Dönem Başı Bakiyesi TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL 0,32 TL
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ 1.582,05 TL 1.582,05 TL 1.582,05 TL
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 500,00 TL 500,00 TL 1.000,00 TL
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL 337,32 TL
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 0,00 TL 20,00 TL
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş. -3.336,00 TL 24,00 TL 24,00 TL
-916,31 TL 2.419,69 TL 381,64 TL 2.943,69 TL

9. Bloklara gelen 01 Temmuz -30 Eylül tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ BLOK FATURALARI
Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 11.800,00 2.679,10 2.926,92 8.557,00 2.679,10 2.804,99 11.281,00 2.911,30 3.600,16
CK-5 13.820,00 2.764,50 3.091,26 10.285,00 2.764,50 3.061,97 12.345,00 3.330,40 3.130,53
CK-6 14.491,00 3.918,60 4.217,61 5.858,00 3.918,60 3.897,76 9.381,00 4.213,20 4.681,41
CK-7 7.360,00 4.085,20 8.203,29 5.962,00 4.085,20 4.895,88 8.540,00 4.802,90 4.211,92
C-20 9.881,00 3.245,30 1.002,78 7.830,00 3.245,30 1.339,46 7.903,00 2.985,60 1.830,04
C-21 5.674,00 2.076,00 2.173,59 3.409,00 2.076,00 1.879,86 5.376,00 2.232,00 2.010,67
C-22 10.306,00 2.195,80 2.395,09 7.193,00 2.195,80 1.778,53 5.639,00 2.435,20 1.866,17
C-23 8.420,00 1.774,00 2.059,86 5.385,00 1.774,00 1.876,96 7.830,00 1.943,60 1.864,51
C-24 8.422,00 2.859,40 2.756,54 5.037,00 2.859,40 2.317,94 6.298,00 2.703,40 2.189,54
Y-64 2.093,00 398,30 983,18 1.367,00 398,30 615,10 2.425,00 471,80 854,68
Y-65 2.660,00 661,60 542,26 1.854,00 661,60 456,11 2.556,00 717,20 556,12
Y-66 3.534,00 953,10 951,50 2.661,00 953,10 961,11 3.034,00 1.111,20 1.095,89
Y-67 2.982,00 1.397,60 567,10 1.976,00 1.397,60 503,63 2.497,00 1.630,30 510,90
Y-68 3.194,00 687,70 938,18 2.208,00 687,70 757,60 3.106,00 781,80 708,86
Y-69 3.361,00 1.084,20 761,50 2.429,00 1.084,20 961,11 2.956,00 1.246,70 680,57
Y-70 2.373,00 573,20 856,50 1.680,00 573,20 859,35 2.180,00 846,50 680,57
Y-71 3.370,00 827,20 856,50 2.451,00 827,20 825,44 2.999,00 918,00 708,86
Y-72 3.142,00 1.093,50 594,49 1.945,00 1.093,50 499,61 2.072,00 813,50 539,18
Y-73 4.063,00 1.122,00 442,85 2.179,00 1.122,00 450,46 2.938,00 731,30 567,47
Y-74 2.677,00 859,70 729,83 1.706,00 859,70 663,17 2.275,00 944,30 539,18
Y-75 3.492,00 1.089,90 951,50 2.716,00 1.089,90 757,60 3.088,00 1.256,90 595,74
Y-76 3.723,00 853,90 824,83 2.614,00 853,90 609,99 3.345,00 988,60 652,30
Y-77 3.139,00 1.736,10 368,31 2.242,00 1.736,10 477,05 2.436,00 2.110,50 267,91
Y-78 3.010,00 616,80 641,64 2.039,00 616,80 477,05 2.593,00 739,00 454,36
Y-79 4.389,00 1.181,60 567,10 2.394,00 1.181,60 556,81 2.682,00 1.390,60 624,03
Y-80 3.228,00 1.091,70 729,83 2.506,00 1.091,70 689,76 3.027,00 1.318,40 567,47
144.604,00 41.826,00 41.134,04 96.483,00 41.826,00 34.974,30 120.802,00 45.574,20 35.989,04
BANKALAR 01 TEMMUZ -30 EYLÜL
DÖNEM BAŞI Tem.23 Ağu.23 Eyl.23
AKBANK 0 0,00 TL 0,00 TL 750,00 TL
TEB BANKASI 5.919,94 TL 28.346,91 TL 2.582,24 TL 2.721,51 TL
TEB POS 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
APSİYON POS 11.980,03 TL 5.251,70 TL 3.724,84 TL 5.486,05 TL
YAPI KREDİ BANKASI 65.098,61 TL 69.818,66 TL 170.897,30 TL 275.790,44 TL
YAPI KREDİ BANKASI POS 822,84 TL 6.699,87 TL 6.874,93 TL 3.799,52 TL
TEB MEVDUAT 92.533,37 TL 7.002,74 TL 871,05 TL 1.812,27 TL
176.354,79 TL 117.119,88 TL 184.950,36 TL 290.359,79 TL

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                                                     BAHRİ CEBECİ                                                     İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi                                                  Denetim Kurulu Üyesi                                          Denetim Kurulu Üyesi