ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/04/2022 – 30/06/2022

Denetleme Tarihi: 01/07/2022-15/08/2022

Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,.8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri ile iş teslim durumunun,

3-2022 yılı birinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK;

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM;

1-2022 yılı birinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması için yapılan ihale sürecinin değerlendirilmesi,

3-62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı ihale sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,

3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı gözlenmiştir. Bu konunun çevre aydınlatma işi ve kamera işinden sonra tekrar gündeme alınarak tasarruf edilip edilmediği değerlendirilerek yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edilir.

4- Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih 70 nolu kararında 62794 ve 62802 nolu adaların çevre duvarları, panel çit yapımı, araç ve yaya kapılarının imalat ve montajı için yapılan ihaleye PRESİDENT, GMSY, BERA PROJE İNŞAAT, ERAL FEN VE ÇAĞLAR YALITIM firmaları katılmış en düşük fiyatı veren GMSY firmasına iş verilmiştir. Bu ihale ile ilgili fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı için yapılan ihaleye ALPEREN A.Ş, GEZGİN TEKNOLOJİ, FM1, GMSY, BOTECH TEKNOLOJİ ve ANKA GRUP firmaları katılmış en düşük ve en uygun (12 taksit) fiyatı veren ANKA GRUP firmasına verildiği görülmüştür. Bu ihale ile ilgili verilen fiyatlar, şartname ve sözleşmelerin yönetim ofisinde ilgili dosyasında muhafaza edilmektedir.

Bu Konu ile ilgili 02/07/2021 tarih ve 44 sayılı temsilciler kurulu kararında genel kurulda “Çevre duvarı aydınlatma ve kamera sistemi yapılmasının görüşülüp karar alınmasına rağmen karar defterine “aydınlatma” ifadesinin sehven yazılmadığı yönetim kurulu üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Yönetim kurulunun yapacağı ilk temsilciler kurulunda adı geçen karara “aydınlatma” ifadesini ekleme kararını alması tavsiye olunur.

Her iki ihale ile ilgili karar ve fiyatlarla ilgili bilgilerin yapracik8.com adresinde duyurulduğu görülmüştür.

5-Bloklarda erken uyarı ve yangın söndürme ile ilgili çalışmaların 2022 yaz dönemine bırakıldığı hem Temsilciler kurulu kararlarında görülmüş, hem de yönetim tarafından ifade edilmişti.

Yapılan incelemede kat maliklerinin yapılan iş ve işlemler ödemelerinin piyasa şartlarından dolayı ağırlaşması, ödeme zorluğu çekildiğinden dolayı ileri bir tarihe ertelendiği çalışmaların sürdüğü Yönetim Kurulu tarafından ifade edilmiştir.

6- 2022 yılı altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmesi Temmuz 2022 de yeniden belirlemek amacı ile 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısı planlanmıştır.

7-62793 ve 62795 nolu adalarda duvar, araç ve yaya kapıların imalat ve montaj işlerini yüklenen ÖFY firması hakkında duvarlarda ve kapılarda görülen eksikler ve yıpranmalar, paslanmalar ve diğer eksikliklerin giderilmesi için noterden yazılı tebligat yapıldığı yüklenici firmanın bu tebligata cevap vermediği belgelerde görülmüş ve yasal süresi içinde ÖFY firmasına mağduriyetin tespiti ve giderilmesi için keşif talebiyle dava açılmıştır.

8-62795 nolu ada da iki araç kapısı, beş adet yaya kapısı açma sistemi için ada blok yöneticileri ile kat malikleri uygulanacak sistem araştırması sonucunda GSM Modülü ile kapı açma sistemini ada blok yöneticileri ve kat malikleri benimsemiş ve GSM Modülü ile Açma sisteminin kurulum montaj işlerini Gezgin Teknoloji ve Enerji Çözümleri firmasına 13.000 TL karşılığında yaptırmışlardır. Bununla ilgili ödemeler ilgili ada kat malikleri tarafından yapılmıştır. Bu işle ilgili şartname ve sözleşmeler Yönetim ofisinde dosyasında muhafaza edilmektedir.

9- Sitemizde dört adanın ortak alan aydınlanma ve sulama giderleri ile ilgili elektrik faturaları 62802 nolu adada bir adet aboneliği yapılmış olan saat ile yapılmakta, 62793-62794 ve 62795 nolu adaların aydınlanma ve sulama giderleri 62793 nolu ada üzerinde kurulu ve aboneliği olan saat ile karşılanmaktadır. Yönetim olarak adaların alanlarının farklı olması nedeni ile aydınlanma ve sulama giderlerinin her ada kendi ödemesi bakımından 62794 ve 62795 nolu adalara ayrı ayrı abonelik işlemi için çalışma başlatılmış ve projesi Tedaşta onay sürecindedir. Malzemeleri yönetim tarafından karşılanarak pano, saat ve abonelik işlemleri devam etmektedir. Böylece Her ada ortak alan aydınlanma ve sulama giderlerini kendisi karşılamış olacaklardır

10-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele yazlık iş kıyafeti olarak kişi başına; 2 Tshirt,1 adet iş ayakkabısı, 2 pantolon,1 yelek ve 1 şapka Network Kişisel koruyucu Donanım A.Ş firmasından 16/05/2022 tarihinde KDV dahil 8.964 Tl ye kıyafet alımı yapılmıştır,

11-62793 nolu adanın araç ve yaya kapılarında uygulanmış olan akıllı ev sistemine uygun diafonlu otomasyon sistemi yapılmıştı.26/05/2022 tarihinde CK4 blok ta bulunan diafon antenine yıldırım düşmesi nedeniyle tüm sistem etkilenmiş ve 5 (beş) adet diafon zarar görerek kullanılamaz hale gelmiş yenileme işlemi diafonlar ve aparatları KDV dahil 39.502.68 TL. tutmuştur. Bu bedel 62793 nolu ada malikleri tarafından karşılanmıştır. Konu anlaşmalı sigortaya belgeleri ile bildirilmiş olup sigortadan gelen paranın yine 62793 nolu ada kat maliklerine mahsuplaştırılacağı ya da borçlarından düşüleceği yönetim kurulunca ifade edilmiştir.

12- 01/06/2022 tarihinde 62793-62795 nolu adaların sulama işi için kullanılan su kuyusundaki dalgıç pompa ve su motoru bozulmuş, Yeni motor KDV dahil 24.498 TL. ye alınmış, montajı için kiralanan vinç ücreti de 4.130 TL. bu giderler 62793-62795 nolu ada maliklerinden m2. Oranın da tahsil edilmiştir.

13- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su borularının değişimi yönünde çoğunluk kararı alınmış sıcak ve soğuk su borularının değişimi için şartname hazırlığı (teknik komite marifetiyle) ve teklif alma süreci tamamlanmış, şartname hazırlanmış, alınacak malzeme için en uygun fiyatı veren CN Teknik firması ile sözleşme yapılmış iş teslimi yapılarak malzemeler teslim alınmıştır. İşçilik ve montaj işleri için MYM firması için şartname ve sözleşme hazırlanmış imzalanarak iş teslimi yapılmıştır. İşçilik ve malzeme alımı ayrı ayrı firmaya maliyeti düşürmek amacı ile yapıldığı hazırlanan şartname ve sözleşmelerde görülmüştür.

Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve

17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanması gerekirken rapor yazma tarihi itibariyle tamamlanmadığı görülmüştür. Yüklenici firmanın süre uzatımı talebinde bulunduğu ve Yönetim Kurulunun süre uzatımı vereceği tarafımıza Yönetim Kurulu tarafından bildirilmiştir.

Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Boruların yalıtım işlemleri MYM firması ile yapılan sözleşmenin 7. Maddesinde izolasyon işinin sıcak su hattı için boyler çıkışından son hat beslemesine kadar, kollektör dahil izolasyon yapılması şartı varken 2. Kata kadar yapıldığı görülmüştür. Bu konu ile ilgili sorumluluk teknik heyet ve yönetim kurulunundur.

Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

Boylerlerdeki ve su deposunun olduğu alt kattaki genleşme tankların mebranlarının değişimi işleri henüz tamamlanmamıştır.

Sıcak ve soğuk su tesisatların değişimi ile ilgili mebranlar, yalıtım malzemesi, vanaların adet belirleme işleri anot çubukları v.b. işlemlerin blok ve daire başına fiyatlama işinin açıklaması işlemlerin tam olarak bitmemesi nedeniyle üçüncü üç aylık dönem raporuna bırakılmıştır.

Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin bir an önce hesaplanarak kat maliklerine duyurulması tavsiye olunur.

Sıcak su borularının işçilik ve montaj işleri tamamlanamadığından dolayı değerlendirme 2022 üçüncü üç aylık raporda yapılacaktır.

14- Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında bloklara yapılan demirbaşlarla ilgili onarım ve yenileme işlerinin bedellerinin kat maliklerinden mahsuplaşma listesi asılmıştı. Denetim Kurulumuzun yaptığı inceleme sonucunda(tespit edilen faturalara göre) bloklara ya da adalara yapılan demirbaş tamir, bakım onarım ve yeni parça takılması gibi harcamalardan bazılarının ortak alan gideri olarak değerlendirildiği ya da gözden kaçırıldığı düşüncesi hasıl olmuştur. Bu faturaların Y-C ve CK bloklardan oluşturulacak bir komisyon marifeti ile ya da başka bir yolla tespit edilerek yapılan inceleme sonucuna göre Ağustos veya Eylül aylarında taksitlendirerek ilgili blok ya da adalardan mahsuplaşma işlemini biran önce yapması tavsiye olunur.

Çünkü bu ödemeler 732 kat maliki tarafından ödenmekte ve bir blok ya da adaya yapılan masrafların başka bir blok ya da adada olan kat maliki tarafından karşılanması k.m.k. hükümlerine aykırılık teşkil etmekte ve mağduriyete sebep olmaktadır. Mağduriyetin giderilmesi önem arz etmektedir.

Tespit edilen eksik mahsuplaşma miktarının K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

15- Yönetim Kurulunun 09/01/2022 tarih ve 59 sayılı kararında aidatların düzenlenmesi ve 2022 yılı bütçe görüşmelerinde 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede bu güne kadar kıdem tazminatı hesabına her hangi bir para aktarılmadığı görülmüştür. Bu konu Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

16- Yönetim ofisinin yönetim odasındaki kamerada ses kaydetme özelliğinin aktif hale getirilmesi tavsiye olunur.

17- Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik, su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler oluşturduğu, bloktaki bazı kat malikleri ya da kiracıların ise yöneticinin aboneliklerle ilgili bir bankaya açtığı hesaba ödeme yaptıkları bilgisi yönetim kurulu üyelerinden öğrenilmiştir. Diğer blok sakinlerinin bu giderlerle ilgili ödemelerini site yönetimine yaptıkları tespit edilmiştir. Bu işlem sonucunda ilgili blok bu tüketim alanlarından dolayı blok sakinlerinden bazılarının Blok yöneticisinin açtığı hesaba para yatırması sonucu ödeme miktarı eksik kalmaktadır. Bu eksiklik aidatlarını düzenli ödeyen diğer kat maliki ya da kiracıların ödediği aidatlardan karşılanmaktadır. Yönetim kurulunun bu konu ilgili yasal yönden çözümünü araştırması ve mağduriyetin giderilmesine çözüm bulması tavsiye olunur.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

2022 birinci üç aylık raporumuzda belirttiğimiz gibi ikinci üç aylık dönemde de piyasa fiyatlarının düzensiz oluşundan dolayı bazı kat maliklerinin de ekonomik zorluk içinde olduğu, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt, elektrik su ve firma ödemelerinde zorluk çektiği bazı ödemelerin geciktiği gözlenmiştir. Bloklar bazında her blokta birkaç kat maliki ya da kiracının zamanında ödememesi nedeniyle de gaz ve elektrik arzında kesintiler olduğu, kesme ve açma işlemlerinin yapıldığı, dağıtıcı firmaların da açma kapama ve gecikme ücretleri uyguladığı görülmüştür.

Yönetim kurulunun bu konu ile ilgili çözüm bulması tavsiye olunur. Bununla ilgili olarak sıcak su, ısınma, elektrik giderlerinin zamanında ödenmemesi nedeniyle doğacak olan zararın ilgili kat maliki ya da kiracıya rücu işleminin Kat Mülkiyeti Kanununun 20. Maddesine göre temsilciler kurulunda (hukuki yönden araştırılarak) karara bağlanması yönünde tavsiye olunur.

8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı ikinci üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.

1-2022 yılı 01 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında aidat, ısınma ve elektrik bazında son ödeme tarihine göre borç miktarları ve ödenme yüzdelerini gösteren çizelge Ek tabloda belirtilmiştir.

C:\Users\ASLIHAN\Desktop\yeni yönetim tutanaklar\ali temel\HAZİRAN DÖNEMİ\RAPOR EKLEMELERİ\ödeme hızı.jpg

2-30/06/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

3-Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

01.04.2022-30.06.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
29.06.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4814
29.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2835,92
22.06.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
21.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 10000
21.06.2022 ATK DALGIÇ POMPA MOTOR HİDROFOR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4130
21.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
20.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
20.06.2022 HASAN ALTAN 10000
20.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 7500
20.06.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1500
20.06.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 5000
11.06.2022 İLKER DEMİREL 3200
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 174
10.06.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
10.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5000
10.06.2022 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 4661
10.06.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 6385,13
7.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
7.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 16000
7.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000,74
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 575
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 50
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 500,06
1.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 5000
1.06.2022 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 6490
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7072,92
1.06.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 7500
31.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 354
31.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4000
31.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
31.05.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
31.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 30
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 415,28
26.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
25.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 7500
25.05.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5000
25.05.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 7500
25.05.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
25.05.2022 NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 8964
25.05.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 10000
25.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 20000
24.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
24.05.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 4939,48
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1300
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
23.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
23.05.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
20.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2655
16.05.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1232,07
16.05.2022 HASAN ALTAN 20000
9.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20000
6.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1800
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
30.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
30.04.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 7500
30.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
30.04.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
27.04.2022 Ercan ALMIŞ – GEZGİN TEKNOLOJİ VE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 13000,02
26.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 650
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 2006
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 5250,12
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 600
20.04.2022 HASAN ALTAN 25000
19.04.2022 ÖzGür Elektronik 6500
19.04.2022 KARDEŞLER EĞİTİM GÜVENLİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ 5817,4
18.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
18.04.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 8702,21
18.04.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
18.04.2022 KONTROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ 4786
18.04.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 3071,73
11.04.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 35000
11.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 40000
8.04.2022 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10000
7.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 170
7.04.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 705,61
6.04.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 885,89
6.04.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 9909,69
6.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 184,3
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1720
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1602
5.04.2022 ABAZ HAFRİYAT NAKLİYAT – SAMİ ABAZ 800
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
4.04.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
4.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 7500
4.04.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5000
4.04.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 2150
4.04.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 10000
4.04.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 10000
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 708
  SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 60337,75
  VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 5205,63
  Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 213
  NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 1297
  HUZUR HAKKI 9000
  PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 134853,16
  İNTERNET FATURASI 413,25
  SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
  CEP TELEFONU FATURASI 558,5
  BAŞKENT DOĞALGAZ 808062,67
  SU FATURASI 104031,8
  ELEKTRİK FATURASI 246613,6
    1989045,08

4-Yönetim kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

Belge Tarihi Cari Toplam
22.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
28.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 1000
20.06.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
24.06.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 1787,7
30.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
30.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 7314,59
16.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 637,2
20.06.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 120000
14.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
24.06.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 590
14.06.2022 NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 5351,76
20.06.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2559,42
20.06.2022 PELİN UZUN AVUKAT 600
20.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 185
30.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 750
29.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1938,33
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.06.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 33731,87
18.06.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
23.05.2022 İLKER DEMİREL 3200
6.06.2022 ATK DALGIÇ POMPA MOTOR HİDROFOR İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 4130
6.06.2022 ENERJİ A.Ş. 60801,1
2.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
31.05.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 214,75
31.05.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
31.05.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
10.06.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35282
10.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 174
8.06.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
1.05.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
6.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
26.05.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 39501,68
3.06.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3843,16
3.06.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 4231,95
1.06.2022 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 24498
31.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 807,12
1.06.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1150,74
31.05.2022 HALİL İBRAHİM ÖZTÜRK 6490
1.06.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
28.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 7072,92
27.05.2022 MEKA GRUP OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ ALÜMİNYUM SANAYİ VE 4661
28.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1629,06
26.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 613,6
27.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4000
27.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 3587,35
26.05.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5475,2
26.05.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 9860,73
26.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 3055,61
25.05.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 9817,6
26.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 8509,24
23.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
23.05.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
20.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
23.05.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1745,28
16.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
12.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
17.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
1.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 7314,59
16.05.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 228043
16.05.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 39345,35
16.05.2022 NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 8964
20.05.2022 ORMAN MOTOR 13918,1
17.05.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 4939,48
13.05.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 18278,2
16.05.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 19533,37
3.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
7.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
6.05.2022 ENERJİ A.Ş. 74690,1
30.04.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 171,25
9.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 2655
9.05.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1840,8
9.05.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
30.04.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
9.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 11110
10.05.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 1704,6
6.05.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1232,07
30.04.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
6.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
6.05.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 23249,54
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1800
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
18.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
25.04.2022 Ercan ALMIŞ – GEZGİN TEKNOLOJİ VE ENERJİ ÇÖZÜMLERİ 13000,02
27.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 2612,52
25.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 650
25.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 740,45
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
21.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 5250,12
22.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 2006
21.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 849,6
21.04.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 5062,2
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 184,3
6.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1282
20.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 600
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1720
1.04.2022 HASAN ALTAN 85200
20.04.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS. İTH. İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
18.04.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
14.04.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 379511
14.04.2022 KARDEŞLER EĞİTİM GÜVENLİK VE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ 5817,4
11.04.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1023,91
25.03.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1002,67
16.02.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 1045,15
31.03.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 137,75
31.03.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 172,5
16.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 4239,8
14.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 617,09
14.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 7257
11.04.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 30954,58
25.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
29.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
4.04.2022 ENERJİ A.Ş. 88119,6
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1180
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 46964
13.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 3945,15
12.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1806,58
26.03.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 73702,21
20.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
11.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 1988,42
9.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 6258,37
8.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
5.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1377
1.04.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
1.03.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
5.04.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 12561,73
6.04.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 705,61
4.04.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 878
1.04.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
   TOPLAM 1703276

5- Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerle ilgili hesap hareketleri listesi aşağıda sunulmuştur.

2022 YILI NİSAN – HAZİRAN DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
  NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 5.839,92 4.727,00 5.075,89 15.642,81
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 5.335,00 2.140,00 3.110,00 10.585,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 2.245,00 1.760,00 2.500,00 6.505,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 193.352,99 171.178,80 177.495,14 542.026,93
Aidat Tahsilatı – İCRA 1.743,65     1.743,65
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 6,00 156,00 27.719,77 27.881,77
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 20,00 36,00 760,00 816,00
Aidat Tahsilatı – YAKIT 420.573,88 245.412,92 166.905,79 832.892,59
Gecikme tazminatı tahsilatı 8.080,72 5.368,06 6.876,85 20.325,63
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 151,00 138,00   289,00
ORTAK ALAN SİGORTA HASAR ÖDEMESİ     21.504,00 21.504,00
Aidat Tahsilatı – AVANS     685,00 685,00
ADA ARAÇ GİRİŞİ CİP VE HGS SİTİKIR SATIŞI 15,00   450,00 465,00
Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM   150,00 300,00 450,00
Aidat Tahsilatı – PARA CEZASI   5,61 200,00 205,61
Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA     50.347,60 50.347,60
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 17.720,94 5.386,84 5.770,86 28.878,64
DUVAR ÖDEMESİ 7.389,12 3.457,00 97.963,63 108.809,75
Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 600,00   74.605,29 75.205,29
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 154.398,06 47.737,46 66.083,19 268.218,71
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 878,67 205,00 21.148,15 22.231,82
  818.349,95 487.858,69 729.501,16 2.035.709,80

6-. Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2022 YILI 01/04/2022-30/06/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 708,00 575,00   1.283,00
ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ   10.000,00 5.000,00 15.000,00
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 7.500,00 20.000,00   27.500,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 43.242,97 45.817,07 45.793,12 134.853,16
personel icra dosya ödemesi   3.296,39   3.296,39
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00     1.650,00
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 805,12 1.935,27 2.465,24 5.205,63
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN   40.093,03 20.244,72 60.337,75
PERSONELİŞ ELBİSESİ   8.964,00   8.964,00
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN        
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 3.000,74 3.000,74
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 10.000,00 2.300,00   12.300,00
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI        
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 9.909,69   15.335,92 25.245,61
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN İLAÇ ALIMI 1.840,80 2.655,00   4.495,80
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 137,75 137,75 137,75 413,25
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 1.720,00     1.720,00
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 172,50 171,25 214,75 558,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 2.520,61 30,00 449,00 2.999,61
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 650,00     650,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 3.071,73     3.071,73
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 10.000,00   6.385,13 16.385,13
SARF MALZEME 2.487,89 16.232,07 1.963,33 20.683,29
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 17.500,00 10.000,00 5.000,00 32.500,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 800,00 300,00   1.100,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA        
TAPUDAN YÖNETİM PLANI ALINMASI        
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI   354,00   354,00
BOYA MALZEMESİ     35,00 35,00
SU POMPA MALZEME     16.630,00 16.630,00
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ   7.622,98 5.411,00 13.033,98
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 1.297,00     1.297,00
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 1.000,00 2.000,00   3.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 3.675,00 1.837,50   5.512,50
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 87,00 63,00 63,00 213,00
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.786,00 4.786,00 4.814,00 14.386,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI 834,30 4.000,00 600,00 5.434,30
  SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 620,00 665,28 500,00 1.785,28
  BAŞKENT DOĞAL GAZ 343.731,58 91.006,41 373.324,68 808.062,67
  ELEKTRİK FATURASI 95.787,20 82.357,70 68.468,70 246.613,60
  OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 5.000,00 5.000,00   10.000,00
  SU FATURASI 30.954,58 39.345,35 33.731,87 104.031,80
  BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 2.150,00   26.000,00 28.150,00
  62795-62793 ADA DUVAR ÖDEMESİ 5.250,12     5.250,12
  DİAFON SİSTEMİ BLOKLARI BAĞLAMA KURULUMU     10.000,00 10.000,00
  YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI DOLUMU 5.817,40     5.817,40
  ÇEVRE AYDINLATMA ABONELİK AYIRMA PEŞİNAT 3.200,00 3.200,00
  62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON BAĞLANTISI 20.100,02 5.089,48 10.000,00 35.189,50
  62793 ADA ARAÇ KAPI AÇILIŞI DİAFON BAĞLANTISI 45.708,21 6.490,00   52.198,21
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 70.000,00 70.000,00 40.000,00 180.000,00
  SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 25.000,00 20.000,00 10.000,00 55.000,00
    782.734,42 506.143,48 708.586,90 1.997.464,80

7- Yönetim kurulunun 30/06/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

AYRINTILI BORÇ LİSTESİ_30/06/2022 İTİBARİ İLE
YÖNETİMİN BORÇ LİSTESİ (AİDATTAN) BLOKLARIN BORÇ LİSTESİ
APSİYON 1 042 ANAYURT FİDANLIK 3 000
ARTIBEL ASANSÖR 8 250 BAŞKENT ELEKTRİK 30 671
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM 10 696 BAŞKENT DOĞALGAZ 319 987
ASKİ 495 CN TEKNİK YAPI 112 540
ATAK BOBİNAJ 13 819 MYM TESİSAT 42 200
ERGİN METAL 5 000 OKYANUS POMPA 6 998
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET 2 343 OMAK ASANSÖR MALZEME 39 961
KARDELEN HIRDAVAT 12 559 BOTECH TEKNOLOJİ 19 502
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3 000 SOMMER KAPI 590
OMAK ASANSÖR REVİZYON 21 713 DİVAN ÇATI 6 782
OMAK ASANSÖR BAKIM 2 998 TOPLAM 582 230
ORMAN MOTOR 13 918
PELİN UZUN AVUKAT 1 857
TTNET 138
TÜRK TELEKOM 298
ÜRETİM ALTYAPI 17 411
ZEYREK İLAÇLAMA 3 682
TOPLAM 119 218

8- Yönetim Kurulunun Gelir kalemleri ve miktarları tablosunda ikinci üç aylık dönemde hurda gelirleri görülmemiştir. Bu konu ile ilgili Hesapları kontrol etme görevi ve sorumluğu yönetim kurulundadır.

Site Yönetim Kurulunun 2022 yılı ikinci üç aylık gelir kalemleri ve miktarları ile 30/06/2022 tarihi itibarı ile kasa mevcudu aşağıdaki listede görülmektedir.

30.06.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 7.186,27 ₺
2- POS HESABI : 19.598,13 ₺
3- APSİYON POS HESABI : 4.690,98 ₺
4- AKBANK : 216,00 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

Yaz mevsimi olması nedeniyle Denetim Kurulu üyelerinin değişik tarihlerde tatilde olmalarından d ve mahsuplaşma ile ilgili 02/04/2021-01/07/2022 tarihleri arasındaki malzeme alım listelerinin incelenmesi sürecinin uzamasında dolayı rapor yazma süresi uzamıştır.

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022 yılı İkinci üç aylık dönemi kapsayan 16 (onaltı) sayfadan ibaret 2022 Yılı İkinci Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

İrfan ULUSOY                                                   Serdar SOLMAZ                                                 Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                               Denetim Kurulu Üyesi                                      Denetim Kurulu Üyesi