ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI

ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme Dönemi: 01/07/2021 – 30/09/2021

Denetleme Tarihi: 01/10/2021-19/10/2021

Raporun yazılması süreci

 1. 1-2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve teklifler bölümünün uygulanması,
 2. 8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin denetimini
 3. 3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin
 4. 4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarının

Değerlendirilmesidir

YASAL DAYANAK;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

KAPSAM;

 1. 2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini
 2. 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin nasıl yapıldığını
 3. Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulanma safhasında uygulamadaki başarılar, aksayan kararlar ve gerçekleşme yüzdeleri
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını kapsamaktadır

A-İDARİ YÖNDEN İNCELEME

 1. Görevli personelin maaş, sigorta, muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı evraklarının dosyalarda muhafaza edildiği görülmüştür.
 2. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dijital ortamda saklandığı görülmüştür.
 3. Aidatlarını düzenli ödemeyen kat malikleri ile ilgili temsilciler kurulundan yetki alınarak iki ay öncesine kadar ödentilerini (aidat ve diğer ödemeleri) ödemeyen kat malikleri ve kiracıların, düzenli ödeyenlerin haklarının korunması bakımından yasal (icra) uygulama başlatılmıştır. Aidatların toplanma oranları (ilgili ay içinde ödenme) ile ilgili tablo ekte sunulmuştur.
 4. Başaran firması ile yapılan bakım sözleşmesi site içindeki asansörlerde arıza oranının artması nedeniyle site yönetimi bakımından tek taraflı olarak fesih edilmiş ve Omak Asansör firması ile bakım sözleşmesi yapılmış ve asansörlerdeki arızaların düzeldiği gözlenmiştir
 5. Mali müşavir ile anlaşma yapılmış, mevcut avukat ile verilen dava ve icra işlemlerinin ağır ilerlemesi nedeniyle sözleşmesi fesih edilerek başka bir avukat ile sözleşme yapılmıştır. (02/07/2021 tarihli karar)
 6. Yedek yönetici Aydın UZ yönetim kuruluna gönüllü ve hiçbir ücret talep etmeden yönetim ofisinde idari işlerden sorumlu olarak çalışacağını beyan etmiş bunun üzerine yönetim kurulu tarafından görevlendirme kararı alınmıştır. Ancak Yönetim Kurulu ve Aydın Uz görevlilerin sabah çöplerin alınmasından sonraki çalışmalarının daha verimli olması için yeni çalışma şekilleri üzerinde çalışmalarını tavsiye ederiz. Aydın UZ arkadaşımıza hiçbir ücret almadan bu görevi ifa ettiği için ayrıca teşekkür ederiz.
 7. Çatı yapım firması Turay İnşaat ile ilgili tespit davası devam etmekte olup bilirkişi marifetiyle inceleme sitemiz bünyesinde yapılmıştır, mahkeme süreci devam etmektedir.
 8. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği, önceki dönemden kalan ödeme günü gelmiş ve geçmiş olan borçların ödenmesi amacı için Temmuz 2021 tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere ortak alan borçları için bir aidat, demirbaş borçları içinde kat maliklerine düşen bedelin toplanması için karar alınmış ve bu karar doğrultusunda ödenen borçların listesi de raporumuzda sunulmaktadır.
 9. 02.07.2021 ve 26.07.2021 tarihlerinde de yapılan temsilciler kurulunda alınan kararlar doğrultusunda site içinde adalar bazında çevre duvarı yapılması kararı alınmıştır. Teknik kurul tarafından da şartname hazırlanmış ve gelen teklifler değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda bedeli ilgili ada kat maliklerinden toplanmak üzere 62793 ada ve 62795 adaların çevre duvarları imalatı anlaşma yapılan yüklenici tarafından sürdürülmektedir. İmalat çalışması sürecinde her zaman denetim kurulumuz üyelerince gerekli denetimler sürdürülmektedir. 62794 ve 62802 adaların duvar imalatı işlemlerinin mevsim şartları ve inşaat mevsiminin bitmesi nedeniyle yetişmediğinden 2022 yılı yaz dönemine bırakıldığı ifade edilmiştir.

10. Yönetim kurulu 02/07/2021 tarihli temsilciler kurulundan 1.000,00 TL. huzur hakkı talep edilmiş ve kabul                 edilmiştir.26/07/2021 tarihli toplantıda Denetim kuruluda 500,00 TL. huzur hakkı talebinde bulunmuş ancak             genel kurulda denetim kurulu üyeleri bu taleplerinden feragat etmişlerdir.

11. Yine Yönetim planı Md.25’e göre yönetim kurulunun 1 (bir) yıl olarak belirlenmiş olan süresi 02.07.2021                     tarihinde yapılan temsilciler kurulunda 2/3 çoğunluğun oyu ile gündeme alınmış ve yönetim kurulunun görev             Süresi 2 (iki) yıl olarak çıkarılmıştır.

12. Site yönetiminde halkla ilişkiler görevlisi olarak görev yapan Metin Özmen almış olduğu teknik hizmetler ile              ilgili sertifika doğrultusunda 18/09/2021 tarihinden itibaren Teknik Personel olarak görevlendirilmiştir,

13. 26/07/2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda, bloklarda sıcak su borularından paslı su akması                          nedeniyle su borularının değişimi ile ilgili karar alınmıştır. Teknik kurul inceleme ve şartname hazırlama                      safhasını tamamlamış teklif alma süreci devam etmektedir.

14. 02.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar doğrultusunda her blok için yapılacak                        demirbaş alım satımları ile ilgili blok hesapları açılmıştır. Bu karar doğrultusunda duvar yapılan adalardaki                  blokların kat malikleri duvar paralarını kendi hesaplarına yatırmışlardır. Ödemeler yönetim kurulu                                tarafından  bu hesaplardan yapılmıştır.

15. 26.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda alınan karar gereği bloklardaki yangın alarm                                    sistemlerinin revizyonu yapılarak hizmete alınması işlemi için teknik kurul şartname hazırlamış ve teklif                        toplama aşaması başlamıştır. Yönetim kurulunun bu işi bir an önce tamamlaması tavsiye edilir.

B-MALİ YÖNDEN İNCELEME:

 1. Site yönetim kurulu 2021 yılı üçüncü üç aylık dönemde personel maaşlarını, SGK primlerini, muhtasar ödemelerini, elektrik, su ödemelerini düzenli bir şekilde ödemekte olduğu görülmüştür.
 2. Firma ödemeleri ve diğer ödemeler ile ilgili yapılan ödemelerin ödeme zamanının mesai saatlerinde içinde yapılması gerekirken mesai bitiminden sonra yapılması nedeniyle görevli olan muhasebe personeline fazla mesai ücreti ödenmesine sebep olmuştur. Bu durumun yönetim kurulu tarafından acilen düzeltilmesi gerekmektedir.
 3. 2021 Yılı Temmuz-Eylül dönemi site yönetiminin gelir kalemleri ve miktarları aşağıdadır.
2021 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI (TL)
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 786,17 1.343,71 1.274,34
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 5.086,29 2.265,00 4.342,00
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 1.073,00 1.118,00 1.182,00
AİDAT İADESİ -284,82 -1.150,00
Aidat Tahsilatı – AİDAT 94.462,09 114.803,29 114.010,91
Aidat Tahsilatı – İCRA 2.558,40
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 7.754,24 3.426,19 2.422,14
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 20.995,80 9.314,90 6.815,90
Aidat Tahsilatı – YAKIT 46.840,01 50.950,01 48.467,56
Gecikme tazminatı tahsilatı 1.618,18 2.156,66 2.190,93
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 53.979,18 26.142,66 15.109,76
 TOPLAM 234.868,54 211.520,42 194.665,54

4- Devir alınan borç listesi ve yeni Yönetimin göreve başladığı 02/04/2021 tarihi itibariyle borç listesi aşağıdaki tabloda görülmektedir.

CARİ BORÇ LİSTESİ
SIRA ALACAKLI 31.03.2021 

DEVİR BAKİYESİ

30.06.2021 İTİBARİ İLE 30.09.2021 İTİBARİ İLE
1 ARTIBEL CERTIFICATION 13.736,04 TL
2 ABAZ HARFİYAT NAKLİYYAT – SAMİ ABAZ 619,50 TL
3 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİST. İNŞ. LTD. 9.558,50 TL 14.682,50 TL 14.806,50 TL
4 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97 TL 13.229,57 TL 10.000,50 TL
5 AVUKAT KADİR BURAK ÖZER 1.500,00 TL 4.500,00 TL
6 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56 TL 10.768,68 TL
7 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 2.140,52 TL 2.244,36 TL
8 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 101.023,00 TL 2.734,58 TL
9 CANYURT HIRDAVAT 6.141,38 TL 6.141,38 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. LTD. 3.000,00 TL 3.000,00 TL 3.000,00 TL
11 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00 TL 4.000,00 TL
12 EB GRUP TEKNOLOJİ ELEKTRONİK DAN.EĞ.BİL. VE GÜV. SİS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ  –  – 10.620,00 TL
13 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40 TL 2.867,40 TL 1.416,00 TL
14 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 47.888,10 TL 47.888,10 TL 30.000,00 TL
15 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ VE SAN. TİC.LTD. 6.000,00 TL  –
16 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80 TL 1.014,80 TL
17 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.475,85 TL 21.687,62 TL 1.347,84 TL
18 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5.246,03 TL 5.246,03 TL 5.918,88 TL
19 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1.000,00 TL 2.000,00 TL
20 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 22.235,31 TL 8.894,13 TL
21 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD. 5.605,00 TL 2.006,00 TL
22 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 224,20 TL 342,20 TL 3.207,24 TL
23 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 3.000,00 TL 18.557,12 TL
24 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 36.567,20 TL 41.629,40 TL 15.062,20 TL
25 ORMAN MOTOR 13.620,00 TL 15.620,10 TL 7.548,80 TL
26 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH. MÜH VE DAN. DIŞ TİC.LTD. 1.000,00 TL 1.000,00 TL
27 ÖYKÜ GIDA MADDELERİ – IŞIL TUZ 1.416,00 TL 1.416,00 TL 1.416,00 TL
28 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. 791,55 TL
29 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT 180.463,10 TL 180.463,10 TL 180.463,10 TL
30 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
31 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00 TL
32 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD. 2.856,86 TL 3.299,36 TL
33 PELİN UZUN AVUKAT 1.837,50 TL
34 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80 TL 1.840,80 TL 2.637,30 TL
TOPLAM 468.393,26 TL 423.976,12 TL 308.794,90 TL
2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 13.736,04 TL 13.736,04 TL
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME 18.899,32 TL 3.075,08 TL 21.974,40 TL
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 23.589,56 TL 11.629,40 TL 35.218,96 TL
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 30.824,20 TL 33.411,15 TL 31.998,06 TL 96.233,41 TL
personel icra dosya ödemesi 1.700,00 TL 1.700,00 TL
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 3.885,11 TL 1.435,22 TL 1.706,13 TL 7.026,46 TL
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 TL 1.650,00 TL
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 28.176,37 TL 13.321,48 TL 41.497,85 TL
PERSONEL EĞİTİM GİDERİ 700,00 TL 700,00 TL
HUZUR HAKKI 3.000,00 TL 3.000,00 TL 6.000,00 TL
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM 10.000,00 TL 5.613,62 TL 8.388,10 TL 24.001,72 TL
ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN 5.620,10 TL 2.500,00 TL 2.500,00 TL 10.620,10 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01 TL 700,01 TL
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 2.958,26 TL 2.958,26 TL
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 26.479,17 TL 26.479,17 TL
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN 1.840,80 TL 1.840,80 TL 3.681,60 TL
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 127,75 TL 128,00 TL 127,75 TL 383,50 TL
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 TL 18,95 TL 18,95 TL 56,85 TL
CEP TELEFONU FATURASI 275,00 TL 163,25 TL 164,25 TL 602,50 TL
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 423,29 TL 423,29 TL
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 872,40 TL 872,40 TL
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 2.246,03 TL 3.819,70 TL 2.006,00 TL 8.071,73 TL
SARF MALZEME 8.861,65 TL 7.302,25 TL 16.163,90 TL
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 5.771,97 TL 7.080,00 TL 12.851,97 TL
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00 TL 153,00 TL
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 3.012,40 TL 3.012,40 TL
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 18.523,00 TL 18.523,00 TL
KOMBİ BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI 2.360,00 TL 2.360,00 TL
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43 TL 775,55 TL 928,98 TL
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 TL 2.000,00 TL
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 36,75 TL 38,48 TL 36,75 TL 111,98 TL
İNTERNET SİTESİ ALAN ADI 1014,8 TL 1.014,80 TL
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI 4.447,06 TL 4.447,06 TL 8.894,12 TL
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELERİ İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER 1.869,05 TL 92,50 TL 2.034,80 TL 3.996,35 TL
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 100,00 TL 70,00 TL 170
BAŞKENT DOĞAL GAZ 49.398,58 TL 34.865,00 TL 36.533,00 TL 120.796,58TL
ELEKTRİK FATURASI 25.701,30 TL 42.680,80 TL 35.990,00 TL 104.372,10 TL
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 2.562,00 TL 5.000,00 TL 7.562,00 TL
SU FATURASI 9.039,74 TL 12.532,68 TL 12.959,08 TL 34.531,50 TL
 TOPLAM 221.582,00 TL 223.114,98 TL 197.333,95 TL 642.030,93 TL

Site yönetiminin gelir ve gider kalemleri yukarıda iki sayfa halinde tabloda gösterilmiştir.

01.07.2021-30.09.2021 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
30.09.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 7.888,10
29.09.2021 ORTAK ALAN GÜBRE ALIMI 500,00
29.09.2021 KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 153,00
28.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK.TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 10.000,00
28.09.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 11.629,40
28.09.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
18.09.2021 ELEKTRİK MALZEME 35,00
9.09.2021 KIRTASİYE MALZEMESİ 92,50
9.09.2021 ORTAK İŞ YAPI İNŞ. MEK. TAAH.MÜH VE DAN.HİZ.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ 8.523,00
9.09.2021 HATİCE HANDAN ÖZOĞLU GRAFİK 94 1.014,80
9.09.2021 OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 2.006,00
9.09.2021 DİJİTAL ELEKTRONİK KOMBİ KART TAMİR MERKEZİ MESUT KUNT 2.360,00
9.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 4.580,00
9.09.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH. TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 5.000,00
8.09.2021 ELEKTRİK ARIZASI PANO TAMİRİ 500,00
2.09.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 2.500,00
2.09.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
26.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
26.08.2021 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 423,29
26.08.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. BAKIM 20.000,00
16.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 1.784,70
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN MALZEME 3.075,08
16.08.2021 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC. LTD.ŞTİ. 3.302,25
16.08.2021 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ. TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2.562,00
16.08.2021 BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM 3.589,56
16.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
16.08.2021 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2.000,00
16.08.2021 ORMAN MOTOR 2.500,00
16.08.2021 SÜPERSAN MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ 2.958,26
16.08.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
9.08.2021 POYRAZ NETWORK BİLİŞİM SANAYİ TİC. 145,00
9.08.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
4.08.2021 BAŞKENT SULAMA SİSTEMLERİ İNŞ. MALZEMELERİ LTD.ŞTİ 5.613,62
4.08.2021 ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2.867,40
4.08.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.000,00
4.08.2021 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş 872,40
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 342,20
29.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 8.736,04
29.07.2021 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 18.557,12
26.07.2021 KELEŞ İNŞ. MALZ. İNŞ. SAN.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. 3.420,91
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 301,39
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 594,05
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 230,00
19.07.2021 HALKALI İŞ AVANSI HESABI ÖDEMELERİ 545,00
19.07.2021 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 10.000,00
19.07.2021 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 5.771,97
19.07.2021 ORMAN MOTOR 5.620,10
19.07.2021 DEMET ATLIHAN – DMT TEMİZLİK GIDA AMBALAJ 4.000,00
19.07.2021 ŞAMPİYON MESLEK KURSU 700,00
19.07.2021 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. LTD. ŞTİ 3.299,36
19.07.2021 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM. VETERİNER 1.840,80
19.07.2021 ARTIBEL CERTIFICATION 5.000,00
19.07.2021 PAK GRUP TEMİZLİK VE TİCARET PAZARLAMA LTD. ŞTİ 791,55
9.07.2021 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 21.687,62
8.07.2021 NETA SİGORTA BROKERLİĞİ A.Ş. 4.447,06
5.07.2021 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 2.246,03
5.07.2021 CANYURT HIRDAVAT 2.141,38
3.07.2021 ŞAHİNUR AKMAN – AKMANLAR TİCARET 2.253,60
3.07.2021 KAHVECİOĞLU YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TAAH. TUR. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ 1.430,01
27.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 225,95
26.08.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 549,60
19.07.2021 NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 153,43
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 700,01
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 170,00
SİTE ORTAK KULLANIM MAZLEME ALIMI 1.020,00
İNTERNET FATURASI 383,50
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 602,50
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 7.026,46
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 41.497,85
Üye İşyeri Ekst. Gön. Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 111,98
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 97.933,41
BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00
HUZUR HAKKI 6.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ 120.796,58
ELEKTRİK FATURASI 104.372,10
SU FATURASI 34.531,50
TOPLAM 646.745,93 TL
GERİYE DÖNÜK BORÇLARIN ÖDEME DURUMU(26/09/2021)
EK AİDATTAN ÖDEMELER
FİRMA AÇIKLAMA GERİYE DÖNÜK BORÇ ÖDEME (2 Nisan-25 Eylül 2021) KALAN
ARTIBEL 13 736 13 736
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM 17 245 12 686 4 559
ATAK ELEKTRİK 9 459 9 459
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 1 000 1 000
CANYURT HIRDAVAT 6 141 6 141
DEMET ATLIHAN 4 000 4 000
ELEKTRO SAT ELEKTRONİK 2 867 2 867
APSİYON 872 872
GÜNTEKİNLER YAPI 7 207 7 207
GRAFİK 94 1 015 1 015
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3 541 3 541
NETA SİGORTA 13 341 13 341
KARDELEN HIRDAVAT 5 246 5 246
OKYANUS POMPA 2 006 2 006
OMAK ASANSÖR 41 629 31 629 10 000
ORMAN MOTOR 13 620 10 620 3 000
ORTAK İŞ YAPI İNŞ. 1 000 1 000
ÖYKÜ GIDA MADDELERİ 1 416 1 416
MALİ MÜŞAVİR SERKAN ARSLAN 3 076 3 076
SÜPERSAN MAKİNA 2 958 2 958
ÜRETİM ALTYAPI 2 857 2 857
ZEYREK İLAÇLAMA 1 841 1 841
PAK GRUP TEMİZLİK 792 792
TOPLAM   156 866 137 890 18 976
DEMİRBAŞTAN ÖDEMELER
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA LOGAR KAPAK Y72-80,CC20,C21,C22,C24,CK6,CK7 47 888 17 888 30 000
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK CK6 VE CK7 BLOK LİKSÜRÜN BİTKİSİ 3 000 3 000
MEKA GRUP OTOMATİK KAPI CK4 GİRİŞ KAPISI MOTORU 1 180 1 180
TOPLAM   52 068 19 068 33 000
ASANSÖRDEN ÖDEMELER
OMAK ASANSÖR Y69 BLOK ASANSÖR 118 118
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 224 224
OMAK ASANSÖR C24 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR C23 BLOK ASANSÖR 7 779 7 779
OMAK ASANSÖR CK7 BLOK ASANSÖR 3 000 3 000
TOPLAM   18 900 18 900  
ÖDENMEYECEK BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT C20-21-22-24, Y65-69-76-77-78-80 blokların çatı tamiri 180 463

Toplanan Ek Aidat, demirbaş, Asansör ek ödemeleri ile yukarıdaki tabloda belirtilen ödemeler yapılmıştır

Sitemizde ikamet eden kat maliki ve kiracılardan alınan aidatların ödenme hızı ile ilgili tablo aşağıda bilginize sunulmuştur. Aidatların zamanında ödenmesi yönetim kurulunun iş ve işlemleri daha hızlı yapabileceğini unutmamak gerekir.

 

2021 YILI 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI YAPILAN ZORUNLU HARCAMALAR (ORTAK GİDERLER) VE FİRMALARA YAPILAN ÖDEMELER ve KESİLEN FATURALAR LİSTESİ EKTEKİ LİSTEDEDİR

30/09/2021 tarihi itibariyle kasa mevcudunun;

1-TEB Ostim Şube hesabında : 22.978,14 TL.

2-Pos hesabı                               : 11.016,40 TL.

3-Apsiyon hesabı                      : 512 TL.

Olduğu görülmüştür

 

Yapracık TOKİ konutları 8. Bölge Toplu Yapı mensubu 732 kat malikinin bilgilerine saygıyla arz ederiz.

 

 

 

Serdar SOLMAZ                                 Murat SARKIN                                          Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                       Denetim Kurulu Üyesi                            Denetim Kurulu Üyesi

 

ASLI İMZALIDIR

YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİM KURULUNUN 01/07/2021-30/09/2021 TARİHLERİ ARASI FAALİYETLERİNİ GÖSTEREN 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU 10 (on) SAYFADAN İBARETTİR,