2019 4.Dönem Denetim Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme dönemi : 01/10/2019-31/12/2019

Raporun düzenleme tarihi : 30/01/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

1- Yönetim Telefon : 0 (312) 553 4741

2- Site Müdürü : 0 (505) 055 76 57

3- Halkla İlişkiler : 0 (505) 055 76 56

4- Muhasebe : 0 (505) 055 76 55

5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2019 – 31/12/2019 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL, SİNCAN/ANKARA ve TEB OSTİM/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı üzerinden yürütülmektedir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB OSTİM ŞB. ,Sincan HALKBANK ve Halkalı HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 111,971,80 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 799,880,80 TL
3 TOPLAM GELİR 911,852,60 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 876,958,52 TL
5 KASA MEVCUDU 111,969,87 TL
7 KASA MEVCUDU 34,894,08 TL
8 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 688,05 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
10 31.12.2019 İTİBARİYLE BİNA BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR 1.525,00 TL
11 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

134.383,76 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KASA MEVCUDU ( 7+8+10+11) 171,490,89 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C 3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y 3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK 3+1 16 173,00 TL 2.768,00 TL
CK 4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 46.449,96 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 133.974,51 TL
3 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI 59.864,37 TL
ALACAK TOPLAMI 240,288,77 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 – Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.), Madde 25 yaptırımların uygulanmasının takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE YASAL

ÖDEMELER (25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞTIR.)

1 MAAŞ 97.125,99 TL
2 SGK PRİMİ 36.931,85 TL
3 DAMGA VERGİSİ 583,49 TL
4 MUHTASAR GELİR VERGİSİ 8.738,94 TL
TOPLAM 143.380,27 TL
SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN DİĞER HAVALE, EFT VE ÖDEME

(25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞTIR.)

1 ENERJİSA 83.791,27 TL
2 ASKİ 37.425,29 TL
3 DOGALGAZ 307.098,00 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.399,99 TL
5 PERSONEL İCRA (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.919,78 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 3.739,33 TL
7 ENERJİ KİMLİK BELGESİ ÜCRETİ 3.477,00 TL
8 31.12.2019 İTİBARİYLE BİNA BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESABA VİRMAN YAPILAN MİKTAR (2.SAYFADA SİTE TOPLAM GELİRLERİ İÇERİSİNDE GÖSTERİLMİŞTİR.) 1.525,00 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 283.50 TL
10 FİRMA ÖDEMELERİ 272.760,43 TL
11 SİNCAN,HALKALI VE TEB HESAPLAR ARASI VİRMAN (25.10.2019 İTİBARİYLE HALKALI HESABI, 01.11.2019 İTİBARİYLE SİNCAN HESABI KAPATILMIŞ, ANA HESAP OLARAK SADECE TEB OSTİM ŞB.HESABI KULLANILMAKTADIR.) 19.158,66 TL
TOPLAM 733.578,25 TL
SİNCAN HALKBANK AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ/SİNCAN HESABI KAPANIŞ VE TEB HESABI AÇILIŞ
DEVİR 190,60 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 3.739,33 TL
GELİR TOPLAMI 3.929,93 TL
HARCAMA TOPLAMI 3.929,93 TL
SİNCAN HALKBANK HESABI KALAN (HESAP KAPANMIŞTIR) 0 TL.
HURDA MALZEME SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN TAMAMININ BU HESABA YATIRILMASI İLE TEB ANA HESABA BAĞLI YENİ AVANS HESABI AÇILIŞI 4.350,00 TL
HARCAMA TOPLAMI 3.661,95 TL
KASA 688,05 TL
FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR 29.676,00 TL
2 BİLİCİ PLASTİK ALİMİNYUM YAPI TİC. 9.676,00TL
3 ABAZ HAFRİYAT 2.643,20 TL
4 SERA İNŞAAT 2.000,00 TL
5 ORTAK ALAN SİGORTA (TAKSİT ÖDEMESİ BAŞLAYACAKTIR) 25.800,18 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 20.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.849,60 TL
8 GÜNTEKİNLER TİC. 1.000,00 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 1.000,00 TL
11 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 1.500,00 TL
12 ORMAN MOTOR 3.000,00 TL
13 İÇ ANADOLU TEMİZLİK MLZ.TİC. 7.033,72 TL
14 IŞIL TUZ TİC. 1.062,00 TL
15 MALİ MÜŞAVİR VE AVUKATLIK HİZMETİ (400 TL+400 TL.) 800,00 TL
TOPLAM 110.040,70 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2019-31.03.2020 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.602,00 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı, sığınakların ise boşaltılma işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyiz.

G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

ASLI İMZALIDIR

ÖMER YILDIZ  BÜNYAMİN PULAT  NURİ SAYINER