2019 2. Üç Aylık Denetleme Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/04/2019-30/06/2019

Raporun düzenleme tarihi                           :19/07/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçiler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/04/2019 – 30/06/2019 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

  1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL ve SİNCAN/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Halkalı şubesinden Sincan şubesine hesapların devir işlemleri devam etmektedir.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.
MALİ RAPOR
1 DEVREDEN (0,66 tl. Yuvarlama)      138,747,42 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ      760,129,02 TL
3 TOPLAM GELİR      898,876,44 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)      844,711,16 TL
5 KASA MEVCUDU        54,165,28 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 225,30 TL
7 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
8 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ HESABI

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 13.318,35 TL

(DÖNEM İÇİ GELİR VERGİSİ:1.997,74 TL

(ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL

(BU DÖNEM İHTİYAÇ İÇİN ÇEKİLEN:80.000 TL)

İNŞAAT EKSİKLERİ HARİCİNDE ALINAN MİKTAR İADE EDİLECEKTİR.)

 

      176.145,72 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 230,536,3 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

 

Gelir:

 

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 118,00 TL 29.500,00 TL
Y    3+1 238 129,00 TL 30.702,00 TL
CK  3+1 16 148,00 TL 2.368,00 TL
CK  4+1 228 160,00 TL 36.480,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 99.050,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 297.150,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 68,867,12 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 41,965,80 TL
3 GECİKME BEDELİ ve ASANSÖR REVİZYONU ALACAKLARIMIZ 5,576,23 TL
4  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

93.488,74 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 209,897,89 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

      SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER 

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 92.731,99 TL
2 SGK PRİMİ 34.655,95 TL
3 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 5.136,54 TL
GENEL TOPLAM 132.524,48 TL
SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 73.616,25 TL
2 ASKİ 35.203,00 TL
3 DOGALGAZ 396.666,00 TL
4 İLETİŞİM (415 TL SMS PAKETİ VE  153,28 TL. WEB SİTESİ ALAN ADI ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.423,03 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.513,80 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 7.400,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 3.222,60 TL
8 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) DÖNEM İÇİNDE 3 TAKSİT ÖDENMİŞTİR. 7.800 TL
9 BES OTOMATİK KATILIM (Personel Maaşından kesilmiştir.) 108 TL
10 İŞTEN AYRILAN ESKİ PERSONEL (MUHASEBECİ SEVİLAY ÖZTÜRK) KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ 6.128,76 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 151.193,80 TL
12 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR)    26.911,49 TL
YUVARLAMA -0.05 TL
TOPLAM 712.186,68 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR      18,55 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 7.400,00 TL
GELİR TOPLAMI 7.418,55 TL
GİDER TOPLAMI 7.193,25 TL
KALAN BAKİYE 225,30 TL
KASA 225,30 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 22.319,70 TL
2 ORTAK ALAN SİGORTA 7.820,00 TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 5.000,00 TL
4 CANYURT HIRDAVAT İNŞAAT MALZ TAAH LTD ŞTİ 5.176,48 TL
5 EMLAK YÖN.HİZ.A.Ş. 10.296,41 TL
6 ARTIBEL ASANSÖR PERİYODİK KONTROL FİRMASI 5.000,00 TL
7 ALİ KUTANOĞLU İNŞ.MLZ. 18.267,36 TL
8 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.652,00 TL
9 GÜNTEKİNLER TİC. 723,14 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEÇİLİK 808,30 TL
11 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 10.716,18 TL
12 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 2.784,80 TL
13 ENGİN METAL DOĞRAMA 2.000,10 TL
14 ÖRNEK SU DEPO (TÜM DEPOLARIN TEMİZLİĞİ İÇİN) 4.000,00 TL
15 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.054,17 TL
16 NURİ TAŞDEMİR VİNÇ İŞLETMESİ 2.800,00 TL
17 SASTEK UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş. (ÖRNEK KALORİMETRE KALİBRASYONU İÇİN) 219,09 TL
TOPLAM 102.637,73 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

2- FREKANS GRUP ENERJİ HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ile 21.07.2017 tarihinde 2 (iki) yıl süre ile geçerli olmak üzere daire başına aylık 3.30 TL+KDV olmak üzere sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Çimlerin sulanması amacıyla takılan yeni otomatik sulama fıskiyeler ile kullanılan su borularının zemine gömülmesi işleminin tüm adalarda çok az bir kısım haricinde tamamlanmıştır. Kalan bölümün de kısa sürede tamamlanacağı tarafımıza bildirilmiştir. Bu hususta yönetime ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

 5- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

6- Bölgemizin geniş bir çim alanına sahip olduğu malumlarınızdır. Yaz dönemlerinde çimlerin kesilmesi uzun sürmekte ve dördüncü adanın çim kesimi biterken birinci adanın çimleri tekrar uzamaktadır. Bu durum bina temizliğinin ve diğer faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Önümüzdeki yaz dönemine kadar bütçe imkanları çerçevesinde her görevliye bir tekerlekli bir de tırpan olmak üzere ikişer adet çim makinası tahsis edilecek şekilde çim makinası satın alınmalı, bu makineler görevlilere zimmetlenmeli, kullanma eğitimi verilerek kullanıcı hatası nedeniyle oluşacak hasar kendilerinden tahsil edilmeli ve her görevli kendi makinesi ile kendi sorumluluk sahasının çim kesme işlemini yapmalıdır.

7- SİTE ETRAFINA BETON DUVAR VE TEL ÖRGÜ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI KONUSUNDA TEMSİLCİLER KURULUNCA YÖNETİME YETKİ VERİLMİŞTİ ANCAK YAZ DÖNEMİNDE KALORİMETRE CİHAZLARININ DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞECEĞİNDEN KAT MALİKLERİNE İLAVE YÜK OLMAMASI İÇİN İHALE ANLAMINDA HERHANGİ BİR GİRİŞİMDE BULUNULMAMIŞTIR. BU KAPSAMDA SİTE ETRAFININ DAHA  ÇEVRECİ VE EKONOMİK BİR YÖNTEM OLAN LİGÜSTRÜM  BİTKİSİ İLE ÇEVRİLMESİ HUSUSUNDA DA ÇALIŞMA YAPILMASININ FAYDALI OLACAĞI KANAATİNDEYİZ.BU HUSUSTA WEB SİTESİNE GÖRSELLER KONULARAK KAT MALİKLERİNİN DE GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI UYGUN OLACAKTIR.

   SİTE ETRAFININ BİR ŞEKİLDE GÜVENLİK ALTINA ALINMASI HUSUSUNDA BAZI KAT MALİKLERİNİN ISRARLI TALEPLERİ MEVCUTTUR ANCAK DENETİM KURULU ÜYESİ OLARAK BİZİM DE ÜYESİ OLDUĞUMUZ SON KARAR YETKİSİNE SAHİP TEMSİLCİLER KURULUNDA KONU DEFALARCA TARTIŞILMIŞ BİNA TEMSİLCİLERİNİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TARAFINDAN ÜLKENİN EKONOMİK DURUMU DOĞRULTUSUNDA KAT MALİKLERİNE İLAVE YÜK GETİRECEK OLMASI NEDENİYLE KONU SÜREKLİ ERTELENMEKTEDİR. BU HUSUSTA YÖNTEM OLARAK NET BİR KARAR VERİLMEDİĞİ GİBİ YÖNETİME İHALE YAPMA YETKİSİ DE VERİLMEMİŞTİR.

8- DOĞALGAZ ABONELİĞİNİN BİNA BAZINDA TEK ABONELİK OLMASI NEDENİYLE HER DÖNEM YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKLERİ OLMASINA RAĞMEN ÖDEYEN MALİKLERİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN BİNA FATURALARINDAN TOPLANAMAYAN KISIMLAR GENEL BÜTÇEDEN TAKVİYE EDİLEREK ÖDENMEKTEDİR.

   YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKİ HAKKINDA GEREKLİ İCRA İŞLEMİ BAŞLATILMAKTA İSE DE TAHSİLAT SÜRESİ NET OLMADIĞINDAN TAKİPTEKİ ALACAK OLARAK GÖZÜKMEKTEDİR.

   ÖNÜMÜZDEKİ KIŞ DÖNEMİNDE YAKIT BEDELİNİ ÖDEMEYEN KAT MALİKLERİNİN GAZININ KESİLEBİLMESİ HAKKINDA İLGİLİ BAKANLIKTAN GÖRÜŞ ALINMASI VEYA GAZ BEDELİNİN TAMAMINI ÖDEMEYEN BİNANIN FATURASININ TAMAMI ÖDENENE KADAR BEKLENMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ.

   “NASILSA YÖNETİM BİR ŞEKİLDE ÖDÜYOR” ZİHNİYETİYLE YAKIT PARASINI ÖDEMEYEN VE ASLINDA YAKITINI ÖDEYEN KOMŞUSUNUN KUL HAKKINA GİREN VE BUNU ALIŞKANLIK HALİNE GETİREN KAT MALİKLERİNE YAKITINI DÜZENLİ ÖDEME ALIŞKANLIĞI KAZANDIRMANIN BAŞKA BİR YOLU VARSA ÖNERİLERİNİZİ YÖNETİME BİLDİRMENİZİ İSTİRHAM EDİYORUZ.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3-  Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

4- 01 TEMMUZ 2018-30 HAZİRAN 2019 BÜTÇE DÖNEMİ KESİN HESABI KAPSAMINDA ÜÇER AYLIK DENETLEME RAPORLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SİTE YÖNETİMİNİN 01 TEMMUZ 2018-30 HAZİRAN 2019 BÜTÇE DÖNEMİNİN İBRA EDİLMESİNİN UYGUN OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. İBRA KONUSUNUN İLK TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULMASINI ARZ EDERİZ.

DENETİM KURULU

( ISLAK İMZALI PAPOR DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR. ASLI İMZALIDIR.)

 

Nuri SAYINER                               Ömer YILDIZ                            Bünyamin PULAT