2018 4. Üç Aylık Denetleme Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2018 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetleme Raporu

Denetleme  dönemi                                     : 01/10/2018-31/12/2018

Raporun düzenleme tarihi                           : 31/01/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçiler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Teknik Personel    :   0 (555) 015 04 13

 6- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2018 – 31-12-2018 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli

hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

  1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL ve SİNCAN/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Halkalı şubesinden Sincan şubesine hesapların devir işlemleri devam etmektedir.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Yönetim ofisinde  1 (bir ) adet POS cihazı bulunmaktadır. POS cihazından yapılan tahsilatların 29 (yirmi dokuz) gün sonra site yönetimi hesabına geçmesi ve bu nedenle nakit ihtiyacı nedeniyle erken yapılan tahsilat için komisyon ödenmesinin önüne geçilmesi maksadıyla POS cihazı ile yapılan tahsilatlarda ödemenin ertesi gün site hesabına geçmesi için banka ile anlaşılmış, komisyon ödemesinin POS cihazı ile ödeme yapan kat sakini tarafından karşılanması sağlanmıştır. EFT yolu ile ödeme yapan kat sakinleri için değişen bir durum yoktur.Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

 

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 57.147,90 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 940,237,24 TL
3 TOPLAM GELİR 997,385,14 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 953,517,07 TL
5 KASA MEVCUDU 43,868,07 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 1,192,45 TL
7 POS TAHSİLAT HESABINDAKİ NAKİT 641,36 TL
8 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 45,701,88 TL

 

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

 

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 118,00 TL 29.500,00 TL
Y    3+1 238 129,00 TL 30.702,00 TL
CK  3+1 16 148,00 TL 2.368,00 TL
CK  4+1 228 160,00 TL 36.480,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 99.050,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 297.150,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 31,339,51 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 70,291,45 TL
3 GECİKME BEDELİ ALACAKLARIMIZ 2,574,89 TL
4 ASANSÖR REVİZYONU BEDELİ ALACAKLARIMIZ 2,259,05 TL
5 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAKLARIMIZ 26,535,98 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 133,000,88 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

 

      SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER  

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 92.722,47 TL
2 SGK PRİMİ 40.393,80 TL
3 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 6.660,67 TL
GENEL TOPLAM 139.776,94 TL
SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 79.202,05 TL
2 ASKİ 40.660,04 TL
3 DOGALGAZ 329.286,00 TL
4 İLETİŞİM 423,54 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 1.822,55 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 5.000,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (29 günden önce yapılan tahsilat nedeniyle yönetim tarafından ödenen) 6.236,09 TL
8 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 4.429,98 TL
9 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) 2.600 TL
10 BES OTOMATİK KATILIM (Personel Maaşından kesilmiştir.) 91 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 136.396,56 TL
12 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR) 207.592,32 TL
TOPLAM 813.740,13 TL

 

AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR 1.101,10 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 5.000,00 TL
GELİR TOPLAMI 6.101,10 TL
GİDER TOPLAMI 4.903,54 TL
KALAN BAKİYE 1.197,56 TL
Metin ÖZMEN üzerindeki Nakit Avans 5,11 TL
KASA 1.192,45 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 24.371,90 TL
2 ORTAK ALAN SİGORTA 20.820,00 TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 5.000,00 TL
4 CANYURT HIRDAVAT İNŞAAT MALZ TAAH LTD ŞTİ 14.565,36 TL
5 ÇAYLAN ÇATI 3.000,00 TL
6 EMLAK YÖN.HİZ.A.Ş. 25.614,44 TL
7 ORMAN MOTOR 2.000,00 TL
8 ABAZ HAFRİYAT 2.955,00 TL
9 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.652,00 TL
10 TUĞSAN MADENİ YAĞLARI 3.800,00 TL
11 BOTECH 5.000,00 TL
12 GÜNTEKİNLER TİC. 3.072,05 TL
13 SERA İNŞAAT 59.961,00 TL
14 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 21.980,50 TL
15 MESA TEKSTİL 3.564,00 TL
16 KARDELEN ELEKTİRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 4.027,34 TL
17 ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ 3.894,00 TL
18 EVEA TEMİZLİK 719,80 TL
19 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.380,95 TL
20 IŞIL TUZ 885,00 TL
21 TUĞSAN MADENİ YAĞLARI 3.800,00 TL
TOPLAM 214.063,34 TL

SÖZLEŞMELER

1- Tüm doğalgaz kazanlarının (KOMBİ)  bakımı için EMAR firması ile 01.11.2017- 01.11.2018 tarihlerini ve yıllık KDV dahil 29.205,000 TL. Ücret ödenmesini kapsayan bir anlaşma YENİLENMEMİŞ, kombi bakımlarının Site Teknik Personeli tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu çözüm aynı zamanda TASARRUF anlamına geldiği için Yönetime teşekkür ediyoruz.

2- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuzdokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

3- FREKANS GRUP ENERJİ HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ile 21.07.2017 tarihinde 2 (iki) yıl süre ile geçerli olmak üzere daire başına aylık 3.30 TL+KDV olmak üzere sözleşme,

4– Tüm ortak alanlar sigorta ettirilmiş olup yasal zorunluluk olan bu uygulamayı olumlu buluyoruz, Kombi bakımından tasarruf edilen miktarın 26.000 TL.sı buraya harcanmış olup yine de 3.205 TL tasarruf edilmiştir. Bu anlamda siteye ilave mali yük oluşmadığı için Yönetime teşekkür ediyoruz.

5- Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile olan sözleşme 31.10.2018 tarihinde sonlanmış ve yenilenmemiştir. Bu tarihten itibaren APSİYON firmasının muhasebe programı kullanılmaya başlanmış hesapların devri nedeniyle kullanılması zorunlu olan Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devir işlemleri bitene kadar ücret ödenecektir. Devir işlemleri tamamlandığı anda ücret ödenmeyecektir. APSİYON muhasebe programına bu yıl ücret ödenmeyecektir. Ayrıca  sitenin resmi makamlar nezdindeki işlemlerini (SGK,VERGİ,BORDRO) takip etmek maksadıyla aylık 400 TL karşılığında bir Mali Müşavir ile sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1-Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, kendi aracını müstakil bir konutta oturur gibi istediği yere park eden kat maliklerimize ise artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Sitemizin Ali ACAR müteahhit firmadan kaynaklı eksikleri ile ilgili  müteahhit firmadan 300.000 TL. alındığı ifade edilmiş olup konu hakkında ayrıntılı bilgi önümüzdeki dönem raporunda açıklanacaktır.

 5- Çimlerin sulanması amacıyla takılan yeni otomatik sulama fıskiyeler ile kullanılan su borularının zemine gömülmesi bazı adalarda hala tamamlanmamıştır.  Yönetim tarafından biri adada boruların toprağa gömüldüğü, diğer adalarda da aynı faaliyetin yapılacağı ifade edilmiştir. Otomatik sulama fıskiyelerin Y64, Y65, Y66,Y67,Y68,Y69,Y70,Y71 ve CK4 Blokların bulunduğu ada hariç diğerlerinde tamamlandığı görülmüş yukarıda bahse konu blokların bulunduğu adanın tamamlanmama nedeni olarak bütçe yetersizliği ifade edilmiştir. Yönetim tarafından Bütçe imkanlarının tekrar gözden geçirilerek ada faaliyetlerinde ve blok işlerinde kat maliklerine karşı hak ve eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Yapılacak tüm iş ve işlemlerin bir program çerçevesinde yapılmasını ve uygulanmasını  koordine etmek  Yönetim Kurulunun sorumluluğunda  olup, bu husustaki şikayetlere  mahal verilmemesine azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

6- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Denetleme Kurulu olarak bu raporun hazırlanması için ciddi emek sarf ettik, göremediğimiz hususlar oldu ise lütfen bizi ikaz ediniz, bizler de sizler gibi birer kat malikiyiz, tek farkımız hiçbir ücret almadan gönüllü olarak aidatlarımızın hesabını sorma ve denetleme yetkimizin olmasıdır. Bu yetkiyi de sizlerin seçmiş olduğu blok yöneticilerinden dolayısıyla sizlerden aldık.

4-  Yönetim Kurulu üyelerimiz de aynı bizler gibi gönüllü çalışan, emek sarf eden kat maliklerimizdir. Lütfen onlarla diyalogdan çekinmeyelim, dedikodu ile değil işin aslını kendilerine bizzat sorarak hareket edelim, yardımcı olalım.

5-  Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

6- Son olarak , “İtimat Kontrole Mani Değildir.” ilkesiyle hareket ettiğimizi ve edeceğimizin siz değerli komşularımız tarafından bilinmesini istirham eder saygılar sunarız.

 

DENETİM KURULU

( ISLAK İMZALI PAPOR DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR. ASLI İMZALIDIR.)

 

Nuri SAYINER                               Ömer YILDIZ                            Bünyamin PULAT

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2018 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme  dönemi                                     : 01/10/2018-31/12/2018

Raporun düzenleme tarihi                           : 31/01/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçiler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Teknik Personel    :   0 (555) 015 04 13

 6- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/10/2018 – 31-12-2018 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli

hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

  1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL ve SİNCAN/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Halkalı şubesinden Sincan şubesine hesapların devir işlemleri devam etmektedir.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Yönetim ofisinde  1 (bir ) adet POS cihazı bulunmaktadır. POS cihazından yapılan tahsilatların 29 (yirmi dokuz) gün sonra site yönetimi hesabına geçmesi ve bu nedenle nakit ihtiyacı nedeniyle erken yapılan tahsilat için komisyon ödenmesinin önüne geçilmesi maksadıyla POS cihazı ile yapılan tahsilatlarda ödemenin ertesi gün site hesabına geçmesi için banka ile anlaşılmış, komisyon ödemesinin POS cihazı ile ödeme yapan kat sakini tarafından karşılanması sağlanmıştır. EFT yolu ile ödeme yapan kat sakinleri için değişen bir durum yoktur.Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

 

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 57.147,90 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 940,237,24 TL
3 TOPLAM GELİR 997,385,14 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 953,517,07 TL
5 KASA MEVCUDU 43,868,07 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 1,192,45 TL
7 POS TAHSİLAT HESABINDAKİ NAKİT 641,36 TL
8 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 45,701,88 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

 

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 118,00 TL 29.500,00 TL
Y    3+1 238 129,00 TL 30.702,00 TL
CK  3+1 16 148,00 TL 2.368,00 TL
CK  4+1 228 160,00 TL 36.480,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 99.050,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 297.150,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 31,339,51 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 70,291,45 TL
3 GECİKME BEDELİ ALACAKLARIMIZ 2,574,89 TL
4 ASANSÖR REVİZYONU BEDELİ ALACAKLARIMIZ 2,259,05 TL
5 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAKLARIMIZ 26,535,98 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 133,000,88 TL

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

 

      SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER  

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 92.722,47 TL
2 SGK PRİMİ 40.393,80 TL
3 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 6.660,67 TL
GENEL TOPLAM 139.776,94 TL
SİNCAN VE HALKALI ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 79.202,05 TL
2 ASKİ 40.660,04 TL
3 DOGALGAZ 329.286,00 TL
4 İLETİŞİM 423,54 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 1.822,55 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 5.000,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (29 günden önce yapılan tahsilat nedeniyle yönetim tarafından ödenen) 6.236,09 TL
8 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 4.429,98 TL
9 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) 2.600 TL
10 BES OTOMATİK KATILIM (Personel Maaşından kesilmiştir.) 91 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 136.396,56 TL
12 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR) 207.592,32 TL
TOPLAM 813.740,13 TL

 

AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR 1.101,10 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 5.000,00 TL
GELİR TOPLAMI 6.101,10 TL
GİDER TOPLAMI 4.903,54 TL
KALAN BAKİYE 1.197,56 TL
Metin ÖZMEN üzerindeki Nakit Avans 5,11 TL
KASA 1.192,45 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 24.371,90 TL
2 ORTAK ALAN SİGORTA 20.820,00 TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 5.000,00 TL
4 CANYURT HIRDAVAT İNŞAAT MALZ TAAH LTD ŞTİ 14.565,36 TL
5 ÇAYLAN ÇATI 3.000,00 TL
6 EMLAK YÖN.HİZ.A.Ş. 25.614,44 TL
7 ORMAN MOTOR 2.000,00 TL
8 ABAZ HAFRİYAT 2.955,00 TL
9 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 1.652,00 TL
10 TUĞSAN MADENİ YAĞLARI 3.800,00 TL
11 BOTECH 5.000,00 TL
12 GÜNTEKİNLER TİC. 3.072,05 TL
13 SERA İNŞAAT 59.961,00 TL
14 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 21.980,50 TL
15 MESA TEKSTİL 3.564,00 TL
16 KARDELEN ELEKTİRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 4.027,34 TL
17 ATAK ELEKTRİK BOBİNAJ 3.894,00 TL
18 EVEA TEMİZLİK 719,80 TL
19 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 3.380,95 TL
20 IŞIL TUZ 885,00 TL
21 TUĞSAN MADENİ YAĞLARI 3.800,00 TL
TOPLAM 214.063,34 TL

 

SÖZLEŞMELER

1- Tüm doğalgaz kazanlarının (KOMBİ)  bakımı için EMAR firması ile 01.11.2017- 01.11.2018 tarihlerini ve yıllık KDV dahil 29.205,000 TL. Ücret ödenmesini kapsayan bir anlaşma YENİLENMEMİŞ, kombi bakımlarının Site Teknik Personeli tarafından yapılması sağlanmıştır. Bu çözüm aynı zamanda TASARRUF anlamına geldiği için Yönetime teşekkür ediyoruz.

2- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuzdokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

3- FREKANS GRUP ENERJİ HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Ile 21.07.2017 tarihinde 2 (iki) yıl süre ile geçerli olmak üzere daire başına aylık 3.30 TL+KDV olmak üzere sözleşme,

4– Tüm ortak alanlar sigorta ettirilmiş olup yasal zorunluluk olan bu uygulamayı olumlu buluyoruz, Kombi bakımından tasarruf edilen miktarın 26.000 TL.sı buraya harcanmış olup yine de 3.205 TL tasarruf edilmiştir. Bu anlamda siteye ilave mali yük oluşmadığı için Yönetime teşekkür ediyoruz.

5- Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile olan sözleşme 31.10.2018 tarihinde sonlanmış ve yenilenmemiştir. Bu tarihten itibaren APSİYON firmasının muhasebe programı kullanılmaya başlanmış hesapların devri nedeniyle kullanılması zorunlu olan Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye devir işlemleri bitene kadar ücret ödenecektir. Devir işlemleri tamamlandığı anda ücret ödenmeyecektir. APSİYON muhasebe programına bu yıl ücret ödenmeyecektir. Ayrıca  sitenin resmi makamlar nezdindeki işlemlerini (SGK,VERGİ,BORDRO) takip etmek maksadıyla aylık 400 TL karşılığında bir Mali Müşavir ile sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1-Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, kendi aracını müstakil bir konutta oturur gibi istediği yere park eden kat maliklerimize ise artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Sitemizin Ali ACAR müteahhit firmadan kaynaklı eksikleri ile ilgili  müteahhit firmadan 300.000 TL. alındığı ifade edilmiş olup konu hakkında ayrıntılı bilgi önümüzdeki dönem raporunda açıklanacaktır.

 5- Çimlerin sulanması amacıyla takılan yeni otomatik sulama fıskiyeler ile kullanılan su borularının zemine gömülmesi bazı adalarda hala tamamlanmamıştır.  Yönetim tarafından biri adada boruların toprağa gömüldüğü, diğer adalarda da aynı faaliyetin yapılacağı ifade edilmiştir. Otomatik sulama fıskiyelerin Y64, Y65, Y66,Y67,Y68,Y69,Y70,Y71 ve CK4 Blokların bulunduğu ada hariç diğerlerinde tamamlandığı görülmüş yukarıda bahse konu blokların bulunduğu adanın tamamlanmama nedeni olarak bütçe yetersizliği ifade edilmiştir. Yönetim tarafından Bütçe imkanlarının tekrar gözden geçirilerek ada faaliyetlerinde ve blok işlerinde kat maliklerine karşı hak ve eşitlik ilkesine uygun olarak hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Yapılacak tüm iş ve işlemlerin bir program çerçevesinde yapılmasını ve uygulanmasını  koordine etmek  Yönetim Kurulunun sorumluluğunda  olup, bu husustaki şikayetlere  mahal verilmemesine azami dikkat edilmesi gerekmektedir.

6- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Denetleme Kurulu olarak bu raporun hazırlanması için ciddi emek sarf ettik, göremediğimiz hususlar oldu ise lütfen bizi ikaz ediniz, bizler de sizler gibi birer kat malikiyiz, tek farkımız hiçbir ücret almadan gönüllü olarak aidatlarımızın hesabını sorma ve denetleme yetkimizin olmasıdır. Bu yetkiyi de sizlerin seçmiş olduğu blok yöneticilerinden dolayısıyla sizlerden aldık.

4-  Yönetim Kurulu üyelerimiz de aynı bizler gibi gönüllü çalışan, emek sarf eden kat maliklerimizdir. Lütfen onlarla diyalogdan çekinmeyelim, dedikodu ile değil işin aslını kendilerine bizzat sorarak hareket edelim, yardımcı olalım.

5-  Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

6- Son olarak , “İtimat Kontrole Mani Değildir.” ilkesiyle hareket ettiğimizi ve edeceğimizin siz değerli komşularımız tarafından bilinmesini istirham eder saygılar sunarız.

 

DENETİM KURULU

( ISLAK İMZALI PAPOR DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR. ASLI İMZALIDIR.)

 

Nuri SAYINER                               Ömer YILDIZ                            Bünyamin PULAT