YAPRACIK 8. ETAP TOKİ KONUTLARI 2022 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

                                   ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

                                                 DÖRDÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 01/09/2022 – 31/12/2022

Denetleme  Tarihi: 01/01/2023 – 13/03/2023

 

             Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci, ikinci , üçüncü üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler  ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların(parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat  ve montaj işlerinin , 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemlerinin ,

3-2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK;

                       

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM;

 

1-2022 yılı birinci, ikinci ,üçüncü ve dördüncü  üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,

3-62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını

5-2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

 1. 30/09/2022 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Aydın Uz’un istifasından dolayı 01/10/2022 tarihi itibariyle Yedek Yönetici Erkin Özkazanç’ın Muhasip üye olarak geldiği , Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam ettiği , Başkan yardımcılığı görevine Çağrı Ünalmaz ile devam kararı almışlardır.
 2. Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,
 3. Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,
 4. Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafetinin alındığı görülmüştür.

 

 1. 23/10/2022 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulunda
 • Yedek Yönetici olarak CK-7 Blok Yönetici Osman Açar seçilmiştir.
 • Ali Temel’in açmış olduğu dava hakkında adalara 5/4 değiştirilmesi için araştırma yapılmasına ,
 • Sıcak Su Sayaçlarının 10 yıllık ömrünü tamamladığı , sıcak su saatlerinin (Bu süreçte sıcak su sayaçlarının değiştirmiş olanlar, standartlara uygun ve okuma alınabilenler hariç ) Nisan 2023 yılında değiştirilmesi OY BİRLİĞİ ile karar alınmıştır.
 • Binalarda ki boylerlerin bakımı için gerekli ekipmanların araştırılması , fiyat tekliflerin alınmasına karar verilmiştir.
 • 62802 Ada da oturan Temsilcilerin Yaya ve Araç Kapılarının Ferforje olarak araştırılmasına karar verilmiştir.
 • Personellere Kışın Muafiyet uygulanan 400 TL’nin 2023 Bütçesine 500 TL olarak uygulanmasına Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
 • 07.2021 Tarihli 46 Nolu Sayılı kararda sehven yanlış yazılan Blokların Sıcak Su Tesisat değişim işinde ‘SOĞUK SU İFADESİ’ Adı geçen karara eklenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
 • Aidat, Yakıt ve Diğer borçları ayrıca borçlarından dolayı İCRA Takibi Başlatılmış ve İcra İşlemine Giren Apartman Yöneticisi olarak seçilenlerin DENETİM ve YÖNETİMDE Asil/Yedek Yönetici olarak Seçilmemesi OY BİRLİĞİ İle Kabul edilmiştir.
 1. 10.2022 tarihinde Muhasebe Görevinde çalışan Aslıhan Çağlıyan’ın 15 Yıl sigortalık süresinin ve 3600 prim gün sayısını doldurup emeklilik hakkı kazandığından dolayı işten ayrılmış olup yerine 24.10.2022 tarihinde Yiğit Hüseyin Seçkin’in işe alındığı , 19.11.2022 tarihinde Yiğit Hüseyin Seçkin’in istifası üzerine 21.11.2022 tarihin de Kübra Maide Emirhan’ın ise alındığı ve Kübra Maide Emirhan’ın da istifa etmesi sebebiyle 02.12.2022 tarihinde Şehibe Çatkaya işe alınmıştır.
 2. Site Yönetim Paketi Poliçesinin yenilendiği görülmüştür.
 3. Teb Bankasıyla anlaşmanın sona erdiğinden dolayı , diğer bankalarla görüşülüp en uygun pos komisyonu veren (anlaşma yapılmadan) TEB BANKASI ile çalışmaya devam edildiği görülmüştür.
 4. Muhasebede Sitemizin kullanmış olduğu Apsiyon Programın kullanıcı sayısı 732 iken Görevli Daire kiracıları eklenerek 746 kullanıcı hesabı güncellenmiş olduğu ayrıca sistemde kaydı olmayan kiracıların güncellendiğini tarafımıza bildirmişlerdir.
 5. Kat Maliklerin haklarını korumak için Eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aydın Uz Hakkında 05.12.2022 tarihinde 88 Nolu Karar defterinde almış oldukları karar doğrultusunda Sitemizin Avukatı aracılığı ile Cumhuriyet Baş Savcılığı’na 2022/48827 hazırlık dosya numarası suç durusunda bulunulduğu görülmüştür.
 6. 12.2022 tarihinde Yönetim Ofisine Halklar İlişkiler Görev tanımıyla Bünyamin Aslan işe alınmıştır.
 7. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam etmektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde 6295 ve 62793 adanın Mart 2023 te tamamen biteceğini , sırasıyla 6279 ve 62802 adaya imalatı tamamlayacaklarını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.
 8. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin ek imalat yapıldığı görülmüştür.

 

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

.

 1. 10.2022 tarihinde Muhasebe Görevinde çalışan Aslıhan Çağlıyan’ın 15 Yıl sigortalık süresinin ve 3600 prim gün sayısını doldurup emeklilik hakkı kazandığından dolayı 19.11.2022 tarihinde 39.107,74 TL’nin ödendiği ve 31/12/2023 itibari itibarı ile kıdem tazminatı hesabına 46.989,18 TL olduğu görülmüştür.
 2. Aslıhan Çağlayan’ın işten ayrılması ile 7.000 TL maaşla Yerine Personel alındığı görülmüştür.
 3. Site Yönetim Paketi Poliçesin süresi dolduğundan dolayı 8 Taksitle Toplam 034,60 TL’ye Dilek Şahin Sigorta Aracılık Hizmetleri Şti. firmasına 19/12/2022 tarihinde

Y-323518022-0-0 Poliçe nosu ile Ak Sigortadan yaptırıldığı görülmüştür.

 1. Teb Bankasıyla anlaşmanın sona erdiğinden dolayı , Diğer bankalarla görüşülüp en uygun Pos Komisyonu veren (anlaşma yapılmadan) TEB BANKASIYLA % 1.30 oranla çalışmaya devam edildiği ve bu oranın Banka Komisyon Tahsilatı adında Kredi kartı ve Hesap kartı ile Yönetim Ofisinden Ödeme yapanlardan alındığı görülmüştür.
 2. 12.2022 tarihinde Yönetim Ofisine Halkla İlişkiler görev tanımıyla Bünyamin Aslan 7.250 Tl’ye işe alındığı görülmüştür.
 3. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin de sözleşme kapsamı dışında yapılması zaruri görülen işlerin de ;
 • 62794 Ada için 32.223,61 TL
 • 62802 Ada için 119.491,23 TL
 • Ayrıca sözleşme dışında 62793 Ada için 80.218,36 Tl + 40.000 TL iş yaptırıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
 • Çıkan bu maliyetin 01.01.2023 tarihinde imalat yapılan adalarda ki kat maliklerinin hesabına yansıtılacağını tarafımıza bildirmişlerdir.
 1. Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62794 ve 92802 adaların bahçe duvarı, üzerine panel çit ve kapıların yapım işinin geçici kabulünün 06/11/2022 tarihinde yapıldığı, eksiklerin tamamlanması için firmaya ek süre verildiği tarafımıza bildirilmiştir.
 2. Yönetimin Apsiyon kullanıcı sayısını güncelledikten sonra
 • Y70-15 Görevli Dairesi Kiracısından 7.940,22 TL
 • C21-051 Görevli Dairesi Kiracısından 13.380,21 TL
 • CK7-063 Görevli Dairesi Kiracısından 15.794,89 TL

alacak olduğu tespit etmişlerdir. Kiracılarla görüştükten sonra paraların AYDIN UZUN’un hesabına ve elden ödeme yaptığı anlaşılmıştır. AYDIN UZ’a bu durumu Yönetim tarafından 27.11.2022 tarihinde kiracıların parasını ödemesini istemiş ve 06.12.2022 tarihinde bu ödemeler Sitemizin AKBANK hesabına ayrı ayrı  aktardığı dekont ve hesap hareketleri ile görülmüştür.

 1. 2022 yılı 01 Ekim – 31 Aralık tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge Ek tabloda belirtilmiştir.
KATEGORİ BAKİYE
AİDAT 59.363,85 TL
ASANSÖR 10.930,75 TL
AVANS 350,57 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 26.372,81 TL
DEMİRBAŞ 1.033,00 TL
DEVİR 328,73 TL
DUVAR ÖDEMESİ 84.376,68 TL
EK AİDAT 470,48 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 200,97 TL
ELEKTRİK FATURASI 13.697,38 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 15.743,02 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 234,70 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 687,60 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 549,00 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 131.433,14 TL
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 1.350,00 TL
MAHSUPLAŞMA 28.101,89 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 4.836,59 TL
PARA CEZASI 150,00 TL
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 7.364,00 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 450,00 TL
YAKIT 144.205,62 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 2.487,06 TL
TOPLAM 534.717,84 TL

 

 1. 31/12/2022 tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

 

BLOK Bakiye
C21 BLOK 21.156,30 TL
C22 BLOK 16.432,59 TL
Y67 GÖREVLİ DAİRESİ 22.986,37 TL
C23 BLOK 13.655,88 TL
C24 BLOK 12.730,50 TL
CK4 BLOK 1.290,61 TL
CK5 BLOK 6.318,87 TL
CK6 BLOK 137.820,17 TL
CK7 BLOK 8.839,47 TL
Y64 BLOK 10.632,12 TL
Y68 BLOK 3.475,00 TL
Y69 BLOK 3.580,98 TL
Y72 BLOK 10.895,44 TL
Y75 BLOK 15.096,43 TL
Y78 BLOK 151,00 TL
TOPLAM 285.084,56 TL

 

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında  muhafaza edildiği görülmüştür.
AKKÜL İNŞAAT  TEM. İMAL.SAN. VE TİC. LTDİ ŞİRKETİ 3.540,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 379.918,54
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 5.987,22
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 17.944,00
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 124.119,60
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 30.979,62
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 2.023,52
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 7.000,00
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ 1.784,00
BAŞKENT DOĞALGAZ 884.001,02
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7.668,27
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 15.625,00
ENERJİ A.Ş. 272.889,00
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA 5.000,00
EYLÜL UYDU VE GÜV. SİSTEMLERİ 4.000,00
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 288.000,00
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 145.629,22
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 27.603,99
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 37.121,10
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 21.078,98
LEVENT ER 12.000,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 9.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 56,85
MİRA SOLAR 9.794,00
MUSTAFA ULUSOY 590,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİP.SAN VE TİC A.Ş 16.891,20
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC.LTD ŞTİ. 6.998,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 46.424,50
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 47.176,80
ORMAN MOTOR 21.198,70
PARLAK CAM OĞUZHAN ÖZDEMİR 1.357,00
PELİN UZUN AVUKAT 15.694,65
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 27.031,40
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 37.721,65
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 500,50
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 1.010,25
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 6.750,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 16.051,48
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35.170,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 28.300,00
TOPLAM 2.626.303,08

 

 1. Yönetim kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.
FİRMA TUTAR
AKKÜL İNŞAAT TEMİZLİK İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3.540,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 312.920,34
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 4.945,61
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2.562,00
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 124.119,60
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 23.861,96
AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 2.023,53
AVUKAT YUSUF ÖZDEMİR 7.000,00
AYBA KIRTASİYE MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ 1.784,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1.107.524,13
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 126.034,46
ENERJİ A.Ş. 235.874,80
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 3.774,82
EYLÜL UYDU VE GÜV. SİSTEMLERİ 4.000,00
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 163.354,10
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 16.408,80
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 24.137,44
LEVENT ER 12.000,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 7.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 56,85
MİRA SOLAR- ALTERNATİF ISITMA VE ARITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA EKİZ 9.794,00
MUSTAFA ULUSOY 590,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 16.891,20
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 14.497,48
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 23.264,88
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 23.470,20
ORMAN MOTOR 1.888,00
PARLAK CAM OĞUZHAN ÖZDEMİR 1.357,00
PELİN UZUN AVUKAT 12.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 26.933,46
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 43.489,32
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 500,50
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 1.010,25
ULUSOY BÜRO MAKİNALARI- MUSTAFA ULUSOY 6.750,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 6.140,29
YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 35.900,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 28.200,00
ZEYNEL ASANSÖR SİSTEMLERİ MAK.VE İNŞ TİC.LTD.ŞTİ 885,00
GENEL TOPLAM 2.441.157,04

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.
2022 YILI 01/10/2022-31/12/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 60.350,51 55.504,41 60.159,13 176.014,05
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 1.726,03   5.676,53 7.402,56
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 24.871,52 26.441,15   51.312,67
KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ   39.107,74   39.107,74
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI     16.891,20 16.891,20
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 166,75 167,00 166,75 500,50
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 335,75 334,50 340,00 1.010,25
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI   2.621,02 1.984,27 4.605,29
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI     650,00 650,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ 2.562,00 5.320,00 13.062,00 20.944,00
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     15.625,00 15.625,00
DEFTER TASTİK ÜCRET ÖDEMESİ     3.000,00 3.000,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 2.086,76 1.931,28 1.969,18 5.987,22
SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ   39,50   39,50
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ   2.000,00 4.000,00 6.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 4.857,15 3.000,00 7.837,50 15.694,65
İCRA DOSYA MASRAFI 12.000,00 4.500,00 9.380,00 25.880,00
POS KOMİSYON KIRIM 1.526,91 6.611,81 4.151,47 12.290,19
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 63,00 63,00 63,00 189,00
BANKA HAVALE EFT MASRAFI     53,98 53,98
MAHKEME DAVA HARÇLARI 301,40 850,00 7.000,00 8.151,40
BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   31.121,10 6.220,00 37.341,10
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 7.559,42   10.918,54 18.477,96
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME   4.000,00 43.424,50 47.424,50
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR   34.353,40 8.623,40 42.976,80
SARF MALZEME 12.188,12 13.788,21 658,00 26.634,33
SARF MALZEME BAKIM ONARIM     11.550,00 11.550,00
MEKANİK BAKIM ONARIM   10.338,99 4.000,00 14.338,99
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 380,00 1.000,00 1.000,00 2.380,00
POMPA BAKIM ONARIM GİDERİ 19.115,66 13.861,96   32.977,62
UYDU VE KARASAL YAYIN MALZEME ALIMI 4.000,00     4.000,00
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI   1.400,00   1.400,00
SU POMPA MALZEME     5.000,00 5.000,00
ELEKTRİK PROJE YAPIMI     12.000,00 12.000,00
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 619,98     619,98
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONRM. MALZ. GİDERİ   10.000,00   10.000,00
BAHÇE PEYZAJ MALZ. ALIMI BAKIMI ONARIM   5.000,00   5.000,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 170,00   110,00 280,00
İŞ AVANSI KARTI ÖDEMELER     8.334,09 8.334,09
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 620,00 610,70 250,00 1.480,70
BAŞKENT DOĞAL GAZ 98.609,10 326.743,45 458.648,47 884.001,02
ELEKTRİK FATURASI 82.668,07 105.674,90 92.743,50 281.086,47
SU FATURASI 30.798,06 44.030,91 49.290,63 124.119,60
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 43.400,00 12.000,00 5.170,00 60.570,00
ÇATU KULE TAMİRATI   2.900,00   2.900,00
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ 380,00 20.345,49 25.931,53 46.657,02
BOŞ GÖREVLİ DAİRESİ TADİLAT MALZEMESİ ALIMI 3.650,00 2.000,00   5.650,00
CK7 BLOK ÇATI OLUK ÖDEMESİ GİDERİ   76.000,00 69.629,22 145.629,22
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 128.000,00 110.000,00 70.000,00 308.000,00
62802 ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME HAT ALIMI     780,00 780,00
62795ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME     820,00 820,00
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM     9.794,00 9.794,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 140.000,00 100.000,00 164.000,00 404.000,00
    686.025,14 1.076.679,47 1.213.924,84 2.976.629,45

 

 1. Yönetim Kurulunun 2022 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki gelir kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

 

2022 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
Gelir Eki.23 Kas.23 Ara.23 TOPLAM
AİDAT  İADESİ -477,00 0,00 0,00 -477,00
AİDAT 145.872,26 174.859,21 154.993,84 475.725,31
ASANSÖR 10.278,05 13.025,51 7.355,10 30.658,66
AVANS GEÇİKME 0,00 32,72 0,00 32,72
BANKA KOMİSYONU 0,00 0,00 3.149,08 3.149,08
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 37.363,63 59.923,09 57.836,85 155.123,57
DEMİRBAŞ 168,00 400,00 420,00 988,00
DUVAR ÖDEMESİ 164.831,33 123.017,61 65.319,47 353.168,41
EK AİDAT 419,00 0,00 0,00 419,00
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 0,00 0,00 618,47 618,47
ELEKTRİK FATURASI 41.934,20 62.407,03 81.705,90 186.047,13
 GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 4.668,00 8.024,96 52.766,19 65.459,15
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 634,02 12.655,00 1.663,00 14.952,02
İCRA 76,24 600,76 0,00 677,00
KAMERA VE AYDINLATMA 120.983,00 148.489,20 135.623,08 405.095,28
KİRACI DAİRESİ ELEKTRİK FATURALARI 0,00 0,00 1.604,14 1.604,14
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 100,00 1.287,18 0,00 1.387,18
MAHSUPLAŞMA 11.031,52 16.114,94 7.787,01 34.933,47
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 0,00 23.220,18 20.505,24 43.725,42
GÖREVLİ DAİRESİ SU FATURASI 0,00 0,00 408,47 408,47
PARA CEZASI 76,60 100,00 0,00 176,60
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK SOĞUK SU) 6.456,00 15.646,94 1.925,35 24.028,29
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 300,00 1.350,00 150,00 1.800,00
YAKIT 156.344,86 408.747,62 566.920,85 1.132.013,33
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 20,00 3.368,85 2.868,82 6.257,67
GECİKME TAZMİNATI 9.456,45 19.489,10 12.608,60 41.554,15
BANKA NET FAİZ GELİRİ (OTM) 0,00 0,00 848,98 848,98
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 5.784,39 4.117,70 0,00 9.902,09
SİTE İŞ AVANS İADESİ 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 4.668,00 6.421,21 0,00 11.089,21
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ÖDEMESİ 0,00 300,00 0,00 300,00
Toplam 720.988,55 1.103.598,81 1.173.078,44 2.997.665,80

 

 1. Yönetim kurulunun 31/12/2023 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

Cari Devir Bakiye Eki.22 Kas.22 Ara.22
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK -2.999,70 -2.999,70 -2.999,70 -2.999,70
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -133.000,00 -29.001,80 -62.001,80 -31.001,80
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş -1.041,61 0,00 -1.969,18 0,00
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -18.382,00 -18.382,00 -13.062,00 -9.588,00
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ -42.117,66 -30.000,00 -40.000,00 -35.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -158.314,02 -200.321,94 -282.754,19 -396.677,14
BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ -7.668,27 0,00 0,00 0,00
C20 ESMA GÜL 16.08.2020 -0,19 0,00 0,00 0,00
ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ -3.000,00 -3.000,00 T -3.000,00 -3.000,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ 0,00 0,00 T 0,00 -110.409,46
ENERJİ A.Ş. -37.543,40 -32.566,20 -1.168,10 0,00
ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER -5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ 0,00 0,00 -3.774,82 -14.601,08
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK -64.500,00 -186.500,00 -76.500,00 -70.000,02
GÜLTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. -10.895,45 -20.309,66 -15.000,00 -427,94
GÜNTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. 0,00 0,00 -14.312,10 -17.724,88
HASAN ALTAN -39.500,00 0,00 0,00 0,00
İÇ ANADOLU TEMİZLİK -12.983,66 -12.983,66 -6.000,00 0,00
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT -21.078,98 -13.519,56 -5.000,36 0,00
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY -3.000,00 -4.000,00 -3.000,00 -1.000,00
MİRA SOLAR- ALTERNATİF ISITMA VE ARITMA SİSTEMLERİ MUSTAFA EKİZ 0,00 0,00 -9.794,00 0,00
NEWWORK KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM EKİPMANLARI SAN VE TİC A.Ş 0,00 0,00 -16.891,20 0,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -6.998,00 0,00 0,00 0,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -88.228,60 -102.195,08 -102.490,08 -56.301,58
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -36.877,36 -36.877,36 -36.877,36 -36.877,36
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -31.530,00 -39.353,40 -8.823,40 -15.646,80
ORMAN MOTOR -19.310,70 -21.198,70 -4.000,00 0,00
PELİN UZUN AVUKAT -4.857,15 -3.000,00 -3.000,00 0,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI 0,00 0,00 0,00 1.837,50
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT -3.650,00 0,00 0,00 0,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -180.463,10 -180.463,10 -180.463,10 -180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 369,73 -1.250,27 1.824,27 1.451,63
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 0,00 -167,00 -166,75 -180,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -335,75 -334,50 -340,00 -357,50
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ -9.911,19 -9.727,64 -3.000,00 0,00
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 0,00 0,00 -5.170,00 0,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -800,00 0,00 0,00 0,00
Toplam -943.617,06 -953.151,57 -899.733,87 -978.967,98

 

 

 

31.12.2022 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA : 44.616,50
2- POS HESABI : 2.837,30
3- APSİYON POS HESABI : 4.578,01
4- KIDEM TAZMİNATI HESABI : 46.989,18

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022  yılı Dördüncü  üç aylık dönemi kapsayan 10 sayfadan ibaret 2022 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

İrfan ULUSOY                                Serdar SOLMAZ                            Osman ACAR

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

 

 

 

NOT: RAPORUN ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİDEDİR.