YAPRACIK 8. ETAP SİTE YÖNETİMİ 15,04,2023 TARİHLİ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 Ankara Yapracık 8.Etap Site Yönetimi

 15.04.2023 Tarihli Genel Kurul

 Toplantı Tutanağı

Ankara Yapracık 8. Etap Site Yönetimi Temsilciler Kurulu Toplantısı  15.04.2023 Cumartesi günü saat 14:00’de Asaleten 598 , Vekaleten 92 olmak üzere toplam 690 kat malikini temsilen 23 Blok Yöneticisi Y77 blok yönetim ofisinde aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

               GÜNDEM MADDELERİ

 • Açılış ve Yoklama,

 • Divan Kurulu’nun oluşturulması ve Divan Kurulu’na tutanakların imzalanması için yetki verilmesi ,

 • 2021-2023 yılına ilişkin raporun okunması , müzakeresi ,

 • 2021-2023 YÖNETİM KURULUN idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrası ,

 • 2021-2023 yılına ilişkin DENETİM KURULUNUN ibrası.

 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Yönetim Kurulunun seçilmesi ,

 • 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulunun seçilmesi ,

 • Dilek ve Temenniler ,

 • Kapanış

 

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

 1.  Toplantıya Asaleten 598 , Vekaleten 92 olmak üzere 690 kat malikini temsilen 23 Blok Yöneticisi toplantıya katılmış , yeterli çoğunluk sağlandığından  toplantıya geçilmiştir.

 2. Toplantıyı Yönetmek Üzere Temsilciler Kuruluna Divan Başkanlığı için aday olup olunmadığı sorulmuş ve Divan Başkanlığına Bahri Cebeci , Üyeliğe Serdar Solmaz , Katip üyeliğine  Erkin Özkazanç aday olmuş , yapılan oylama sonucunda adı geçenler oy çokluğu ile seçilmiş ve Divan Kurulu Oluşturulmuştur.

 3. 2021-2023 yılına ilişkin raporun okunması müzakeresine geçilmiş ve Divan Başkanı Bahri Cebeci Yönetim Kurulu Başkanı Burak Kadıoğlu’na söz vermiştir. Yönetim Kurulu Başkası Burak Kadıoğlu tarafından 2021-2023 dönemine ilişkin faaliyetleri , mali durum anlatılmış , soru cevap şeklinde müzakere edilmiş ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

 4. 2021-2023 dönemine ilişkin Yönetim Kurulunun idari ve mali açıdan ayrı ayrı ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyla  2021-2023 Yönetim Kurulu idari ve mali açıdan ibra edilmiştir.

 5. 2021-2023 dönemine ilişkin Denetim Kurulu ibrasına geçilmiş ve yapılan oylama sonucunda Asaleten 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla 2021-2023 Denetim Kurulu ibra edilmiştir.

 6. 2023-2025 dönemin de görev alacak Yönetim Kurulunun seçimine  geçilmiştir.  Burak Kadıoğlu söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile blok liste halinde seçime girilmesi yönünde ek gündem talebinde bulunmuş ve ek gündeme alınmasına ilişkin oylamaya geçilmiştir, Oylama sonucunda Asaleten 598 , Vekaleten 92 Evet oyu olmak üzere 690 EVET oyuyla kabul edilmiştir.Divan Başkanı blok listelerin hazırlanması için 15 dakika  ara vermiştir. Temsilciler kurulu üyelerinin görüşmeleri tamamlanmış olup , sayımı yapılmış ve eksiksiz olarak toplantıya devam edilmiştir.

Burak Kadıoğlu tarafından Divan Başkanlığına ibraz edilen blok listede  Burak Kadıoğlu ,Çağrı Ünalmaz ve Erkin Özkazanç’ın ASİL , Bünyamin Aslan YEDEK Yönetici olarak  aday  göstermiştir. Oylama geçilmiş , 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla      2023-2025 dönemi Burak KADIOĞLU ,Çağrı ÜNALMAZ ve Erkin ÖZKAZANÇ’ ın  ASİL , Bünyamin ASLAN ise Yedek Yönetici olarak  seçilmiştir.

 1. 2023-2025 yıllarında görev alacak Denetim Kurulu seçimine geçilmiş, C24 Blok yöneticisi İzzet Ercan söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile blok liste halinde seçime girilmesi yönünde ek gündem talebinde bulunmuş , ek gündeme alınması yönünde oylama yapılmış ve Oylama sonunda 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584, Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere 676 EVET oyuyla ek gündem maddesi kabul edilmiştir.

İzzet Ercan tarafından Divan Başkanlığına ibraz edilen blok listede  Denetim Kurulu Asil üye olarak İzzet Ercan , Rafet Çay, Bahri Cebeci ve Yedek denetçi olarak İrfan Ulusoy aday gösterilmiştir. Oylama geçilmiş , 14 HAYIR oyuna karşın Asaleten 584 , Vekaleten 92 EVET oyu olmak üzere toplam 676 EVET oyuyla  2023-2025 dönemi İzzet Ercan , Rafet Çay , Bahri Cebeci ASİL, İrfan Ulusoy ise Yedek Denetici olarak seçilmiştir.

 1. Y73 Blok Yöneticisi Arif Maral toplantıda söz almış ve Divan Başkanına hitaben vermiş olduğu dilekçe ile Teknik Komisyon kurulmasına ilişkin ek gündem talebinde bulunmuş ek gündeme alınması yönünde oylama yapılmış. Oy çokluğu ile kabul edilmiş olup , Teknik heyetin Bahri Cebeci , Zahide Yıldırım , İrfan Ulusoy , Arif Maral ve Serdar Solmaz’dan oluşmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 2. Dilek ve Temenniler kısmına geçilmiş ve Yeni Yönetim ve Denetim Kuruluna görevlerinde başarılar dilenmiş , genel kurula son verilmiştir.