Temsilciler kurulunda alınan adalar bazında duvar yapılması kararının iptal edilmesini ve yine aynı temsilciler kurulunda alınan su tesisatları değişimi kararı akabinde tesisat için para toplamanın yasal olmadığı yönünde kat maliklerinden 2 sinin açtığı davada istenilen tedbir kararını hakim ret etmiştir

TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN ADALAR BAZINDA DUVAR YAPILMASI KARARININ İPTAL EDİLMESİNİ VE YİNE AYNI TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN SU TESİSATLARI DEĞİŞİMİ KARARI AKABİNDE TESİSAT İÇİN PARA TOPLAMANIN YASAL OLMADIĞI YÖNÜNDE KAT MALİKLERİNDEN 2 SİNİN AÇTIĞI DAVADA İSTENİLEN TEDBİR KARARINI HAKİM RET ETMİŞTİR BUNLARA İLİŞKİN KARARLAR AŞAĞIDADIR.