ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU Denetleme Dönemi: 01/10/2021 – 31/12/2021 Denetleme Tarihi: 01/01/2022-15/01/2022 Raporun yazılması süreci 1-2021 yılı ikinci, üçüncü üç aylık raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumları, 2- 8.Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı iş ve işlemleri, 3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç […]

Temsilciler kurulunda alınan adalar bazında duvar yapılması kararının iptal edilmesini ve yine aynı temsilciler kurulunda alınan su tesisatları değişimi kararı akabinde tesisat için para toplamanın yasal olmadığı yönünde kat maliklerinden 2 sinin açtığı davada istenilen tedbir kararını hakim ret etmiştir

TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN ADALAR BAZINDA DUVAR YAPILMASI KARARININ İPTAL EDİLMESİNİ VE YİNE AYNI TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN SU TESİSATLARI DEĞİŞİMİ KARARI AKABİNDE TESİSAT İÇİN PARA TOPLAMANIN YASAL OLMADIĞI YÖNÜNDE KAT MALİKLERİNDEN 2 SİNİN AÇTIĞI DAVADA İSTENİLEN TEDBİR KARARINI HAKİM RET ETMİŞTİR BUNLARA İLİŞKİN KARARLAR AŞAĞIDADIR.

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU Denetleme Dönemi: 01/07/2021 – 30/09/2021 Denetleme Tarihi: 01/10/2021-19/10/2021 Raporun yazılması süreci 1-2021 yılı ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve teklifler bölümünün uygulanması, 8. Etap 62793 ve 62795 nolu ada çevresinin duvar yapımı işlerinin denetimini 3-Üçüncü üç aylık dönem ve ikinci üç aylık […]