Temsilciler kurulunda alınan adalar bazında duvar yapılması kararının iptal edilmesini ve yine aynı temsilciler kurulunda alınan su tesisatları değişimi kararı akabinde tesisat için para toplamanın yasal olmadığı yönünde kat maliklerinden 2 sinin açtığı davada istenilen tedbir kararını hakim ret etmiştir

TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN ADALAR BAZINDA DUVAR YAPILMASI KARARININ İPTAL EDİLMESİNİ VE YİNE AYNI TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN SU TESİSATLARI DEĞİŞİMİ KARARI AKABİNDE TESİSAT İÇİN PARA TOPLAMANIN YASAL OLMADIĞI YÖNÜNDE KAT MALİKLERİNDEN 2 SİNİN AÇTIĞI DAVADA İSTENİLEN TEDBİR KARARINI HAKİM RET ETMİŞTİR BUNLARA İLİŞKİN KARARLAR AŞAĞIDADIR.

26/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

                        26/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR
26.07.2021 Pazartesi günü saat 19:30’da sitemiz Y77 blok 8. Etap yönetim ofisinde, 8. Etap Temsilciler Kurulu önceden davetiyesi gönderildiği şekilde toplanmıştır. Toplantıya 11 blok temsilcisi katılmış ve 4 adet vekalet verilmiştir. Katılan bloklar, Y65, Y69, Y73, Y75,Y79,C22,C23,C24,CK4,CK5,CK6 vekalet verenler, Y64,Y70,Y76,Y7,CK7 dir. Katılım olarak 506 daire temsil edilmiştir. Toplantı katılım ve imza çizelgesi ekte mevcuttur.
Önceden davetiye mektubu ile gönderilen gündem maddelerine geçilmeden önce maddelere ek yapmak isteyen var mı diye soruldu. Yönetim kurulu tarafından, “1. Çöp toplama saatlerinin sabahtan akşama alınması, 2. Bir önceki toplantıda alınan karar gereği yapımına başlanacak olan site bahçe duvarı yapımının adalar bazında sırası ile ve tarihlerinin belirlenerek yapılması,” diye 2 ek öneri yaptı, Ayrıca, C24 blok yöneticisi Hasan ÇOŞKUN’da “blok yöneticilerine aidat muhafiyetinin sağlanması” diye öneri yaptı böylece 3 ek gündem maddesi de gündeme eklendi. EK olarak denetim kurulu başkanı vekili aracılığı ile “denetim kuruluna 3 ayda bir 500 TL huzur hakkı verilmesi maddesinden feragat ettiklerini iletmişlerdir. Bu öneri ile 2 nolu gündem maddesi gündemden düşmüştür.
Aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Blokların sıcak su tesisatlarının değişimi,

2. Denetim kuruluna 3 ayda bir 500 TL huzur hakkı verilmesi (Denetim kurulu tarafından feragat edildi)

3. Yangın alarm sisteminin revizyonun yapılması,

Ek 1 . Çöp toplama saatleri sabah devam etmesi,

Ek 2 . Bir önceki toplantıda alınan karar gereği yapımına başlanacak olan site bahçe duvarı yapımının adalar bazında sırası ile ve tarihlerinin belirlenerek yapılması,

Ek 3. Blok yöneticilerine aidat muafiyetinin sağlanması oylama sonucunda kabul edilmemiştir.

 

BAŞKAN                                                        BAŞKAN YARDIMCISI                                            ÜYE
Çağrı ÜNALMAZ                                         Ercüment Ümit BARANSEL                                   Burak KADIOĞLU

02.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 8. ETAP TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

02/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARALARALINACAK KARARLAR

 1. Yeni avukat ve mali müşavir ile anlaşılması,
 2. Eski yönetimden kalan ödeme günü gelmiş geçmişe dönük borçların ödenebilmesi için ek para toplanmasına karar verilmiştir. Ortak gider borçlarının ödenebilmesi için Temmuz 2021 ayında bir aidat fazladan verilmesine, demirbaş olarak görünen borçların ödenmesinde ise harcama hangi bloğa yapılmış ise o bloktan Temmuz 2021 ayında tahsil edilmesine (ev sahibi ödeyecek) karar verilmiştir. Blok bazında ödenecek demirbaş borcu altta görülmektedir.
 3. Her blok için çalışılan banka üzerinden ayrı hesap açılması,
 4. C20,C21,C22,C24,Y65,Y69,Y76,Y77,Y78,Y80 bloklarımızın çatılarının onarımını tamamlayıp bitirdiğini iddia eden Turay İnşaata ve talep ettiği 463,10 TL meblağın bu aşamada ödenmemesine bugüne kadar yaptığı işlerin tespiti için avukatımız aracılığı ile tespit davası açılmasına, bu davanın sonucu itibari ile tespit edilecek miktarın onarımı yapılan ve yukarıda adı geçen ilgili bloklardan toplanmasına,
 5. Aylık olarak aidat ve yakıt borçlarını ödemeyen kat maliki ya da kiracıların listelerinin borçlarını düzenli ödeyen kat maliklerinin haksızlığa uğramaması bakımından ilgili blok kat maliklerinin daire numaraları ve borç miktarları yazılmak suretiyle listelenerek blok girişlerine asılmasına,
 6. Blokların balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkelenmesi, ekmek atılması, su dökülmesi, çöp atılması, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asılması, çevreye, bina içine izmarit, peçete vb. şeyler atılması, kapı önlerinde ayakkabı, ayakkabılık, terlik vb. şeyler bulundurulması, blok çevresinde sokak hayvanları beslenmesi yasaklanmıştır. Aksi durumda davrananlar için gereğinin yapılması,
 7. Sitemizin borçlarının bitirilmesini müteakip toplanacak aidatlardan site yönetiminin giderlerinin düşülerek (m2 bazında hesaplanarak) geri kalan paranın kullanım yetkisinin blok yönetimine bırakılması,
 8. Sitemizin eksiklerinin tespiti için blok temsilcileri tarafından bloklarındaki eksikliklerine ilişkin çizelgelere göre blok bazında yapılacak işlerin tespit edilmesi,
 9. Sitemize ada bazında çevre duvarı ve üzerine panel çit yapılmasına, üzerine kamere takılmasına, bununla ilgili piyasa araştırmasının kurulacak inceleme komisyonu tarafından yapılmasına ve komisyonun onaylayacağına işin verilmesi,
 10. Sitemizde bulunan hurda malzemenin tespit edilerek bunların satılması,
 11. Site yönetim kuruluna aylık 1.000’er TL huzur hakkı verilmesi,
 12. Yönetim Kuruluna 50.000 TL’ye kadar harcama yetkisinin verilmesi,
 13. Ek madde: Yönetim Kurulunun görev süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması,
GERİYE DÖNÜK DEMİRBAŞ BORÇ LİSTESİ (EV SAHİBİ TARAFINDAN TEMMUZ AYINDA BİR DEFADA ÖDENECEK)                                                                                                                                                                                                                           TL             
SIRA BİNA LÜKSTRÜM (ÇALI) OTOMATİK  KAPI MOTORU ASANSÖR REVİZYON LOGAR KAPAĞI DEĞİŞİMİ DAİRE BAŞI DEMİRBAŞ TOPLAMI
1 C20 67 67
2 C21 77 77
3 C22 77 77
4 C23 156 156
5 C24 156 36 192
6 Y72 200 200
7 Y73 237 237
8 Y74 200 200
9 Y75 200 200
10 Y76 200 200
11 Y77 200 200
12 Y78 200 200
13 Y79 237 237
14 Y80 237 237
15 CK4 4+1 20 20
16 CK4 3+1 20 20
17 CK6 4+1 25 66 91
18 CK6 3+1 25 66 91
19 CK7 4+1 25 52 70 147
20 CK7 3+1 25 52 70 147

8. ETAP YÖNETİM KURULU

MART 2021 SEÇİMLERİ

8. ETAP SİTE YÖNETİMİ MART 2021 SEÇİMLERİ TAMAMLANMIŞ OLUP YENİ YÖNETİM OLUŞTURULMUŞTUR.

YÖNETİM KURULU
ÇAĞRI ÜNALMAZ CK 5
BURAK KADIOGLU CK 4
ERCÜMET ÜMİT BARANSEL CK 7
AYDIN UZ C 23
DENETİM KURULU
ALİ TEMEL Y 70
MURAT SARKIN C 21
ÖMER FARUK ÖZTÜRK Y 69
SERDAR SOLMAZ Y 76

SIĞINAK TADİLATLARI

BLOK SIĞINAKLARINDA  NEM DOLAYISIYLA OLUŞAN KAVLAMALAR VE DÖKÜNTÜLER KENDİ PERSONELİMİZ TARAFINDAN TADİLATI YAPILMAKTADIR.

 

 

SEÇİM VE GENEL KURUL DUYURUSU

İÇ İŞLERİ BAKANLIĞININ YAYINLADIĞI GENELGEYE GÖRE SEÇİM VE GENEL KURUL TOPLANTILARI 01.12.2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR.

 

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-koronavirus-konulu-ek-genelge-gonderildi#

81 İl Valiliğine Koronavirüs Konulu Ek Genelge Gönderildi. 02.10.2020
81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri ek konulu genelge gönderildi. Genelgede, koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı ifade edilen genelgede, birçok Avrupa ülkesinde, kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği belirtildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlendiğine vurgu yapıldı.
Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen yazıya da yer verildi.
Yazıda; Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir.
Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir. denildi.

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkilerde göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

KALORİMETRE CİHAZLARI HAKKINDA

SAYIN KAT SAKİNLERİ

GEÇEN SENE DEĞİŞEN TEBAŞ MARKA KALORİMETRE  SAYAÇLARININ SERTİFİKALARI