AYDINLATMA SÖZLEŞMESİ

……………………………………………………………ve 8. ETAP TOKİ KONUTLARI SÖZLEŞME PROTOKOLÜ

1-TARAFLAR

İş bu protokol, …………………………………………………….. adresinde mukim …………………………………………………………………. (kısaca ‘’YÜKLENİCİ’’ olarak anılacaktır) ile Atayurt Mah.4491.Cad.4471 Sok. 13/B blok (Y77blok daire no:15) Yönetim Ofisi Etimesgut/ANKARA mukim YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ (kısaca ‘’İŞVEREN’’ olarak anılacaktır) arasında tanzim ve imza edilmiştir.

İŞİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1 ……………………………………………………………………………….) ve SİTE arasında

62793-62794-62795-62808 Ada’nın bahçe aydınlatmanın montaj kurulum , devre alınması ve sistemin çalışır teslim edilmesi işidir.

YAPILACAK İŞLER VE UYGULAMA ŞEKLİ

Yapılacak işin kapsamında ……………………………… firması yapmış olduğu aşağıda sıraladığımız keşif listesine göre İŞVEREN tarafından temin edilmiştir.

İmalat tamamlandıktan sonra YÜKLENİCİ elinde kalan malzemeleri eksiksiz olarak tutanakla İŞVERENE teslim edecektir.

CATA-CT-7022 MİLAN BAHÇE ARMATÜRÜ (KÜP) 200 ADET
ZEYBEK 50 LİK 10 ATÜ TOPRAK ALTI KANGAL BORU 5650 MT
ÖZNUR 1,5 NYA ENERJİ KABLOSU MAVİ 6000 MT
ÖZNUR 1,5 NYA ENERJİ KABLOSU KAHVERENGİ 6000 MT
CATA 100W SAMSUNG BEYAZ LED SOKAK ARMATÜR ( 5 YIL GARANTİLİ) 96 ADET

HİZMETE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 1. Sözleşmenin konusu yukarıda veya teklifte yazılı tüm malzemelerin, YÜKLENİCİYE teslim

Edilmesine kadar İŞVEREN sorumluluğundadır.

 1. YÜKLENİCİ sözleşmede ve teklifinde bulunan ürünleri montaj ve devreye alınmasından sorumludur.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

 1. İŞVEREN sözleşmeyi imzalamadan önce ; REFERANSLARINI , RESMİ GAZETESİ , FİRMA TANITIM DOSYASINI ve bağlı olduğu TİCARET ODASINDAN güncel ODA KAYIT SİCİL SURETİ (Faaliyet Belgesi) ‘ni İŞVERENE teslim edecektir.
 2. Yüklenici işin kontrolü esnasında, İşverene, kendisi veya vekili refakat etmek zorundadır.
 3. Yüklenici ekip sorumlusu, yönetim başkanı veya yönetimin görevlendireceği kontrol ile uyum içerisinde çalışacaktır.
 4. Yüklenici mevzuat gereğince tüm işçilerin can güvenliği ve emniyetini almak zorundadır.
 5. Yüklenici, elektrik dalgalanmalarında modülün zarar görmemesi adına gerilim koruma rölesi takmakla mükelleftir.

YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE KAZALAR

 1. Yüklenici, sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan tek başına sorumludur. Bu sorumlulukla ilgili rücu hakkı yoktur.
 2. Yüklenici “ İmalat ve montaj işlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
 3. Yüklenici, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 4. Yüklenici işin başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.
 5. Yüklenicinin, işin yapım sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan yüklenici tek başına sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
 6. Yüklenici taktığı cihazların yağmurdan, kardan zarar görmemesi adına koruma muhafazası yapmakla mükelleftir.
 7. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz

YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle yüklenici çalıştırdığı işçilerin SSK ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Yüklenici ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK ya yatıracaktır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket etmesi sonucu kendisine ya da işverene doğacak her türlü zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. Bu tür bir olayda işveren herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalırsa, işverenin yaptığı bu ödeme yüklenici tarafından tazmin edilecektir.

İŞİN BEDELİ

İş Anahtar Teslimi Götürü Bedel olup, bütün işlerin tekniğine ve standardına uygun, eksiksiz ve kusursuz yapılmasının bedeli olarak: kdv dahil ..,.000,00TL dir.

ÖDEME PLANI

İŞVEREN iş teslimatında, gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra aşağıdaki ödeme planına göre ödemeyi tamamlayacaktır.

Toplam ödenecek tutar ( TL) : 000.000,00 (KDVDAHİL)

 

İŞİN KONTROLÜ

İmalatın kontrolü için işveren, yapımın her aşamasında yapım şeklini, kendi elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir. İmalatlarda herhangi bir kusur veya eksikliğin tespiti halinde, yüklenici söz konusu kusur veya eksikliği düzeltip gidermekle yükümlüdür.

DİĞER ŞARTLAR

 1. ALT YAPI’DA 10 YIL , TÜM ÜRÜNLERDE 4 YIL ÜRÜN GARANTİSİ VE 4 YIL ÜCRETSİZ SERVİS yüklenici firmanın garantisi altındadır. Yasal süre içerisinde meydana gelebilecek her türlü kötü işçilikten doğabilecek arızalar yüklenici firma tarafından hiçbir bedel alınmadan 4 YIL DEĞİŞİM GARANTİSİ verilecektir.
 2. Apartman sakinlerinin veya başkaları tarafından gelebilecek darbeler, apartman sakinlerinin kötü kullanım, elektrik hataları tamirat, tadilat vb. nedenler garanti kapsamı dışındadır.
 3. Ada etrafına çekilen kablolarının bağlantı uçlarının oksitlenmemesi için gerekli önlemeli almakla hükümlüdür.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

2.1. İŞVEREN

A) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP YÖNETİMİ

B) Adresi: TOKİ YAPRACIK 8. ETAP ETİMESGUT/ANKARA

2.2. YÜKLENİCİ

C) Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı : …………………….

D) Adresi: ……………………………….

C) Vergi Dairesi: ……………………………..

D) Vergi No : ………………..

E) Telefon Numarası: ……………………………….

F) Bildirime Es.Elek.Posta Adresi: ………………………………………………………..

Bu sözleşmede belirtilen adresler tarafların yasal tebligat adresleri olup, değişiklik halinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Aksi halde bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını taraflar kabul etmişlerdir. Bu sözleşmeden doğan ihtilaflar halinde, T.C. Ankara Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

SON HÜKÜM

İş bu sözleşme 00/00/2022 tarihinde, taraflarca okunarak ve mutabakata varılarak, 2 ( İki ) nüsha olarak tanzim edilip, imza altına alınmış ve yürürlüğe girmiş

YAPRACIK 8.ETAP TOKİ KONUTLARI SİTE YÖNETİMİ

 

 

BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI ÜYE

BURAK KADIOĞLU ERCÜMENT ÜMİT BARANSEL ÇAĞRI ÜNALMAZ

 

……………………………………………….

………………………………..

…………………