ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2023 YILI

DÖRDÜNCÜ ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

Denetleme Dönemi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Denetleme Tarihi : 01/10/2023 – 31/12/2023

Raporun yazılması süreci ;

 1. 2023 yılı Dördüncü, üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler ve tekliflerin uygulanma durumlarının,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması iş ve işlemlerinin
 3. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,
 4. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

A-YASAL DAYANAK ;

 1. Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,
 2. Kat Mülkiyeti Kanunu.

B-KAPSAM ;

 1. 2023 yılı dördüncü, üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,
 2. 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802 nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin imalat ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,
 3. 62794-62802 nolu adaların (parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,
 4. 62793-62794- 62795ve 62802 Ada Parselle Adaların birbirinden ayrılması, Yönetim Planının İptali, Her ada yönetimi için ayrı ayrı yönetim planı oluşturulması değerlendirilmesini,
 5. Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını
 6. 2023 yılı dördüncü üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 1. Blok Yöneticilerinin talebi ve onayı üzerine Görevli dairelerinde oturan kiracılardan Serap ÖZDEMİR ve Ahmet ÇATKILI’ ya tahliye davası açılması
 2. Siteye demirbaş ihtiyaçlarından dolayı “ Logar açma makinesi” , “ Teleskopik İskele”, “ Yüksek Dal kesme makinesi” , “ Kollu Pompa (ilaçlama için)” , Teknik Telefon” alınmasına ve toplam maliyet tutarı olan 111.850,00 tl’ nin daire başına düşen 152,80 tl ‘ nin tüm daire sakinlerine 01.12.2023 itibariyle tahakkuk edilmesine karar verilmiştir.
 3. 30.12.2023 Temsilciler kurulu toplantısı yapılmış ve 2024 yılı bütçe görüşmesi sonucu Temsilciler Kurulu kararı sonucunda aidat tutarları;
 • CK Blok (4+1) 979,00 TL ,

CK Blok (3+1) 950,00 TL

C BLOK            870,00 TL

Y BLOK           924,00 TL olarak belirlenmiştir.

 • Bina çevresi tretuvar betonların bina temsilcisi ve teknik komite tarafından incelenerek; gerek görülmesi halinde imalatının yapılması ve ödemesinin de ilgili bina tarafından yapılması öngörülerek, çoğunluk sağlanmıştır.
 • Sitede çıkan hurdaların satışı için, “Hurda Satış Komisyonu” kurulması ve satışların bu komisyonda görevli kişiler tarafından yapılması kararlaştırılmış; komisyon üyelerinin de bir tanesinin Yönetim Kurulundan, bir tanesinin de Denetim kurulundan seçilmesi kararı alınmıştır.
 • Ek gündem maddesi ile ; 1 yardımcı teknik personel alımı için oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak alınmasına karar verilmiştir.
 • Ek gündem maddesi olarak ; dış teknik hizmet verilmesi konusunda oylama yapılmış ve oy çokluğu sağlanarak yapılmasına karar verilmiştir.
 • Ek gündem maddesi olarak ; 62802 Ada ve 62793 Ada panel çitteki yaya kapılarının güçlendirilmesi konusunda oylama yapılarak oy çokluğu sağlanmıştır.
 • Ek gündem maddesi olarak ; siteye alınan “ Logar açma makinesi” ile tüm logarların açılması işlemini yapan görevli personellere 1.000 tl ikramiye verilmesi oy çokluğu ile kabul edilerek ödemeleri yapılmıştır.
 1. 14.10.2023 tarihinde Adalara bölünme ile ilgili Blok yöneticilerine “ watsapp” aracılığı ile anket gönderilmiş ve 4/5 oy çokluğu sağlanması amacıyla bu anketleri daire sakinleriyle paylaşmaları gerektiği bilgisi verilmiştir. 22.10.2023 Temsilciler Kurulu Kararında; 62793/1, 62794/1, 62795/1 ve 62802/1ada parsel yeni Yönetim Planlarının sunumu ve kat malikleri ile Genel Kurul toplantısının yapılması 458 “ evet” oyu ile kabul edilmiştir. 24.10.2023 tarihinde de 26 Blok yöneticisine her adanın “Yönetim Planı” taslağı gönderilmiştir. Ve bu Yönetim Planlarının kat malikleri ile paylaşılıp, incelenmesi, eklenecek ve çıkarılacak maddelerin yöneticilerle paylaşılması gerektiği bilgisi verilmiştir. En son 30.12.2023 tarihinde yapılan Temsilciler Kurulu toplantısında da adalara bölünme, anket sonuçları ve Yönetim Planlarındaki kat maliklerinin öngörüsü ve değişiklik yapılıp, yapılmayacağı ile ilgili konularda hiçbir geri dönüş sağlanmamıştır.
 2. Y72 Blok Temsilcisi Memduh EMEKSİZ ‘ in aidat muafiyetinin kaldırılması ve Kat malikleri Genel Kurulunun toplanması kararları alınmıştır.
 3. 31.10.2023 tarihinde Denetim üyesi İzzet ERCAN ‘ ın istifa etmesi üzerine Temsilciler Kurulunda yedek üye olarak seçilen İrfan ULUSOY Asıl üye olarak göreve gelmiştir.
 4. 16.09.2023 tarihinde muhasebe personeli olarak görev yapan Şehibe ÇATKAYA’ nın istifası üzerine, yerine 09.11.2023 tarihinde Nuray SÖNMEZER muhasebe personeli olarak göreve başlamıştır.
 5. Yönetim ofisinde kullanılan “ Aidat Takip ve Tahsilat programı APSİYON” un taahhüdünün Kasım ayında bitmesi nedeniyle Kasım 2023 itibariyle 3 yıl taahhüt verilerek anlaşılmasına karar verilmiştir.
 6. Anka Firmasına yaptırılan kamera ve aydınlatma sistemi imalatı sözleşme belirtilen iş bitim tarihinden bu yana bir yıl geçmesine rağmen 62793/1, 62794/1, 62795/1, Ada Parselle Adaların kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmış olduğu görülmüştür. 62802/1 Ada Parsel’in kamera ve aydınlatma sistemleri tamamlanmamıştır. En kısa sürede bitirilmeli firma yapamıyor ise başka bir firmaya bedeli Anka firmasının alacağından düşülmek kaydıyla yaptırılması önerilmiştir. 62802 adanın kamera alt yapısının hazır olduğu bilgisi alınmış, kullanılacak olan malzemelerin de önceden alınarak depoda muhafaza edildiği bilgisi verilmiştir.

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 1. Bu dönemde kat maliklerinin de, aidat, yakıt ve diğer ödemelerin ödeme tarihinde ödenmemesi nedeniyle yönetim kurulunun yakıt ödemelerin geciktirdikleri, blok kat maliklerinin ödemelerini yaptıktan sonra blok ve ödeme bazlı yakıt faturalarının ödendiği görülmüştür.
 2. Elektrik ve Doğalgaz ödemelerinde gecikmeden doğan faizlerin; Temsilciler Kurulunda alınan karar doğrultusunda ödemeyi zamanında ödemeyen kat sakinlerine yansıtıldığı ve tahsil edildiği görülmüştür.
 3. Eski personellerden site müdürü olarak görev yapan Necla ERSOY’ un 2021/479 Esas nolu kararına istinaden 97.549,33 TL Teminat masrafı, 670,00 tl Başvuru masrafının 14.11.2023 tarihinde Dosyasına ödenmesine ve kat maliklerinden daire başı 137,18 tl borçlandırılmasına karar verilmiştir.
 4. Harcamalara ait makbuz ve belgelerin harcama konularına göre ayrı ayrı dosyalarda düzenli tutulduğu
 5. Personel maaşlarının, Sgk ve Muhtasar ödemelerin düzenli yapıldığı görülmüştür.
 6. Bloklarda yapılan bakım onarım giderlerinin ilgili bloklardaki kat malik/sakinlerine paylaştırıldığı görülmüştür.
 7. Yöneticilerini çalışma ve faaliyetlerinin, kanunlara ve ilgili mevzuata aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.
 8. Blok sıcak su sayaçları şaftlardaki KABLOLAMA işlemleri yapıldı. Değiştirilmesi gereken 16 Adet CALMED sıcak su sayaçlarının 8 tanesi ASİS firması tarafından değiştirildi.                  1- 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık Tarihleri Kategori bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.
KATAGORİ EKİM KASIM ARALIK
AİDAT 115.001,17 TL 102.657,72 TL 104.155,24 TL
ASANSÖR 12.941,35 TL 6.481,81 TL 3.475,56 TL
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ 17.741,85 TL 10.315,97 TL 15.441,99 TL
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 30.179,58 TL 27.985,64 TL 50.895,83 TL
DEMİRBAŞ     31.592,72 TL
DUVAR ÖDEMESİ 10.424,24 TL 7.885,00 TL 7.130,58 TL
EK AİDAT 77,49 TL 77,49 TL 77,49 TL
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ 62,51 TL 176,46 TL 64,77 TL
ELEKTRİK FATURASI 16.713,22 TL 9.685,69 TL 8.335,43 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT 2.118,76 TL 1.561,60 TL 2.638,50 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ 10.471,70 TL 6.766,62 TL 10.578,80 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI 571,98 TL 712,10 TL 1.197,59 TL
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI 451,37 TL 699,84 TL 769,80 TL
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 11.808,89 TL 2.495,70 TL 968,70 TL
İHTAR GÖNDERİMİ 1.059,71 TL 1.419,04 TL 1.144,90 TL
KAMERA VE AYDINLATMA 32.757,46 TL 25.866,45 TL 24.926,77 TL
PARA CEZASI 1.000,00 TL 500,00 TL 500,00 TL
KIDEM TAZMİNATI 16.983,54 TL 53.107,99 TL 24.519,03 TL
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ 449,79 TL 465,84 TL 330,54 TL
MAHSUPLAŞMA 1.824,55 TL 1.508,62 TL 707,62 TL
MARKİZ YAPIMI 4.092,01 TL 3.603,15 TL 13.888,41 TL
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ 25.875,30 TL 20.005,93 TL 16.386,09 TL
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 702,45 TL 1.063,79 TL 409,93 TL
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI 11.787,69 TL 1,77 TL  
YAKIT 256.898,41 TL 39.766,93 TL 696.130,90 TL
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 3.412,26 TL 4.699,44 TL 12.146,45 TL
62793 ADA BAKIM VE ONARIM 1.250,27 TL 618,00 TL 618,00 TL
62794 ADA BAKIM VE ONARIM 2.223,61 TL 1.168,97 TL 1.067,94 TL
62795 ADA BAKIM VE ONARIM 7.858,24 TL 3.349,29 TL 1.857,74 TL
62802 ADA BAKIM VE ONARIM 15.692,68 TL 11.412,39 TL 8.870,94 TL
BANKA KOMİSYONU   0,58 TL  
TOPLAM 612.432,08 TL 346.059,82 TL 1.040.828,26 TL

2. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok bazında son ödeme tarihine göre alacak miktarlarını gösteren çizelge tabloda belirtilmiştir.

BLOKLAR EKİM KASIM ARALIK
C20 35.588,24 25.125,59 61847,82
C21 22.281,89 8.825,82 11.133,88
C22 59.886,19 37.771,79 93.758,88
C23 31.528,61 21.749,42 77.665,10
C24 35.392,63 16.283,10 57.405,53
CK4 43.069,56 18.839,38 90.081,21
CK5 54.673,08 10.177,97 96.101,38
CK6 87.580,09 63.510,45 143.254,55
CK7 14.370,78 11.548,47 29.200,86
Y64 6.520,97 6.524,46 10.644,91
Y65 18.748,05 2.748,06 15.425,02
Y66 17.327,80 19.505,77 52.838,70
Y67 5.858,13 2.974,40 14.846,11
Y68 9.216,00 4.389,08 19.601,12
Y69 17.165,81 10.522,03 25.701,24
Y70 7.692,26 874,00 13.454,44
Y71 13.741,48 8.309,51 18.115,92
Y72 28.935,09 19.184,86 48.315,52
Y73 13.471,46 3.731,00 24.819,63
Y74 20.452,12 11.837,06 20.576,89
Y75 34.083,33 26.841,11 39.748,99
Y76 6.333,02 2.908,59 14.036,64
Y77 4.888,32 461,79 11.796,75
Y78 5.587,13 4.209,41 15.418,68
Y79 6.397,30 2.111,41 12.697,37
Y80 11.642,64 5.095,19 22.341,12
TOPLAM 612.431,98 346.059,72 1.040.828,26

3. 2023 yılı 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve blok bazlı olarak icradan alacak listesi aşağıda sunulmuştur.

BLOK EKİM KASIM ARALIK
C21 BLOK 18.841,81 TL 19058,16 19.281,71 TL
C22 BLOK 20.666,99 TL 20.666,99 TL 20.666,99 TL
C23 BLOK 27.632,23 TL 27.928,95 TL 28.235,56 TL
C24 BLOK 18.267,55 TL 18279,7 18.292,25 TL
CK5 BLOK 6.803,33 TL 6.953,33 TL 7.108,33 TL
CK6 BLOK 180.615,82 TL 185232,66 190.003,61 TL
CK7 BLOK 839,83 TL 839,83 TL 839,83 TL
Y64 BLOK 13.370,62 TL 13.565,62 TL 13.767,13 TL
Y67 BLOK 21.820,44 TL 22.168,44 TL 22.528,00 TL
Y68 BLOK 4.485,00 TL 4.585,00 TL 4.688,34 TL
Y69 BLOK 4.588,67 TL 4.688,67 TL 4.792,01 TL
Y71 BLOK 12.721,15 TL 12.721,15 TL 19.469,13 TL
Y72 BLOK 17.327,00 TL 36.049,77 TL 38.733,39 TL
Y75 BLOK 26.552,25 TL 26.658,92 TL 34.905,75 TL
TOPLAM 374.532,69 TL 399.397,19 TL 423.312,03 TL

4. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

ÖDEME MAKBUZLARI

FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23 TOPLAM
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00 ₺168,00
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00     ₺12.600,00
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00     ₺2.720,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00     ₺16.000,00
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM ₺18.344,24 ₺24.094,24 ₺4.094,24 ₺46.532,72
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.064,69 ₺193.830,63
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺63.676,00 ₺63.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00 ₺3.200,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00 ₺1.640,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK     ₺53.820,00 ₺53.820,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00   ₺500,00
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺15.800,00 ₺15.800,00
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     ₺100,00 ₺100,00
ENERJİ A.Ş. ₺33.532,86 ₺107.732,62 ₺126.216,13 ₺267.481,61
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ   ₺25.600,00 ₺24.600,00 ₺50.200,00
FURKAN GÖKALP ₺10.800,00     ₺10.800,00
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00     ₺9.390,00
GÖKÇEK DEKORASYON ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺15.157,44 ₺18.546,10
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ   ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺33.739,20
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00     ₺1.200,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺12.641,41 ₺1.198,03 ₺3.444,36 ₺17.283,80
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     ₺5.589,00 ₺5.589,00
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     ₺1.800,01 ₺1.800,01
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00 ₺15.000,00
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00 ₺48.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00     ₺8.070,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00     ₺2.500,00
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00 ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺13.200,00
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ   ₺10.000,00   ₺10.000,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺11.000,00 ₺10.800,00 ₺17.823,40 ₺39.623,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME   ₺26.057,80 ₺20.244,60 ₺46.302,40
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺35.925,00 ₺31.925,00 ₺26.925,00 ₺94.775,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺117.061,23 ₺49.930,00 ₺170.441,23
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00   ₺4.800,00
SESAM GRUP TEKSTİL A. A.Ş. ₺27.984,00     ₺27.984,00
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺1.253,40 ₺3.606,48 ₺8.528,38
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     ₺1.440,00 ₺1.440,00
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ ₺2.200,00     ₺2.200,00
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     ₺118,18 ₺118,18
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     ₺1.699,00 ₺1.699,00
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺76.500,00 ₺86.850,00 ₺133.950,00 ₺297.300,00
TOPLAM ₺585.366,89 ₺859.679,64 ₺1.215.061,03 ₺2.660.107,56

5. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri arasında şahıslardan ve firmalardan kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

FATURALAR

FİRMALAR Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKYOL HORTUM HİDROLİK LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     ₺168,00
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ ₺4.094,24   ₺8.188,48
ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ ₺66.238,37 ₺63.527,57 ₺64.065,69
ALTINER TARIM MAKİNA İNŞAATSAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ₺2.720,00    
AKSANTEK YAPI MLZ. İNŞ. TAAH. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ₺12.600,00    
ARİF KARAÇAY ₺16.000,00    
ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ     ₺83.676,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş ₺220.241,80 ₺5.589,86 ₺1.438.773,61
BERKAY ZİRAİ İLAÇLARI İNŞ. VE TAR. ÜR. PAZ. LTD ŞTİ     ₺3.200,00
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAATTAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.   ₺53.556,00 ₺264,00
CANYURT HIRDAVAT     ₺1.640,00
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺1.500,00    
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ     ₺126.394,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE   ₺100,00  
ENERJİ A.Ş. ₺86.316,75 ₺93.463,03 ₺86.426,82
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ ₺20.800,00 ₺24.600,00  
GARANTİ YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ ₺9.390,00    
GÖKÇEK DEKORASYON ₺41.250,00    
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ ₺2.275,00 ₺2.275,00 ₺2.275,00
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺14.154,00 ₺19.585,20 ₺121.102,00
GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ.   ₺3.388,66 ₺11.018,48
İSMAİL ARSLAN ₺1.200,00    
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş. ₺4.886,39 ₺4.642,39  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT   ₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI   ₺1.800,01  
MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺10.000,00
MERTER ELEKTRİK BİL.İLET.SİS.İNŞ.TURREK.SAN.TİC.LTD. ₺8.070,00    
MERT TEKNİK MAKİNA İNŞAAT VE SUPOMPALARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ     ₺48.000,00
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68
MUSTAFA SAHİL MERT – ABDULLAH MERT ₺2.500,00    
NADİR TİCARET ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ.     ₺2.988,00
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ   ₺6.800,00  
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME ₺10.795,20   ₺402,00
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON ₺40.800,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM ₺14.976,00 ₺14.976,00 ₺14.976,00
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) ₺22.925,00 ₺22.925,00 ₺22.925,00
PELİN UZUN AVUKAT ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI ₺3.450,00 ₺116.802,98 ₺46.338,96
SESAM GRUP TEKSTİL APAZ. SAN.TİC. A.Ş. ₺27.984,00    
SİSTEM REKLAM TABELA – İSMAİL ÇELİK   ₺4.800,00  
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ ₺3.668,50 ₺3.505,88 ₺1.224,00
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ   ₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.   ₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET ₺337,50 ₺337,75 ₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ ₺449,75 ₺452,75 ₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.   ₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU ₺55.750,00 ₺53.850,00 ₺139.600,00
TOPLAM ₺702.928,43 ₺525.492,24 ₺2.251.601,75

6. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gider kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI 01/10/2023-31/12/2023 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ

Alt Grup Adı Gider EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ ₺162.920,65 ₺141.758,53 ₺339.863,50 ₺644.542,68
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR ₺8.328,88   ₺19.574,52 ₺27.903,40
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN ₺129.155,61 ₺63.502,76   ₺192.658,37
HUZUR HAKKI ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺9.000,00 ₺27.000,00
İSG HİZMETLERİ ₺2.275,00   ₺4.550,00 ₺6.825,00
PERSONEL PERFORMANS ÖDEMESİ     ₺10.000,00 ₺10.000,00
PERSONEL İŞ ELBİSELERİ ALIMI ₺27.984,00     ₺27.984,00
YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ AVUKATLIK ÜCRETİ ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺3.000,00 ₺9.000,00
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI ₺500,00     ₺500,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ ₺2.005,25 ₺14.117,30 ₺14.117,30 ₺30.239,85
CEP TELEFONU FATURASI ₺449,75 ₺449,75 ₺452,75 ₺1.352,25
İCRA DOSYA MASRAFI     ₺3.360,00 ₺3.360,00
MAHKEME DAVA HARÇLARI ₺3.450,00 ₺9.190,00 ₺15.570,00 ₺28.210,00
MAHKEME DOSYASI TEMİNAT   ₺107.871,23 ₺14.000,00 ₺121.871,23
İSTİNAF MAHKEME DAVA HARÇLARI     ₺14.500,00 ₺14.500,00
İHTAR GÖNDERİMİ ₺508,50 ₺395,50 ₺339,00 ₺1.243,00
İNTERNET FATURASI ₺320,00 ₺337,50 ₺337,75 ₺995,25
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺2.500,00 ₺7.500,00
OKUMA VE GİDER PAYLAŞIMI HİZMET BEDELİ ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺4.094,24 ₺12.282,72
ORTAK ALAN SİGORTA YAPILMASI     ₺15.800,00 ₺15.800,00
POS KOMİSYON KIRIM ₺1.568,54 ₺1.718,00 ₺2.459,70 ₺5.746,24
POSTA GİDERİ     ₺160,50 ₺160,50
SABİT TELEFON GİDERİ ₺50,68 ₺50,68 ₺50,68 ₺152,04
POS KULLANIM ÜCRETİ ₺79,50   ₺79,50 ₺159,00
POS KOMİSYON TAHSİLAT ₺32,37 ₺29,36 ₺66,71 ₺128,44
KARAR İLAM VERGİSİ ÖDEMESİ     ₺1.513,91 ₺1.513,91
YÖNETİM OFİSİ GİDERLERİ ₺482,00 ₺352,64 ₺585,94 ₺1.420,58
BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER BAŞKENT DOĞAL GAZ ₺89.501,83 ₺172.679,86 ₺397.944,22 ₺660.125,91
SU FATURASI ₺62.490,55 ₺60.231,64 ₺60.996,98 ₺183.719,17
ELEKTRİK FATURASI ₺12.832,19 ₺60.802,28 ₺103.106,10 ₺176.740,57
ADA ELEKTRİK ₺5.001,20 ₺4.984,20 ₺5.776,10 ₺15.761,50
ASANSÖR BAKIM HİZMETİ BEDELİ   ₺22.952,00 ₺29.128,60 ₺52.080,60
ASANSÖR PERİYODİK ONARIM VE SARF MALZEME ₺11.000,00 ₺36.857,80 ₺38.068,00 ₺85.925,80
BİNA TEMİZLİK MALZEME GİDERİ   ₺14.201,90 ₺19.585,20 ₺33.787,10
BLOK TADİLAT VE TAMİRAT GİDERİ ₺12.641,41 ₺6.400,00 ₺6.800,00 ₺25.841,41
DEMİRBAŞ MALZEME ALIMI ₺15.320,00   ₺79.855,00 ₺95.175,00
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN     ₺3.300,00 ₺3.300,00
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ ₺120.000,00 ₺60.000,00 ₺39.000,00 ₺219.000,00
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR ₺1.200,00   ₺1.000,00 ₺2.200,00
NOTER MASRAFLARI     ₺7.500,00 ₺7.500,00
SARF MALZEME MEKANİK MALZEME ₺10.270,00 ₺8.188,66 ₺13.220,48 ₺31.679,14
BİNA BAKIM ONARIM MALZEME ALIMI ₺9.390,00 ₺1.198,03 ₺24.827,99 ₺35.416,02
ELEKTRİK MALZEME     ₺5.707,18 ₺5.707,18
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI ₺1.750,00 ₺500,00 ₺1.500,00 ₺3.750,00
62793 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62795 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺720,00 ₺720,00
62802 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺1.910,01 ₺1.910,01
62794 ADA BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺106,98 ₺106,98
SU POMPA MALZEME   ₺10.000,00   ₺10.000,00
C20 BLOK OLUK TADİLATI ₺14.000,00     ₺14.000,00
C21 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺4.800,00   ₺4.800,00
C21 BLOK OLUK TADİLATI ₺8.000,00     ₺8.000,00
C22 BAKIM ONARIM ₺16.000,00     ₺16.000,00
C22 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺30.450,00 ₺30.450,00
C22 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺10.800,00     ₺10.800,00
C23 BLOK ÇATI TADİLATI ₺10.000,00 ₺22.000,00   ₺32.000,00
C23 GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺2.500,00 ₺4.800,00   ₺7.300,00
C23 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
C24 BAKIM ONARIM ₺340,00     ₺340,00
CK5 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK5 BLOK ÇATI TADİLAT ₺37.000,00 ₺20.000,00 ₺10.000,00 ₺67.000,00
CK5 BLOK OLUK TADİLATI ₺5.000,00     ₺5.000,00
CK5 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ     ₺2.988,00 ₺2.988,00
CK7 BLOK BLOK GÜNEŞ ENERJİ BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺8.000,00   ₺8.000,00
CK7 BLOK VE BAKIM ONARIM GİDERİ     ₺87.996,00 ₺87.996,00
Y64 BLOK ÇATI TADİLATI ₺6.000,00 ₺11.000,00   ₺17.000,00
Y64 MARKİZ     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLAT GİDERİ ₺10.000,00 ₺48.750,00   ₺58.750,00
Y66 BLOK ÇATI TADİLATI     ₺4.000,00 ₺4.000,00
Y69 BLOK BAKIM ONARIM ₺730,00     ₺730,00
Y69 BLOK OLUK ₺8.925,00 ₺31.925,00 ₺23.925,00 ₺64.775,00
Y71 BLOK BAKIM ONARIM     ₺1.147,99 ₺1.147,99
Y74 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺6.000,00 ₺10.000,00 ₺16.000,00
Y73 BLOK ÇATI TADİLAT     ₺10.000,00 ₺10.000,00
Y75 BLOK ÇATI TADİLAT ₺18.500,00   ₺48.500,00 ₺48.500,00
Y75 BLOK BAKIM ONARIM   ₺60,00   ₺60,00
Y76 BLOK ÇATI TADİLAT   ₺7.850,00 ₺15.000,00 ₺22.850,00
Y77 BLOK ÇATI TADİLAT ₺5.000,00 ₺20.000,00   ₺25.000,00
Y80 BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ   ₺250,00 ₺1.148,38 ₺1.398,38
GÖREVLİ DAİRELERİ ELEKTRİK FATURASI ₺2.269,60 ₺2.192,20 ₺2.598,40 ₺7.060,20
GÖREVLİ DAİRELERİ SU FATURASI ₺2.125,13 ₺1.892,93 ₺1.795,79 ₺5.813,85
KİRALIK DAİRELER SU FATURASI ₺1.449,19 ₺1.202,60 ₺1.227,48 ₺3.879,27
KİRALIK DAİRELER ELEKTRİK FATURASI ₺1.753,10 ₺2.154,16 ₺2.121,60 ₺6.028,86
SICAKSU SAYACI ALIMI ₺14.250,00 ₺20.000,00   ₺34.250,00
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI ₺11.368,27 ₺37.447,54 ₺12.203,43 ₺61.019,24
  ₺896.452,44 ₺1.075.688,29 ₺1.585.850,91 ₺3.557.991,64

7. Yönetim Kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI

KATEGORİ EKİM KASIM ARALIK TOPLAM
DÖNEM BAŞI KASA BAKİYESİ ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87  
AİDAT ₺360.203,45 ₺364.451,59 ₺349.321,44 ₺1.073.976,48
AİDAT İADESİ     -₺9.000,00 -₺9.000,00
ASANSÖR ₺34.572,40 ₺19.857,75 ₺15.126,39 ₺69.556,54
BANKA KOMİSYONU ₺1.734,22 ₺1.793,61 ₺2.785,80 ₺6.313,63
BLOK BAKIM VE ONARIM GİDERİ ₺36.884,59 ₺35.239,96 ₺77.814,51 ₺149.939,06
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI ₺43.507,99 ₺50.988,68 ₺80.749,05 ₺175.245,72
DEMİRBAŞ ₺153,27 ₺787,31 ₺79.034,64 ₺79.975,22
DUVAR ÖDEMESİ ₺4.961,60 ₺400,00 ₺563,70 ₺5.925,30
ELEKTRİK FATURA GEÇİKME BEDELİ ₺107,04 ₺360,28 ₺355,98 ₺823,30
ELEKTRİK FATURASI ₺58.518,78 ₺36.871,32 ₺71.430,88 ₺166.820,98
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI AİDAT ₺7.146,79 ₺7.706,76 ₺6.477,00 ₺21.330,55
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA BEDELİ ₺18.747,79 ₺26.832,66 ₺20.852,57 ₺66.433,02
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI ELEKTRİK FATURALARI ₺2.433,15 ₺2.057,21 ₺1.710,46 ₺6.200,82
GÖREVLİ DAİRESİ KİRACI SU FATURALARI ₺1.426,76 ₺1.211,61 ₺1.288,16 ₺3.926,53
İHTAR GÖNDERİMİ ₺226,00 ₺286,55 ₺192,81 ₺705,36
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM ₺24.945,70 ₺9.291,28 ₺1.529,30 ₺35.766,28
KAMERA VE AYDINLATMA ₺6.664,67 ₺4.774,34 ₺1.171,60 ₺12.610,61
Kategorisiz (Yanlışlıkla Yapılan Ödemeler)     ₺10.517,86 ₺10.517,86
KAPI OTOMASYON SİSTEMİ ₺230,28   ₺56,66 ₺286,94
KIDEM TAZMİNATI ₺10.734,27 ₺59.995,83 ₺28.606,43 ₺99.336,53
MAHSUPLAŞMA ₺210,87 ₺315,93 ₺801,00 ₺1.327,80
MARKİZ YAPIMI ₺3.782,00 ₺5.526,35 ₺22.723,21 ₺32.031,56
OLUK DEĞİŞİMİ ÖDEMESİ ₺35.373,97 ₺28.732,68 ₺27.538,12 ₺91.644,77
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) ₺2.257,90     ₺2.257,90
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM ₺2.646,61 ₺1.639,58 ₺2.137,32 ₺6.423,51
Y65 BLOK DIŞ CEPHE TADİLATI ₺35.388,81 ₺11.786,00 ₺1,69 ₺47.176,50
YAKIT ₺163.769,02 ₺263.152,78 ₺701.631,45 ₺1.128.553,25
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ ₺4.361,74 ₺7.334,86 ₺11.004,52 ₺22.701,12
GEÇİKME TAZMİNATI TAHSİLATI ₺18.256,86 ₺13.563,32 ₺12.198,49 ₺44.018,67
62793 ADA BAKIM VE ONARIM ₺618,00 ₺632,27   ₺1.250,27
62794 ADA BAKIM VE ONARIM ₺1.586,25 ₺1.053,29 ₺135,13 ₺2.774,67
62795 ADA BAKIM VE ONARIM ₺17.225,10 ₺4.579,35 ₺1.647,63 ₺23.452,08
62802 ADA BAKIM VE ONARIM ₺11.372,53 ₺3.377,84 ₺2.337,43 ₺17.087,80
BANKA NET FAİZ GELİRİ ₺721,04 ₺586,93 ₺1.333,93 ₺2.641,90
MAAŞ PROMOSYON ÖDEMESİ ₺9.173,05     ₺9.173,05
ENERJİSA BAŞKENT ELEKTRİK GUVENCE BEDELI İADESİ ₺1.395,09 ₺219,30   ₺1.614,39
  ₺921.337,59 ₺965.407,22 ₺1.524.075,16 ₺3.410.819,97

8. Yönetim kurulunun 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

CARİ BORÇLAR

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) -₺489.044,75 -₺369.044,75 -₺309.044,75 -₺270.044,75
ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ -₺38.344,24 -₺24.094,24   -₺4.094,24
ATAK ELEKTRİK MAKİNE BOBİNAJ       -₺20.000,00
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş -₺231.711,65 -₺362.451,62 -₺195.361,62 -₺1.236.191,01
CEY-KA MAKİNA TEMİZLİK İŞ GÜVENLİĞİ ELEKTRİK İNŞAAT TAŞIMACILIK MEDİKAL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.     -₺53.556,00  
DİLEK ŞAHİN SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ       -₺110.594,23
ELİZ İLAÇLAMA PROJE PEYZAJ MİMARLIK TARIM SANAYİ VE     -₺100,00  
ENERJİ A.Ş. -₺1.510,61 -₺54.294,50 -₺40.024,91  
ERGÜN MAKİNA VE HIRDAVAT TİC.LTD.ŞTİ -₺4.800,00 -₺25.600,00 -₺24.600,00  
GÖKÇEK DEKORASYON -₺17.500,00 -₺48.750,00    
GÜLTEKİN ELEKTRİK ENERJİ İNŞAAT TEKNİK A.Ş. -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00 -₺80.000,00
GÜNEŞ GRUP MÜHEN. MADEN. EĞİ. DAN. TELEKOM. İŞ SAĞ. VE GÜV. TİC. LTD. ŞTİ     -₺2.275,00  
GÜRLER ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK GIDA SAN TİC. LTD ŞTİ ₺0,00 -₺14.154,00 -₺19.585,20 -₺121.102,00
KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ A.Ş.     -₺3.444,36  
KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT     -₺5.589,00  
LAV DEMİR TİCARET MEHMET YARDIMCI     -₺1.800,01  
MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68 -₺50,68
NEHİR ISITMA SOĞUTMA SU. LTD.ŞTİ -₺6.400,00 -₺6.400,00 -₺6.800,00  
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ -₺10.000,00 -₺10.000,00    
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME -₺65.262,60 -₺76.057,80 -₺50.000,00 -₺30.157,40
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON -₺11.000,00 -₺40.800,00 -₺30.000,00 -₺12.176,60
OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM -₺14.976,00 -₺29.952,00 -₺21.976,00  
ÖZGÜR DEKOR TADİLAT (MAKBUZLU) -₺33.000,00 -₺20.000,00 -₺11.000,00 -₺10.000,00
SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10 -₺180.463,10
SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ     -₺2.252,48  
SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ     -₺1.440,00  
TAMER ELEKTRİK İMALAT SAN VE TİC.AŞ.     -₺118,18  
TTNET ANONİM MARKET İNTERNET -₺320,00 -₺337,50 -₺337,75 -₺337,75
TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ -₺449,75 -₺449,75 -₺452,75 -₺449,75
VATAN BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET AŞ.     -₺1.699,00  
YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU -₺176.100,00 -₺155.350,00 -₺122.350,00 -₺130.000,00
  -₺1.360.933,38 -₺1.498.249,94 -₺1.164.320,79 -₺2.205.661,51

CARİ ALACAKLAR

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
BAŞARAN ASANSÖR SAN TİC İBRAHİN BAŞARAN BAKIM ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32 ₺0,32
C21 KİRACI AYSEL GÜLMEZ ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05 ₺1.582,05
CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ ₺500,00      
PELİN UZUN DOSYA MASRAFLARI     ₺258,25 ₺1.349,29
Y74 SERKAN RÜZGAR PERSONELİ 01.10.2020 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32 ₺337,32
SESAM GRUP TEKSTİL AMBALAJ REKLAMMATBAA HIRDAVAT ÜRÜNLERİ İMAL. PAZ. SAN.TİC. A.Ş.   ₺24,00 ₺24,00 ₺24,00
  ₺2.419,69 ₺1.919,69 ₺2.177,94 ₺3.268,98

9. Bloklara gelen 01 Ekim -31 Aralık tarihleri Blok Fatura durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

2023 YILI EKİM – ARALIK DÖNEMİ BLOK FATURALARI

  Eki.23 Kas.23 Ara.23
BLOK DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ELEKTRİK SU
CK-4 20.351,00 4.157,94 4.187,70 64.127,00 5.357,65 4.262,85 70.761,00 4.732,70 4.459,27
CK-5 27.569,00 4.504,34 5.444,24 67.203,00 5.954,85 4.995,17 79.407,00 6.412,00 5.313,48
CK-6 20.056,00 5.070,34 6.943,75 66.907,00 6.521,05 6.859,95 77.854,00 6.714,20 6.466,71
CK-7 16.266,00 5.072,34 6.639,09 61.786,00 6.478,65 7.642,74 79.022,00 7.103,10 7.425,27
C-20 14.951,00 3.230,30 3.197,70 40.479,00 4.208,91 2.607,53 45.310,00 4.369,30 2.207,01
C-21 11.540,00 3.255,40 2.321,93 35.474,00 4.253,01 2.842,39 42.567,00 3.729,70 2.874,87
C-22 10.025,00 3.039,10 4.225,77 39.864,00 3.873,41 5.112,58 46.699,00 4.259,60 4.274,08
C-23 11.765,00 3.152,10 2.945,04 39.063,00 3.634,91 3.376,49 43.854,00 3.625,60 3.340,34
C-24 12.929,00 3.213,30 3.249,71 36.760,00 4.202,31 3.572,18 41.081,00 4.655,60 4.179,53
Y-64 5.811,00 1.082,23 3.616,54 14.878,00 1.834,43 2.110,75 16.868,00 2.127,20 1.701,91
Y-65 3.745,00 1.272,33 951,16 12.942,00 1.728,03 858,61 14.107,00 1.830,10 862,71
Y-66 4.520,00 1.496,53 1.598,47 14.472,00 1.838,83 1.523,81 15.861,00 1.832,30 1.182,40
Y-67 3.440,00 1.978,73 777,67 10.725,00 2.079,53 832,39 12.293,00 1.917,90 1.022,56
Y-68 3.869,00 1.290,93 1.574,05 13.059,00 1.552,93 1.458,63 15.239,00 1.605,40 1.661,95
Y-69 5.911,00 1.616,73 1.471,34 12.673,00 1.901,03 1.015,13 14.386,00 1.659,80 2.061,56
Y-70 4.533,00 1.451,93 926,63 13.053,00 1.968,73 578,96 13.581,00 1.929,20 657,78
Y-71 3.515,00 1.425,03 964,73 11.494,00 1.648,03 832,39 13.820,00 1.523,50 720,29
Y-72     1.193,21     1.197,71 11.416,00   891,15
Y-73 5.148,00 1.100,73 1.002,80 12.091,00 1.662,13 1.067,22 13.323,00 1.547,90 1.274,58
Y-74 3.944,00 1.357,63 964,73 11.565,00 1.934,23 871,53 12.826,00 1.696,70 1.034,96
Y-75 6.056,00 1.629,03 1.497,88 14.516,00 2.146,03 1.106,38 14.389,00 1.922,60 1.673,98
Y-76 5.075,00 1.623,13 1.193,21 14.766,00 2.023,63 1.145,51 14.435,00 1.946,60 1.394,40
Y-77 3.570,00 1.990,03 628,70 11.803,00 2.290,13 609,58 13.039,00 2.567,30 724,14
Y-78 3.192,00 1.583,93 688,29 12.737,00 1.795,23 548,36 14.092,00 1.493,40 661,66
Y-79 4.291,00 1.328,23 1.231,30 13.032,00 1.695,73 1.145,51 13.997,00 1.786,00 1.154,78
Y-80 5.402,00 1.420,33 837,25 14.979,00 1.814,63 910,66 15.030,00 1.851,70 1.274,58
  217.474,00 58.342,64 60.272,89 660.448,00 74.398,03 59.085,01 765.257,00 74.839,40 60.495,95

BANKALAR 01.10.2023-31.12.2023

  DÖNEM BAŞI Eki.23 Kas.23 Ara.23
AKBANK ₺750,00      
TEB BANKASI ₺2.721,51 ₺3.890,67 ₺3.295,42 ₺11.303,07
APSİYON POS ₺5.486,05 ₺4.272,00 ₺2.117,39 ₺6.991,79
YAPI KREDİ BANKASI ₺275.790,44 ₺281.088,06 ₺196.864,61 ₺105.785,66
YAPI KREDİ BANKASI POS ₺3.799,52 ₺9.977,04 ₺1.679,13 ₺876,59
TEB MEVDUAT ₺1.812,27 ₺16.017,17 ₺1.007,32 ₺18.231,01
  ₺290.359,79 ₺315.244,94 ₺204.963,87 ₺143.188,12

Yaptığımız incelemeler sonucu 2023 yılı Dördüncü üç aylık dönemi kapsayan 13 sayfadan ibaret 2023 Yılı Dördüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

RAFET ÇAY                                  BAHRİ CEBECİ                                 İRFAN ULUSOY

Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi                      Denetim Kurulu Üyesi