ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

ANKARA-ETİMESGUT T0Kİ YAPRACIK KONUTLARI 8.ETAP 2022 YILI

ÜÇÜNCÜ  ÜÇ AYLIK DENETİM RAPORU

 

Denetleme Dönemi: 01/07/2022 – 30/09/2022

Denetleme  Tarihi: 01/10/2022-25/11/2022

 

             Raporun yazılması süreci ;

1-2022 yılı birinci ve ikinci  üç aylık dönemde alınan kararların, raporlardaki tavsiyeler  ve tekliflerin uygulanma durumlarının,

2- 8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların (parsellerin) çevre aydınlatma ve kamera sistemleri çevre duvarı yapılması işinin imalat  ve montajı iş ve işlemlerinin,

3-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerinin,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden çalışmalarının değerlendirilmesidir.

 

A-YASAL DAYANAK;

                       

1-Yapracık 8.Etap Toplu konutları Toplu Yapı Yönetim Planı,

2-Kat Mülkiyeti Kanunu.

 

B-KAPSAM;

 

1-2022 yılı birinci ve ikinci üç aylık raporda tavsiyeler bölümü ve tekliflerin uygulama derecesini,

2-8.Etap 62793-62794- 62795ve 62802  nolu adaların(parsellerin)çevre aydınlatma ve kamera sistemleri yapılması işinin  imalat  ve montaj işlerinin değerlendirilmesini,

3-62793-62795-62794-62802 nolu adaların(parseller) çevre duvarı imalat ve montaj sürecinin değerlendirilmesini,

4-Yönetim kurulunun İdari ve Mali Yönden Çalışmalarını

5-2022 yılı ikinci üç aylık dönemde alınan kararların uygulama süreçlerini, kapsamaktadır.

 

CİDARİ YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER;

 

1-Görevli personelin maaş, sigorta muhtasar ve diğer işlemlerinin düzenli yapıldığı, evraklarının dosyalarda  ve dijital ortamda muhafaza edildiği görülmüştür,

2-Yönetimin işletme defter ve dosyalarının düzenli tutulduğu bütün bilgi ve belgelerin dosyalarda ve dijital ortamda saklandığı anlaşılmıştır,

 

3-27/03/2022 tarihli temsilciler Kurulunda çevre aydınlatma giderlerinin fazla olması ve elektrik tasarrufu yapılabilmesi için araştırma yapılması, tespiti halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması kararı alınmıştı. Ancak yapılan inceleme sonucunda tasarruf yönünde herhangi bir iyileştirici gelişme olmadığı ikinci üç aylık raporda belirtilmişti. Bu konu ile ilgili olarak kamera ve aydınlatma sistemlerinin yapılmasından sonra  değerlendirme yapılası tavsiye olunur.

 

4-Sitemiz bünyesinde görev yapan personele kışlık iş kıyafeti olarak  teklif alma sürecinin devam ettiği görülmüştür.

 

5-Sitemizde bulunan CK 6 Blok yöneticisinin Blok Elektrik,su ve gaz saatleri ile ilgili blok adına yeni abonelikler  ile ilgili dava açılmış ve mahkeme sürecinin  devam ettiği  anlaşılmıştır.

 

6-27/08/2022 tarihli temsilciler kurulu toplantısında;

a)Binanın ortak alanına gelen ve ikamet edenler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın ilgili kat maliki yada kiracıya K.M.K. 20. Maddesi hükmüne göre rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

  1. b) C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile yönetim kurulu yedek üyeliğine, CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile denetim kurulu yedek üyeliğine seçilmişlerdir.
  2. c) Bu toplantıda bloklarda ortak alan elektrik faturalarını ödemeyen blok sakinine uğranılan zararın kat maliki yada kiracı tarafından rücu edilmesi ve 02/07/2022 tarihli temsilciler kurulu kararında aydınlatma ifadesinin sehven unutulmasından dolayı tekrar karara aydınlatma ifadesi eklenmiştir.

 

7-  Yönetim Kurulunun 10/06/2022 tarih ve 70 nolu kararında 62793,62794,62795 ve 62802 adaların çevre aydınlatma ve kamera sistemi montajı işi devam ermektedir. Yönetim Kurulu yüklenici firmanın süresi içinde tamamlayacağını ifade ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

 

8- 24/07/2022 tarihinde temsilciler kurulu toplantısında 2022 yılı ikinci altı aylık dönem için aidatların yeniden belirlenmiş ve buna göre;

CK blok (4+1): 215 TL,

 

CK blok (3+1) : 208 TL,

 

C blok : 188 TL,

 

Y blok : 202 TL, olmuştur.

Aynı toplantıda  “ Yakıt ve sıcak su paralarının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı açma kapama parası, faiz vb. bedelleri rücu edilecektir. İlgili faturanın son ödeme tarihinden itibaren yine ilgili blokta yakıt borcunu ödemeyenlere geç ödemeden kaynaklanan tüm cezalar rücu edilecektir.” Kararı alınmıştır.( K.M.K. 20. Maddesi)

 

9- 01/08/2022 gün ve 73 sayılı Yönetim Kurulu Kararında Yönetim Kurulu üyesi Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile Burak Kadıoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığına devam etme, yedek üye Aydın Uz Yönetim kurulu asıl üyeliği ve Başkan yardımcılığı görevine getirilmesi, Çağrı Ünalmaz Muhasip üye görevini devam kararı almışlardır.

 

10- Yönetim Kurulu 12/10/2021 tarihli kararında ve 26/07/2021 tarihli temsilciler kurulunda Blokların sıcak su soğuk su borularının değişimi yönünde karar alınmıştı. Borularının değişimi işinin tamamlandığı,

Devam eden imalat işleri bloklarda ikinci kata kadar yalıtım işleri tamamlanmış, Genleşme tankları ve kulelerdeki boylerlerde bulunan anot çubuklarının yenilenmesi işi tamamlanmıştır.

Y bloklardaki genleşme tankları fiyatlarının mebran fiyatına yakın olması nedeniyle yenisinin alınmasının daha uygun olacağı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı iş teslim süresinin 150 gün olduğu ve bitim tarihi olan 17 Temmuz 2022 tarihinde tamamlanamadığı görülmüştür.   

Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır. (Yüklenici firmanın değişimi yapılacak mebranların listesini Mail olarak yönetime gönderdiği anlaşılmıştır.)

11-Yönetim kurulunun 10/06/2022 tarih ve 69 sayılı temsilciler kurulu kararında aldığı ve ikinci üç aylık dönem raporunda belirttiğimiz mahsuplaşma ile ilgili olarak henüz bir işlem yapılmadığı görülmüştür. Yönetim Kurulu başkanı ve üyeleri kamera ve duvar işlerinin bitiminden sonra oluşturacakları komisyon marifeti ile mahsuplaşmaları yeniden gözden geçireceklerini ifade etmişlerdir. Bu mahsuplaşmanın piyasa fiyatlarının düzensiz oluşu nedeni ile kat maliklerinin mağdur olmaması için bir an önce yapılması tekraren tavsiye olunur

Uygulamanın K.M.K. hükümlerine göre ilgili adalar ve bloklardan tahsilinin yapılması yönetim kurulunun sorumluluğundadır.

 

12-Yönetim ofisindeki kameranın diğer odalardaki gibi ses kaydı özelliği aktif edilmemiştir. Bu işin  kamera ve aydınlatma sistemlerini yapan firma tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.

 

13-Yönetim Kurulu site bünyesinde görev yapan personele görevlerinde düzenli başarılı çalışmalarından dolayı 07/07/2022 tarihli Yönetim Kurulu kararında Kurban Bayramı öncesi 150.00 TL (yüzelli) şer lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve hesaplarına ödeme yapılmıştır,

 

Ç- MALİ YÖNDEN İNCELEMELER;

 

8.Etap Site Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı üçüncü üç aylık çalışmaları mali yönden incelenmiş ve sonuçlar aşağıda tablolar halinde açıklanmıştır.

1- Mebranların değişimi işlerinin henüz tamamlanmadığı bu iş ile ilgili Yüklenici firma ek süre talebinde bulunmuş ve Yönetim Kurulun 17/07/2022 tarihinden itibaren  (60) (altmış) gün ek süre verdiği hazırlanan tutanakta görülmüştür. Yapılan değerlendirme sonucunda ek süre bitim tarihi 17 Eylül 2022 tarihi itibariyle işin tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Kombi odalarındaki patlak olan mebranların değişimi işleri tamamlanmamıştır.

Bu konu ile ilgili olarak yüklenici firma ile sözleşmede soğuk su tanklarından itibaren boru-fittings,vana çekvalf,pislik tutucular, hidrofor ve kolektörlerden itibaren değişimlerin de işin kapsamına dahil edilmesi için ek 30.000 (otuzbin) TL.lik sözleşme yapılmıştır. Böylece sitenin soğuk su ve sıcak su değişimi işlerinin toplam maliyeti 297.000 TL.+ 30.000TL.= 327.000 TL. olarak belirlenmiştir. Ancak bu otuzbin TL.lik tutarın kat maliklerinden tahsil edilmediği, işin bitiminde tam maliyetin belirlenmesinden sonra kalan miktarın yeniden hesaplanarak kat maliklerinden tahsil edilmesinin planlandığı yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun sıcak ve soğuk su tesisatı değişiminde her bağımsız bölüm için maliyetinin de çıkarılmadığı, bunun hesaplanarak kat maliklerine duyurulması önemle tavsiye olunur.

Buna göre sözleşme bedeli olan 287.000 TL.lik iş için firmaya 277.500 TL. ödeme yapılmıştır. Ek süre bitim sonunda işçilik bedeli için firmaya 9.500 (dokuzbinbeşyüz)TL. ödeme yapılmamış olup kalan miktar 9.500TL.dir. Bu miktarın kalan işin yapımı için yeterli olduğu yönetim kurulu tarafından ifade edilmiştir. Yönetim Kurulunun ilgili firmaya ile yapılan iş sözleşmesi, şartname hükümleri ve ihale kanunları hükümlerine uygun olarak işlem yapması tavsiye olunur. Bu konu ile ilgili yapılan işlemler hakkındaki açıklamalar dördüncü üç aylık dönemde yapılacaktır.

 

2-2022 yılı ikinci üç aylık denetim raporunda sitenin hurda gelirlerinin görülmediği belirtilmemişti. 2022 yılı üçüncü üç aylık denetim raporu sürecinde hurda gelirleri ile ilgili yapılan inceleme sonucunda;

Yönetim kurulu hurda gelirlerinin; daha önce yönetim kurulu yedek üyesi site yönetiminde idari işlere fahri olarak gönüllü şekilde müdürlük görevini sürdüren daha sonra Asil üye Ercüment Ümit Baransel’in istifa etmesi ile asıl üyeliğe geçen ve yönetimde Başkan Yardımcısı görevini üstlenen Aydın UZ’un uhdesinde olduğu  hesaplanan hurda tutarı olan  parayı kendi elinde tuttuğu ve bu miktarın 78.495,50 (yetmişsekizbindörtyüzdoksanbeşliraellikuruş) luk miktarını 15/08/2022 tarih 00011089  23882 işlem no ve SERİ No:A13 2265585 nolu  dekont ile TEB Ümitköy şubesinden 71777914 nolu hesaba yatırdığı, geri kalan miktarını da 30/09/2022 tarihinde Akbank hesabına 8.500,00 TL (sekizbinbeşyüz). olarak yatırmış olduğu görülmüştür. Toplam 86.995,50 TL (seksenaltıbindokuzyüzdoksanbeşliraellikuruş) yatırdığı tespit edilmiştir. Bu paranın 450,00 TL (dörtyüzelli) si 62793 nolu adanın araç ve yaya kapıları için yaptırılan stiker ve çiplerden ikinci yada üçüncü çip alan kat maliki yada kiracıların ödediği çip bedelinden gelen gelir olup bu miktarın sadece 62793 nolu ada giderlerinde kullanılması gerekir. Böylece hurda bedeli olarak yönetim hesabına yatırılan para 86995.50-450 =86545.50 TL (seksenaltıbinbeşyüzkırkbeşliraellikuruş) olarak belirlenmiştir            Ancak hurdaların satıldığının belgesi olarak gösterilen kantar fişlerinin incelenmesi sonucunda Site Yönetiminin deposunda bulunan ve satılmış olan hurdaların kantar fişi görülememiştir.

Sonuç olarak Yönetim Kurulu üyesi Aydın Uz sitenin sıcak ve soğuksu değişiminden çıkan hurdalar ve yine site yönetiminin deposunda bulunan hurdaları 2022 yılı başından itibaren bloklardan hurda çıkış tarihi sırasıyla 2022 yılı Haziran ayına kadar geçen süre içinde bu hurdaların parasının Yönetimin banka hesabında olmadığının fark edildiği 2022 Temmuz ayından 2022 Ağustos 15’ine ve 2022 Eylül 30’una kadar zimmetinde tutmuştur.

Yukarıda belirtilen tarihlerde ödemiş olması zimmet suçunun ortadan kalkıp kalkmadığı, hakkında suç duyurusunda bulunulup bulunulmayacağı ve konuyu adli makamlara intikal ettirip ettirmeme sorumluluğu yönetim kurulundadır.

Ayrıca 732 kat malikinin de haklarının yasalar nezdinde saklı olduğu görüşünde olduğumuzu bildiririz. Hurdaların satışı ile ilgili belgeler yönetim kurulunca muhafaza edilmektedir.

3- Yönetim Kurulunun 09/01/2021 tarih ve 59 sayılı kararında 8.Etap bünyesinde görev yapan personelin kıdem tazminatı için hesap açılması ve her ay 10.000 TL. aktarılması bütçede kabul edilmişti. Yapılan incelemede hurda gelirleri tahsilat döneminde kat maliklerinden düşülmesi nedeni ile bu hurda gelirlerinin Akbank hesabında görevlilerin kıdem tazminatı olarak ayrıldığı anlaşılmıştır.

 

 

4-30/09/2022  tarihi itibarı ile Yönetim Kurulunun borçlarını ödemeyenler ve diğer alacaklarla ilgili  icradan   alacak  listesi aşağıda sunulmuştur.

 

KATAGORİ ALACAKLAR İCRADAN ALACAKLAR
AİDAT 80.499,37 38.265,98
ASANSÖR 27.365,79 5.786,02
AVANS 350,57 1.182,48
ÇATI KULE TADİLAT YAPIMI 43.580,59
DEMİRBAŞ 1.280,00 1.293,08
DUVAR ÖDEMESİ 232.619,14 80.325,26
EK AİDAT 751,48 1.204,59
ELEKTRİK FATURASI 8.359,29 118,92
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 946,02
KAMERA VE AYDINLATMA 135.876,94 16.301,24
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 3.267,68 640,00
MAHSUPLAŞMA 62.328,29 4.111,62
PARA CEZASI 326,60
SU TESİSAT DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 29.909,96 42.823,67
TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 1.200,00
YAKIT 97.166,03 23.565,85
YAKIT FATURA ÖDEME GECİKMESİ 4.330,96 17,39
İCRA 14.647,01
TOPLAM 730.158,71 230.283,11

 

 

 

5-Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemde firmalara yaptığı ödeme kalemleri ile ilgili liste aşağıda sunulmuş olup bu ödemelerle ilgili kayıtların dijital ortamda makbuzlarının ise dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

01.07.2022-30.09.2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN FİRMA ÖDEME KALEMLERİ
İşlem Tarihi Cari Tutar
26.09.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
26.09.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 3249,54
23.09.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN. İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
23.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 26000
22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
22.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
21.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
21.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
20.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
20.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 35000
19.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
16.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 72000
16.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 72000
13.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 13500
13.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 21000
12.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 35000
7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 4837,7
2.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 20800
29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
1.09.2022 HASAN ALTAN 12700
1.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
29.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 2076,14
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 300
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1700
24.08.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
23.08.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
22.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
22.08.2022 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 7500
22.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
22.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 45000
19.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
18.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 5000
16.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
12.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 30000
10.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 3200
10.08.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 1190,01
10.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 25000
9.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 3557,7
9.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 50000
9.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 33000
9.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5000
5.08.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 10000
4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
30.05.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
22.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 100000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
29.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
29.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 11153
29.07.2022 CN TEKNİK YAPI MALZ TİC LTD ŞTİ 30000
29.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
29.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 2000
29.07.2022 ARTIBEL CERTIFICATION 5000
29.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 20000
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 225
27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
27.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 26000
25.07.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 12500
25.07.2022 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7667,6
22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
22.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 100000
22.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
5.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 29000
4.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 75000
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1837,5
7.07.2022 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5000
5.07.2022 NİLTEM AMBALAJ TEKSTİL TUR. PAZ. TEM. ÜR. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ 5351,76
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 71427,49
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 6244,9
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 239,43
HUZUR HAKKI 9000
PESONEL MAAŞ ÖDEMESİ 203696,62
PESONEL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ 1650
İNTERNET FATURASI 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 966,5
BAŞKENT DOĞALGAZ 587591,56
SU FATURASI 97283
ELEKTRİK FATURASI 232082,75
2465238,11

 

 

6-Yönetim kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem için dönem içinde şahıslara ve firmalara kesilen faturaların listesi aşağıda sunulmuş olup bunlarla ilgili belgeler ve faturaların dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.

 

Tarih Belge Tarihi Cari Toplam
30.09.2022 30.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 335,75
10.10.2022 30.09.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
10.10.2022 30.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 5423,28
30.09.2022 30.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 17841,6
27.09.2022 29.09.2022 SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3650
29.09.2022 29.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
28.09.2022 28.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 419,92
22.09.2022 23.09.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 266,5
22.09.2022 22.09.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 22420
20.09.2022 20.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 2389,5
16.09.2022 16.09.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 3654,38
14.09.2022 14.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
14.09.2022 14.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
14.09.2022 14.09.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
12.09.2022 12.09.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 94477
12.09.2022 12.09.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1075
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2048,27
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24623,73
12.09.2022 12.09.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 5031,42
9.09.2022 9.09.2022 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 28298,76
9.09.2022 9.09.2022 ORMAN MOTOR 5392,6
9.09.2022 9.09.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
8.09.2022 8.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
7.09.2022 7.09.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12983,66
7.09.2022 7.09.2022 PELİN UZUN AVUKAT 301,4
7.09.2022 7.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 1000
8.09.2022 7.09.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3711,1
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 4971,3
7.09.2022 7.09.2022 ENERJİ A.Ş. 24699,7
6.09.2022 6.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
1.09.2022 6.09.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
6.09.2022 6.09.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 630
5.09.2022 5.09.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 190
5.09.2022 5.09.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
2.09.2022 2.09.2022 ENERJİ A.Ş. 41619,2
1.09.2022 1.09.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.09.2022 1.09.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.09.2022 1.09.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 17000
6.09.2022 31.08.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 166,75
31.08.2022 31.08.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
30.07.2022 30.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 170
29.08.2022 29.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 180
29.08.2022 29.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1500
27.08.2022 27.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 250
28.08.2022 26.08.2022 YENİMAHALLE 2. NOTERLİĞİ 373,02
25.08.2022 25.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 100
24.08.2022 24.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 80560
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 4048,23
5.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 29816,81
17.08.2022 24.08.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 2392,73
22.08.2022 22.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
19.08.2022 19.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 471
19.08.2022 19.08.2022 YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 17700
1.08.2022 19.08.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
18.08.2022 18.08.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 205
16.08.2022 16.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
15.08.2022 15.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
15.08.2022 15.08.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 781
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
12.08.2022 12.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 65
12.08.2022 12.08.2022 KENAN GÜZELARK – KARDELEN HIRDAVAT 13519,56
11.08.2022 11.08.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 2934,7
9.08.2022 10.08.2022 MİLLENİCOM TELEKOMİNİKASYON HİZMETLERİ AŞ 18,95
10.08.2022 10.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 737,27
4.08.2022 4.08.2022 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 4897,91
4.08.2022 4.08.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 2377,7
4.08.2022 4.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 75
4.08.2022 4.08.2022 CORVAS TELEKOM TİCARET AŞ 650
5.08.2022 3.08.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
3.08.2022 3.08.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1038,07
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 42862,2
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 23591,8
2.08.2022 2.08.2022 ENERJİ A.Ş. 4325,1
2.08.2022 2.08.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 20
1.08.2022 1.08.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.08.2022 1.08.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
1.08.2022 1.08.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 150
31.07.2022 31.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 4161,9
10.08.2022 31.07.2022 TTNET ANONİM MARKET İNTERNET 158
10.08.2022 31.07.2022 TÜRK TELEKOM TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ 334,5
29.07.2022 29.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 400
11.08.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
28.07.2022 28.07.2022 YUSUF HINÇAL – MAKBUZLU 4000
27.07.2022 27.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 7823,4
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 15
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 90
27.07.2022 27.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 69,75
26.07.2022 26.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 135
26.07.2022 26.07.2022 GÖKALP TİCARET – FATMA GÖKALP 1180
26.07.2022 26.07.2022 ORHAN ÖZHAN BOTECH TEKNOLOJİ ÇANKAYA 1652
22.07.2022 22.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 3000
22.07.2022 22.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 721,11
21.07.2022 21.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 1133
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 24449,6
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 3109,3
21.07.2022 21.07.2022 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 4720
1.07.2022 20.07.2022 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 1000
20.07.2022 20.07.2022 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 6903
19.07.2022 19.07.2022 AVANSAS OFİS MALZEMELERİ TİC. A.Ş. 717,47
19.07.2022 19.07.2022 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 2562
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 122091
18.07.2022 18.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 926
13.07.2022 13.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
8.07.2022 8.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 12,5
7.07.2022 7.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 4500
6.07.2022 6.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 89,75
6.07.2022 6.07.2022 SOMMER TEKNOSİS YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ 600,01
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 24651,86
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 3069,19
6.07.2022 6.07.2022 ASKİ ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 1600,76
5.07.2022 5.07.2022 PELİN UZUN AVUKAT 1857,15
5.07.2022 5.07.2022 AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2999,7
5.07.2022 5.07.2022 ZEYREK SAĞLIK ÜRÜN.İLAÇLAMA TEM.VETERİNER 1840,8
4.07.2022 4.07.2022 SİTE ORTAK İŞ AVANSI ÖDEMELERİ 78
4.07.2022 4.07.2022 APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1041,61
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 46462,3
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 4305,27
2.07.2022 2.07.2022 ENERJİ A.Ş. 10645,48
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3989,41
1.07.2022 1.07.2022 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 3825,66
1.07.2022 1.07.2022 ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133000
1.07.2022 1.07.2022 GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 250000
2056052

 

 

7- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönem iş ve işlemlerle ilgili hesap hareketleri listesi aşağıda sunulmuştur.

30.09.2021 TARİHİ İTİBARİYLE KASA MEVCUDU ;
1- TEB OSTİM ŞUBESİ HESABINDA  : 54.363,56 ₺
2- POS HESABI                                        : 6.714,04 ₺
3- APSİYON POS HESABI                     : 1.872,00 ₺
4- AKBANK                                              : 85.729,50 ₺
OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR.

 

8- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gider kalemleri  ve miktarları aşağıdaki  listede çıkarılmıştır.

2022 YILI 01/07/2022-30/09/2022 DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GİDER KALEMLERİ
Alt Grup Adı Gider TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
11- ASANSÖR GİDERLERİ ASANSÖR YILLIK PERİODİK KONTROL HİZMET BEDELİ 3.249,54 3.249,54
BAKIM HİZMETİ BEDELİ ASANSÖR 5.000,00 5.000,00
13- PERSONEL GİDERLERİ PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 62.014,46 76.509,60 65.172,56 203.696,62
PERSONEL BAYRAM İKRAMİYESİ 1.650,00 1.650,00
VERGİ ÖDEMESİ MUHTASAR 2.120,78 2.533,20 1.590,92 6.244,90
SSK ÖDEMESİ ÇALIŞAN 46.352,17 25.075,32 71.427,49
HUZUR HAKKI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00
2- BAHÇE VE PEYZAJ ALANI GİDERLERİ ÇİM BİÇME MAKİNESİ – TIRPAN
ÇİM BİÇME MAKİNASI BENZİN ALIMI 1.121,11 1.000,00 2.121,11
ÇİM BİÇME MAKİNASI BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ 0,00
BUZ ÇÖZÜCÜ TUZ ALIMI
3- BİNA TEMİZLİK GİDERLERİ TEMİZLİK MALZEME GİDERİ 5.351,76 5.000,00 4.837,70 15.189,46
İLAÇLAMA HİZMETİ ALIMI ORTAK ALAN İLAÇ ALIMI 1.840,80 1.840,80 3.681,60
5- YÖNETİM VE OFİS GİDERLERİ İNTERNET FATURASI 138,00 158,00 166,75 462,75
SABİT TELEFON GİDERİ 18,95 18,95 18,95 56,85
CEP TELEFONU FATURASI 297,50 334,50 334,50 966,50
KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI 1.044,72 400,00 896,50 2.341,22
APSİYON MESAJ PAKETİ ALINMASI 650,00 650,00 1.300,00
APSİYON PRO AYLIK HİZMET BEDELİ 1.041,61 2.076,14 3.117,75
6- BAKIM ONARIM SİTE MUHTELİF GİDERLER ELEKTRİK MALZEME 5.000,00 5.000,00
SARF MALZEME 69,75 7.795,00 190,00 8.054,75
KİRALIK KEPÇE VE BENZERİ ARAÇLAR 250,00 250,00
BLOK ANAHTAR ÇOĞALTMA 190,00 180,00 370,00
8- SİTE YÖNETİM ORTAK GİDERLERİ NOTER HARÇ MASRAFLARI VE POSTA GİDERLERİ 93,00 140,00 373,02 606,02
MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 2.000,00 1.000,00 3.000,00
AVUKATLIK ÜCRETİ 1.837,50 1.857,15 3.694,65
Üye İşyeri Ekst.Gön.Bed – POS kullanım ücreti ve vergisi 113,43 63,00 63,00 239,43
MAHKEME DAVA HARÇLARI 12.000,00 2.237,27 301,40 14.538,67
SİTE KULLANIMI İÇİN ARAÇ YAKITI 2.100,00 300,00 2.400,00
BAŞKENT DOĞAL GAZ 132.677,08 280.624,91 92.027,14 505.329,13
ELEKTRİK FATURASI 65.823,45 62.610,60 60.907,70 189.341,75
SU FATURASI 29.321,81 36.257,77 31.703,42 97.283,00
BLOKLAR ÇATI TAMİRİ BAKIMI 16.500,00 3.200,00 61.120,00 80.820,00
62794 – 62802 ADA DUVAR ÖDEMESİ 250.000,00 250.000,00 185.500,00 685.500,00
62795 ADA ARAÇ YAYA KAPI AÇILIŞI OTOMASYON BAĞLANTISI 11.153,00 1.190,01 12.343,01
62793 ADA ARAÇ KAPI AÇILIŞI DİAFON BAĞLANTISI 10.000,00 10.000,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN MALZEME ALIMI 30.000,00 30.000,00 20.800,00 80.800,00
SICAK SU SOĞUK SU DEĞİŞİMİ İÇİN İŞCİLİK ÜCRETİ 12.700,00 12.700,00
62795ADA KAPI TELEFONA TL YÜKLEME 150,00 150,00
GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 4.028,70 4.028,70
KAMERA VE AYDINLATMA SİSTEMİ ÖDEMESİ 100.000,00 33.000,00 133.000,00 266.000,00
736.228,71 868.476,97 707.249,22 2.311.954,90

 

9- Yönetim Kurulunun 2022 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki gelir kalemleri ve miktarları aşağıdaki listede çıkarılmıştır.

 

2022 YILI TEMMUZ – EYLÜL DÖNEMİ SİTE YÖNETİMİNİN GELİR KALEMLERİ VE MİKTARLARI
TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL TOPLAM
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA FATURALAR GELİRİ 2.803,60 11.354,53 2.859,87 17.018,00
KİRA GELİRİ GÖREVLİ DAİRESİ 2.902,50 5.373,00 2.881,00 11.156,50
GÖREVLİ DAİRESİ KİRA AİDAT GELİRİ 2.962,50 4.691,97 1.372,00 9.026,47
HURDA SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİR 78.045,50 8.500,00 86.545,50
Aidat Tahsilatı – AİDAT 182.741,42 180.932,77 141.714,06 505.388,25
Aidat Tahsilatı – İCRA 796,42 796,42
Aidat Tahsilatı – ASANSÖR 30.948,04 18.958,23 12.870,17 62.776,44
Aidat Tahsilatı – DEMİRBAŞ 451,00 160,00 800,00 1.411,00
Aidat Tahsilatı – YAKIT 162.302,65 142.041,43 126.922,43 431.266,51
Gecikme tazminatı tahsilatı 9.586,87 10.559,23 7.289,36 27.435,46
Aidat Tahsilatı – EK AİDAT 187,00 187,00
Aidat Tahsilatı – GÜNEŞ ENERJİSİ BAKIM ONARIM 2.207,54 1.811,44 4.018,98
ADA ARAÇ GİRİŞİ CİP VE HGS SİTİKIR SATIŞI 450,00 450,00
Aidat Tahsilatı – TAŞINMA ASANSÖR KULLANIM 150,00 600,00 750,00 1.500,00
Aidat Tahsilatı – PARA CEZASI 115,79 102,00 217,79
Aidat Tahsilatı – MAHSUPLAŞMA 54.912,09 56.818,29 19.687,80 131.418,18
KAPI DİAFON BAĞLANTISI ÖDEMESİ 6.074,59 2.030,62 704,20 8.809,41
DUVAR ÖDEMESİ 139.192,04 186.852,55 174.965,05 501.009,64
Aidat Tahsilatı – KAMERA VE AYDINLATMA 90.746,56 120.142,28 119.418,56 330.307,40
SU TESİSAT  DEĞİŞİM (SICAK-SOĞUK SU) 50.814,06 17.737,07 8.572,66 77.123,79
Aidat Tahsilatı – ÇATI TADİLAT YAPIMI 25.980,22 31.236,03 24.737,16 81.953,41
Aidat Tahsilatı – ELEKTRİK FATURASI 100,00 37.786,07 37.958,60 75.844,67
762.855,14 908.889,32 693.916,36 2.365.660,82

 

10-Yönetim kurulunun 30/09/2022 tarihi itibarı ile Cari Bakiye durumunu gösteren liste aşağıda sunulmuştur.

 

CARİ BAKİYE LİSTESİ  30.09.2022
Kodu Cari 30.09.2022 İTİBARİYLE
APSİYON BİLİŞİM SİS. SAN. VE TİC.A.Ş 1.041,61 TL
AHMET ANAYURT – ANAYURT FİDANLIK 2.999,70 TL
ANKA GROUP GÜVENLİK SİSTEMLERİ (AGS) 133.000,00 TL
G0082 ASİS ENERJİ ÖLÇÜM PAYLAŞIM OTOMASYON SİSTEMLERİ İNŞ.TAAH.TEKS.İTH.İHR VE TİC. LTD ŞTİ 18.382,00 TL
C0029 ATAK ELEKTRİK MEKANİK BOBİNAJ 42.117,66 TL
C0024 BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 158.314,02 TL
G0173 BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM KAÇAK TEDARİKÇİ 7.668,27 TL
C0052 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK GIDA İNŞ. İTH.İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ 3.000,00 TL
ENERJİ A.Ş. 37.543,40 TL
C0050 ERGİN METAL DEMİR DOĞRAMA SELAMİ GÜLER 5.000,00 TL
GMSY MÜHENDİSLİK – GÜRBÜZ MENCİK 64.500,00 TL
C0002 GÜNTEKİNLER YAPI MARKET İNŞ. VE SAN. TİC.LTD.ŞTİ. 10.895,45 TL
İÇ ANADOLU TEMİZLİK 12.983,66 TL
C0004 KENAN GÜZELARK  KARDELEN HIRDAVAT 21.078,98 TL
G0151 MALİ MÜŞAVİR SATILMIŞ ARISOY 3.000,00 TL
OKYANUS POMPA MOTOR PAZARLAMA SAN VE TİC LTD ŞTİ 6.998,00 TL
C0019 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. MALZEME 50.958,30 TL
C0020 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. REVİZYON 74.147,66 TL
C0006 OM ELEKTRİK MAKİNA SAN. VE TİC.A.Ş. BAKIM 31.530,00 TL
ORMAN MOTOR 19.310,70 TL
PELİN UZUN AVUKAT 4.857,15 TL
SATILMIŞ GÖKTÜRK – KULE MERMERİT 3.650,00 TL
YUSUF HINÇAL – DİVAN ÇATI İNŞAAT TAAHHÜT 800,00 TL
ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞAAT NAKLİYE TİC.LTD.ŞTİ 9.911,19 TL
G0067 SERKAN RÜZGAR TURAY İNŞAAT   (ÇATI BORCU YASAL SÜREÇ DEVAM ETMEKTEDİR) 180.463,10 TL
    904.150,85 TL

 

 

 

Yaptığımız incelemeler sonucu 2022  yılı Üçüncü üç aylık dönemi kapsayan 14(ondört) sayfadan ibaret 2022 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetim Raporunu Yapracık 8. Etapta bulunan 732 kat malikinin bilgisine sunarız.

 

 

 

 

İrfan ULUSOY                             Serdar SOLMAZ                       Ali TEMEL

Denetim Kurulu Üyesi                  Denetim Kurulu Üyesi               Denetim Kurulu Üyesi

NOT: RAPORUN ASLI ISLAK İMZALI OLARAK DENETİM KURULU KARAR DEFTERİNDEDİR.