27/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

27/08/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

27.08.2022 Cumartesi günü 15.00’da sitemiz Y77 blok yönetim ofisinde yapılan 8. Etap Temsilciler Kurulu önceden davetiyesi gönderildiği şekilde toplanmıştır.

Normal gündemin dışında yönetim kurulunun önerisi ile 2 gündem maddesi daha eklenmiştir.

Alınan kararlar aşağıdadır.

  1. Yedek yönetici olarak C21 blok yöneticisi Erkin ÖZKAZANÇ oy birliği ile seçilmiştir.
  2. Yedek denetçi olarak CK7 blok yöneticisi Osman ACAR oy birliği ile seçilmiştir.

Ek Gündem 1. Binanın ortak alanına gelen ve daire ler tarafından ödenen elektrik parasının gününde ödemeyenlere binanın uğradığı zararın rücu edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Ek Gündem 2. 02.07.2021 tarihli temsilciler kurulu toplantısında 9. Maddenin görüşülmesi sırasında çevre duvarı, duvar üstü aydınlatma ve kamera sistemi görüşülmüş ve oylamada bu şekilde yapılmıştır. Ancak karar defterine karar metninin yazılması sırasında sehven “aydınlatma” ifadesi yazılmamıştır. “Aydınlatma” ifadesi adı geçen karara oy birliği ile kabul edilmiştir.