27/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

27/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

27.03.2022 Pazar günü 15.00’da sitemiz Y77 blok yönetim ofisinde yapılan 8. Etap Temsilciler Kurulu önceden davetiyesi gönderildiği şekilde toplanmıştır. Toplantıya 19 blok temsilcisi katılmış ve 5 tanede vekalet verilmiştir. Katılan bloklar, Y65, Y66, Y67, Y68, Y69, Y70, Y72, Y73, Y74, Y75, Y76, Y77, Y78, Y79, Y80, C21, C22, C23, CK4, vekalet verenler, Y64,C20,CK5,CK6,CK7’dir. Katılım olarak 668 daire temsil edilmiştir. Toplantı katılım ve imza çizelgesi ekte mevcuttur.

Daha sonra gündem maddeleri oylanmaya başlamıştır. Bunlar aşağıda belirtilmiş olup oylamaya ilişkin ayrıntılı liste ıslak imzalı olarak ektedir.

  1. Denetim kurulunda boşalan 1 asil ve 1 yedek üye için seçim yapılmıştır. 3 tane aday çıkmıştır, Y73 blok yöneticisi, Arif MARAL, Y75 blok yöneticisi İrfan ULUSOY, Y78 blok yöneticisi Sadık AKSOY,

Asil denetim kurulu seçiminde Arif MARAL 452 oy, İrfan ULUSOY, 14 oy ve Sadık AKSOY 188 oy almıştır ve Arif ULUSOY denetim kurulu yeni asil üyesi olmuştur.

Yedek denetim kurulu üyeliğinde ise Arif MARAL 14 OY, İrfan ULUSOY 626 oy almıştır ve İrfan ULUSOY denetim kurulu yeni yedek üyesi olmuştur.

2. Bloğun tam kapısı önüne ambülans, itfaiye vb. yanaşmasını engelleyecek şekilde arabasını park edenlere vb.                  para ceza verilmesi kabul edildi,

640 Evet – 14 Hayır

3. Çevre aydınlatmasına gelen fazla faturaların azaltması amacıyla araştırma yapılması, tespiti durumunda                         değişiminin yapılması,

Bu maddenin görüşülmesi daha sonraya bırakıldı, onun için oylama yapılmadı,

4. Taşınma sırasında (sadece taşınma sırasında kullanım ücretli olacak, oturan bir kat maliki/sakininin eşya                      taşıması hariç) blok asansörü kullanılmasının ücretli olması durumu kabul edildi,

640 Evet – 14 Hayır

Yukarıda karar alınan blok önüne ambulans vb. araçların yanaşmasını engelleyecek şekilde par edenler ile taşınma sırasında asansörü kullanmak isteyenlere uygulanacak meblağlar yönetim kurulu tarafından belirlenecektir.

Ayrıca yönetim tarafından 26.07.2021 tarihinde yapılan temsilciler kurulunda yangın alarm sisteminin revizyonun yapılması kararı alınmıştı, bunun ile alternatifler hakkında yönetim tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

BAŞKAN                      BAŞKAN YARDIMCISI             ÜYE

Burak KADIOĞLU        Ercüment Ümit BARANSEL          Çağrı ÜNALMAZ