26/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR

                        26/07/2021 TARİHİNDE YAPILAN TEMSİLCİLER KURULUNDA ALINAN KARARLAR
26.07.2021 Pazartesi günü saat 19:30’da sitemiz Y77 blok 8. Etap yönetim ofisinde, 8. Etap Temsilciler Kurulu önceden davetiyesi gönderildiği şekilde toplanmıştır. Toplantıya 11 blok temsilcisi katılmış ve 4 adet vekalet verilmiştir. Katılan bloklar, Y65, Y69, Y73, Y75,Y79,C22,C23,C24,CK4,CK5,CK6 vekalet verenler, Y64,Y70,Y76,Y7,CK7 dir. Katılım olarak 506 daire temsil edilmiştir. Toplantı katılım ve imza çizelgesi ekte mevcuttur.
Önceden davetiye mektubu ile gönderilen gündem maddelerine geçilmeden önce maddelere ek yapmak isteyen var mı diye soruldu. Yönetim kurulu tarafından, “1. Çöp toplama saatlerinin sabahtan akşama alınması, 2. Bir önceki toplantıda alınan karar gereği yapımına başlanacak olan site bahçe duvarı yapımının adalar bazında sırası ile ve tarihlerinin belirlenerek yapılması,” diye 2 ek öneri yaptı, Ayrıca, C24 blok yöneticisi Hasan ÇOŞKUN’da “blok yöneticilerine aidat muhafiyetinin sağlanması” diye öneri yaptı böylece 3 ek gündem maddesi de gündeme eklendi. EK olarak denetim kurulu başkanı vekili aracılığı ile “denetim kuruluna 3 ayda bir 500 TL huzur hakkı verilmesi maddesinden feragat ettiklerini iletmişlerdir. Bu öneri ile 2 nolu gündem maddesi gündemden düşmüştür.
Aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Blokların sıcak su tesisatlarının değişimi,

2. Denetim kuruluna 3 ayda bir 500 TL huzur hakkı verilmesi (Denetim kurulu tarafından feragat edildi)

3. Yangın alarm sisteminin revizyonun yapılması,

Ek 1 . Çöp toplama saatleri sabah devam etmesi,

Ek 2 . Bir önceki toplantıda alınan karar gereği yapımına başlanacak olan site bahçe duvarı yapımının adalar bazında sırası ile ve tarihlerinin belirlenerek yapılması,

Ek 3. Blok yöneticilerine aidat muafiyetinin sağlanması oylama sonucunda kabul edilmemiştir.

 

BAŞKAN                                                        BAŞKAN YARDIMCISI                                            ÜYE
Çağrı ÜNALMAZ                                         Ercüment Ümit BARANSEL                                   Burak KADIOĞLU