2020 YILI 2. DÖNEM ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU ( 4.5.6 AYLAR )

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2020 YILI İKİNCİ ÜÇ AYLIK DENETLEME RAPORU

Denetleme dönemi : 01/04/2020-30/06/2020

Raporun düzenleme tarihi :30/07/2020

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri: 8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır. 03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığının genelgesi gereği Genel Kurul Faaliyetleri 31 EKİM 2010 tarihine kadar ertelenmiştir. Süre uzatılmadığı takdirde 3’üncü dönem seçim faaliyetleri 01 KASIM-30 KASIM 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini kapsayacak şekilde 6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 2019 ARALIK ayından itibaren aylık KDV dahil 773,87 TL ödenmiş, maliyeti daire başına 1.06 TL. dir.

C- İletişim Bilgileri:

1- Yönetim Telefon : 0 (312) 553 4741

2- Site Müdürü : 0 (505) 055 76 57

3- Halkla İlişkiler : 0 (505) 055 76 56

4- Muhasebe : 0 (505) 055 76 55

5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 12 dairede ikamet edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 320,00TL. Su 40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 400,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/01/2020-31/03/2020 Tarihleri içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

1-Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı üzerinden yürütülmektedir. Hesapların TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında TEB hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.

MALİ RAPOR
1 DEVREDEN 82,434,37 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ 1.927.450,13 TL
3 TOPLAM GELİR 2.009.884,50 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA) 1.887.755,53 TL
5 KASA MEVCUDU 122.128,97 TL
6 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT 1.637,31 TL
7 31.12.2019 İTİBARİYLE BODRUM KATLARI İÇİN YAPILAN EK BÜTÇE ÖDEMELERİNİN TOPLANDIĞI HESAPTAKİ MİKTAR

(FİRMAYA BU HESAPTAN 133,000 TL.+50.250 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.)

0,00 TL
8 PANDEMİ NEDENİYLE SGK PRİMLERİ ERTELENMİŞ, BU MİKTAR ZAMANI GELİNCE ÖDENMEK ÜZERE VADELİ HESAPTA TUTULMAKTADIR.(95,75 TL FAİZ GELİRİ ) 34.581,39 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT 0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ

HESABI DEVİR: 182,148,79 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 5,434,97 TL

TOPLAM (09.12.2019 İTİBARİYLE) : 187,583,76 TL

** KALAN :187.583,76 – 53.200 = 134.383,76 TL.

** (ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL)

** (ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ANA HESABA AKTARILAN 80.000 TL +70.000 TL VE 09.12.2019 TARİHİNDE İHTİYAÇ NEDENİYLE ANA HESABA AKTARILAN 53,200 TL OLMAK ÜZERE TOPLAM 203.200 TL KULLANILMIŞTIR.)

** 10.01.2020 TARİHİNDE 134.383,76 TL ANA HESABA AKTARILMIŞTIR.

** TOPLAM KULLANILAN 203.000+134.383,76=337.383,76 TL.

0 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil) KASA MEVCUDU 158.347,67 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C 3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y 3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK 3+1 16 173,00 TL 2.768,00 TL
CK 4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
       
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI 55.362,70 TL

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve 634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 – Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.), Madde 25 yaptırımların uygulanmasının takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

Giderler:

TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER ÖDEMELER
1 MAAŞ 74,789,40 TL
2 SGK PRİMİ 0 TL
3 DAMGA VERGİSİ 0 TL
4 MUHTASAR GELİR VERGİSİ 0 TL
GENEL TOPLAM 74.789,40 TL
TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME
1 ENERJİSA 68,985,20 TL
2 ASKİ 47,673,75 TL
3 DOGALGAZ 410,265,50 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.062,99 TL
5 PERSONEL İCRA (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 3.434,46 TL
6 İŞ AVANSI HESABINA AKTARILAN TUTAR 11,000 TL
7 ANA HESAPLA EK AVANS HESABI HESAP HAREKETİ (FİRMA ÖDEMESİ OLMAYAN GÜNLER İÇİN HESAPTAKİ MİKTAR KISA SÜRELİ REPO YAPILMIŞ 112,97 TL REPO GELİRİ ELDE EDİLMİŞTİR.) 1.104.678,23 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 4,14 TL
10 FİRMA ÖDEMELERİ 157,732,54 TL
11 İCRA DOSYASI MASRAFI (TAHSİL EDİLİNCE İADE EDİLECEKTİR.) 3.000 TL
12 MALİ MÜŞAVİR ( 3 AYLIK) (1.708,5 TL DEFTER TASDİKİ) 3.008,5 TL
13 AVUKAT ( 3 AYLIK ) 1.300 TL
14 KİRA DEPOZİTO İADESİ 383,82 TL
15 KAT MALİKİ TARAFINDAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ 437 TL
TOPLAM 1.812.966,13 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR 97,16 TL
ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE 11.000,00 TL
GELİR TOPLAMI 11.097,16 TL
GİDER TOPLAMI 9.459,85 TL
KALAN BAKİYE 1.637,31 TL
KASA 1.637,31 TL
FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK ASANSÖR 16.318,40 TL
2 AYC REKLAM 3.000,00 TL
3 ABAZ HAFRİYAT 2.224,50 TL
4 ASİS ENERJİ 7.000,00 TL
5 ORTAK ALAN SİGORTA 14.742,96 TL
6 CANYURT HIRDAVAT 5.000,00 TL
7 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 2.000,00 TL
8 ATAK BOBİNAJ 3.000,00 TL
9 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK (ÇEVRE DUVARINA ALTERNATİF ÖRNEK LÜKÜSTRÜM BİTKİSİ EKİMİ) 3.000,00 TL
10 GÜNTEKİNLER HIRDAVAT 4.826,88 TL
11 İÇ ANADOLU TEMİZLİK 5.000,00 TL
12 ORMAN MOTOR 38.400,00 TL
13 KARDELEN HIRDAVAT 7.297,84 TL
14 OKYANUS POMPA 3.000,00 TL
15 ORTAK YAPI İNŞ. 14.514,00 TL
16 ZEYREK İLAÇLAMA 3.000,00 TL
17 PROAKTİF İLAÇLAMA TEMİZLİK 3.986,00 TL
18 SÜPERSAN MAKİNA 4.610,26 TL
19 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ. 3.500,00 TL
20 SERA İNŞAAT 2.622,84 TL
TOPLAM 147.043,68 TL

GÖREVLİ DAİRELERİNDEN KİRAYA VERİLENLER

(25.08.2020 İTİBARİYLE)

Y-65 :300 TL,Y-67 :300 TL,C-20: 300 TL,Y-73:300 TL,Y-72: 300 TL,Y-79 :300 TL

CK-7 :400 TL,C-23: 300 TL

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2020-31.03.2021 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 5.062,20 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme imzalanmıştır.

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterileceği kanaatindeyiz.

4- Ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık sık arıza nedeniyle masraf edilen 6 (Altı) adet Tekerlekli ve 2 (İki) adet Tırpan tipi toplam 8 (Sekiz) adet cim makinası yedek parça olarak kullanılmak veya hurda satışı yoluyla değerlendirilmek üzere depoya alınmıştır. Bunların yerine 9 (Dokuz) adet Tekerlekli ve 2 (İki) adet Tırpan tipi çim makinası alınmış bina görevlilerine zimmetlenmiştir. (Borçlarımız tablosundaki ORMAN MOTOR firmasına at borç bu alımla ilgilidir.)

G- SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.

4. Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kuruluna ve tüm profesyonel ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

5- 01 TEMMUZ 2019-30 HAZİRAN 2020 BÜTÇE DÖNEMİ KESİN HESABI KAPSAMINDA ÜÇER AYLIK DENETLEME RAPORLARI GÖZ ÖNÜNE ALINARAK SİTE YÖNETİMİNİN 01 TEMMUZ 2019-30 HAZİRAN 2020 BÜTÇE DÖNEMİNİN İBRA EDİLMESİNİN UYGUN OLDUĞU KANAATİNDEYİZ. İBRA KONUSUNUN İLK TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISINDA OYLAMAYA SUNULMASINI ARZ EDERİZ.

 

ASLI İMZALIDIR.

ÖMER YILDIZ                          BÜNYAMİN PULAT                             NURİ SAYINER