2019 3. Üç Aylık Denetleme Raporu

TOKİ YAPRACIK KONUTLARI 8.BÖLGE 2019 Yılı Üçüncü Üç Aylık Denetleme Raporu

Denetleme  dönemi                                     : 01/07/2019-30/09/2019

Raporun düzenleme tarihi                           :30/10/2019

Raporun düzenlenmesine hukuki dayanak : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu.

A- Kuruluş İşlemleri:

8.Bölge Yönetimi ile ilgili KASIM 2016 ayında sonuçlanan hukuki süreç sonucunda bölgemizin kat  malikleri tarafından yönetilme imkanının önü açılmış ve 17 ARALIK 2016 tarihinde yapılan seçimler sonucunda 26 Blok Yöneticisi seçilmiş, 28 ARALIK 2016 tarihinde ise Blok Yöneticilerinden oluşan Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimle, kurul üyesi olan 26 Blok Yöneticisi arasından Yönetim Kurulu (3 asil 1 yedek) ve Denetim Kurulu (3 asil 1 yedek) üyeleri seçilerek göreve başlamıştır.

03/06/2018 tarihinde Temsilciler Kurulu  tarafından yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri tekrar seçilerek 2. Dönem görevlerine başlamışlardır.

B- Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri:

1- Yönetim Kurulunun süresi; Toplu Yapı Yönetim Planına göre en fazla iki yıldır.

2-Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu üyelik şartlarını taşımaktadırlar.

3-Yönetim Kurulu ilgili dönemde toplantı nisabını kaybetmemiştir.

4-Yönetim Kurulu üyeleri hakkında 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen suçlar ile ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Blok Yöneticilerine aylık ücret ödenmediği gibi aidat, yakıt vb. muafiyetleri de bulunmamaktadır. Tüm kurul üyeleri ve blok yöneticileri gönüllülük esasına göre görev yapmaktadırlar.

6-Yönetim Kurulu, mevcut olan, Siteye ait defter ve belge ve Bilgisayar kayıtlarını incelemek üzere denetleme kuruluna teslim etmişlerdir. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

7-Temsilciler Kurulu toplantısına sunulan yönetim kurulu bütçesi yıllık çalışma raporu, sitenin gerçek durumu ile uyuşmaktadır.

8-Yönetim Kurulu faaliyetlerinde site personelinin aylık ücretlerinin zamanında ödendiği  görülmüştür.

9-Site Yönetimi Sosyal Güvenlik Kurumunda 2353002021188076006218 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

10-Emlak Yönetim Hizmetleri AŞ. İle Site Yönetimince, 01.11.2017-31.10.2018 tarihlerini  kapsayacak  şekilde  6,5 TL.+%18 KDV. olarak yenilenen sözleşme 31.10.2018 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır. Muhasebe takip programı anlamında APSİYON firması ile anlaşma yapılmış, ilk yıl bu anlaşma nedeniyle herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

C- İletişim Bilgileri:

 1- Yönetim Telefon   :  0 (312) 553 4741

 2- Site Müdürü          :  0 (505) 055 76 57

 3- Halkla İlişkiler      :   0 (505) 055 76 56

 4- Muhasebe             :   0 (505) 055 76 55

 5- Adres: Toki Yapracık 8. Bölge Y- 77 Blok Zemin Kat Etimesgut- ANKARA

Ç- Kat Malikleri:

 1-Kat Malikleri listesinin belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlendiği tespit edilmiştir.

 2- 26 Bloktan oluşan sitemiz 732 kat maliki bulunmaktadır. 26 adet görevli dairesi olduğu 11 dairede ikamet   edildiği tespit edilmiş olup, görevli personelden Yakıt 220,00TL. Su  40,00TL. Elektrik 40,00TL. olmak üzere; toplam 300,00TL. Muafiyetleri bulunmaktadır.

3– 01/07/2019 – 30/09/2019 Tarihleri  içerisinde üyeler tarafından yönetim kurulu ve personeli    hakkında denetim kuruluna intikal ettirilmiş herhangi bir şikâyet olmamıştır.

D- Defter ve Belgeler:

 1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar defterinin 08/01/2018 tarih 00551 yevmiye, ile tasdik ettirildiği görülmüştür.

 2- Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat ve ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır.

 3- Site Yönetimi APSİYON firmasının Muhasebe programını kullanmaktadır. Programın ayrıntılı ve işlevsel     olduğu her türlü geçmiş veriye ulaşılabildiği görülmüştür.

 E- Mali Durum ve Anlaşmalar (Sözleşmeler):

  1. Tüm gelir-gider işlemleri, site yönetiminin HALKBANK Halkalı/ İSTANBUL, SİNCAN/ANKARA ve TEB Ostim/ANKARA nezdindeki yönetim hesabı  üzerinden yürütülmektedir. Hesapların sadece TEB Ostim/ANKARA şubesine devir işlemlerinin tamamlandığı bilgisi verilmiştir. TEB anlaşması gereği POS ödemelerinde herhangi bir komisyon alınmamaktadır.Tahsilatlarda hiçbir şekilde nakit para kullanılmamaktadır. Denetleme esnasında HALKBANK hesaplarının banka logolu dökümü alınmış, kontroller bu döküm üzerinden yapılmıştır. Yanlış ve eksik bilgi bulunmamaktadır.
MALİ RAPOR
1 DEVREDEN       54,165,28 TL
2 KAT MALİKLERİNDEN TAHSİL EDİLEN AİDAT,YAKIT,GECİKME BEDELİ      851,000,98 TL
3 TOPLAM GELİR      905,166,26 TL
4 TOPLAM GİDER (AYRINTILI GİDER TABLOSU AŞAĞIDA)      793,196,39 TL
5 KASA MEVCUDU      111,969,87 TL
6 KASA FAZLASI YUVARLAMA                 1,93 TL
7 KASA MEVCUDU      111,971,80 TL
8 İŞ AVANSI HESABINDAKİ NAKİT            190,60 TL
9 KIDEM TAZMİNATI HESABINDAKİ NAKİT                0,00 TL
10 ALİ ACAR A.Ş. DEN YAPILAN TAHSİLATIN VADELİ HESABI

DEVİR: 176,145,72 TL

(DÖNEM İÇİ KAR PAYI: 6,493,27 TL

(DÖNEM İÇİ GELİR VERGİSİ: 490,20 TL.

KALAN (02,09,2019 İTİBARİYLE) : 182,148,79 TL

VADELİ HESAP AKTİFTİR.

 

(ÖNCEKİ DÖNEM ÇATI ONARIM BORCU İÇİN ÇEKİLEN:70.000 TL

(ÖNCEKİ DÖNEMLER İHTİYAÇ İÇİN ÇEKİLEN:80.000 TL)

İNŞAAT EKSİKLERİ HARİCİNDE ALINAN 80,000 TL. İADE EDİLECEKTİR.)

 

       182.148,79 TL
BİR SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN (Avans, Pos ve Kıdem dahil)  KASA MEVCUDU 294,311,19 TL

2- Üyelerden yapılan her türlü tahsilat kayıtlara hesaplara eksiksiz intikal ettirilmiştir.

Gelir:

BİR AYLIK AİDAT GELİR TAHAKKUKU
BLOK TİPİ DAİRE SAYISI AİDAT BEDELİ AİDAT GELİRİ
C    3+1 250 138,00 TL 34.500,00 TL
Y    3+1 238 151,00 TL 35.938,00 TL
CK  3+1 16 173,00 TL   2.768,00 TL
CK  4+1 228 187,00 TL 42.636,00 TL
VARSAYILAN BİR AYLIK AİDAT GELİR TOPLAMI 115.842,00 TL
VARSAYILAN ÜÇ AYLIK TAHAKKUK TOPLAMI 347.526,00 TL

 

3- Yükümlülüğünü yerine getiren kat maliklerine ve kiracılarına peşinen teşekkürlerimizi ifade ederiz.

 

KAT MALİKLERİNDEN ALACAKLARIMIZ
1 AİDAT ALACAKLARIMIZ 64.759,20 TL
2 DOĞALGAZ (YAKIT) ALACAKLARIMIZ 28.711,75 TL
3  

İCRA TAKİBİNDEKİ ALACAK TOPLAMI

 

87.435,32 TL
                                                                              ALACAK TOPLAMI 180,906,27 TL

 

 

4- Yükümlülüğünü ve taahhütlerini yerine getirmeyen kat maliklerine  temsilciler kurulu (28.01.2018 Tarih ve 2 nolu karar ile  ) yönetime İCRA TAKİBİNİN başlatılması için yetki vermiştir. Bu hususta site yönetimi aidat, yakıt ve diğer ödeme yükümlülüğünü son ödeme tarihini geçiren kat malikine borçlarını ödemesi için verilen bir haftalık sürede de borçlarını ödemeyen kat maliklerine yönetim tarafından icra takibinin başlatılması ve    634 sayılı kat mülkiyeti kanunun Madde 18 –   Madde, 20- ((Değişik: 13/4/1983 – 2814/9 md.),   Madde 25  yaptırımların uygulanmasının  takibinin yapılmasının sağlanması. HÜKÜMLERININ TEREDDÜTSÜZ UYGULANMASI GEREKMEKTEDIR.

 

Giderler:

 

      SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN PERSONEL MAAŞI VE DİĞER 

                                                                ÖDEMELER

1 MAAŞ 94.811,55 TL
2 SGK PRİMİ 35.162,28 TL
3 DAMGA VERGİSİ 179,46 TL
4 MUHTASAR  GELİR VERGİSİ 6.711,59 TL
GENEL TOPLAM 136.864,88 TL
SİNCAN,HALKALI VE TEB ANA HESAPTAN YAPILAN HAVALE, EFT VE ÖDEME

 

1 ENERJİSA 69.137,86 TL
2 ASKİ 34.117,61 TL
3 DOGALGAZ 66.482,00 TL
4 İLETİŞİM (488 TL SMS PAKETİ ÜCRETİ DAHİLDİR.) 1.236,37 TL
5 PERSONEL İCRA  (Maaştan kesilen icra kesintisi ve ödemesi) 2.500,41 TL
6 AVANS HESABINA AKTARILAN TUTAR 10.250,00 TL
7 BANKA KOMİSYON ÜCRETİ (POS cihazı ile ödeme yapan kat maliklerinden tahsil edilen ve Banka tarafından otomatik kesilen miktar) 1.560,24 TL
8 SİTE TÜM ORTAK ALANLARIN SİGORTA BEDELİ 1/10 TAKSİT (TOPLAM 26.000TL) DÖNEM İÇİNDE 2 TAKSİT ÖDENMİŞTİR. 5.204,50 TL
9 POS KULLANIM ÜCRETİ 28.81 TL
10 HALKBANK HESAP İŞLETİM ÜCRETİ 63,00 TL
11 FİRMA  ÖDEMELERİ 195.969,98 TL
12 BANKA DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE TEB OSTİM ŞB. VADELİ HESABA GÖNDERİLEN EFT    179,371,00 TL
13 SİNCAN VE HALKALI HESAPLAR ARASI VİRMAN (AKTARIM TAMAMLANINCA ANA HESAP OLARAK SADECE SİNCAN ŞB.HESABI KULLANILACAKTIR)      89.920,62 TL
14 SENDİKA SÜRECİ İÇİN ATANAN UZLAŞMACIYA ÖDENEN YASAL ÜCRET          489,11 TL
TOPLAM 656.331,51 TL
AVANS HESABINDAN YAPILAN HARCAMA GİDERLERİ
DEVİR      225,30 TL
ANA HESAPTAN  YAPILAN HAVALE 10.250,00 TL
GELİR TOPLAMI 10.475,30 TL
HARCAMA TOPLAMI 10.253,20 TL
HESAP İŞLETİM ÜCRETİ      31,50 TL
GİDER TOPLAMI 10.284,70 TL
KALAN BAKİYE      190,60 TL
KASA      190,60 TL

 

FİRMALARA BORÇLARIMIZ
1 OMAK  ASANSÖR 29.558,00 TL
2 ALİ KUTANOĞLU İNŞ. (CK-6 ÇATI İZOLASYON) 5.000,00TL
3 AYKİ İNŞAAT TAH TUR TEKS NAK TİC. 2.500,00 TL
4 SERA İNŞAAT 15.000,00 TL
5 ALKAZAK İZOLASYON (CK-7 ÇATI İZOLASYON) 16.288,88 TL
6 OKYANUS POMPA MOTOR 4.189,00 TL
7 ALİ KUTANOĞLU İNŞ.MLZ. 13.201,00 TL
8 ELEKTROSAT LTD.ŞTİ. 4.000,00 TL
9 GÜNTEKİNLER TİC. 2.523,14 TL
10 ÇAMLIKAYA ÇİÇEKÇİLİK 18.445,42 TL
11 FREKANS GRUP ENERJI HIZMETLERI İTH İHR SAN TİC 3.561,78 TL
12 KARDELEN ELEKTRİK HIRDAVAT İNŞ.MLZ. 5.363,69 TL
13 ORMAN MOTOR 4.729,44 TL
14 SİSTEM REKLAM 177 TL
15 ÜRETİM ALTYAPI İMALAT İNŞ.NAK.TİC. 1.628,40 TL
16 ZEYREK SAĞLIK İLAÇLAMA 2.784,80 TL
TOPLAM 128.950,55 TL

 

SÖZLEŞMELER

1- 01.04.2018-31.03.2019 tarihlerini kapsayacak şekilde OMAK Asansör Bakım firması ile toplam 39 (otuz dokuz) asansör için aylık KDV dahil 4.371,90 TL. ücret ödenmesini kapsayan bir sözleşme,

F- Yönetim Faaliyetleri :

1- Tüm kat maliklerimizden otopark kullanımında sınır çizgilerine riayet edilmesini defaatle istemiştik ancak; ısrarla otopark konusunda kendi bildiğinden şaşmayan, aracını İtfaiye veya Ambulansın girişine engel bir durumda park eden komşularımıza artık söyleyecek söz bulamıyoruz.

2- Komşuluk hukukunun önemi malumlarınızdır. Bu kapsamda; üst katlardan sofra bezi çırpılmamasını, halı silkelenmemesini, sigara izmariti atılmamasını, bina ortak alanlarında ve asansörlerde sigara içilmemesini, yazı yazılmamasını, bina önlerine çöp atılmamasını, çöp toplama saatlerine riayet edilmesini, gürültü konusunda hassas olunmasını ve blok görevlileri ile tartışmaya girilmeden durumun yönetime iletilmesini tekraren belirtiyoruz.

3- Blok Yangın merdivenlerinde bulunan malzemelerin büyük oranda boşaltıldığı, sığınakların ise boşaltılma işlemlerinin devam ettiği görülmüştür. Yönetim idari işler personeli tarafından sürekli ve periyodik   kontrollerin yapılması uygun olacağı kanaatindeyiz.

4- Yönetim bütçe gelirlerimiz kat maliklerinin aidatlarından oluştuğu malumlarınızdır. Yönetim olarak ticari bir faaliyetimiz olmadığından yönetim olarak aidat gelirlerimizin yerinde ve  tasarruflu kullanılması hususunda gerekli hassasiyetin  gösterileceği kanaatindeyiz.

5- Bölgemizin geniş bir çim alanına sahip olduğu malumlarınızdır. Yaz dönemlerinde çimlerin kesilmesi uzun sürmekte ve dördüncü adanın çim kesimi biterken birinci adanın çimleri tekrar uzamaktadır. Bu durum bina temizliğinin ve diğer faaliyetlerin aksamasına neden olmaktadır. Önümüzdeki yaz dönemine kadar bütçe imkanları çerçevesinde her görevliye bir tekerlekli bir de tırpan olmak üzere ikişer adet çim makinası tahsis edilecek şekilde çim makinası satın alınmalı, bu makineler görevlilere zimmetlenmeli, kullanma eğitimi verilerek kullanıcı hatası nedeniyle oluşacak hasar kendilerinden tahsil edilmeli ve her görevli kendi makinesi ile kendi sorumluluk sahasının çim kesme işlemini yapmalıdır.

6– Kullanılmayan Görevli daireleri,sığınak,hidrofor odaları ve ortak alan koridorlarından izolasyon sıkıntısı olanların tamiratlarının yapılması hususunda firmalardan fiyat teklifi alınma aşamasında olunduğu bilgisi alınmıştır.

  G-SONUÇ;

1- Yönetim Kurulunun herhangi bir ücret talep etmeden özveri ile görev yaptığı, kat maliklerinin taleplerine cevap vermeye çalıştığı, sitemizin daha yaşanılabilir, güvenli, huzurlu ve temiz kılmak adına fikirler geliştirdiği memnuniyetle görülmüştür.

2- 732 kat malikinin 26 blokta ve geniş bir alanda yaşadığı düşünüldüğünde; karşılıklı anlayış, saygı ve sevgi çerçevesinde elbirliği ile daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz.

3- Daha güzel çalışmaların yapılmasının aidatların düzenli olarak ödenmesi ile mümkün olacağı malumlarınızdır.